Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
Zakład Bliskiego Wschodu i Azji Środkowej : Niewidoczni, niebędący, niezbędni. Administracja uczelni na rzecz doskonałości naukowej
Zakład Bliskiego Wschodu i Azji Środkowej
 

 Niewidoczni, niebędący, niezbędni. Administracja uczelni na rzecz doskonałości naukowej

 
 
​Ogłoszenie o naborze
 
Zgłoszenia przyjmujemy w trybie ciągłym. Szczegółowe informacje wraz ze stosownymi dokumentami znajdują się w poniższych plikach:
Zapraszamy do aplikowania!

Informacji na temat projektu udziela prof. SGH dr hab. Katarzyna Górak-Sosnowska (koordynatorka zadania)
 

 O projekcie

 

Projekt realizowany jest przez Wydział Filozofii i Nauk Społecznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w ramach konsorcjum ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie oraz SWPS Uniwersytetem Humanistycznospołecznym w Warszawie w ramach programu DIALOG Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Projekt składa się z dwóch komponentów:

  • badawczego, który ma dostarczyć wiedzę w zakresie ról pełnionych przez pracowników administracyjnych (w tym ich problemów i potrzeb w zakresie doskonalenia zawodowego), a także systemów organizacji ich pracy;
  • szkoleniowego, który pozwoli zdobytą na wcześniejszym etapie wiedzę wykorzystać w praktyce na rzecz doskonalenia pracowników oraz systemów organizacji pracy na różnych szczeblach (i pomiędzy różnymi szczeblami) administracji.
Kierownikiem projektu jest mgr Anna Mielczarek-Taica, kierowniczka dziekanatu Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych UMK.

Zespół Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie odpowiada za zadanie 8: Wizyty studyjne / job shadowing

Celem zadania jest podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji pracowników administracyjnych zatrudnionych w strukturach szkół wyższych na stanowiskach specjalistycznych i kierowniczych.

Wizyty studyjne/job-shadowing w szkołach wyższych, zorganizowane zostaną na zasadzie analogicznej do Staff Mobility Erasmus+. Każda wizyta studyjna będzie trwała 3-4 dni i powinna odbyć się na uczelni zlokalizowanej w innym województwie niż uczelnia, w której pracuje aplikant. Wybrani do programu aplikanci uzyskają zwrot kosztów osobowych, w tym koszt transportu, noclegu. Podczas wizyty będą mogli zapoznać się z organizacją uczelni, jej kulturą organizacyjną, specyfiką pracy w różnych jednostkach, a wszczególności w jednostce analogicznej do tej, w której są zatrudnieni. Każdy uczestnik projektu będzie zobowiązany do przygotowania raportu z wizyty oraz wzięcia udziału w anonimowej ankiecie online. W trakcie projektu planowane są dwa nabory po 20 uczestników. Informacja o pierwszy naborze pojawi się wkrótce.

Zespół SGH realizujący zadanie:
Wsparcie zespołu projektowego: mgr Emilia Chmielewska - Dział Obsługi Projektów.

Partnerem wspierającym realizację zadania jest Stowarzyszenie Forum Dziekanatów.


 
 
fb_dialogowe.png
 

 Partner zadania

 
logo_sfd.png
 

 Finansowanie

 
dialog.jpg