Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 dr hab. Katarzyna Pisarska

 
​Lista publikacji od 2002 r.
 

 książki

 
 1. ​K. Pisarska, The Domestic Dimension of Public Diplomacy - Evaluating Success through Civil Engagement, Palgrave McMillan, Londyn 2016.   
 2. K. Pisarska, Z. Pisarski, „Polska w NATO i Unii Europejskiej - nowe priorytety polskiej polityki zagranicznej”, Wydawnictwo FMD, Warszawa 2004.
 3. K. Pisarska, "Dynamics of American Ethnic Politics: Lobbying for Polish inclusion into NATO", Wydawnictwo Mediton, Łódź 2003
 4. K. Pisarska, Z. Pisarski, "Szanse i Zagrożenia Polskiej Polityki Zagranicznej - opinie młodego pokolenia", Wydawnictwo FMD, Warszawa 2002.​
 

 artykuły/rozdziały

 
 1. ​K. Pisarska, “Soft Power in North America and Europe”, in: Routledge Handbook of Soft Power, edited by Naren Chitty, Craig Hayden, Li Ji, Gary Rawnsley, John Simons, Routledge, 2016 (forecoming).
 2. K. Pisarska, "Central Europe and the Immigrant Crisis: Understanding the East-West European Divide", The Australian Outlook, Australian Institute of International Affairs, Canberra, 2 November 2015
 3. K. Pisarska, “Poland’s strategic awakening: a new leader appears”, The Strategist, Australian Strategic Policy Institute, Canberra, 6 May 2015.
 4. K. Pisarska, "Peace Diplomacy and the Domestic Dimension of Norwegian Foreign Policy: The Insider's Accounts", Scandinavian Political Studies Volume 38, Issue 2, p. 198–215, June 2015.
 5. K. Pisarska, “How Visegradians can emulate the Scandinavians in telling their story to the world”, CPD Monitor, Vol.6, Issue 2, Summer 2014.
 6. K. Pisarska, "The role of domestic public engagement in the formulation and implementation of U.S. Government-sponsored Educational Exchanges – an Insider’s Account", Place Branding & Public Diplomacy, Palgrave McMillan, 2 July 2014.
 7. K. Pisarska, "From Great Atlanticists to Great Europeans? The Impact of Obama's Foreign Policy on Central Europe", in: Obama, US Politics, and Transatlantic Relations: Change or Continuity?, ed. G. Scott-Smith, Peter Lang Publishers, Frankfurt 2012.
 8. K. Pisarska, “European Integration Studies in Political Science: the case of Poland”, in: Analyzing European Union Politics, eds. F. Bindi & K. A. Eliassen, Il Mulino, Bologna, 2012.
 9. K. Pisarska, „Monitorowanie rozwoju kryzysu finansowego i przezwyciężanie jego skutków – współpraca państw i instytucji Unii Europejskiej”, [w:] Administracja Publiczna. Studia krajowe i międzynarodowe, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Białymstoku, Nr. 1 (19) 2012, s. 167-186.
 10. K. Pisarska, "Projekty modernizacyjne zmian pozycji państw narodowych w Unii Europejskiej", [w:] Kwartalnik Kolegium Ekononiczno-Społecznego, nr. 1 (9)/2012, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2012.
 11. K. Pisarska, "America and the Eastern Partnership Initiative: From Friend to Meaningful Contributor" , Central European Digest, Issue Brief no. 120, Center for European Policy Analysis, Washington D.C., 1.09.2011.
 12. K. Pisarska, „Wschodnie sąsiedztwo RP: między Unią Europejską a Rosją – Prognoza rozwoju wydarzeń”, ekspertyza przygotowana dla Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Warszawa 2011.
 13. K. Pisarska, „Państwo i ciała wpływające na wykonywanie władzy", [w:] Współczesne państwo w teorii i praktyce. Wybrane elementy, red. J. Oniszczuk, SGH, Warszawa 2011, Wydanie II.
 14. K. Pisarska, "Polityka Unii Europejskiej wobec Federacji Rosyjskiej przed i po 2004 roku: czynniki zmian i kierunki ewolucji"; [w:] Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, Rok 8 (2010), Zeszyt 3, Lublin 2010.
 15. K. Pisarska, "Zmiany w europejskiej i polskiej polityce wschodniej po 2004 roku", [w:] Administracja Publiczna. Między polityką, prawem i ekonomią, red. J. Osiński, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010.
 16. K. Pisarska, "Doktryna ULB - koncepcja Giedroycia i Mieroszewskiego", Komentarz Międzynarodowy Pułaskiego, Warszawa, maj 2010 (zbiór esejów ukazał się również w języku angielskim).
 17. K. Pisarska, "The role of the new Member States in the developing of the EU’s Eastern agenda in the years 2004-2007 – perceptions of EU officials”, The Pulaski Report no. 1, Fundacja Kazimierza Pułaskiego, Warsaw, September 2008.
 18. K. Pisarska, „Państwo i ciała wpływające na wykonywanie władzy, [w:] Współczesne Państwo w teorii i praktyce – wybrane elementy, red. J. Oniszczuk, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008.
 19. K. Pisarska, „Polityka zagraniczna Unii Europejskiej jako narzędzie przezwyciężania kryzysu wewnątrzunijnego, [w:] Integracja europejska - nowe bariery czy trwały kryzys?, red. K. Żukrowska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2006.
 20. K. Pisarska, „Polskie doświadczenia we wprowadzaniu wiz dla wschodnich sąsiadów i ich znaczenia dla Unii Europejskiej”, [w:] Polska i jej sąsiedzi, red. J.Osiński, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2005.
 21. K. Pisarska, "Rola Polski w tworzeniu Wschodniego Wymiaru UE", [w:] Polska w NATO i Unii Europejskiej - nowe priorytety polskiej polityki zagranicznej, red. K. Pisarska, Z.Pisarski, Wydawnictwo FMD, Warszawa 2004.
 22. K. Pisarska, „Polska a układ z Schengen - dylematy polityki wizowej wobec wschodnich sąsiadów”, [w:] Polska w Unii Europejskiej, red. K. Żukrowska, Oficyna Wydawnicza SGH 2004.
 23. K.Pisarska, "Polska a jej wschodni sąsiedzi w świetle wprowadzania polityki wizowej UE na polskich wschodnich granicach, [w:] Szanse i Zagrożenia Polskiej Polityki Zagranicznej - opinie młodego pokolenia, red. K. Pisarska, Z.Pisarski, Wydawnictwo FMD, Warszawa 2002. 
 
 
sm_ksp.png


biogram.png