Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Pracownicy

 
prof. SGH dr hab. Małgorzata MOLĘDA-ZDZIECH 
profesor nadzwyczajny, kierownik Katedry

Zainteresowania naukowe: komunikowanie publiczne, socjologia komunikowania | media, celebrytyzacja, mediatyzacja | grupy interesu, lobbing i rzecznictwo interesów na forum narodowym, europejskim i międzynarodowym | postpolityka i jej ponowoczesny kontekst​
 
Więcej informacji: biogram | lista publikacji | kontakt

kko.png
prof. SGH dr hab.Krzysztof KOZŁOWSKI 
profesor nadzwyczajny
 
Zainteresowania naukowe: teorie polityki – zmiana polityczna, postpolityka, metodologia nauki, teoria gier | Azja Centralna i Wschodnia – zmiana polityczna, systemy polityczne, myśl polityczna | patologie polityki – szara sfera polityki, przestępczość zorganizowana, terroryzm. 

Więcej informacji: biogram | lista publikacji | kontakt
 
​​​
prof. SGH dr hab. Katarzyna PISARSKA

profesor nadzwyczajny

Zainteresowania naukowe
: dyplomacja publiczna | polska polityka zagraniczna | polska polityka wschodnia | Partnerstwo Wschodnie | polityka zagraniczna Unii Europejskiej | relacje Unia Europejska – Rosja

Więcej informacji: biogram | lista publikacji | kontakt
kko.png dr Piotr KOZŁOWSKI
adiunkt

Zainteresowania naukowe: stosunki międzynarodowe w Azji Wschodniej | polityka zagraniczna | gospodarka Japonii, Chin i państwa ASEAN | integracja regionalna | bezpieczeństwo międzynarodowe |  teoria stosunków międzynarodowych.

Więcej informacji: biogram | lista publikacji | kontakt


dr Jan MISIUNA
adiunkt

Zainteresowania naukowe
: finansowanie działalności politycznej i konsekwencje przyjętych rozwiązań | transformacje społeczeństw związane z migracjami | polityka imigracyjna | społeczeństwo, polityka, gospodarka i kultura Stanów Zjednoczonych Ameryki.
 
Więcej informacji: biogram | lista publikacji | kontakt


dr Marta PACHOCKA

adiunkt

Zainteresowania naukowe
: integracja europejska, Unia Europejska w stosunkach międzynarodowych, wybrane polityki UE, studia europejskie | przemiany społeczno-demograficzne w Europie i ich konsekwencje, sytuacja demograficzna Europy | migracje międzynarodowe, migracje i azyl w Europie | polityka UE w dziedzinie migracji i azylu, polityki migracyjne i integracyjne w wybranych państwach Europy | integracja imigrantów i obcokrajowców w wybranych państwach członkowskich UE, ze szczególnym uwzględnieniem Polski i Francji | gospodarka europejska, stosunki zewnętrzne UE | gospodarka światowa, globalizacja, organizacje międzynarodowe, globalne dobra publiczne | międzynarodowa pozycja Francji, polityka zagraniczna Francji | szkolnictwo wyższe w UE, edukacja a rynek pracy | współczesne mocarstwa i potęga (siła) państwa
​.

Więcej informacji: biogram | lista publikacji | kontakt

 
 

 sekretariat