Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 PROF. DR HAB. PIOTR OSTASZEWSKI

 

Wykształcenie:

1984-1990 – absolwent Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego

1995-1998 – doktorat uzyskany na Wydziale Historycznym, Uniwersytet Warszawski

2004 - Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, (rozprawa habilitacyjna pt. Wietnam – najdłuższy konflikt powojennego świata, 1945-1975)

2006 – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, profesor nadzwyczajny, Katedra Studiów Politycznych, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne

2013 - Tytuł naukowy: profesor nauk humanistycznych (tytuł nadany przez prezydenta RP)


Wyjazdy i staże zagraniczne:

2008-2012 - visiting professor Kuyngpook National University, Daegu, Republic of Korea (wykłady: Foreign Relations, Theory of the State, European Civilisation, European Union);

2011 - visiting professor National Chengchi University, Taipei, Institute of International Affairs, Taiwan, stipendium naukowe ufundowane przez Ministry of Foreign Affairs of the Republic of China (badania naukowe, wykład: Divided Nations: the case of Vietnam, Korea and China);

2011 - visitng professor National Cheng Kung University, Tainan City, Taiwan (badania naukowe);

2011 - visiting professor Institute of Economic Growth, University of Delhi, Indie (wykład: Comparison of Polish and Indian economy models)

2011 - visiting professor Indian Institute of Foreign Trade, New Delhi, Indie (wykład: Challenges and opportunities related to the current Polish Presidency in the European Union in the broader context of the EU integration and economic cooperation between Poland and India);

2011 - visiting professor Amity University, Delhi, Indie (wykład: Challenges and opportunities related to the current Polish Presidency in the European Union in the context of the Indo-Polish cooperation;

2012 - visiting professor, Fachchoschule, Nordhausen, Republika Federalna Niemiec (realizacja projektu naukowego: Korea, the divided Nation – how to Hammer out the Satisfactory Sollution);

 2013 - visiting professor Soochow University, Taiwan, pobyt u fundowany przez Ministry of Foreign Affairs of the Republic of China (badania naukowe, nawiązanie współpracy międzyuczelnianej);

 2013 - visiting professor University of Notingham, Kuala Lumpur, Malaysia, (wykład: Polish Economy, from Economic Transformation to Stability);

 2013 - visiting professor University of Uttara, Poland-Malaysia, (wykład: the Perspectives of Economic Cooperation);

 2013 - visiting professor University of Darussalem, Kingdom of Brunei, (wykład: Warsaw School of Economics as a Research and Academic Centre);

 2013 - visiting profesor Asian Institute of Managemant, Philippines, (wykład: Asian Investment in Poland and Effectiveness of a Different Techniques of management)

 2013 - University of Ataneo, Philippines, (wykład: Poland-Philippines, Social and Economic Models – the Comparison)

2015 - visiting professor, Nanhua University, Chayi, Taiwan

2015 - visiting professor, Seoul National University (Polish Economy – innovations – a space for Polish-Korean Cooperation)


Zainteresowania naukowe:

Stosunki międzynarodowe, Gospodarka globalna, Region Azji i Pacyfiku – gospodarka I polityka, Stany Zjednoczone w regionie Azji i Pacyfiku, Polityka zagraniczna I wewnętrzna Stanów Zjednoczonych, Tajwan jako area studies, Relacje na Półwyspie Koreańskim

 

Prowadzone zajęcia:

Theory of the State

International Relations

History of International Relations


Języki obce
:

Angielski – biegle

Włoski – średnio zaawansowany

 

Publikacje:

a) książki

Laos, konflikt wewnętrzny i międzynarodowy, Warszawa KiW, 2011

Chińska Republika Ludowa w stosunkach międzynarodowych, Warszawa Oficyna Wydawnicza SGH, 2011

Międzynarodowe Stosunki Polityczne, zarys wykładów, Warszawa KiW, 2008, 2010, 2011


b) Artykuły/ Rozdziały

Państwa upadłe – rozważania teoretyczne i praktyka, Świat i Polityka, nr. 1-2, 2008;

 Azerbejdżan jako klucz do europejskiego rynku ropy, Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, zeszyt 1, rok. 7, 2009;

 Międzynarodowy i regionalny wymiar procesu upadłości państwa, Stosunki Międzynarodowe, nr. 3-4, tom 40, 2009;

 Między Unią Europejską a Rosją; dylemat tranzytu gazowego Ukrainy, Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, zeszyt 3, rok 8, 2010;

Rozbiory Polski i geopolityka końca XVIII wieku, Studia i Komentarze Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, nr 11, marzec 2010, wersja elektroniczna: http://iesw.lublin.pl/sk/numery/numer11.php#autnote

Międzynarodowy i polski wymiar afgańskich WikiLeaks, Studia i Komentarze Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, nr 13, sierpień, 2010, wersja elektroniczna: http://iesw.lublin.pl/sk/numery/numer13.php#autnote

ASEAN i zmiany polityczno-gospodarcze w Wietnamie, Kambodży i Laosie, Rocznik Azja-Pacyfik: Społeczeństwo – Polityka – Gospodarka, Warszawa 2010, nr 13;

Firmy rodzinne w koreańskim stylu zarządzania oraz możliwości jego adaptacji w warunkach polskich, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, zeszyt 7, tom. XII, 2011;

Chińska Republika Ludowa we współczesnych stosunkach międzynarodowych, (red.), Warszawa, wyd. SGH, 2011, s. 246; redakcja i autorstwo rozdziałów:  Wstęp, 7-9;  ChRL i problem Tajwanu, s.11-35; ChRL– USA, wielowymiarowość relacji bilateralnych mocarstw gospodarczych, s. 205-227

 Negatywny stosunek do procesów modernizacyjnych Czerwonych Khmerów, [w:] Justyna Nakonieczna, Kamil Zajączkowski (red.), Azja Południowa i Azja Wschodnia, bezpieczeństwo-gospodarka-cywilizacja, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011, s. 91-101;

 Unia Europejska i narodowe rządy państw członkowskich wobec problemu imigracji – zagrożenia czy nowe wyzwania?, [w:] Joachim Osiński (red.), Współczesne problemy demograficzne, rzeczywistość i mity, ujęcie krajowe, regionalne i globalne, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011, s. 305-319

 Iceland- political implications of the financial crisis of 2008 and the road to changes in the economic policy in the model of democracy, Forum Scientiae Oeconomica, vol 1 (2013), No 1, 2013;

 Asymetria w relacjach Stany Zjednoczone – Tajwan oraz Stany Zjednoczone – Korea Południowa, [w:] Bohdan Szklarski (ed.), Niekonfrontacyjna asymetria w relacjach polsko-amerykańskich, wyd. MSZ 2015, s. 107-127;

Naukowe opracowanie i posłowie do książki Zbigniew Domarańczyk, Kampucza, godzina zero, wyd. Dowody na istnienie, Warszawa, 2015, s. 239-277;

Kim Jong-un and the Security System in Northeast Asia, [w:] To-Hai Liou (ed.) World Economy and Politics under President Park Geun-hye, National Chengchi University, Taipei, 2015, s. 32-39;

c) Profesjonalne tłumaczenia:


Strategie powstrzymywania, analiza polityki bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych w okresie zimnej wojny (Strategies of Containment, a Critical Appraisal of the United States National Security Policy), John Lewis Gaddis, wyd. Książka i Wiedza, Warszawa, 2007, s. 564;

Chorzy u władzy (In Sickness and in Power), David Owen, wyd. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2013, s. 402;


Członkostwo w organizacjach i pełnione funkcje:

Od 2010 – stała współpraca z Biurem Gospodarczo-Kulturalnym Taipei w Warszawie;

Od 2010 – członek Rady Programowej czasopisma on-line Studia i komentarze Instytutu Europy Środkowo-wschodniej, http://iesw.lublin.pl/sk/radap.php;

Od 2011, członek Rady Programowej Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM).