Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 I Ogólnopolska Konferencja Naukowa EUMIGRO „Europa a migracje międzynarodowe – na rozdrożu?”

 
​Trzyletni cykl konferencji

„Unia Europejska w obliczu kryzysów migracyjnego i uchodźczego – perspektywa wielopoziomowa”

w ramach projektu

Jean Monnet Module EUMIGRO

„The European Union and the Contemporary International Migration – an Interdisciplinary Approach” 

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa EUMIGRO

​„Europa a migracje międzynarodowe – na rozdrożu?”

​ 

11 stycznia 2017 r., godz. 11.30–17.00

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

al. Niepodległości 128, Budynek C, Aula I

Organizator: 

 • Jean Monnet Module EUMIGRO „The European Union and the Contemporary International Migration – an Interdisciplinary Approach”, Katedra Studiów Politycznych, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Partnerzy:

 • Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców
 • Centrum Europejskie, Uniwersytet Warszawski
 • Deree – The American College of Greece
 • Inicjatywa Sekretarza Generalnego ONZ – Global Compact Poland
 • Instytut Europy Środkowo-Wschodniej
 • Ośrodek Badań Integracji Europejskiej, Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Gdański
 • Polskie Stowarzyszenie Badań Wspólnoty Europejskiej
 • Stowarzyszenia Interwencji Prawnej
 • Studenckie Koło Naukowe Spraw Zagranicznych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Zakład Administracji, Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

PROGRAM

11.30–12.00    Rejestracja uczestników

12.00–12.15    Powitanie i otwarcie obrad

 • prof. SGH dr hab. Krzysztof Kozłowski – Prorektor do spraw dydaktyki i studentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Kierownik Katedry Studiów Politycznych, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (tbc)
 • prof. dr hab. Wojciech Morawski – Dziekan Kolegium Ekonomiczno-Społecznego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (tbc)
 • dr Anna Masłoń-Oracz – Skarbnik Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Badań Wspólnoty Europejskiej (PECSA), Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Centrum Doskonałości Jeana Monneta Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
 • dr Marta Pachocka – Koordynator projektu EUMIGRO, Katedra Studiów Politycznych, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

12.15–12.45     Wykład otwierający

 • dr hab. Maciej Duszczyk – Prorektor do spraw naukowych Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Polityki Społecznej, Ośrodek Badań nad Migracjami, Uniwersytet Warszawski, Kierownik projektu IMINTEG „W poszukiwaniu modeli związków pomiędzy politykami imigracyjną i integracyjną"

12.45–14.15    Panel I. Kryzysy migracyjny i uchodźczy na początku XXI wieku – w regionie śródziemnomorskim, w Europie czy w Unii Europejskiej?

Moderator: dr Marta Pachocka – Koordynator projektu EUMIGRO, Katedra Studiów Politycznych, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

 • Maria Pamuła – Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR)
 • dr Anna Visvizi – Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Deree – The American College of Greece
 • doc. dr Artur Adamczyk – Centrum Europejskie, Uniwersytet Warszawski
 • Ewa Moncure – Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej (FRONTEX)
 • Kamil Wyszkowski – Inicjatywa Sekretarza Generalnego ONZ – Global Compact Poland

14.15–14.30     Przerwa kawowa

14.30–16.00    Panel II. Unia Europejska a nowe wyzwania w warunkach kryzysów migracyjnego i uchodźczego

Moderator: dr Anna Masłoń-Oracz, Skarbnik Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Badań Wspólnoty Europejskiej (PECSA), Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Centrum Doskonałości Jeana Monneta Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

 • dr Aleksandra Borowicz – Ośrodek Badań Integracji Europejskiej, Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Gdański
 • dr Aleksandra Szczerba-Zawada – Koordynatorka Jean Monnet Module EUInsCO „Inclusive Society Building Trough EU Studies: Human Rights Protection in the European Union”, Kierowniczka Zakładu Administracji, Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
 • dr Witold Klaus – Prezes Stowarzyszenia Interwencji Prawnej, Zakład Kryminologii, Instytut Nauk Prawnych, Polska Akademia Nauk
 • Dominik Wach – Dział Integracji Społecznej i Interwencji Kryzysowej, Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodek Badań nad Migracjami, Uniwersytet Warszawski

16.00–16.45    Panel III. Debata Młodych EUMIGRO „Europa a migracje międzynarodowe – na rozdrożu?”

Moderator: dr Jan Misiuna – Katedra Studiów Politycznych, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

 • Aleksandra Bugalska – Studenckie Koło Naukowe Stosunków ze Wschodem, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Magdalena Golba – Studenckie Koło Naukowe Spraw Zagranicznych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Michał Domagała – Studenckie Koło Naukowe Spraw Zagranicznych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Michał Melsztyński – Studenckie Koło Naukowe Spraw Zagranicznych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Patricia Pater – Studenckie Koło Naukowe Spraw Zagranicznych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

16.45–17.00     Wnioski i zakończenie obrad

Więcej: strona EUMIGRO ​