Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 dr hab. Katarzyna Górak-Sosnowska, prof. SGH

 

Wykształcenie  
 • 2015: habilitacja w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie religioznawstwo na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego na podstawie osiągnięcia Islam i społeczności muzułmańskie na Zachodzie.
 • 2007: doktorat w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia; rozprawa doktorska w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym SGH; temat rozprawy: Świat arabski wobec globalizacji 
 • 2003: podyplomowe Studium Doskonalenia Pedagogicznego przy Centrum Pedagogicznym SGH 
 • 2002–2000: podyplomowe Studium Stosunków Międzykulturowych przy Instytucie Orientalistycznym Uniwersytetu Warszawskiego 
 • 2001–1997: dzienne studia w Szkole Głównej Handlowej; magisterium na kierunkach:
  • Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne
  • Zarządzanie i Marketing 
 • 2011–1998: wieczorowe studia magisterskie na kierunku Psychologia w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej 

Doświadczenie zawodowe  

 • od 2002: pracownik naukowo-dydaktyczny Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, w tym:
  • od 2017: profesor nadzwyczajny w Katedrze Studiów Politycznych Kolegium Ekonomiczno-Społecznego 
  • 2017–2016: profesor nadzwyczajny w Instytucie Filozofii, Socjologii i Socjologii Ekonomicznej
  • 2016–2007: adiunkt w Instytucie Filozofii, Socjologii i Socjologii Ekonomicznej (wcześniej: w Katedrze Socjologii Ekonomicznej i Katedrze Socjologii)
  • 2007–2002: asystent w Katedrze Socjologii 
 • 2013–2009: pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego, w tym:
  • adiunkt w Katedrze Arabistyki i Islamistyki (2010–2013) ·     
  • wykładowca na Wydziale Orientalistycznym (2010–2009) 
Pełnione funkcje:

Granty


Koordynator i/lub główny wykonawca (w trakcie realizacji):
Zrealizowane granty (koordynator i/lub główny wykonawca):
Udział w grantach  

Pobyty zagraniczne
 
 • Erasmus – Teaching Staff Mobility
  • 5.11–10.11.2017: Факультэт міжнародных адносін, Белару́скі дзяржа́ўны ўніверсітэ́т (Białoruś),
  • 12.06–18.06.2012:  Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas, Vytauto Didžiojo universitetas (Litwa); ·
  • 24.09-30.09.2011: Fakulta medzinárodných vzťahov, Ekonomická univerzita v Bratislave (Słowacja)
  • 30.04–6.05.2011: Faculdade de Economia, Universidade de Coimbra (Portugalia),
  • 8.03–12.03.2010: Instituto Universitario de Estudios Europeos, Universidad San Pablo w Madrycie (Hiszpania),
  • 27.06–2.07.2009: Institut für Migrationsforschung und Interkulturelle Studien, Universität Osnabrück w Osnabrück (Niemcy);
 • 3.02–24.02.2007: International Visitor Leadership Program: a Project for Young Muslim Leaders on US Political, Social, and Educational Issues, zorganizowany przez United States Department of State, Bureau of Educational and Cultural Affairs (Washington DC, New York NY, Greensboro NC, Seattle WA, Minneapolis MN).


Znajomość języków obcych

 • angielski: C1/C2 (CPE) + B2 (LCCI EFD)
 • niemiecki: B2 (Mittelstufe ÖSD) + C1 (PWD)
 • po trzy semestry nauki hiszpańskiego i arabskiego (z róznym skutkiem)

 
 

fdup.png