Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 dr hab. Katarzyna Pisarska

 
Wykształcenie:

 • 01.2010 – obecnie Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, adiunkt  w Katedrze Studiów Politycznych (wcześniej w Katedrze Administracji Publicznej)
 • 09.2006–06.2009 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, studia doktoranckie (stypendium), obroniona rozprawa doktorska nt. „Roli Polski we współtworzeniu polityki wschodniej Unii Europejskiej
 • 2003–2004 College of Europe, Bruges, MA in European Politics and Administration, studia magisterskie.  
 • 2001–2003 Szkoła Główna Handlowa, Polsko-Francuski Program Studiów Europejskich, studia magisterskie
 • 1998–2003 Uniwersytet Łódzki, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politoligicznych, studia magisterskie, specjalizacja: amerykanistyka.


Wyjazdy i staże zagraniczne:
 

 • 03.2015- 05.2015 Australian National University, Canberra, Center for European Studies, Visiting Scholar (stypendium Go8 European Fellowship). 
 • 01.10.2012- obecnie Azerbaijan Diplomatic Academy, Baku, wizytujący wykładowca  w ramach programu Komisji Europejskiej „Jean Monnet”.
 • 06.2012 University of Oslo, Norwegia, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science, Visiting Researcher. 
 • 01.2010 – 06.2010 Johns Hopkins University, Washington D.C., School of Advanced International Studies (SAIS), Center for Transatlantic Relations, Visiting Scholar. 
 • 01.2007 – 06.2007 Harvard University, Cambridge, MA, Graduate School of Arts and Sciences, Davis Center for Russian and Eurasian Studies, Visiting Fellow, Stypendium Fulbrighta.


Realzacja projektów badawcych

Badania własne (kierownik projektu):

 • The European Union, Eastern Partnership & Russia in a new geopolitical context (2015-2018). Środki na badania z programu Erasmus+ Jean Monnet Module, grant Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA). Badanie prowadzone we współpracy z Transatlanic Renewal Initative w Waszyngtonie.
 • Australian Public Diplomacy – An Ambivalent Engagement with Asia (2014-2015). Środki na realizację badania:  Go8 European Fellowship oraz grant dla młodych naukowców KES SGH ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (KES/BMN15/04/15). Badanie prowadzone we współpracy z Australian National University.
 •  Norway and the Peace Nation concept as a soft power tool of Norwegian foreign policy”(2012-2013). Środki na realizację badania:  grant dla młodych naukowców KES SGH ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego SGH (02/BMN/0006/12). Badanie prowadzone we współpracy z University of Oslo.
 • Educational and cultural exchange programs as soft power tools of American foreign policy (2011). Środki na realizację badania:  grant dla młodych naukowców KES SGH ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (KES 02/BMN/0007/11). Badanie prowadzone we współpracy z Center for Transatlantic Studies, Johns Hopkins School of Advanced International Studies w Waszyngtonie.

 Badania zlecone:

 • K. Pisarska, The Development of European Integration Studies in Political Science: An Introduction (2012). Badanie przeprowadzone na zlecenie Network for European Studies w Bolonii.
 • K. Pisarska, United States and the Eastern Partnership Initiative: From Friend to Meaningful Contributor (2011). Badanie na zlecenie Center for European Policy Analysis, Washington D.C.

Badania statutowe:

 • K. Pisarska, Patterns Of Polish-German Reconciliation - Are They Transferable Into International Politics?, w ramach badania pod kierownictwem Prof. dr hab. Krzysztofa Kozłowskiego pt. “Rapprochement, Reconciliation, Reunification in International Relations - German-Polish experiences for Divided Korea (RRRIR)” (2015-2016). Środki na badanie: KES SGH, Polsko-Niemiecka Fundacja Współpracy.
 • K. Pisarska, Projekty modernizacyjne zmian pozycji państw narodowych w Unii Europejskiej  w ramach badania pod kierownictwem Prof. dr hab. Joachima Osińskiego pt. „Projekty modernizacyjne struktury wewnętrznej i statusu międzynarodowego: Instytucja państwa w warunkach kryzysu” (2011-2012). Środki na badanie: KES SGH.
 • K. Pisarska, Monitorowanie rozwoju kryzysu finansowego i przezwyciężanie jego skutków – współpraca państw i instytucji Unii Europejskiej” w ramach badania pod kierownictwem Prof. dr hab. Joachima Osińskiego, pt.
   „Kryzys a procesy globalizacji i regionalizacji” (2011).  Środki na badanie: KES SGH.


Języki obce:

 • Angielski – płynnie
 • Francuski – bardzo dobrze
 • Rosyjski – średnio-zaawansowany


Członkostwo w organizacjach i pełnione funkcje:
 

 • Europejska Akademia Dyplomacji, założyciel i Dyrektor (od 2004)
 • Wyszehradzka Szkoła Nauk Politycznych, założyciel i Dyrektor (od 2013)
 • Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego, Senior Fellow (od 2007)
 • Harvard Club of Poland, Członek Zarządu (2013-2016)
 • Forum Młodych Dyplomatów, Przewodnicząca Rady Programowej (od 2008), wcześniej Przewodnicząca Zarządu Stowarzyszenia (2004-2008)
 • Vital Voices Chapter Poland, mentee (2012) oraz mentorka młodych liderek (2013)
 • Community of Democracies, członek reprezentacji polskich organizacji pozarządowych (od 2010)
 • Stowarzyszenie Absolwentów College of Europe w Polsce, Wice Przewodnicząca Zarządu (2006-2008)Stowarzyszenie “State Alumni” w Polsce​

Nagrody i wyróżnienia
 

Nagrody:

 • Dyplom uznania Rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie za najlepsze wyniki publikacyjne w 2015 roku (2016)
 • Nagroda oraz Tytuł „Absolwent VIP Uniwersytetu Łódzkiego” (2016) 
 • Nagroda „Absolwent 15-lecia Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego (2015)
 • Tytuł „Young Global Leader” przyznawany przez Światowe Forum Ekonomiczne w Davos (2014-2019)
 • Wyróżnienie waszyngtońskiego miesięcznika „Diplomatic Courrier” przyznające tytuł jednej z 99 najbardziej wpływowych światowych liderów polityki zagranicznej poniżej 33 roku życia (2013)
 • Honorowe obywatelstwo Miasta Brugia, Belgia (2004)
 • Medal Uniwersytetu Łódzkiego za Chlubne Studia (2003)

Stypendia:

 • Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych polskich naukowców (2013-2016)
 • Stypendium Go8 European Fellowship na pobyt naukowy na Australian National University (2015)
 • Stypendium Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta na pobyt naukowy na Uniwersytecie Harvarda (Styczeń-Czerwiec 2007)
 • Stypendium doktoranckie na pokrycie kosztów studiów w Kolegium Ekonomicznym Szkoły Głównej Handlowej (2006-2009)
 • Stypendium rządu polskiego na pokrycie kosztów studiów w College of Europe, Brugia, Belgia (2003-2004)
 • Stypendium Socrates-Erasmus  na Universite de Provence, Aix-en-Provence, Francja (2002)

Organizacja konferencji międzynarodowych

2017

 • The EU Migration & Refugee Crisis – perspectives from Visegrad and Germany, Kraków, 13-15 stycznia 2017. Współorganizatorzy: Europejska Akademia Dyplomacji, Uniwersytet Jagielloński, Katedra Studiów Politycznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Fundacja Konrada Adenauera. Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego. 

2016

 • Building The New Central Europe: Visegrad States And Germany, Lublin, 15-17 stycznia 2016. Organizatorzy: Europejska Akademia Dyplomacji, UMCS, Fundacja Konrada Adenaura. Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego i Naukowego. 
 •  Rosyjska Ruletka – Co z Rosją po Putinie, SGH, Warszawa, 9 maja 2016. Organizatorzy: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, SKN Spraw Zagranicznych, z udziałem około 70 studentów SGH. Kierownik Projektu.
 • The Crisis of the European Union – What Answers to Offer, Belgrade, Serbia, 15-17 lipca 2016. Organizatorzy: Światowe Forum Ekonomiczne w Davos, Center for International Relations and Sustainable Development. Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego.   
 • Warsaw Security Forum, Warszawa, 26-28 października 2016. Organizatorzy: Fundacja im. Kazimierza. Dyrektor Programowa Forum.

2015

 • Poland and Germany: How To Respond To Russia?, Łódź, 24-26 stycznia 2015. Organizatorzy: Europejska Akademia Dyplomacji, Wydział Stosunków Międzynarodowych i Politologicznych, Fundacja Konrada Adenaura. Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego.   
 • The Kremlin Challenge - The Transatlantic Renewal Round-Table, Warszawa, 29-30 stycznia 2015, Organizatorzy: Europejska Akademia Dyplomacji, The World Affairs Institute and Journal w Waszyngtonie. Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego.  
 • 43rd International Forum on Diplomatic Training, Warszawa, 23-26 września 2015. Organizatorzy: Europejska Akademia Dyplomacji, Vienna Diplomatic Academy, Georgetown University. Gospodarz i Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego.
 • Warsaw Security Forum, Warszawa, 6-8 listopada 2015. Organizatorzy: Fundacja im. Kazimierza. Dyrektor Programowa Forum.

2014

 • Morscy Ambasadorowie III. Polska. Europa. Globalne bezpieczeństwo, Gdynia, 21-23 lutego 2014. Europejska Akademia Dyplomacji, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, Fundacja Konrada Adenauera. Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego.
 • Warsaw Security Forum, Warszawa, 20-21 listopada 2014. Organizatorzy: Fundacja im. Kazimierza. Dyrektor Programowa Forum.

2013

 • Przyszłość Unii Europejskiej w dobie kryzysu: rola Polski i Niemiec w przyszłej architekturze europejskiej, Poznań 25-27 stycznia 2013. Organizatorzy: Europejska Akademia Dyplomacji, Katedra Europejstyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Fundacja Konrada Adenauera. Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego.

2012

 • EU Energy Security –seeking stronger Polish-German cooperation, Lublin, 2-4 marca 2012. Organizatorzy: Europejska Akademia Dyplomacji, UMCS, Fundacja Konrada Adenauera. Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego. 
 
 
sm_ksp.png