Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Elżbieta Jabłońska

 
Studia magisterskie ukończyła w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Stosunki Międzynarodowe Ekonomiczne (praca magisterska pt. Bhutan – między tradycją a nowoczesnością). Uzyskała dyplom Executive MBA Brennan School of Business, Dominican University Chicago. Absolwentka programu Change Leadership, Cornell University. Ukończyła również Studium Polityki Zagranicznej w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Jest absolwentką studiów podyplomowych Coaching, Collegium Civitas w Warszawie oraz programu Coaching, Erickson College w Vancouver. Posiada akredytację International Coach Federation na poziomie PCC. Specjalizuje się w Leadership Coaching. Posiada 18-letnie doświadczenie w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej na rynkach międzynarodowych. Od 2011 roku prowadzi także działalność w zakresie executive and leadership coaching oraz negocjacji międzykulturowych. Prowadzi badania i realizuje fotoreportaże obrazujące problemy społeczne (starzenie się społeczeństwa, opieka psychiatryczna, geriatryczna i paliatywna) oraz tradycje ginących kultur – projekty m.in. w Kostaryce, Bhutanie, państwach byłej Jugosławii.

Publikacje
  1. Jabłońska E., “Polityka publiczna we współczesnym państwie” – sprawozdanie z konferencji Kolegium Ekonomiczno-Społecznego w Warszawie, Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego “Studia I Prace” 2015, nr 1 (21).
  2. Jabłońska E., Bhutan – droga ku demokracji, Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego „Studia i Prace” 2014, nr 1 (17), s. 173–189.
  3. Jabłońska E.,  II Seminarium naukowe „Współczesne państwo jako podmiot polityki publicznej”, „Gazeta SGH”, styczeń 2014, nr 1/14 (300).
  4. Jabłońska E., Kapturkiewicz J., III Seminarium naukowe “Polityka Publiczna w Polsce – priorytety I wyzwania”, “Gazeta SGH”, grudzień 2014, nr 11/14 (310).
  5. Jabłońska E., Kapturkiewicz J., Trzecie seminarium naukowe z nauk o polityce publicznej Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Kwartalnik “Studia z polityki publicznej/ Public policy studies”, nr 2(2) 2014.