Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 dr hab. Małgorzata Molęda-Zdziech, prof. SGH

 
​Lista publikacji książkowych oraz wybranych rozdziałów i artykułów.
 

 książki

 
 1. ​„Amerykańskie wybory w erze postprawdy”, red. naukowa: J. Misiuna, M. Molęda-Zdziech, S. Łubiarz (w przygotowaniu, planowane wydanie grudzień 2017) 
 2. "Kreatywność i innowacyjność w erze cyfrowej. Twórcza destrukcja 2.,” (współredakcja naukowa z A. Zorska i B. Jung) Oficyna Wydawnicza SGH Warszawa 2014 [s. 273]., w tym autorstwo rozdziału: „Nowe nowe media” według Paula Levinsona – kreatywna nazwa czy innowacyjna koncepcja.
 3. „Czas celebrytów. Mediatyzacja życia publicznego”, Difin, Warszawa 2013   •          „Lobbing. Sztuka skutecznego wywierania wpływu” (wraz z K. Jasieckim, U. Kurczewską), Oficyna Ekonomiczna Kraków 2006 (wydanie II poprawione i poszerzone)  
 4. „Lobbing w Unii Europejskiej” (wraz U. Kurczewską), ISP Warszawa 2002 (ze wstępem M. Clamen’a)  
 5. „Lobbing. Sztuka skutecznego wywierania wpływu” (wraz z K. Jasieckim, U. Kurczewską), Oficyna Ekonomiczna Kraków 2000 (wydanie I)  
 6. „Obecna nieobecbość – aktorski bojkot radia i telewizji w stanie wojennym”, Oficyna Naukowa Warszawa 1998
 

 Artykuły/rozdziały

 

2017

 • Polski lobbing w Unii Europejskiej na rzecz gazu łupkowego (we współautorstwie z K. Starmach), w: „Reprezentacja interesów gospodarczych i społecznych w UE”, red. U. Kurczewska, K. Jasiecki, WUW Warszawa (w druku, po korekcie autorskiej) Warszawa [ s. 22 ].

2016

 • „Think tanki w świecie i w Polsce i ich rola w życiu publicznym”, w: Moc sprawcza ludzi i instytucji, red. Lech W. Zacher, Poltext Warszawa [ s.167-197].

 2015

 • „<<Ekspertokracja>>  w ponowoczesnym społeczeństwie opartym na wiedzy – teoretyczna perspektywa a wymagania praktyki”, w: „Transformacje”, Akademia im. A. Koźmińskiego Warszawa [s. ].

2014

 • Zorska, M. Molęda-Zdziech, B. Jung, (red.), Kreatywność i innowacyjność w erze cyfrowej. Twórcza destrukcja 2., Oficyna Wydawnicza SGH Warszawa, [s. 273].
 • „Nowe nowe media” według Paula Levinsona – kreatywna nazwa czy innowacyjna koncepcja?, w: A. Zorska, M. Molęda-Zdziech, B. Jung, (red.), Kreatywność i innowacyjność w erze cyfrowej. Twórcza destrukcja 2., Oficyna Wydawnicza SGH Warszawa [s.101-121 ].

2013

 • Zmediatyzowana tożsamość w ponowoczesnym świecie?, w: Tożsamość na przełomie wieków. Nowe możliwości, nowe wyzwania. Księga jubileuszowa prof.dr hab. Jolanty . Polakowskiej-Kujawy, (red. naukowa) K. Górak-Sosnowska, A. Kozłowska, Oficyna Naukowa SGH Warszawa;
 • Wizje kapitalizmu w ponowoczesnych podejściach socjologicznych – ujęcie porównawcze (Z. Bauman, A. Giddens, R. Sennett), w: „Transformacje”, Akademia im. L. Koźmińskiego, Warszawa;
 • Kryzys w mediach, media w kryzysie, w: Kryzys 2008 +…,publikacja zbiorowa, red. naukowa K. Żukrowska Oficyna Wydawnicza SGH, [s.469-504];

2012

 • Mediatyzacja jako ujęcie teoretyczne dla opisu rzeczywistości społecznej, w:  Nowe rzeczywistości społeczne, nowe teorie socjologiczne (red.) M. Gdula, A. Grzymała-Kazłowska, R. Włoch,  Scholar Warszawa, [s.48-67];
 • Lobbing w służbie demokracji, w: „Kultura Liberalna”, 24 stycznia, Lobbing w służbie demokracji;
 • Ewolucja modeli lobbingu – wpływ gospodarki opartej na informacjach i wiedzy, w: Kwartalnik Kolegium Społeczno-Ekonomiczne „Studia i Prace”, nr 10, SGH Warszawa, [s. 57-77];
 • „Mediatyzacja – analiza zjawiska i wybranych studiów przypadków”, (red. naukowa) M. Molęda-Zdziech, „Zeszyty Naukowe  Collegium Civitas”, tom 21, Warszawa (już są w wersji elektronicznej, w wersji papierowej będą wkrótce);
 • Wstęp [s. 5-11] oraz Teoretyczne ujęcie mediatyzacji, w: „Mediatyzacja – analiza zjawiska i wybranych studiów przypadków”, (red. naukowa) M. Molęda-Zdziech, Zeszyty Naukowe  Collegium Civitas, tom 21, Warszawa [s. 11-22];

2011

 • Brzydkie słowo na „l” , czyli o lobbingu słów kilka… w:  portal Kultura się liczy, 5 września.
 • Od lobbingu klasycznego ku cyberlobbingowi, w:  Grupy interesu i lobbing. Polskie doświadczenia w unijnym kontekście, red. K. Jasiecki, Wydawnictwo IFiS PAN. Warszawa, całość 332 s., [s. 170-191];
 • Kształtowanie się nowego modelu rodziny i procesu socjalizacji, w: „Prace i Materiały” ISM, nr 39,  KES SGH Warszawa, [s. 225-247];
 • O rozumieniu kryzysu i roli mediów w przedstawianiu globalnego kryzysu, w: „Prace i Materiały” ISM, nr 40,  KES SGH Warszawa, [s. 109-127];
 • Lobbing a demokracja, w: Transformacje i turbulencje demokracji,  red. Lech Zacher,  Difin, Akademia im. Koźmińskiego, Warszawa, [s. 176-194];
 •  How to Effectively Communicate on the Issue of Climate Change: In Search of a Good Media and Public Relations Strategy for Businesses, w: Companies on Climate Change, red. M. Cygler, C. Fabregoule, SGH Warszawa, [s. 301-318];
 • Introduction, (z: M. Cygler, C. Fabregoule, I. Bergel, C. Baylac), w: How to Effectively Communicate on the Issue of Climate Change: In Search of a Good Media and Public Relations Strategy for Businesses, w: Companies on Climate Change, red. M. Cygler, C. Fabregoule, SGH Warszawa, [s.7-10];
 • La médiatisation de la vie publique – l’introduction à la problematique, w: Sociétés, La postmodernite et ses multiples facettes. Perspectives et Méthodes,  n. 2/112 [s. 103-115] Mediatisation de la vie publique. redakcja  (wraz z M. Kobierską) numeru  periodyku „Sociétés”, n. 2/112;
 • Introduction. La postmodernite et ses multiples facettes en qelques phrases. (avec M. Kobierska), w: Sociétés, La postmodernite et ses multiples facettes. Perspectives et Méthodes,  n. 2/112 [s. 5-7];

2010

 •  Tabloidyzacja i infotainment jako tendencje współczesnych mediów, w: „Prace i Materiały”, ISM KES SGH, nr 38,  Nowe media w starym świecie, [s. 27-44];
 •  Nowe media w starym świecie, wstęp i red. naukowa, w:  „Prace i Materiały” nr 38, tematyczny  „Nowe media w starym świecie”, ISM KES SGH, [s.7-9];
 • Une approche sociologique de la securité, w: « La sécurité intérieure en Europe  entre protection des citoyens et frénésie sécuritaire ? »), red. H. Pauliat, Association Europa, Limoges, Francja, Pulim, Université de Limoges, [s. 37-45];

 

2009

 •  Mediatyzacja życia publicznego – globalne trendy i ich lokalne aplikacje, opublikowany w; Studia i Prace, KES, Zeszyt Naukowy 18, Warszawa SGH;
 • Mediatyzacja życia publicznego jako trend współczesnego świata?, w: Jednostka społeczeństwo państwo wobec megatrendów współczesnego świata, red. Grzegorz Piwnicki, red. Sylwia Mrozowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, [s. 389-399]
 • Młodzież nieuprzywilejowana w Polsce. Raport z badań, współautorzy: B. Błaszczak,  B. Kołaczek, w: Biuletyn IGS, 1-4/2006, SGH Warszawa 2009, [s. 31-78];

2008

 • Ku skuteczniejszym regulacjom lobbingowym na forum Unii Europejskiej, w: Deficyt demokracji w Unii Europejskiej a europejskie grupy interesów, pod. red. U. Kurczewskiej. WUW Warszawa, [s. 129-145];
 • Polska w Unii Europejskiej – rozwój polskich przedstawicielstw lobbingowych w Brukseli, w: Nauki ekonomiczno-społeczne i rozwój, pod red. K. Żukrowskiej, KES Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, [s. 641-651];
 • Wstęp, red. naukowa, „Prace i Materiały”, ISM  nr 36, SGH Warszawa, [s. 7-9];
 •  Le lobbying en Pologne: décalage entre loi et pratique, w ; red. V. De Beaufort, Lobbying croisés – pour finir avec les idées récues, Editions Autrement, Paris [s. 223-230];
 • Politique et vie économique. Le rôle du lobbying. Le cas de Pologne, materiały konferencyjne, L’Observatoire de la Finance, Geneve, październik;
 
 
sm_ksp.png


biogram.png