Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 DR MARTA PACHOCKA

 
​​Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia ze specjalizacją stosunki międzynarodowe. Adiunkt w Katedrze Studiów Politycznych Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH. Badacz w projekcie IMINTEG w Ośrodku Badań nad Migracjami UW. Czynny udział w krajowych i zagranicznych projektach finansowanych ze środków MNiSW, MSZ, NCN, NBP, FWPN, KAS i UE. W latach 2016–2019 kierownik projektu EUMIGRO - "Jean Monnet Module on the European Union and the Contemporary International Migration" w ramach Programu Erasmus+. Krótkoterminowe pobyty badawcze we Francji (2012, 2013) i Belgii (2014). Visiting Research Fellow w Institut d’Etudes Politiques de Paris we Francji (2015). Visiting Professor w University of Economics in Bratislava na Słowacji (2015) i University of Tartu w Estonii (2016). Sekretarz Polskiego Stowarzyszenia Badań Wspólnoty Europejskiej (PECSA). Członek: PTE, UACES, IPSA, IMISCOE, IASFM, AIELF. Zainteresowania naukowe m.in. przemiany społeczno-demograficzne w Europie/UE i ich konsekwencje; Europa/UE wobec migracji międzynarodowych; wspólna polityka migracji i azylu UE; polityka migracyjna i integracyjna Francji; międzynarodowa pozycja Francji; gospodarka europejska i światowa.
 
Więcej na:

Wykształcenie:
 • 2013: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia, specjalność badawcza – stosunki międzynarodowe
 • :Program The Global Alliance in Management Education – Master’s in International Management (CEMS MIM), Master of Science in International Management (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie i HEC Paris)
 • 2010: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, podwójny magister ekonomii, kierunki studiów: Zarządzanie i marketing oraz Stosunki międzynarodowe (specjalność: Dyplomacja i polityka międzynarodowa)


Zagraniczne pobyty badawcze i dydaktyczne:

 • 03.2016 Cykl tygodniowych wykładów w Estonii, Faculty of Economics and Business Administration, University of Tartu. Podstawa pobytu: Erasmus+, Akcja 1 – Szkolnictwo Wyższe (KA1-HE), Staff Mobility for Teaching.
 • 11.2015 Pobyt badawczy we Francji, Centre d’études européennes, Institut d’Études Politiques de Paris – Sciences Po Paris (miesiąc). Podstawa pobytu: Badanie własne młodych naukowców MNiSW pt. „Polityka imigracyjna w wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej w ujęciu porównawczym uwarunkowania, rozwiązania, konsekwencje. Wnioski dla Polski. Część I i II”
 • 10.2015 Cykl tygodniowych wykładów na Słowacji, Faculty of International Relations, University of Economics in Bratislava. Podstawa pobytu: Erasmus+, Akcja 1 – Szkolnictwo Wyższe (KA1-HE), Staff Mobility for 
 • 09.2014 Pobyt badawczy w Belgii w celu przeprowadzenia kwerendy bibliotecznej (m.in. w Université Libre de Bruxelles) i zebrania materiału badawczego (tydzień). Podstawa pobytu: Badanie własne młodych naukowców MNiSW pt. „Polityka imigracyjna w wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej w ujęciu porównawczym uwarunkowania, rozwiązania, konsekwencje. Wnioski dla Polski. Część I”.
 • 08–09.2013 Pobyt badawczy we Francji w celu przeprowadzenia kwerendy bibliotecznej (m.in. w Institut d’Études Politiques de Paris – Sciences Po Paris) i zebrania materiału badawczego (trzy tygodnie). Podstawa pobytu: Badanie własne młodych naukowców MNiSW pt. „Kapitał społeczny we Francji i jego uwarunkowania”
 • 08–09.2012 Pobyt badawczy we Francji w celu przeprowadzenia kwerendy bibliotecznej (m.in. w Institut d’Études Politiques de Paris – Sciences Po Paris) i zebrania materiału badawczego (trzy tygodnie). Podstawa pobytu: Badanie własne młodych naukowców MNiSW pt. „Społeczne uwarunkowania mocarstwowej pozycji współczesnej Francji”


Języki obce:

 • Język angielski   C2
 • Język francuski  C2
 • Język niemiecki A1/A2


Członkostwo w organizacjach i pełnione funkcje:

 • Członek i Sekretarz Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Badań Wspólnoty Europejskiej (Polish European Community Studies Association, PECSA)
 • Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Oddział w Warszawie (PTE)
 • Członek The Academic Association for Contemporary European Studies (UACES)
 • Członek Association Internationale des Economistes de Langue Française (AIELF)
 • Członek The International Political Science Association (IPSA)
 • Członek The International Association for the Study of Forced Migration (IASFM)
 • Członek sieci badawczej The International Migration, Integration and Social Cohesion in Europe (IMISCOE)
 • Członek Jean Monnet Community


 
 
sm_ksp.png