Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 dr hab. Małgorzata Molęda-Zdziech, prof. SGH

 
Funkcje w SGH:
 
 • Kierownik Katedry Studiów Politycznych
 • Pełnomocnik Rektora ds. Współpracy z UE
Wykształcenie:   

 • 2014: 6 czerwca uzyskanie stopnia doktora habilitowanego w zakresie nauk społecznych, dyscyplinie nauk o polityce, specjalność komunikowanie polityczne; kolokwium habilitacyjne w Instytucie Politologii, Uniwersytet Wrocławski;
 • 2013: publikacja rozprawy habilitacyjnej „Czas celebrytów. Mediatyzacja życia publicznego” 
 • 2004: Uzyskanie stopnia doktora na podstawie obrony rozprawy doktorskiej „Lobbing i jego wzory. Polskie poszukiwania”, Instytut Socjologii UW, promotor: prof. W. Morawski, 
 • 1995: dyplom Master w zakresie Europejskiego Zarządzania Przemysłowego HEC/SGH; praca dyplomowa: „Czy reklama jest produktem eksportowym?” - prezentacja strategii reklamowych od kreacji międzynarodowej do kreacji lokalnej na przykładzie prac agencji Publicis FCB Poland." 
 • 1994 dyplom magistra w IS na UW; praca mgr pod kierunkiem prof. I. Krzemińskiego „Obecna nieobecność: analiza aktorskiego bojkotu mass mediów po 13 grudnia 1981" (opublikowana jako książka w Oficynie Naukowej w Warszawie w 1998)   
 • 1989   licencjat z antropologii społecznej; Uniwersytet Réné Descartes - Paris V; praca dyplomowa: Studium monograficzne biblioteki w paryskim metrze Métrolire." 
 • od 2016: redaktorka naczelna Kwartalnika KES Studia i Prace, SGH (9 pkt  na liście MSWiN) 
 • od 2015: prof. nadzw. w Instytucie Studiów Międzynarodowych  KES SGH 
 • od 2004 do 2015: adiunkt w Instytucie Studiów Międzynarodowych  KES SGH  
Wyjazdy i staże zagraniczne:  

Naukowe pobyty zagraniczne:
 • od listopada 2017 do marca 2020 - p.o Dyrektora i Dyrektor zagranicznej stacji naukowej Polskiej Akademii Nauk w Brukseli - Biura Promocji Nauki PolSCA PAN
 • 1995 miesięczny pobyt naukowy w HEC, Juy-en-Josas, Francja
 • 1999 staż badawczy w Uniwersytet Louvain-la-Neuve w Belgia
 • 2000 staż badawczy w Universite Louvain – la- Neuve w Belgii
 • 1998-2002 coroczne, dwutygodniowe pobyty badawcze w ramach współpracy z Instytutem Nauk Politycznych Sciences Po - Paryż;
 • 2001 - Bruksela, pobyt badawczy „Lobbing w Unii Europejskiej” (ISP, Fundacja im. K. Adenauera)
 • 2006 -  czerwiec - wizyta studyjna w Parlamencie Europejskim
 • 2010 – miesięczny pobyt na Uniwersytecie Paris IX Dauphine, Francja • 2011 -  miesięczny pobyt na Uniwersytecie w Strasburgu,  miesięczne stypendium badawcze Rządu Francuskiego, „chercheur invité – séjour scientifique de haute-niveau” w  GSP- PRISME, Uniwersytet w Strasburgu, Francja   
Wykłady na zagranicznych uczelniach:  
 • 2006 -  wykład  w ramach „Seminaire comparé des collectivités territoriales” dla studentów Master 2 année Environement et Territoires, Faculté  de Droit et des Sciences Economiques,  Uniwersytet w Limoges
 • 2010 - wykład „Le lobbying européen” w INALCO Paris
 • 2011 - 13,5 godziny zajęć dydaktycznych dla studentów Politiques Européennes Double Diplôme z Uniwersytetu w Strasburgu – La Pologne dans l’Union Européenne, problematyka Lobbing w Unii Europejskiej i Mediatyzacja życia publicznego na przykładzie polityki klimatycznej i energetycznej)   
Stypendia naukowe:  
 • 2010 (15 października – 15 listopada) - miesięczne stypendium badawcze Rządu Francuskiego „chercheur invité - Séjour Scientifique de Haute-Niveau”, Paris IX Dauphine Francja.  
 • 2011 (16 listopada - 16 grudnia) miesięczne stypendium badawcze Rządu Francuskiego „chercheur invité – Séjour Scientifique de Haute-Niveau” w  GSP-PRISME, Uniwersytet w Strasburgu.  
 • 2015  (16 listopada - 16 grudnia) miesięczne stypendium badawcze Rządu Francuskiego „chercheur invité – Séjour Scientifique de Haute-Niveau” CEAQ LA Sorbonne - GRETECH (« Groupe de recherche sur la technologie ») w Paryżu, zaproszenie przez prof. M. Maffelego        
Języki obce
 • Język francuski – biegły 
 • Język angielski - poziom średnio-zaawansowany 
 • Język rosyjski - poziom podstawowy    
Aktywność w SGH:
 •  2007-2011 - członkini Komisji Rekrutacyjnej 
 • 2008-2012 i od czerwca 2014 do dzisiaj  – członkini Rady Naukowej KES SGH
 • 2012-2016 - członkini Senackiej Komisji Nauki
 • 2016-2020 - członkini Senackiej Komisji ds. Współpracy z Zagranicą
 • 2016-2017 - opiekun akademicki Magisterskiego Podwójnego Dyplomu SGH – Toulouse Business School (TBS)   
Członkostwo w organizacjach i pełnione funkcje:
 • Członkini Zarządu Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej (PTKS) w kadencji 2016-2019 (www.ptks.pl) 
 • Członkini Zarządu w Stowarzyszeniu Francja-Polska (Association France-Pologne) od 1995 r. (www.afp.org.pl)
 •  Członki Association  Europa (Entretiens Universitaires pour l’Administration Publique) z siedzibą we Francji, Limoges; od 2006 roku pełnię funkcję wiceprezeski  tej organizacji i członkini jej Komitetu Naukowego (problematyka: administracje publiczne w Europie, proces decyzyjny, demokracja)., członkini Komitetu Naukowego,  Limoges, Francja (www.europaong.org)
 • Członkini Polskiego Towarzystwa Socjologicznego (PTS) 
 • Członkini Obywatelskiego Forum Legislacji (OFL), grupie roboczej przy Fundacji im. Stefana Batorego   
Członkostwo w redakcjach periodyków naukowych
 • Od października 2016 – redaktorka naczelna Kwartalnika Kolegium Ekonomiczno-Społecznego „Studia i prace” 
 • Od 2016 – członkini  Rady Naukowej przy międzynarodowym czasopismie „Revue Internationale des Économistes de Langue Franςaise”  
 • 1999-2007 członek redakcji miesięcznika „Decydent. Pismo lobbingowe”
Projekty badawcze

Projekty międzynarodowe:

 • ​2000 - 2001 – Lobbing w Unii Europejskiej”, projekt badawczy zrealizowany w Instytucie Spraw Publicznych przy współudziale Fundacji im. K. Adenauera
 • 2003 - 2005 – „Thematic study on policy measuresconcerning disadvantaged youth” Projekt europejski, koordynowany przez IRIS e.V., Institut für regionale Innovation und Sozialforschung, Fürststraße 3, Tübingen, Niemcy (2005)  
Badania naukowe krajowe:
Badania statutowe: 
 • w 2013 - „Ekspertokracja”  w ponowoczesnym społeczeństwie opartym na wedzy – teoretyczna perspektywa a wymagania praktyki, w: kierownik badania: prof. dr hab. Anna Zorska, SGH;   
 • w 2012 – „Koncepcja nowych nowych mediów Levinsona w socjologicznej perspektywie”, w: „Nowe teorie i koncepcje ekonomiczne i socjologiczne  w dobie przełomu technologicznego”,  kierownik badania: prof. dr hab. Anna Zorska, SGH;  
 • w 2011 -  „Nowe modele lobbingu”, w: „Ewolucja modeli gospodarczych i społecznych  w dobie rozwoju gospodarki opartej na informacjach, wiedzy i kulturze”, kierownik badania: prof. dr hab. Anna Zorska, SGH;   
 • w 2010 -  „Pojęcie kryzysu globalnego  i rola mediów w jego przedstawianiu ”, w: „Przemiany gospodarcze i społeczne w dobie globalnego kryzysu”, kierownik badania: prof. dr hab. Anna Zorska, SGH;  
 • w 2009 - „Kształtowanie się nowego modelu rodziny i procesu socjalizacji”, w: „Nowe obszary zmian w życiu gospodarczym i   społecznym w wymiarze globalnym i regionalnym”,  Kierownik badania: prof. dr hab. Anna Zorska, SGH;   
 • w 2008 - „Mediatyzacja życia publicznego jako proces społeczny – analiza na wybranych przykładach” w ramach: „Rekonfiguracja życia gospodarczego i społecznego w dobie globalizacji i regionalizacji“, kierownik badania: prof. dr hab. Anna Zorska, SGH;   
 • w 2005 -„Efektywność wyszukiwarek internetowych w pracy naukowej - w poszukiwaniu informacji o lobbingu w sieci”, w ramach: „Badanie efektywności wyszukiwarek internetowych jako narzędzia analizy naukowej (metodologia i ocena)”, kierownik badania: prof. dr hab. Bohdan Jung, SGH; 
 •  w 2004 -„Kampanie lobbingowe na forum UE” w ramach: „Integrowanie się Nowej Europy; aspekty ekonomiczne, społeczne i medialne”, Kierownik badania: prof. dr hab. Anna Zorska, SGH.    ​     
Nagrody:  
 • 2001 -  Nagroda Zespołowa Rektora stopnia  I za osiągnięcia w działalności dydaktycznej za podręczniki „Media, komunikacja, biznes elektroniczny” oraz „Komunikowanie w perspektywie ekonomicznej i społecznej”.  
 • 2003 -  Nagroda Zespołowa Rektora stopnia  II za osiągnięcia w dziedzinie  działalności naukowej za książkę „Lobbing w Unii Europejskiej”.  
 • 2014 – Nagroda Zespołowa Rektora stopnia  I za osiągnięcia w dziedzinie  działalności naukowej za monografię „Kryzys gospodarczy 2008+ test dla stosowanej polityki. Metody przeciwdziałania i ich skuteczność”.  
 • 2016: - Nagroda Zespołowa Rektora stopnia  I za osiągnięcia w dziedzinie  działalności naukowej za monografię „ Czas celebrytów. Mediatyzacja życia publicznego”;  
 • Nagroda Rektora  Zbiorowa stopnia  I za osiągnięcia w dziedzinie  działalności naukowej za monografię „Innowacyjność i kreatywność w erze Web 2.0” (wraz z A. Zorska, B. Jung)  
 • 2016 – odznaczona francuskim orderem Palm Akademickich w randze kawalera (Chevalier des Palmes Academiques)             
Komentatorka wydarzeń dotyczących polityki europejskiej, w tym francuskiej w mediach    
 
 
sm_ksp.png


mmzportret.jpg
 

lp.png