Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Zakład Bliskiego Wschodu i Azji Środkowej : Katarzyna Górak-Sosnowska
Zakład Bliskiego Wschodu i Azji Środkowej
 

 dr hab. Katarzyna Górak-Sosnowska, prof. SGH

 

Wykształcenie  
 • 2015: habilitacja w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie religioznawstwo na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego na podstawie osiągnięcia Islam i społeczności muzułmańskie na Zachodzie.
 • 2007: doktorat w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia; rozprawa doktorska w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym SGH; temat rozprawy: Świat arabski wobec globalizacji 
 • 2003: podyplomowe Studium Doskonalenia Pedagogicznego przy Centrum Pedagogicznym SGH 
 • 2002–2000: podyplomowe Studium Stosunków Międzykulturowych przy Instytucie Orientalistycznym Uniwersytetu Warszawskiego 
 • 2001–1997: dzienne studia w Szkole Głównej Handlowej; magisterium na kierunkach:
  • Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne
  • Zarządzanie i Marketing 
 • 2011–1998: wieczorowe studia magisterskie na kierunku Psychologia w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej 

Doświadczenie zawodowe  

 • od 2002: pracownik naukowo-dydaktyczny Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, w tym:
  • od 2020: profesor uczelni w Zakładzie Bliskiego Wschodu i Azji Środkowej, Instytut Studiów Międzynarodowych
  • 2020–2017: profesor nadzwyczajny w Katedrze Studiów Politycznych
  • 2017–2016: profesor nadzwyczajny w Instytucie Filozofii, Socjologii i Socjologii Ekonomicznej
  • 2016–2007: adiunkt w Instytucie Filozofii, Socjologii i Socjologii Ekonomicznej (wcześniej: w Katedrze Socjologii Ekonomicznej i Katedrze Socjologii)
  • 2007–2002: asystent w Katedrze Socjologii 
 • 2013–2009: pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego, w tym:
  • adiunkt w Katedrze Arabistyki i Islamistyki (2010–2013) ·     
  • wykładowca na Wydziale Orientalistycznym (2010–2009) 

Pełnione funkcje:

w SGH:
 • od 2020: członek komisji nostryfikacyjnej
 • od 2019: członek doraźnej komisji senackiej do spraw dyscypliny nauki o polityce i administracji
 • od 2018: kierownik Zakładu Bliskiego Wschodu i Azji Środkowej
 • od 2017: przewodnicząca komitetu organizacyjnego ogólnopolskiego Forum Dziekanatów
 • 2020–2012: prodziekan Studium Magisterskiego SGH
 • 2020–2016: przewodnicząca dziekańskiej Komisji ds. Promocji Kolegium Ekonomiczno-Społecznego
 • 2019-2017: opiekun naukowy organizacji studenckiej Impulse for Education
 • 2018–2012: członek redkacji „Warsaw Forum of Economic Sociology” (wyd. SGH, ISSN: 2081-9633) 
Pozostałe funkcje:
 • 12.2020-04.2020: członek Zespołu doradczego do spraw cyfryzacji rekrutacji i obsługi procesu dydaktycznego w uczelniach przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • od 2018: prezes Stowarzyszenia Forum Dziekanatów
 • 2009–2002: sekretarz Stowarzyszenia ARABIA.pl i redaktor portalu ARABIA.pl
W czasopismach:
 • od 2019: redaktor tematyczny "Przeglądu krytycznego" (ISSN 2657-8964)
 • od 2019: członek Rady naukowej czasopisma "Społeczeństwo i polityka" (ISSN 1733-8050)
 • 2011–2003: sekretarz redakcji rocznika "Bliski Wschód: społeczeństwa – polityka – tradycje"  (wyd. SWPS)

Granty

Koordynator i/lub główny wykonawca (w trakcie realizacji):
Udział w grantach:  
Zrealizowane granty (koordynator i/lub główny wykonawca):
Zrealizowane granty z udziałem
 • 2017–2014: Europejska Polityka Sąsiedztwa: koncepcja wielopoziomowego zarządzania, procesy reform oraz perspektywa pogłębionej współpracy w regionie grant NCN, realizator: Instytut Studiów Międzynarodowych SGH 
 • 2011–2013: Obraz kobiety w literaturze i kulturze Egiptu, grant NCN, OPUS; kierownik: prof. UW dr hab. Katarzyna Pachniak, Katedra Arabistyki i Islamistyki UW   
 • 2010: Kulturowe uwarunkowania rozwoju w Azji i Afryce, grant MSZ – Pomoc Polska 2010, kierownik: prof. UW dr hab. Joanna Jurewicz, Wydział Orientalistyczny UW  
 • 2010: Transformacja systemowa w Polsce i w państwach Bliskiego Wschodu – wymiana doświadczeń, grant MSZ – Promocja wiedzy o Polsce, kierownik: prof. dr hab. Katarzyna Żukrowska, Katedra Bezpieczeństwa Międzynarodowego SGH  
 • 2010–2012: Kryzys gospodarczy 2008+ Test dla stosowanej polityki. Metody przeciwdziałania i ich skuteczność, grant NCN: OPUS; kierownik: prof. dr hab. Katarzyna Żukrowska, Katedra Bezpieczeństwa Międzynarodowego SGH   
 • 2006:  Promocja Polski w świecie arabskim, grant MSZ – Promocja wiedzy o Polsce, kierownik: mgr Marek Kubicki, Stowarzyszenie ARABIA.pl  
Dydaktyka
 • studia licencjackie: 
  • Socjologia + Sociology
  • gy
  • Islam 
  • Is
  • lam i muzułmanie w Europie
 • Studia magisterskie: Współczesny Bliski Wschód i Afryka Północna
 • Seminarium doktorskie, magisterskie i licencjackie

Pobyty zagraniczne  
 • Erasmus – Teaching Staff Mobility
  • : Факультэт міжнародных адносін, Белару́скі дзяржа́ўны ўніверсітэ́т (B
  • iałoruś),
  • 12.06–18.0
  • 6.2012:  Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas, Vytauto Didžiojo universitetas (Litwa); ·
  • 24.09-30.0
  • 9.2011: Fakulta medzinárodných vzťahov, Ekonomická univerzita v Bratislave (Słowacja)
  • ,
  • 8.03
  • –12.03.2010: Instituto Universitario de Estudios Europeos, Universidad San Pablo w Madrycie (Hiszpania),
  • 27.06–2.07.2009: Institut für Migrationsforschung und Interkulturelle Studien, Universität Osnabrück w Osnabrück (Ni
  • emcy);
 • 3
 • .02–24.02.2007: International Visitor Leadership Program: a Project for Young Muslim Leaders on US Political, Social, and Educational Issues, zorganizowany przez United States Department of State, Bureau of Educational and Cultural Affairs (Washington DC, New York NY, Greensboro NC, Seattle WA, Minneapoli
 • s MN).


Znajomość języków obcych

 • angielski: C1/C2 (CPE) + B2 (LCCI EFD)
 • niemiecki: B2 (Mittelstufe ÖSD) + C1 (PWD)
 • po trzy semestry nauki hiszpańskiego i arabskiego (z róznym skutkiem)
 
 
 
kgs.png
fdup.png