Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 dr Jan Misiuna

 
​Pełna lista publikacji.
 

 Książki

 
Misiuna J., Pieniądze i kampanie wyborcze w Stanach Zjednoczonych, Oficyna Wydawnicza SGH,  Warszawa 2016
 

 książki pod redakcją

 

Kupiecki R., Chłoń T., Bryjka F., Kozłowski K., Misiuna J., Podemska J., Podemski P., Platforma przeciwdziałania dezinformacji - budowanie odporności społecznej. Badania i edukacja, Dom Wydawniczy "Elipsa", Warszawa 2021 

Kłos A., Misiuna J., Pachocka M., Szczerba-Zawada A. (red.), Connecting the European Union of shared aims, freedoms, values and responsibilities. European Union and its values: freedom, solidarity, democracy, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2020

Bernaczyk M., Gąsior T., Misiuna J., Serowaniec M. (red.), Znaczenie nowych technologii dla jakości systemu politycznego. Ujęcie politologiczne, prawne i socjologiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2020

Kulesa A., Wąsiński M., Misiuna J. (red.), Gospodarka Światowa w obliczu zmiany: konteksty, strategie, persepktywy, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2019

Górak-Sosnowska K., Pachocka M., Misiuna J. (red.), Muslim minorities and the refugee crisis in Europe, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2019
​​
Misiuna J., Dworakowska M., Wosiek R. (red.), Nauki społeczno-ekonomiczne. Nieprzetarte ścieżki, czy utarte szlaki?, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2018

Misiuna J., Molęda-Zdziech M., Łubiarz S. (red.). Amerykańskie wybory prezydenckie w erze postprawdy, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2018​

 

 rozdziały

 
 1. Misiuna J., Dezinformacja a proces wyborczy: studium przypadku wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych, w: Kupiecki R. et al., Platforma przeciwdziałania dezinformacji - budowanie odporności społecznej. Badania i edukacja, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2021, s. 61-70.
 2. Kłos A., Misiuna J., Pachocka M., Szczerba-Zawada A., Precace, w: Kłos A., Misiuna J., Pachocka M., Szczerba-Zawada A. (red.), Connecting the European Union of shared aims, freedoms, values and responsibilities. European Union and its values: freedom, solidarity, democracy, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2020, s. 7-8.
 3. Misiuna J., Internet w zbieraniu środków na finansowanie kampanii wyborczych w USA, w: Bernaczyk M., Gąsior T., Misiuna J., Serowaniec M. (red.), Znaczenie nowych technologii dla jakości systemu politycznego. Ujęcie politologiczne, prawne i socjologiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2020, s. 219-229.
 4. Bernaczyk M., Gąsior T., Misiuna J., Serowaniec M., Wstęp, w: Bernaczyk M., Gąsior T., Misiuna J., Serowaniec M. (red.), Znaczenie nowych technologii dla jakości systemu politycznego. Ujęcie politologiczne, prawne i socjologiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2020, s. 7-12.
 5. Misiuna J., The many international dimensions of the U.S. presidential elections, w: Kozłowski K. (red.), The Crisis of International Relations in the Age of International Relations of Crisis, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2019, s. 91-99.
 6. Kulesa A., Wąsiński M., Misiuna J., Wstęp, w: Kulesa A., Wąsiński M., Misiuna J. (red.), Gospodarka Światowa w obliczu zmiany: konteksty, strategie, persepktywy, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2019, s. 7-9.
 7. Górak-Sosnowska K., Pachocka M., Misiuna J., Preface, w: Górak-Sosnowska K., Pachocka M., Misiuna J. (red.), Muslim minorities and the refugee crisis in Europe, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2019, s. 9-12.
 8. Misiuna J., Mechanizm dofinansowania prezydenckich kampanii wyborczych w USA: tylko kryzys czy ostateczny koniec?, w: Bieleck A,  Szafrański D., Gąsior T. (red.), Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym, praktycznym i teoretycznym. Część dziewiąta, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2018, s. 87-96.
 9. ​Misiuna J., Brexit i co dalej? Perspektywy i wyzwania (dez)integracji europejskiej, w: Latoszek E., Proczek M., Szczerba-Zawada A., Masłoń-Oracz A., Zajączkowski K. (red.), Unia Europejska: istota, szanse, wyzwania, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2018, s. 345-357.
 10. Misiuna J., Molęda-Zdziech M., Łubiarz S., Amerykańskie wybory w erze postprawdy, w: Misiuna J., Molęda-Zdziech M., Łubiarz S. (red.), Amerykańskie wybory prezydenckie w erze postprawdy, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2018, s. 9-16.
 11. Misiuna J., Donald Trump i pieniądze w prezydenckiej kampanii wyborczej 2016 r., w: Misiuna J., Molęda-Zdziech M., Łubiarz S. (red.), Amerykańskie wybory prezydenckie w erze postprawdy, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2018, s. 181-193.
 12. Misiuna J., Ograniczenie możliwości korzystania z czynnego prawa wyborczego (voter suppression) a wybory w USA w 2016 r., w: Bieleck A,  Szafrański D., Gąsior T. (red.), Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym, praktycznym i teoretycznym. Część ósma, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2017, s. 113-122.
 13. Misiuna J., Persisting Differences: 70 Years of Korean Division or How Long Will It Take for the Koreas to Fully Reunite?, w: Kozłowski K., Stuewe K. (red.), The Korean Peninsula Unification Trajectories: Insights from Poland and Germany, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2017, s. 135-148.
 14. Misiuna J., Brytyjska polityka imigracyjna jako przykład polityki publicznej, w: Osiński J., Zawiślińska I. (red.), Polityka publiczna. Teoria. Jakość. Dobre praktyki, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016, s. 291-302. 
 15. Misiuna J., Culture, Growth and Teaching European Studies in Poland, w: Facing the Challenges in the European Union. Re-thinkg EU Education and Research for Smart and Inclusive Growth (EuInteg), w: Latoszek E., Proczek M., Kłos A., Pachocka M., Osuch-Rak E. (red.), Polish European Community Studies Association, Warsaw 2015, s. 685-692.
 16. Misiuna J., Wpływ imigrantów na transformację społeczeństwa Zjednoczonego Królestwa w latach 2004-2014, w: Unia Europejska wobec wyzwań przyszłości. Aspekty społeczne, gospodarcze i środowiskowe, w: Małuszyńska E., Idczak P., Mazur G. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2015, s. 35-45.
 17. Pachocka M., Misiuna J., Migracje międzynarodowe – dylematy definicyjne i poznawcze. Przykłady z Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych, w: Osiński J. (red.), Współczesny Matrix? Fikcja w życiu gospodarczym, politycznym i społecznym, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2015, s. 293-312.
 18. Misiuna J., Współczesne państwo a konieczność adaptacji: USA w epoce transformacji demograficznej i społecznej, w: Mączyńska E. (red.), Modele ustroju społeczno-gospodarczego. Kontrowersje i dylematy, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2015, s. 276-284.
 19. Misiuna J., Część I. Kwestie gospodarcze. Wstęp, w: Osiński J., Negacz K., Obłąkowska-Kubiak K. (red.), Polityka publiczna., 10 lat Polski w Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014, s. 19-22.
 20. Misiuna J., Pachocka M., Przyszłość integracji europejskiej w obliczu przemian demograficznych, w: Opolski K., Górski J. (red.), Perspektywy i wyzwania integracji europejskiej, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014, s. 285–296.
 21. Pachocka M., Misiuna J., Demographic Changes in Europe in the 21st Century: Will Poland Become an Immigration State?, w: Latoszek E., Stępniak A., Kłos A., Krzemiński M. (red), 10 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej – ocena i perspektywy, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2014, s. 59–77.
 22. Pachocka M., Misiuna J., Problemy demograficzne Polski jako wyzwania dla polityki ludnościowej i migracyjnej, w: Osiński J. (red.), Polityka publiczna we współczesnym państwie, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014, s. 313–344.
 23. Misiuna J., Zajączkowski K., The Euro Area Crisis: Selected Problems of Institutional Solutions. Implications for Poland w: Mizerska-Wrotkowska M., Orella Martínez J. L. (red.), Poland and Spain in Contemporary World, SCHEDAS, Madrid 2014, s. 195-223.
 24. Misiuna J., Obywatel Unii Europejskiej w: Latoszek E., Stępniak A. (red.),Podstawy wiedzy o Unii Europejskiej, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2014, s. 227-244.
 25. Misiuna J., Przemiany demograficzno-społeczne a wybory federalne w USA, w: Osiński J., Pachocka M. (red.), Zmieniający się świat. Perspektywa demograficzna, społeczna i gospodarcza, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013, s. 123-131.
 26. Misiuna J., Nowe mechanizmy finansowania federalnych kampanii wyborczych po sprawie Citizens United, w: Kuczera M. (red.), Młodzi naukowcy dla polskiej nauki. Część III: Nauki humanistyczne i społeczno-ekonomiczne. Tom II, Wydawnictwo Creativetime, Kraków 2011, s. 94-101.
 27. Misiuna J., Istota i zmiany systemów federalnych w USA, w: Kuczera M. (red.), Nowe trendy w naukach humanistycznych i społeczno-ekonomicznych. Tom II, Wydawnictwo Creativetime, Kraków 2011, s. 59-70.
 28. Misiuna J., Finansowanie kampanii w wyborach do Kongresu USA w 2010 roku, w: Jeziński M., Peszyński W., Seklecka A. (red.), Wybory 2010. Polska i Świat, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011, s. 253-270.
 

 artykuły w czasopismach naukowych

 
 1. ​Grumstrup E.J., Sorensen T., Misiuna J., Pachocka M., Immigration and Voting Patterns in the European Union: Evidence from Five Case Studies and Cross-Country Analysis, "Migration Letters", Vol. 18, No 5, 2021, s. 573-589.
 2. Misiuna J., Pachocka M., The EU and U.S. approaches towards irregular immigration, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2018, vol. 372, s. 220-234.
 3. Misiuna J., Populacja imigrancka w Stanach Zjednoczonych w drugiej dekadzie XXI wieku – próba charakterystyki, „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace”, 4/2018, s. 243-255.
 4. Misiuna J., Pachocka M., Who counts as a forced migrant? The EU and U.S. perspectives, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2018, vol. 361, s. 33-42.
 5. Misiuna J., The Impact of the Chinese Diaspora in the U.S. on the American View of China, „International Studies. Interdisciplinary Political and Cultural Journal”,  Vol. 22 1/2018, s. 153-168.
 6. Misiuna J., Pachocka M., Who counts as an unauthorized/irregular/illegal immigrant? Comparative analysis of the US and EU perspectives, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, 2017, nr 319, s. 159–168.
 7. Misiuna J., Pachocka M., La Pologne en Europe au début du XXIe siècle: à la croisée des chemins?, "Herodot",  nr 164/2017, s. 145-162.
 8. Misiuna J., Pachocka M., Can U.S. immigration policy inspire solutions to the immigrant challenges in the EU?, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, 2016, nr 266, s. 132–143.
 9. Misiuna J., Financing political parties in France, Germany and the United Kingdom, „Studia i prace” Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH, nr 1(25)/2016, s. 91-110. 
 10. Misiuna J., David Harvey i Siedemnaście sprzeczności kapitalizmu, „Studia z Polityki Publicznej/Public Policy Studies”, nr 3(3)/2014, s. 141-148
 11. .Misiuna J., Przedsiębiorcze państwo: o książce Mariany Mazzucato, „Studia z Polityki Publicznej/Public Policy Studies”, nr 1(1)/2014, s. 151-156.
 12. Misiuna J., Clive Bush Presents: the Best of Clive Bush, „American Studies in Scandinavia” 2013, Volume 45: 1-2, s. 180-182.
 13. Misiuna J., „Społeczeństwo obywatelskie i państwo a gospodarka. Tendencje, wyzwania, perspektywy”– sprawozdanie z V Konferencji Doktorantów Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie „Młodzi KES”, „Studia i Prace” Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH, nr 4(16)/2013, s. 209-213.
 14. Misiuna J., Finansowanie działań politycznych w Japonii – zarys regulacji i praktyki ustrojowej, „Studia i Prace” Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego, nr 4 (16)/2013, s. 161-178.
 15. Misiuna J., Przemiany społeczno-gospodarcze we współczesnym świecie - tendencje, wyzwania, perspektywy - sprawozdanie z IV konferencji doktorantów Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie „Młodzi KES”, „Studia i Prace” Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH, nr 4 (12)/2012, s. 281-284.
 16. Misiuna J., Zarys historii regulacji finansowania kampanii wyborczych w USA, „Studia i Prace” Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społeczneg SGH, nr 1 (5)/2011., s. 203-221.
 

 artykuły w czasopismach

 
 1. ​Misiuna J., Trump nad sądami, „Przegląd”, nr. 10 z 6.03.2017
 2. Misiuna J., Donald i jego drużyna, „Przegląd”, nr. 3 z 16.01.2017
 3. Misiuna J., Pan nad mediami, „Przegląd”, nr. 46 z 14.11.2016
 4. Misiuna J., Stany uwagi, „Przegląd”, nr 45 z 7.11.2016
 5. Misiuna J., Ten trzeci, „Przegląd”, nr 43 z 24.10.2016
 6. Misiuna J., Kongres złapany za Trumpa, „Przegląd” nr 42 z 17.10.2016
 7. Misiuna J., Debata od kuchni, „Przegląd” nr 39 z 26.09.2016
 8. Misiuna J., Ground Zero 2016, „Przegląd” nr 38 z 19.09.2016
 9. Misiuna J., Konwencje lepsze niż seks, „Przegląd” nr 32 z 8.08.2016
 10. Misiuna J., Nieodparty urok Południa, „Przegląd” nr 28 z 11.07.2016
 11. Misiuna J., Co Trump ukradł Clinton, „Przegląd” nr 27 z 4.07.2016
 12. Misiuna J., Trzynastka prawdę ci powie, „Przegląd” nr 10 z 7.03.2016
 13. Misiuna J., Kogo wskaże Obama, „Przegląd” nr 9 z 29.02.2016
 14. Misiuna J., Prawybory czas zacząć, „Przegląd” nr 4 z 25.01.2016
 15. Misiuna J., Kochśmiornica, „Przegląd” nr 51 z 14.12.2015
 16. Misiuna J., Siła przekonań Berniego, „Przegląd” nr 47 z 16.11.2015
 17. Misiuna J., Policja jak US Army, „Przegląd” nr 24 z 8.06.2015
 18. Misiuna J., Kolejna próba Hillary, „Przegląd” nr 20 z 11.05.2015
 19. Misiuna J., Kalifornia czeka na deszcz, „Przegląd” nr 17 z 20.04.2015
 20. Misiuna J., Witajcie w Ferguson, „Przegląd” nr 15 z 7.04.2015
 21. Misiuna J., Hawana w Miami, „Przegląd” nr 9 z 23.02.2015
 22. Misiuna J., Biedacy w bogatym świecie, „Przegląd” nr 6 z 2.02.2015
 23. Misiuna J., Zalegalizowani, „Przegląd” nr 49 z 1.12.2014
 24. Misiuna J., Burmistrz od żłobków i tanich mieszkań, „Przegląd” nr 48 z 24.11.2014
 25. Misiuna J., Połówkowa katastrofa Obamy, „Przegląd” nr 46 z 10.11.2014
 26. Misiuna J., USA: wojna o płacę minimalną, „Przegląd” nr 21 z 19.05.2014
 27. Misiuna J., Kulisy rozmów o tarczy, „Przegląd” nr 17-18 z 22.04.2014
 28. Misiuna J., Fiskus po amerykańsku, „Przegląd” nr 10 z 3.03.2014
 29. Misiuna J., Obama na zdrowie, „Przegląd” nr 7 z 10.02.2014
 30. Misiuna J., Pięciolatka Obamy, „Przegląd” nr 5 z 27.01.2014
 31. Misiuna J., Klub Bandytów, „Przegląd” nr 2 z 7.01.2014
 32. Misiuna J., Najważniejsze to dobrze się ożenić, „Przegląd” nr 1 z 30.12.2013
 33. Misiuna J., Wielkie zmiany w Nowym Jorku, „Przegląd” nr 49 z 2.12.2013
 34. Misiuna J., Wielkie kłamstwo Berniego Madoffa, „Przegląd” nr 44 z 28.10.2013
 35. Misiuna J., Zamknięte, bo nieczynne, „Przegląd” nr 41 z 7.10.2013
 36. Misiuna J., Drugie rozdanie Obamy, „Przegląd” nr 46 z 12.11.2012
 37. Misiuna J., Kampania do ostatniego dolara, „Przegląd” nr 44 z 29.10.2012
 38. Misiuna J., Nowi Amerykanie?, „Przegląd” nr 42 z 15.10.2012
 39. Misiuna J., Money, money, money..., ”Przegląd” nr 32 z 12.08.2012
 40. Misiuna J., Stany Uzbrojone Ameryki, ”Przegląd” nr 31 z 5.08.2012
 41. Misiuna J., O(bama)pieka, ”Przegląd” nr 28 z 15.07.2012
 42. Misiuna J., Najdroższa kampania świata, ”Przegląd” nr 17-18 z 6.05.2012
 43. Misiuna J., Wiśniewski G., Obama na wstecznym?, „Przegląd” nr 45 z 14.11.2010.
 44. Misiuna J., Kampania po amerykańsku, „Przegląd” nr 44 z 07.11.2010.
 
 
sm_ksp.png


biogram.png