Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Amerykańskie wybory prezydenckie w erze postprawdy – aktorzy, strategie, konteksty

 

Szanowni Państwo,

 

wybory prezydenckie 2016 roku w Stanach Zjednoczonych przeszły już do historii, jednak ich długookresowe konsekwencje są dopiero przed nami. Przed nami jest również analiza ich wyniku – jego przyczyn, uwarunkowań i konsekwencji – a także przebiegu samej kampanii wyborczej: przyjętych strategii, kontekstów i aktorów w niej uczestniczących. Konferencja „Amerykańskie wybory prezydenckie w erze postprawdy – aktorzy, strategie, konteksty” ma na celu zapewnienie przestrzeni umożliwiającej krytyczną refleksję nad amerykańskimi wyborami, ich tłem: społecznym, politycznym i ekonomicznym. Pozwoli ona na sformułowanie wniosków jakie można wyciągnąć zarówno z ich wyniku, jak i przebiegu i charakteru poprzedzającej je kampanii wyborczej.

Wystąpienia powinny mieścić się w szeroko ujętych studiach nad wyborami, a ich tematyka dotyczyć kwestii skupionych wokół trzech bloków tematycznych, jak:

1. Kontekst międzynarodowy wyborów:

·         świat a wybory w USA (interferencje, reakcje, poglądy),

·         międzynarodowa gospodarka a wybory w USA (reakcje, wpływ, rola grup lobbingowych),

·         międzynarodowa opinia publiczna wobec kandydatów

·         konsekwencje wyborów : gospodarcze, polityczne, finansowe

        2. Kontekst wewnętrzny wyborów:

·         prawo wyborcze i partycypacja wyborcza,

·         finansowanie kampanii – gromadzenie funduszy

·         sprawy wewnętrzne  (rola FBI, zaangażowanie instytucji),

·         kryzys systemu partyjnego i politycznego,

·         wywieranie wpływu na przebieg i wynik wyborów (partisan gerrymandering i voter supression),

·         prawda i postprawda w kampanii (prawdomówność kandydatów i zjawisko fake news) i znaczenie weryfikacji prawdziwości wypowiedzi,

        3. Komunikowanie polityczne – strategie, metody i techniki:

·         Marketing polityczny i organizacja kampanii (w tym i koszty prowadzenia kampanii),

·         stare i nowe media w kampanii (rola nowych technologii)

·         strategie komunikacyjne w kampanii,

·         opinia publiczna wobec kandydatów (nastroje społeczne i ich wpływ na przebieg i wynik wyborów, a także ich zmiana po wyborach),

·         kultura popularna a wybory

·         wsparcie celebryckie dla kandydatów i jego rola w kampanii

·         płeć (i szerzej gender) a przebieg i wynik wyborów,

Konferencja odbędzie się 11 maja 2017 r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. 

 

W imieniu Komitetu Organizacyjnego,

 

Prof. SGH dr hab. Małgorzata Molęda-Zdziech

                                                                 dr Jan Misiuna 

 Informacje organizacyjne

 
 
 

 Organizatorzy

 
 
 

 Patronaty

 
ptks_krzywe.jpg