Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Katedra Studiów Politycznych : Krzysztof Kozłowski
KES - Katedra Studiów Politycznych
 

 dr hab. Krzysztof Kozłowski, prof. SGH

 
​Lista monografii oraz artykułów od 2004 r.
 

 książki

 
 1. Geopolityka naftowa Chińskiej Republiki Ludowej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2013.
 2. Kolory Rewolucji, Poltext, Warszawa 2012.
 3. Państwo Środka a Nowy Jedwabny Szlak. Poradziecka Azja Centralna i Xinjiang w polityce CHRL, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011.
 4. Iluzje rewolucji. Rewolucja róż, rewolucja pomarańczowa, rewolucja tulipanów, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011.
 5. Rewolucja tulipanów w Kirgistanie. Geneza, przebieg, następstwa, Elipsa, Warszawa 2009.
 

 redakcja naukowa

 
​„Studia z Polityki Publicznej/Public Policy Studies” 4/2016, red. S. Hawang, K. Kozłowski.
 

 Artykuły/rozdziały

 
 1. The Taiwanese Dimension of the Cross-Strait Equation after the Sunflower Movement, w: K. Żakowski (red.), Changing Determinants of Foreign Policy in East Asian Countries, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017, s. 13-28.
 2. Nowy Jedwabny Szlak i Poradziecka Azja Centralna – geopolityczne wyzwania dla chińskiego wzrostu, w: Ł. Gacek, R. Kwieciński, E. Trojnar, Bliżej Azji. Współczesne Wyzwania dla Bezpieczeństwa, Scholar, Warszawa 2017, s. 79-88.
 3. Fenomen Brazylijskiego Jiu-jitsu w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, w: Katarzyna Górak Sosnowska (red.) Sport w świecie islamu: religia, rozrywka, polityka, Smak Słowa, Warszawa 2017 s. 139-152.
 4. The New Silk Road: the Promise and the Challenge of Chinese Eurasian Integration in the Post-Soviet Central Asia, „TEKA Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych”, 1/2016, s. 97-109.
 5. The colour revolutions in the post-Soviet space : illusion and reality of the post-Soviet civil disobedience, „Studia z Polityki Publicznej/Public Policy Studies”, 4/2016, s. 135-151.
 6. Regionalne organizacje międzynarodowe i międzynarodowe dobra publiczne w realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju w państwach rozwijających się Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej, w: E. Latoszek et al., Zrównoważony rozwój a globalne dobra publiczne w teorii i praktyce organizacji międzynarodowych, Dom Wydawniczy Elipsa, cop. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2016, s. 211-234.
 7. Color Revolutions, Frozen Conflicts and the New Silk Road: the Political Struggle in the Post-Soviet Space, „Politeja”, 2 (41)/2016, s. 279-304.
 8. Tajwan, Chińska Republika Ludowa i Ruch Słoneczników: jak neoliberalizm zmianie relacje w Cieśninie Tajwańskiej, w: J. Osiński (red.) Kapitalizm a sprawiedliwość społeczna, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016, s. 423-436.
 9. Sunflower Movement, Grand Central Sit-ins and PRC Politics in East and South-East Asia, w: J. Marszałek Kawa (red.), Political And Security Policy in Asia: Challenges, Perspectives, Implications, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2016, s. 238-255.
 10. Polityka Unii Europejskiej wobec Azji Centralnej: analiza realizacji Strategii na rzecz Nowego Partnerstwa z Azją Centralną, Kwartalnik "Studia i Prace" Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH, 4 (24)/2015, s. 9-28. 
 11. Państwo Środka i Słoneczniki. Jak Demokratyzacja Republiki Chińskiej Zmienia Relacje w Cieśninie Tajwańskiej, „Sprawy Międzynarodowe” 3/2015, s. 65-78. 
 12. Geopolityczne Znaczenie Poradzieckiej Azji Centralnej w Kontekście Przemian na Rynkach Gazu Ziemnego, „Roczniki Nauk Społecznych” 7 (43), 1/2015, s. 73-86.
 13. Building an Open, Engaging and Innovative Society through Academic Education as a Public Good, w: (red.) E. Latoszek, M. Proczek, A. Kłos, M. Pachocka, E. Osuch-Rak, Facing the Challenges in the European Union, PECSA, Warszawa 2015, s. 635-643. 
 14. Chińska Wojna z Terroryzmem - Realny i Marketingowy Wymiar Zwalczania Terroryzmu Ujgurskiego w Chińskiej Republice Ludowej, w: J. Osiński (red.) Współczesny Matrix? Fikcja w życiu gospodarczym, politycznym i społecznym, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2015, s. 327-346. 
 15. The New Great Game Revised – Regional Security in Post-Soviet Central Asia, w: D. Mierzejewski (red.) The Quandaries of China's Domestic and Development, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, s. 190-204.
 16. Państwa w stosunkach międzynarodowych. Ujęcia krytyczne i ich użyteczność w warunkach globalizacji, w: J. Osiński (red.) Współczesne państwo jako podmiot polityki publicznej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014, s. 107-126.
 17. Trajektorie transformacji przestępczości zorganizowanej, w: T. Bodio (red.), Kaukaz Północny: elity, reżimy, etnopolityka, bezpieczeństwo, ASPRA-JR, Warszawa 2014, s. 273-292.
 18. Zmiana czy Kontynuacja w Polityce Zagranicznej Federacji Rosyjskiej, w: J. Osiński (red.) Polityka Publiczna we Współczesnym Państwie, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014, s. 505-520. 
 19. 克里米亞2014:深層意義與其未來 (Crimea 2014 – Why Did It Happen, What Does It Mean, What Comes Next), Kamatiam/ Academia Sinica, 20.06.2014,
 20. Chinese Model of Capitalism: Chinese Way or Chinese Ways? “Warsaw Forum of Economic Sociology”, Vol. 3, nr 2 (6)/2012, s. 27-46. 
 21. Oil Policy of the Middle Kingdom: Conditions and Development, w: J. Marszałek Kawa (red.), Economy and Growth from the Asian States’ Perspective, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2014, s. 243-261.
 22. Rola regionalnych organizacji międzynarodowych w realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju w Azji Wschodniej, Kwartalnik "Studia i Prace" Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH, 2 (18)/2014, s. 75-92.
 23. Chińska Republika Ludowa i Państwa Poradzieckiej Azji Centralnej wobec Mniejszości Ujgurskiej, w: J. Marszałek Kawa (red.), Azjatyckie Strategie Bezpieczeństwa u Progu XXI wieku, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2014, s.201-217.
 24. Następstwa Kolorowych Rewolucji na Obszarze Poradzieckim, „Studia Politologiczne”, vol. 33, Warszawa 2014, s. 333-363.
 25. Polityczny obraz islamu w poradzieckiej Azji Centralnej, w: T. Stępniewski (red.) Religia i polityka na obszarze Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej, Studia Wschodnie Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, s. 269-284. 
 26. Niestabilność polityczna na Półwyspie Koreańskim – wskazówki interpretacyjne dla państw zachodnich, w: J. Osiński (red.), Kryzys, niepewność i niestabilność we współczesnej Europie, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013, s. 487-500.
 27. Miejsce CHRL w międzynarodowej polityce energetycznej, Kwartalnik "Studia i Prace" Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH, 2 (14)/2013, s. 165-180. 
 28. Ropa naftowa w polityce zagranicznej Państwa Środka: uwarunkowania i trajektorie rozwoju, w: J. Marszałek Kawa, Ewa Kaja (red.), Przyszłość Azjatyckich Tygrysów. Zagrożenia i wyzwania, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2013, s. 177-199.
 29. Post-Soviet Central Asia in People’s Republic of China’s Politics, w: T. Stępniewski (red.), The New Great Game in Central Asia, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012, s. 33-50.
 30. Realny i marketingowy wymiar terroryzmu na Kaukazie Północnym, w: T. Bodio (red.), Kaukaz: transformacja przywództwa i elit politycznych, ASPRA-JR, Warszawa 2012, s. 305-323.
 31. The Middle Kingdom and the New Silk Road: Post-Soviet Central Asia and Xinjiang in Chinese Politics, w: [red.] J. Marszałek-Kawa, Is the 21th Century the Age of Asia. Deliberations on Politics, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012, s. 40-58.
 32. Państwo Środka a Nowy Jedwabny Szlak. Poradziecka Azja Centralna i Xinjiang w polityce CHRL, w: [red.] J. Marszałek-Kawa, W kierunku azjatyckiego przywództwa, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012, s. 296-318.
 33. Chiński kapitalizm państwowy – blaski i cienie (na przykładzie sektora energetycznego), w: J. Osiński (red.) Kapitalizm czy kapitalizmy. Anatomia i ewolucja formacji, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012, s. 325-344.
 34. Rola Kaukazu w międzynarodowej polityce energetycznej, Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej 2/2012, s. 39-58. Czynniki ryzyka w polityce międzynarodowej współczesnych Chin, Kwartalnik "Studia i Prace" Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH, 3 (11)/2012, s. 9-24.
 35. Polityka Chińskiej Republiki Ludowej wobec regionu Azji Centralnej w: T. Stępniewski (red.) Nowa Wielka Gra w regionie Azji Centralnej, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin 2012, s. 87-102.
 36. Nowa Wielka Gra w Azji Centralnej – podstawowe uwarunkowania polityczne, „Studia i Komentarze Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, nr 18 (2/2011), http://iesw.lublin.pl/sk/numery/numer18.php. Chińska Republika Ludowa w ramach współczesnych międzynarodowych stosunków politycznych, w: [red.] P. Ostaszewski, Chińska Republika Ludowa we Współczesnych Stosunkach Międzynarodowych, Warszawa 2011, s. 35-52.
 37. Polityka zagraniczna Chińskiej Republiki Ludowej wobec państw Azji Centralnej, w: [red.] P. Ostaszewski, Chińska Republika Ludowa we Współczesnych Stosunkach Międzynarodowych, Warszawa 2011, s. 83-104. 
 38. Polityka Zagraniczna Państwa Środka na Przykładzie Poradzieckiej Azji Centralnej, „Nowa Polityka Wschodnia”, nr 1/2011, s. 139-156. 
 39. Czynniki demograficzne w kontekście rozwoju współczesnych Chin i Indii - implikacje polityczne, w: [red.] J. Osiński, Współczesne problemy demograficzne. Rzeczywistość i mity. Ujęcie krajowe, regionalne, globalne, Oficyna SGH, Warszawa 2011, s. 429-443.
 40. Wpływ rewolucji pomarańczowej na ukraiński system polityczny, „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace", 2 (6)/2011, s. 211-227.
 41. Rewolucje na obszarze byłego ZSRR-eksport demokracji czy zmierzch wpływów Zachodu, w: [red.] J. Osiński, Współczesna cywilizacja Zachodu. Atuty i słabości, Warszawa 2010, s. 189-206.
 42. Rewolucje, których nie było, w: [red.] J. Zaleśny, Zagadnienia ustrojowe państw poradzieckich, Warszawa 2010, s. 45-59.
 43. Przestępstwo a legitymizacja przywódców na obszarze poradzieckim (aspekty teoretyczno-praktyczne), w: [red.] T. Bodio, Przywództwo, elity i transformacje w krajach WNP. Problemy metodologii badań, ASPRA-JR, Warszawa 2010, s. 279-296.
 44. Terroryzm jako zagrożenie państwa, w: [red.] S. Sulowski, M. Brzeziński, Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Wybrane zagadnienia, Warszawa 2009, s. 298-310. 
 45. Współczesne migracje jako źródło konfliktów politycznych, w: [red.] G. Firlit-Fesnak, Migracje międzynarodowe a modernizacja systemu politycznego i społecznego, Warszawa 2008, s. 47-60. 
 46. E. Marciniak, K. Kozłowski, Psychologiczne uwarunkowania zmiany systemowej, [red.] J. Garlicki, „Studia Politologiczne” vol. 11, Warszawa 2008, s. 107-122. 
 47. Paradoksy zwalczania przestępczości, w: [red.] M. Karwat, Paradoksy Polityki, Warszawa 2007, s. 362-375.
 48. Paradoksy przestępczości, w: [red.] M. Karwat, Paradoksy Polityki, Warszawa 2007, s. 345-361.
 49. Rewolucja tulipanów w kontekście polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej, w: Polityka Federacji Rosyjskiej wobec państw członkowskich WNP, [red.] E. Cziomer, M. Czajkowski, Kraków 2006, s. 157-166.
 50. Ukraina wobec Zagrożenia Przestępczością Zorganizowaną, w: „Pogranicze”, nr 1, Lublin 2006, s. 225-238.
 51. T. Bodio, K. Kozłowski, Oblicza neotradycjonalizacji politycznej, w: [red.] T. Bodio, Turkmenistan Historia – Społeczeństwo – Polityka, Warszawa 2005, s. 230-241. K. Kozłowski, S. Kardaś, Opozycja polityczna, w: [red.] T. Bodio, Turkmenistan Historia – Społeczeństwo – Polityka, Warszawa 2005, s. 261-285.
 52. Kulturowe uwarunkowania przestępczości zorganizowanej w państwach transformacji systemowej, „Rocznik Nauk Politycznych”, rocznik 7, nr 8, Pułtusk 2005, s. 225-238.
 53. Przestępczość zorganizowana jako zagrożenie dla społeczeństwa obywatelskiego, „Społeczeństwo i Polityka”, nr 1, Pułtusk 2005, s. 63-76.
 54. Prawo do oporu w państwie prawa, „Społeczeństwo i Polityka”, nr 3-4, Pułtusk 2005, s. 161-173. Polityka jako interpretacja zła, w: [red.] B. Kaczmarek, Metafory Polityki III, Warszawa 2005, s. 227-238. 
 55. Polityka jako przestępczość zorganizowana, w: [red.] B. Kaczmarek, Metafory Polityki III, Warszawa 2005, s. 239-251. 
 56. Wnioskowanie indukcyjne i redukcyjne w wyjaśnianiu modelowym politologii, w: [red.] T. Klementewicz, „Studia Politologiczne”, vol. 8, Warszawa 2004, s. 311-323.
 
 
sm_ksp.png


biogram.png