Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Zakład Bliskiego Wschodu i Azji Środkowej : kgs_publikacje
Zakład Bliskiego Wschodu i Azji Środkowej
 

 dr hab. Katarzyna Górak-Sosnowska, prof. SGH

 
​liczba ogólna: 318, w tym: 31 – publikacje zwarte (monografie, redakcje, skrypty), 90 – rozdziały, 75 – artykuły, 123 – pozostałe
 

 książki

 
​a. Prace wydane przed doktoratem   
 1. Kuwejt – historia i współczesność, (red. z I. Szybilską), SGH, Warszawa 2005, ss. 178.
 2. Islam i obywatelskość w Europie, (red. z K. Pędziwiatrem i P. Kubickim), Elipsa, Warszawa 2006, ss. 255.
b. Prace wydane po doktoracie  
 1. Perspektywy świata arabskiego w kontekście Milenijnych Celów Rozwoju, Stowarzyszenie ARABIA.pl, Warszawa 2007, ss. 164.
 2. Świat arabski wobec globalizacji. Uwarunkowania gospodarcze, kulturowe i społeczne, Difin, Warszawa 2007, ss. 248. 
 3. W kręgu kultury islamu. Materiały dydaktyczne dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych, współautor: M. Kubarek, współpraca: I. Morżoł, Polski Komitet ds. UNESCO, Stowarzyszenie ARABIA.pl, Warszawa 2007, ss. 132. 
  • In the World of Islam. Didactic materials for secondary school teachers, współautor: M. Kubarek, tłum. M. Kadłubowska, Polski Komitet ds. UNESCO, Warszawa 2009 [tłumaczenie poszerzone na język angielski].
  • Islamimaailmas. Didaktiline materjal keskkooliõpetajatele, współautor: M. Kubarek, tłum. Jaan Tõnisson Institute, Eesti Arengukoostöö i Eesti Välispolitika Institut 2009, ss. 115 [zmodyfikowane tłumaczenie na język estoński]. 
 4. Języki świata. Materiały do zajęć międzykulturowych, (red. wraz z I. Morżoł), Stowarzyszenie ARABIA.pl i Polski Komitet ds. UNESCO, Warszawa 2008, ss. 150.
 5. Państwo Katar: gospodarka – polityka – kultura, (red. wraz z R. Czuldą), Ibidem, Łódź 2009, ss. 250.
 6. W stronę rozwoju. Drogi Azji i Afryki, (red., współautorzy: M. Grącik-Zajączkowska, A. Kobyłka, U. Markowska-Manista, A. Rybaczyk), Ibidem, Łódź 2009, ss. 184. 
 7. Globalny Orient, (red.), CD-ROM, Wydział Orientalistyczny UW, Warszawa 2009. 
 8. Europejczyk patrzy na Orient. Komentarz dydaktyczny, Ibidem, Łódź 2009, ss. 40. 
 9. Romowie 2009. Między wędrówką a edukacją, B. Weigl (red.), red. części II: Romowie na świecie, s. 112-216, Academica, Warszawa 2009, ss. 240.
 10. Kulturowe uwarunkowania rozwoju w Azji i Afryce, (red. wraz z J. Jurewicz.), Ibidem, Łódź 2010, ss. 426.
 11. Muzułmańska kultura konsumpcyjna, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 2011, ss. 510.
 12. Muslims in Poland and Eastern Europe. Widening the European Discourse on Islam, (red.), University of Warsaw, Warsaw 2011, ss. 343.
 13. Oblicza Azji, Afryki i Ameryki Łacińskiej. Materiały do zajęć z edukacji globalnej, (red. wraz z U. Markowską-Manista), Akademia Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2012, ss. 242.
 14. Bunt czy rewolucja? Przemiany na Bliskim Wschodzie po 2010 roku, (red. wraz z K. Pachniak), Ibidem, Łódź 2012, ss. 286.
 15. Queer a islam. Alternatywna seksualność w kulturach muzułmańskich, (red.), Smak Słowa, Sopot 2012, ss. 304.
 16. Tożsamość na przełomie wieków. Nowe możliwości, nowe wyzwania, red. wraz z A. Kozłowską, SGH, Warszawa 2013, s. 250.
 17. Kultura popularna na Bliskim Wschodzie, (red. wraz z K. Pachniak), Difin, Warszawa 2013, s. 298.
 18. Bankowość muzułmańska, z P. Masiukiewiczem, SGH, Warszawa 2013, ss. 350 [rozdziały: Wprowadzenie do prawa muzułmańskiego – uwarunkowania dla muzułmańskich finansów, s. 13-32; Religijne uwarunkowania bankowości muzułmańskiej, s. 33-52; Krótka historia bankowości w świecie islamu, s. 53-76; W stronę islamizacji systemu finansowego, s. 77-102]
 19. Deconstructing Islamophobia in Poland. Story of an Internet group, Uniwersytet Wasrszawski, Warszawa 2014, ss. 128 [w ramach serii “Studia Arabistyczne I Islamistyczne. Monografie”].   
c. prace wydane po habilitacji  
 1. Arabska Wiosna. Kulturowy obraz przemian w świecie arabskim po 2010 roku, (red.), Smak Słowa, Sopot 2016, s. 340.
 2. Polityka migracyjna: historia i współczesne wyzwania, (red. wraz z J. Łazorem), SGH, Warszawa 2016, s. 174.
 3. Rozmowy o islamie, z Wojciechem Cegielskim, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 2016, s. 248.
 4. Sport w świecie islamu. Religia – rozrywka – polityka, (red.), Smak Słowa, Sopot 2017, s. 187. 
 5. Zderadykalizować radykała?, (red.), Difin, Warszawa 2018, s. 176.   
 6. Dziekanaty na wyższych uczelniach: funkcjonowanie – wyzwania – dobre praktyki, (współautorzy: J. Brdulak, M. Matusewicz, I. Senator), SGH, Warszawa 2018, s. 222 [rozdziały: Jak badać dziekanaty? (współautorka), s. 13–32; Efektywność i jakość obsługi kształcenia na uczelniach wyższych (współautorka, s. 51–66); Systemy oceny pracy dziekanatów na polskich uczelniach, s. 67–92; Co robią dziekanaty? Przegląd zadań i procesów (współautorka), s. 103–120; Sposoby zwiększania efektywności pracy w dziekanatach (współautorka), s. 121–140; Po co (warto) pracować?, s. 141–160; Forum Dziekanatów: o potrzebie współpracy dziekanatów uczelni wyższych (współautorka), s. 161–184; Plusy i minusy pracy w dziekanacie, s. 185–194).
 7. Dziekanat w procesie zmian. Nowa rzeczywistość prawna i organizacyjna, (red. wraz z R. Pajewską-Kwaśny), SGH, Warszawa, 288 s. 
 8. Muslim minorities and the refugee crisis in Europe, K. Górak-Sosnowska, J. Misiuna, M. Pachocka (red.), SGH, Warszawa 2019, 339 s.
 9. Umiędzynarodowienie szkolnictwa wyższego. Strategie, wyzwania i dobre praktyki, K. Górak-Sosnowska, K. Kacperczyk (red.), SGH, Warszawa 2020, 271 s. 
 10. Administracja uczelni wobec nowych wyzwań. Cyfryzacja procesów, profesjonalizacja obsługi studenta, K. Górak-Sosnowska, R. Pajewska-Kwaśny (red.), SGH, Warszawa 2020, 316 s.
 11. Takaful – ubezpieczenia muzułmańskie, współautor: R. Pajewska-Kwaśny, SGH, Warszawa 2020, 138 s. [Rozdziały: Krótka historia muzułmańskich ubezpieczeń, s. 25-38, Takaful w muzułmańskiej myśli społecznej, s. 39-48, Dozwolone, czy zakazane? Dyskusje wokół ubezpieczeń, s. 49-58, Specyfika działalności zakładów ubezpieczeniowych takaful, s. 59-70, Rynek ubezpieczeń takaful na świecie (współautor: R. Pajewska-Kwaśny), s. 59-70, Modele działalności zakładów ubezpieczeniowych takaful, s. 71-84).
 

 artykuły

 
a. Prace wydane przed doktoratem   
 1. Women on the Arab labour market. Option becoming reality, „Studia Arabistyczne i Islamistyczne”, nr 12, 2004, s. 111-124.
 2. Bankowość muzułmańska. Zarys problematyki na przykładzie świata arabskiego, „Gdańskie Studia Międzynarodowe”, vol. 3 (nr 1), Askon 2004, ss. 97-117.
 3. Erec Israel czy Palestyna? Analiza proarabskich i proizraelskich stron WWW, „Bliski Wschód. Społeczeństwa – Polityka – Tradycje”, nr 1, Warszawa 2004, ss. 81-97.
 4. Autorytaryzm w świecie arabskim. Problemy sporne, „Dyskurs” nr 2, Opole 2005, s. 67-73.
 5. Instytucjonalizacja islamu w Europie, „Gdańskie Studia Międzynarodowe”, vol. 4 (nr 1-2), Askon 2005, s. 119-134.
 6. Zabezpieczenie społeczne w islamie, współautor: P. Kubicki, „Polityka Społeczna”, nr 2 (371), luty 2005, s. 24-26.
 7. Co wiemy o islamie? Polacy wobec islamu i muzułmanów, „Teofil. Pismo Kolegium Filozoficzno-Teologicznego Dominikanów”, nr 2 (24) 2006, s. 149-164.
 8. Studenci Warszawy a islam: wiedza – postawy – wyobrażenia, współautor: W. Widera, „Przegląd Orientalistyczny”, nr 3-4, 2006, s. 167-178.
 9. Przemiany społeczno-demograficzne w świecie arabskim. Zarys problematyki, „Bliski Wschód. Społeczeństwa – polityka – tradycje”, nr 3 2006, s. 47-64.
 10. Internet w krajach arabskich. Zarys problematyki, „Przegląd Orientalistyczny”, nr 1-2, 2006, s. 72-82.   
b. Prace wydane po doktoracie   
 1. Auf der Suche nach Vorgesehenheit: Internationale Umfragen in der islamischen Welt, „Studia Arabistyczne i Islamistyczne“, nr 13, 2007, s. 58-68.
 2. Globalizacja po arabsku, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie”, nr 4 (5) 2007, s. 92-97.
 3. Organizacje muzułmańskie w Europie, „Studia i prace Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH”, zeszyt 13, Warszawa 2007, s. 617-633
 4. Kobiety arabskie a świat biznesu. Szanse i bariery w państwach Zatoki, „Bliski Wschód”, nr 4, 2007, s. 105-119.
 5. Polityczne i gospodarcze bariery uczestnictwa świata arabskiego w procesie globalizacji, „Studia i prace Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH”, zeszyt 13, Warszawa 2007, s. 646-663.
 6. Kobiety Zatoki: sytuacja na rynku pracy i w biznesie, współautor: J. Gładys-Jakóbik, „Kobieta i biznes”, 1-4/2007, s. 1-10. ­à Women of the Gulf: the situation in the labour maket and business, współautor: J. Gładys-Jakóbik, „Kobieta i biznes”, 1-4/2007, s. 17-26 [tłumaczenie na język angielski].
 7. Badania inteligencji na muzułmańskim Bliskim Wschodzie: nieprzetarta jeszcze ścieżka, „ALBO albo. Problemy psychologii i kultury”, nr 3/2008, ss. 85-92.
 8. Polish-Arab and Christian-Muslim dialogue: a critical approach, “International Studies”, Vol. 10, nr 1 (2008), s. 141-149.
 9. Kobieta w świecie islamu. Wyobrażenia polskich licealistów i możliwości ich modyfikacji, „Studia Edukacyjne”, nr 8/2008, s. 105-116.
 10. Wolność w islamie, „Politea”, Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku, vol. 6, 2008, s. 103-122.
 11. Związki zawodowe w państwach arabskich, „Bliski Wschód: społeczeństwa – polityka – tradycje”, nr 5 (2008), s. 58-77.
 12. Europejscy muzułmanie a Europa w świetle badań sondażowych, [w:] Między Wschodem a Zachodem. Łódzkie Studia Wschodnoznawcze, M. Dziekan, I. Kończak (red.), Ibidem, Łódź 2008, s. 109-188.
 13. Edukacja wielokulturowa a płeć. Stosunek młodzieży licealnej do wybranych narodów, „Przegląd Pedagogiczny”, nr 2, 2008, s. 87-96.
 14. Relacje gospodarcze Polski ze światem arabskim, „Komentarz Międzynarodowy Pułaskiego, 6/08, 28.08.2008 à Polish economic relations with the Arab world, „Pulaski Policy Papers”, 6/08, 28.08.2008 [tłumaczenie na język angielski].
 15. Stosunek młodzieży licealnej do islamu i muzułmanów – możliwości modyfikacji, „Collectanea Theologica”, 78 (2008), nr 2, s. 133-146.
 16. Jak uczyć o świecie islamu?, „Ateneum Kapłańskie”, t. 151, z. 2, 2008, s. 258-266.
 17. Licealiści wobec świata islamu – wiedza o kulturze i stosunek do religii, „Edukacja”, nr 2 (102), 2008, s. 39-46.
 18. Między religią, polityką a komercją. Muzułmańskie cole jako produkty etyczne, „Marketing i rynek” 3/2008, s. 25-31.
 19. Choroby cywilizacyjne w świecie arabskim. Niedoceniane zagrożenie, „Biuletyn IGS”, rok XLVI, nr 1-4, Warszawa 2009, s. 97-112.
 20. Organizacje pozarządowe w świecie arabskim. Nowy aktor społeczny, „Bliski Wschód”, nr  (2009), s. 140-152. à The NGO Sector in the Arab countries – an emerging social actor?, [w:] Transformation in Poland and the Southern Mediterranean, K. Żukrowska (red.), Poltext, Warszawa 2010, s. 187-200 [zaktualizowane tłumaczenie na język angielski].
 21. Dubajskie inwestycje – sukces i ryzyko, „Kwartalnik nauk o przedsiębiorstwie”, nr 1 (14), styczeń-marzec 2010, s. 83-89.
 22. Cyberfatwy – wirtualne poradnictwo, „Prace i materiały ISM”, nr 38, SGH 2010, s. 51-62.
 23. Muzyka zaangażowana. Hip-hop diaspory muzułmańskiej w Europie, „Przegląd Orientalistyczny”, nr 1-2, 2010, s. 30-40.
 24. Muzułmańska Barbie – między religią a komercją, „Marketing i rynek”, nr 8, 2010, s. 31-34.
 25. Współczesne realia ekonomiczno-społeczne świata arabskiego a myśl Ibn Chalduna, „Gdańskie Studia Międzynarodowe”, vol. 8, nr 1-2, 2010, s. 223-239.
 26. W walce o cyfrową godność – bliskowschodnie i muzułmańskie gry komputerowe, „Media – kultura – społeczeństwo”, nr 5 (2010), s. 107-125.
 27. Rola szkoły w kształtowaniu stosunku młodzieży do muzułmanów, „Bliski Wschód: społeczeństwa – polityka – tradycje”, nr 7 (2010), s. 194-203.
 28. Marketing halal: from a religious duty into a global strategy, „Economic Papers”, nr 44, 2010, s. 125-135.
 29. Islamofobia – granice, wymiary, odpowiedzi, [w:] Miedzy Wschodem a Zachodem. Łódzkie studia wschodoznawcze, t. 3, I. Konczak, E. Linek (red.), Ibidem, Łódz 2010, s. 199-202.
 30. The Meaning of Deening. Muzułmański hip-hop w USA, „Kultura współczesna. Teoria – interpretacje – praktyka”, nr 1 (67)/2011, s. 183-198.
 31. Transpłciowość w świecie islamu – między tradycją a współczesnością, „Przegląd Orientalitstyczny”, nr 1-2, 2011, s. 86-98.
 32. Migracje zarobkowe w świecie arabskim, Athenaeum. Polskie studia Politologiczne, nr 28, 2011, s. 128-145.
 33. Edukacja międzykulturowa a postawy wobec „Innych”, „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace”, nr 4 (8)/2011/2012, s. 51-66.
 34. Can Islam be cool? Emerging Islamic consumer culture, “Warsaw Forum of Economic Sociology”, 3(2), 6, 2012, s. 93-109.
 35. Romans czy rodzina? Małżeństwo urfi a wyobrażenia o im zachodnich turystek w Egipcie, współautor: M. Klimiuk, „InterAlia. Pismo poświęcone studiom queer”, nr 8, 2013, s. 201-213. 46.  
 36. Przymusowa młodość? Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania Arabskiej Wiosny Ludów, „Kultura i polityka”, 11/2013, Wyższa Szkoła Europejska im. ks. J. Tischnera, s. 19-31.  
c. Prace wydane po habilitacji  
 1. Erotyczne sny Aladyna X i inne oblicza pornoorientalizmu, „Kultura Współczesna”, nr 1/2014, s. 100-112.
 2. Jihadi cool: popkultura w służbie dżihadyzmu, „Kultura – historia – globalizacja”, nr 17, 2015, s. 53-68.
 3. Egipskie subsydia żywnościowe – wymiar społeczny i polityczny, „Polityka społeczna”, t. 42, nr 1(490), 2015, s. 31-36.
 4. Between Fitna and the Idyll, Internet forums of Polish female converts to Islam, “HAWWA. Journal of Women of the Middle East and the Islamic World”, vol. 13, nr 3, 2015, s. 344-362.
 5. Wizerunki kobiet sukcesy w świecie arabskim, „Kobieta i biznes”, nr 4, 2015, s. 3-11. + Images of career woman in the Arab world, „Kobieta i biznes”, nr 4, 2015, s. 32-40.
 6. The geopolitics of the ENP: from Tahrir to Minsk, wraz z Tomaszem Stępniewskim, “Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”, rok 13, zeszyt 4, 2015, s. 61-74.
 7. Intra-regional cooperation in the Southern Dimension of the ENP: challenges and opportunities, “Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”, rok 13, zeszyt 4, 2015, s. 145-158.
 8. Branding caliphate. ISIS, Al-Baghdadi i nowa era globalnego dżihadyzmu, „Politeja”, nr 39, 2015, s. 187-220.
 9. Między romansem a orientalizmem. Tysiąc i jedna opowieść o miłości, „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace”, nr 1 (25), 2016, s. 69-90.
 10. Islamophobia without Muslims? The case of Poland, “Journal of Muslims in Europe”, vol. 5, issue 2, 2016, s. 190–204.
 11. Religijni i niepoczytalni? Terroryzm muzułmański w świetle badań psychologicznych, „Kultura – historia – globalizacja”, nr 20, 2016, s. 81–96.
 12. The socio-cultural dimension of the Southern Partnership: contingencies and prospects, “Yearbook of the Institute of East-Central Europe”, nr 14(6), 2016, s. 107–119.
 13. Zderadykalizować dżihadystę? Doświadczenia czterech państw muzułmańskich, „Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego”, nr 10(2), 2016, s. 110-123.
 14. Kryzys migracyjny z 2014+ a europejski system socjalny. Czy istnieje związek?, „Ubezpieczenia społeczne. Teoria i praktyka”, nr 4/2016 (131), s. 107–121.
 15. W imię dobra wspólnego. Maslaha w muzułmańskim prawie i polityce, “Historia i Polityka”, nr 19 (26), 2017, s. 9-24.   
 16. Uchodźcy syryjscy w państwach Bliskiego Wschodu: wyzwania dla Jordanii, Libanu i Turcji, „The Review of European Affairs”, nr 1, z. 1, 2017, s. 41-56.
 17. Managing students’ affairs at higher education institutions: a qualitative analysis ofselected tasks and processes (współautorzy: M. Matusewicz, I. Senator), “Journal of Management and Financial Services”, nr 30, 2017, s. 27–41.
 18. Getting beyond oil: diversification strategies of GCC countries, “Społeczeństwo i Polityka”, nr 2(51)/2017, s. 31-40. 
 19. Czy było warto? Bliski Wschód i Afryka Północna 5 lat po Arabskiej Wiośnie, (współautor: I. Czepirska), „Doctrina. Studia Społeczno-Polityczne”, 14, 2017, s. 19–42.
 20. An expert discussion on male and female experiences of conversion to Islam socio-pedagogical implications in the European context, (współautor: M. Bartoszewicz), “International Journal of Pedagogy Innovation and New Technologies”, vol. 5(1), 2018, s. 44-49.
 21. „Polish, Hungarian, cousins be”. Comparative discourse on Muslims and refugee crisis in Europe (współautor: I. Molodikova). Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej 16(5), s. 141-158. 
 22. Organizacje muzułmańskie w Europie: pomoc uchodźcom i imigrantom w czasie kryzysu uchodźczego 2015+ (współautor: Monika Krukowska), „Polityka Społeczna”, nr 11-12, 2018, s. 34-39.
 23. Zarządzanie obsługą studenta w dziekanatach polskich uczelni, „e-Mentor”, nr 2, 2019, s. 20–25, DOI: 10.15219/em79.1408.
 24. Włączenie pracowników dziekanatów w proces tworzenia aktów normatywnych. Uwarunkowania strukturalne i możliwości ich przekroczenia, (współautor: E. Wiśniewska), „Krytyka prawa”, t. 11(4), 2019, s. 51-67. Including Emloyees of Dean’s Offices in the Process of Development of Normative Acts. Structural conditions and the ways to overcome them, (współautor: E. Wiśniewska), „Krytyka prawa”, t. 11(4), 2019, s. 68-82. 
 25. Rola dziekanatów w tworzeniu wewnętrznych aktów normatywnych na uczelniach, (współautor: L. Tomaszewska), “Białostockie Studia Prawnicze”, vol. 25, nr 4, 2020, s. 55-66.
 26. The COVID-19 pandemic in the Middle East and North Africa. Old demons in a new bottle, “The Review of European Affairs”, vol. 4:2(8), 2020, s. 5–18.
 27. Theorizing the Religious Habitus in the Context of Conversion to Islam among Polish Women of Catholic Background, (współautorki: J. Krotofil, A. Piela, B. Abdallah-Krzepkowska), “Sociology of Religion: A Quarterly Review”, vol 82(3), autumn 2021, 257–280, DOI10.1093/socrel/srab002
 28. “Guys from Egypt and others”. Problematizing narratuves about Islam of Polish female romance toursis, “Language, Discourse & Society”, vol. 9, no. 1, June 2021, p. 137-148.
 

 rozdziały

 
a. Prace wydane przed doktoratem   
 1. Islam in Europe: Danger or Chance for a Peaceful co-Existence? [w:] Europe in Global World – blending differences, Lodz 2003, ss. 110–115.
 2. Spory o znaczenie sekularyzacji jako warunku uczestnictwa muzułmanów w procesie rozwoju społecznego, [w:] Wzrost gospodarczy i rozwój społeczny jako paradygmaty współczesności, J. Osiński (red.), SGH, Warszawa 2003, ss. 749-763.
 3. Tożsamość europejska a tożsamość europejskich muzułmanów – szanse integracji, współautor: P. Kubicki, [w:] Europa w gospodarce polityce i kulturze światowej. Między dziedzictwem i przyszłością, J. Osiński (red.), SGH, Warszawa 2004, ss. 393-405.
 4. Kobieta w świecie islamu. Wyobrażenia studentów warszawskich uczelni, [w:] Oblicza Wschodu, M. Broda, M. Dziekan (red.), Elipsa, Warszawa 2004, s. 123-140.
 5. Świat arabsko-muzułmański wobec globalizacji, [w:] Świat otwartych granic. Szanse czy zagrożenia?, S. Naruszewicz (red.), Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 2005, s. 249-264.
 6. Kobiety na rynku pracy w państwach Zatoki: utopia czy rzeczywistość?, współautor: M. Kubicki, [w:] Kobiety Bliskiego Wschodu, M. Dziekan, I. Kończak (red.), Ibidem, Łódź 2005, s. 131-148.
 7. Muzułmanie w Europie. Możliwości integracji na szczeblu lokalnym, [w:] W kręgu świata arabsko-muzułmańskiego, A. Barska, K. Minkner (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2005, s. 39-54.
 8. Internet w Kuwejcie, [w:] Kuwejt – historia i współczesność, K. Górak-Sosnowska, I. Szybilska (red.), SGH, Warszawa 2005, s. 124-134.
 9. Muzułmanie w Europie. Dystans kulturowy, szanse asymilacji i integracji, [w:] Współczesna Europa w procesie zmian. Wybrane problemy, J. Polakowska-Kujawa (red.), Difin, Warszawa 2006, s. 236-254.
 10. Wizerunek islamu w Polsce na przykładzie podręczników szkolnych, [w:] Islam i obywatelskość w Europie, K. Górak-Sosnowska, K. Pędziwiatr, P. Kubicki (red.), Elipsa, Warszawa 2006, s. 237-251. à Perception and Misperception of Islam in Polish Textbooks, “Rocznik Orientalistyczny”, t. LX, zeszyt 1, 2007, s. 75-84 [skrócona wersja w języku angielskim].
 11. Muzułmanie w Unii Europejskiej: między alienacją a asymilacją, współautor: P. Kubicki, Integracja europejska: nowe bariery czy trwały kryzys?, K. Żukrowska (red.), SGH, Warszawa 2006, s. 499-514.
 12. Różne oblicza fundamentalizmu muzułmańskiego, [w:] Zderzenie cywilizacji. Sąd nad teorią Samuela Huntingtona, P. Marczewski, P. Świeżak (red.), PSZ.pl, Warszawa 2006, s. 75-80. 
 b. Prace wydane po doktoracie  
 1. Unia Europejska wobec rozpoczęcia wojny w Iraku, współautor: P. Kubicki, [w:] Co dzieli, co integruje Wspólnotę Europejską, K. Żukrowska (red.), SGH, Warszawa 2007, s. 225-232.
 2. Sytuacja kobiet na rynku pracy w świecie arabskim, [w:] Arabowie – islam – świat, M. Dziekan, I. Kończak (red.), Ibidem, Łódź 2007, s. 217-234.
 3. Wizerunek islamu i muzułmanów w Polsce w świetle badań socjologicznych, [w:] Współczesne problemy świata islamu, M. Malinowski, R. Ożarowski (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007, s. 141-153.
 4. Informal Mechanism of Social Protection: the Case of the Arab World, [w:] NGOs, International Aid and Development in the South, A. Bankole, E. Puchnarewicz (red.), UW, Warszawa 2008, s. 113-125.
 5. Teaching about the World of Islam and its Implications on Attitudes of Secondary School Students towards Muslims and Others [w:] Celebrating the European Year of Intercultural Dialogue: Theory and Practice in Intercultural Education. Warsaw Conference Proceedings. 30 June-3 July 2008, Navreme, INTER Network 2008, s. 192-207.
 6. Polityka państw arabskich wobec młodzieży – wybrane zagadnienia, [w:] Nauki ekonomiczno-społeczne i rozwój, K. Żukrowska (red.), SGH, Warszawa 2008, s. 675-683.
 7. Język, alfabet, pismo, [w:] Języki świata. Materiały do zajęć międzykulturowych, K. Górak-Sosnowska, I. Morżoł (red.), Stowarzyszenie ARABIA.pl i Polski Komitet ds. UNESCO, s. 9-15.
 8. Język gruziński, [w:] Języki świata. Materiały do zajęć międzykulturowych, K. Górak-Sosnowska, I. Morżoł (red.), Stowarzyszenie ARABIA.pl i Polski Komitet ds. UNESCO, s. 43-50.
 9. Język arabski, [w:] Języki świata. Materiały do zajęć międzykulturowych, K. Górak-Sosnowska, I. Morżoł (red.), Stowarzyszenie ARABIA.pl i Polski Komitet ds. UNESCO, s. 65-74.
 10. Język berberski, [w:] Języki świata. Materiały do zajęć międzykulturowych, K. Górak-Sosnowska, I. Morżoł (red.), Stowarzyszenie ARABIA.pl i Polski Komitet ds. UNESCO, s. 61-64.
 11. Edukacja w świecie arabskim – względność sukcesu, [w:] Świat arabski w procesie przemian. Zmiany społeczne i kulturowe oraz reformy polityczne, A. Kapiszewski (red.), Wyd. Księgarnia Akademicka, Kraków 2008, s. 23-34.
 12. Edukacja wielokulturowa młodzieży licealnej. Wpływ warsztatów o kulturze arabskiej na postawy wobec innych grup etnicznych, [w:] Romowie 2007. Od edukacji młodego pokolenia do obrazu w polskich mediach, B. Weigl, M. Formanowicz (red.), Academica, Warszawa 2008, s. 37-46.
 13. Romowie w Internecie. Przegląd polskich stron internetowych, [w:] Romowie 2007. Od edukacji młodego pokolenia do obrazu w polskich mediach, B. Weigl, M. Formanowicz (red.), Academica, Warszawa 2008, s. 113-119.
 14. Romowie w świecie arabskim, [w:] Romowie 2009. Między wędrówką a edukacją, B. Weigl (red.), Academica, Warszawa 2009, s. 142-150.
 15. (Un-)Islamic Consumers? The Case of Polish Tatars, współautor: M. Łyszczarz, [w:] Muslim Societies in the Age of Mass Consumption: Politics, Culture and Identity between the Local and the Global, J. Pink (red.), Cambridge Scholars Publishing, Cambridge 2009, s. 145-164. à Tatarzy polscy a muzułmańska kultura konsumpcyjna. Analiza w świetle socjologicznych badań jakościowych, współautor: M. Łyszczarz, „Collectanea Theologica”, R. LXXIX, nr 4, Warszawa 2009, s. 183-199 [zmodyfikowane tłumaczenie na język polski].
 16. Muzułmanie w Polsce, [w:] Socjologia życia religijnego w Polsce, S. Zaręba (red.), UKSW, Warszawa 2009, s. 482-498.
 17. Ruchy kontestacyjne w Egipcie: wolność kontrolowana, [w:] Wolność i odpowiedzialność. Wymiar ekonomiczny, społeczny i polityczny, J. Osiński (red.), SGH, Warszawa 2009, s. 149-156.
 18. Ku dywersyfikacji: polityka gospodarcza Kataru, [w:] Państwo Katar. Gospodarka – polityka – kultura, K. Górak-Sosnowska, R. Czulda (red.), Ibidem, Łódź 2009, s. 15-26.
 19. Kobiety w sferze publicznej: edukacja, gospodarka i polityka, [w:] Państwo Katar. Gospodarka – polityka – kultura, K. Górak-Sosnowska, R. Czulda (red.), Ibidem, Łódź 2009, s. 133-142.
 20. Muzułmanie o terroryzmie w świetle badań sondażowych, [w:] Ewolucja terroryzmu na przełomie XX i XXI wieku, M. Malinowski, R. Ożarowski, W. Grabowski (red.), Wydawnictwo UG, Gdańsk 2009, s. 76-87.
 21. Fair trade a świat arabski. Niewykorzystana szansa?, [w:] Fair trade w globalizującej się gospodarce, K. Żukrowska (red.), SGH, Warszawa 2010, s. 47-66.
 22. Organizacje muzułmańskie w Polsce, [w:] Instytucje religijne w krajach Unii Europejskiej. Wybrane problemy, E. Firlit (red.), SGH, Warszawa 2010, s. 209-217.
 23. Youth in Bahrain and Jordan: emerging social actor? (z Susanne Shomali) [w:] Dilemmas of Democracy in the Middle East. Cases from Turkey, Jordan and Egypt, K. Kościelniak (red.), UNUM Publishing House, Kraków 2010, s. 51-68.
 24. Wasta (klientelizm) a rozwój społeczno-gospodarczy w świecie arabskim, [w:] Kulturowe uwarunkowania rozwoju w Azji i Afryce, K. Górak-Sosnowska, J. Jurewicz (red.), Ibidem, Łódź 2010, s. 255-270.
 25. Swój, Inny, Obcy. Wizerunek Arabów i Afrykanów w Polsce, (współautor: U. Markowska-Manista), [w:] Studia nad wielokulturowością, D. Pietrzyk-Reeves, M. Kułakowska (red.), Akademicka, Kraków 2010, s. 457-473.
 26. Konflikty i ich kategoryzacja, [w:] Bezpieczeństwo międzynarodowe. Przegląd aktualnego stanu, K. Żukrowska (red.), IUSatTAX, Warszawa 2011, s. 49-68.
 27. Indigenous and immigrant faces of Islam in Poland [w:] The Sociology of Islam: Secularism, Economy and Politics, T. Keskin (red.), Ithaca Press, Reading 2011, s. 229-246.
 28. Muslims in Europe – different communities, one discourse? Adding the Central and Eastern European perspective, [w:] Muslims in Poland and Eastern Europe. Widening the European Discourse on Islam, K. Górak-Sosnowska (red.), University of Warsaw, Warsaw 2011, ss. 12-26. è «Мусульмане в Европе: различные сообщества, один дискурс? Анализ перспектив Центральной и Восточной Европы», „Ислам в современном мире” № 1-2 (29-30), ИД «Медина» 2013.
 29. Między szari’atem a prawem zwyczajowym. Rozwiązywanie konfilktów w kulturze arabskiej, [w:] Romowie 2011. Życie na pograniczu, B. Weigl, M. Różycka (red.), Academica, Warszawa 2011, s. 185-191.
 30. Wokół dżihadu, [w:] Oblicza Azji, Afryki i Ameryki Łacińskiej. Materiały do zajęć z edukacji globalnej, red. wraz z U. Markowską-Manista, Akademia Pedagogiki Specjalnej, Warszawa, s. 59-65.
 31. Aszura i Hosay – dwa oblicza szyickiego święta, [w:] Oblicza Azji, Afryki i Ameryki Łacińskiej. Materiały do zajęć z edukacji globalnej, red. wraz z U. Markowską-Manista, Akademia Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2011, s. 214-221.
 32. Czy islam może być cool? Muzułmańska kultura konsumpcyjna na Zachodzie, [w:] Nowoczesność. Europa. Islam. Religia a dylematy obywatelstwa i wykluczenia, S. Chazbijewicz, M. Turowski, K. Skarbek (red.), Instytut Studiów nad Islamem, Wrocław 2012, s. 169-180.
 33. Branding Islam: muzułmańska odzież młodzieżowa, [w:] Islam w Europie. Bogactwo różnorodności czy źródło konfliktów?, M. Widy-Behiesse (red.), Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 2012, s. 269-278.
 34. Samochód jako narzędzie protestu. Odmienne drogi Saudyjczyków i Saudyjek, [w:] Bunt czy rewolucja? Przemiany na Bliskim Wschodzie po 2010 roku, K. Górak-Sosnowska, K. Pachniak, (red.), Ibidem, Łódź 2012, s. 88-101.
 35. Między islamem a permisywnością: przekraczanie granic heteronormatywności we współczesnej Malezji, [w:] Queer a islam. Alternatywna seksualność w kulturach muzułmańskich, K. Górak-Sosnowska (red.), Smak Słowa, Sopot 2012, s. 137-149.
 36. Nieobecne i niewidoczne. Lesbijki w świecie islamu, [w:] Queer a islam. Alternatywna seksualność w kulturach muzułmańskich, K. Górak-Sosnowska (red.), Smak Słowa, Sopot 2012, s. 99-110.
 37. From Polish Muslims to Muslims in Poland: There and Back, [w:] Perceptions of Islam in Europe. Culture, Identity and the Muslim ‘Other’, H. Yılmaz, Ç. Aykaç (red.), I.B. Tauris 2012, s. 107-124.
 38. At-Tahawwulat al-bunjawijja fi Bulanda wa-ar-Rabi al-Arabi, [w:] Al-Hiwar al-idżtima’i wa-alakat al-amal: at-tadżriba al-bulandijja, J. Gardawski, K. Pachniak (red.), Katedra Arabistyki i Islamistyki UW i Katedra Socjologii Ekonomiczne SGH, Warszawa 2012, s. 13-33.
 39. Młodzi dla młodych. Organizacje pozarządowe w Jordanii, [w:] Świat arabski. Kultura i polityka, E. Machut-Mendecka, K. Pachniak (red.), Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 2013, s. 189-198 à Globalny Orient, K. Górak-Sosnowska (red.), CD-ROM, Wydział Orientalistyczny UW, Warszawa 2009.
 40. Między fitną a idyllą. Wirtualne społeczności polskich konwertytek na islam, Tożsamość na przełomie wieków. Nowe możliwości, nowe wyzwania, red. wraz z A. Kozłowską, SGH, Warszawa 2013, s. 53-70.
 41. Kultura popularna na muzułmańskim Bliskim Wschodzie, [w:] Kultura popularna na Bliskim Wschodzie, K. Górak-Sosnowska, K. Pachniak (red.), Difin, Warszawa 2013, s. 17-29.
 42. Muzułmańscy superbohaterzy: „the 99” na tle innych komiksów, (współautor: M. Moroz) [w:] Kultura popularna na Bliskim Wschodzie, K. Górak-Sosnowska, K. Pachniak (red.), Difin, Warszawa 2013, s. 282-294.
 43. Perspectives on Muslim dress in Poland: A Tatar view, współautor: M. Łyszczarz, [w:] Islamic Fashion and Anti-Fashion. New Perspectives from Europe and North America, Bloomsbury, London 2013, ss. 93-104.
 44. Bliski Wschód i Afryka w warunkach kryzysu 2008+, [w:] Kryzys gospodarczy 2008+ test dla stosowanej polityk, K. Żukrowska (red.), SGH, Warszawa 2013, s. 369-384.
 45. Does Warsaw Need a Mosque? Debates on Multi-Culturalism and National Identity in Poland [w:] Rescripting Religion in the City. Migration and  Religious Identity in the Modern Metropolis, J. Garett, A. Harris (red.), Ashgate, Surrey 2013, s. 235-246.
 46. Between Innovation and Rebellion: Modes of Adaptation of Youth in MENA Countries, [w:] Global Dilemmas of Security and Development in the Middle East, A. Wilczura (red.), AT Wydawnictwo, Kraków 2013, s. 169-180.   
c. Prace wydane po habilitacji  
 1. Bankowość w arabskich państwach Zatoki Perskiej, [w:] Między stabilizacją a ekspansją. System finansowy w służbie modernizacji, J. Łazor, W. Morawski (red.), Gajt, Wrocław 2014, s. 357-366.
 2. Wielość Arabskich Wiosen. Próba typologii, [w:] Arabska Wiosna. Kulturowy obraz przemian w świecie arabskim po 2010 r., K Górak-Sosnowska (red.), Smak Słowa, Sopot 2016, s. 12-25.
 3. Nagością w islam? Użycia i nadużycia ciała. Przypadek Femenu, w: Ciało w kulturze muzułmańskiej, K. Pachniak, M. Nowaczek-Walczak (red.), Katedra Arabistyki i Islamistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2016, s. 131-140.
 4. Obraz egipskich kobiet pracujących, [w:] Kobieta w kulturze i literaturze Egiptu, K. Pachniak (red.), Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2016, s. 119-130
 5. Obywatelki czy ofiary? Egipcjanki a Rewolucja 25 stycznia, [w:] Kobieta w kulturze i literaturze Egiptu, K. Pachniak (red.), Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2016, s. 193-208.
 6. Jihadi Cool: How Pop-Culture is used by Radical Islamists, w: New Actors and Issues in the Post-Arab Uprisings Period, J. Karakoç, D. Ersoy (red.), Cambridge Scholars Publishing, Cambridge 2016, s. 65-78.
 7. Turkish influences in Islam of Polish-Lithuanian Tatars, w: Balkanlarda İslam: Miadı Dolmayan Umut, M. Kafkasyali (red.), t. 5, TIKA, Ankara 2016, s. 473-494.
 8. Integracja muzułmanów w Europie. Przypadek wyjątkowy? w: Polityka migracyjna: historia i współczesne wyzwania, K. Górak-Sosnowska, J. Łazor (red.), SGH, Warszawa 2016, s. 83-102.
 9. Sport w świecie islamu – między tradycją a religią, w: Sport w świecie islamu. Religia – rozrywka – polityka, K. Górak-Sosnowska (red.), Smak Słowa, Sopot 2017, s. 13-28.  
 10. Kłopoty z deradykalizacją, w: Bezpieczeństwo antyterrorystyczne, K. Liedel, P. Piasecka (red.), Difin, Warszawa 2017, s. 166-183. 
 11. Brytyjskie bolączki z deradykalizacją. Prevent jako krzywe zwierciadło lokalnej społeczności muzułmańskiej, w: Zderadykalizować radykała?, K. Górak-Sosnowska (red.), Difin, Warszawa 2018, s. 172. 
 12. Can a Tatar move out of Islam? (współautor: M. Łyszczarz), w: Moving in and out of Islam, K. van Nieuwkerk (red.), Texas University Press, Austin 2018, s. 162–175. 
 13. Innovation in a Dean’s Office: The Case of Polish HEIs, w: The Future of Innovation and Technology in Education: Policies and Practices for Teaching and Learning Excellence, A. Visvizi, M. Lytras, L. Daniela (red.), Emerald Publishing Limited 2018, s. 285-296.
 14. Islamophobia and the quest for European identity in Poland (współautor: M. Pachocka), w: The Routledge International Handbook of Islamophobia, I. Zempi, I. Awan (red.), Routledge 2019, s. 225-236. 
 15. Islam a kapitalizm: dwie odsłony w: Zapiski na marginesie przestrzeni kapitalizmu, R. Towalski (red.), SGH, Warszawa 2018, s. 74-84. 
 16. Pracownicy dziekanatów o swojej pracy. (Bardzo) wstępne wyniki ogólnopolskiego badania ankietowego (współautor: A. Decewicz), w: Dziekanat w procesie zmian. Nowa rzeczywistość prawna i organizacyjna, K. Górak-Sosnowska, R. Pajewska-Kwaśny (red.), SGH, Warszawa 2019, s. 61-79. 
 17. W poszukiwaniu szczęśliwego dziekanatu (współautor: E. Wiśniewska), w: Dziekanat w procesie zmian. Nowa rzeczywistość prawna i organizacyjna, K. Górak-Sosnowska, R. Pajewska-Kwaśny (red.), SGH, Warszawa 2019, s. 93-110. 
 18. Dylematy postępowania administracyjnego w szkołach wyższych na gruncie obowiązujących przepisów prawnych (współautor: E. Wiśniewska), w: Dziekanat w procesie zmian. Nowa rzeczywistość prawna i organizacyjna, K. Górak-Sosnowska, R. Pajewska-Kwaśny (red.), SGH, Warszawa 2019, s. 209-220. 
 19. A happy dean’s office: but is there one? The case of Polish HEIs (współautor: E. Wiśniewska), w: Management and Administration of Higher Education Institutions in Times of change, A. Visvizi, M. Lytras, A. Sarirete (red.), Emerald, Bingley 2019, s. 71-83. 
 20. Inventing the Muslim Other in Poland (and why does it differ from Western Europe), (współautor: M. Pachocka), w: Muslim minorities and the refugee crisis in Europe, K. Górak-Sosnowska, J. Misiuna, M. Pachocka (red.), SGH, Warszawa 2019, s. 223-234.
 21. Islamic organisations in Europe and the refugee crisis of 2015+ (współautor: M. Krukowska), w: Muslim minorities and the refugee crisis in Europe, K. Górak-Sosnowska, J. Misiuna, M. Pachocka (red.), SGH, Warszawa 2019, s. 69-86.
 22. Innowacje w zakresie obsługi studenta w dziekanatach szkół wyższych (współautor: Alina Kowolik), w: Strategie i innowacje organizacyjne polskich uczelni, WUJ, Kraków 2019, s. 263-274.
 23. Reading the Middle Eastern tea leaves: Why is MENA so hard to understand?, w: The crisis of International Relations in the Age of International Relations of Crisis, K. Kozłowski (red.), SGH, Warszawa 2019, s. 57-70.
 24. Studenci zagraniczni w Polsce w kontekście różnic międzykulturowych, w: Umiędzynarodowienie szkolnictwa wyższego. Strategie, wyzwania i dobre praktyki, K. Górak-Sosnowska, K. Kacperczyk (red.), SGH, Warszawa 2020, s. 243–254.
 25. Zarządzanie przez projekty w szkołach wyższych. Rola dziekanatów, (współautorki: E. Wiśniewska, L. Tomaszewska), w: Administracja uczelni wobec nowych wyzwań. Cyfryzacja procesów, profesjonalizacja obsługi studenta, K. Górak-Sosnowska, R. Pajewska-Kwaśny (red.), SGH, Warszawa 2020, s. 35-66.
 26. Oddani ponad swoje siły: pracownicy administracyjni szkół wyższych o swojej pracy (współautorzy: T. Gigol, R. Pajewska-Kwaśny), Administracja uczelni wobec nowych wyzwań. Cyfryzacja procesów, profesjonalizacja obsługi studenta, K. Górak-Sosnowska, R. Pajewska-Kwaśny (red.), SGH, Warszawa 2020, s. 105-116.
 27. Praktyki oporu stosowane przez pracowników dziekanatów szkół wyższych, (współautorki: U. Markowska-Manista, L. Tomaszewska), Administracja uczelni wobec nowych wyzwań. Cyfryzacja procesów, profesjonalizacja obsługi studenta, K. Górak-Sosnowska, R. Pajewska-Kwaśny (red.), SGH, Warszawa 2020, s. 171-194.
 28. Elektroniczna teczka studenta. Uwarunkowania funkcjonalne, informatyczne i prawne, (współautorki: J. Mincer-Daszkiewicz, E. Wiśniewska), Administracja uczelni wobec nowych wyzwań. Cyfryzacja procesów, profesjonalizacja obsługi studenta, K. Górak-Sosnowska, R. Pajewska-Kwaśny (red.), SGH, Warszawa 2020, s. 195-212.
 29. E-dyplomy: uwarunkowania administracyjne i funkcjonalne ich wprowadzenia na polskich uczelniach, (współautorka: W. Braun), Administracja uczelni wobec nowych wyzwań. Cyfryzacja procesów, profesjonalizacja obsługi studenta, K. Górak-Sosnowska, R. Pajewska-Kwaśny (red.), SGH, Warszawa 2020, s. 283-306.
 30. Niełatwe powroty: wyzwania państw Unii Europejskiej związane 
z bojownikami powracającymi z Syrii i Iraku (współautor: A. Górska), w: Imigranci i uchodźcy w Europie. Wyzwania polityczne, społeczne i kulturowe, M. Trojanowska-Strzęboszewska, J. Balicki (red.), UKSW, Warszawa 2020, s. 63-76.
 31. Takaful – muzułmańska alternatywa dla ubezpieczeń konwencjonalnych W: Współczesna gospodarka w sieci międzynarodowych powiązań. M. Grącik-Zajaczkowski, J. Stryjek (red.), SGH, Warszawa 2020, s. 285-296.
 32. Obsługa toku studiów w czasie pandemii: między pracą zdalną a dokumentacją w formie papierowej (współautor: E. Wiśniewska) w: Cyfrowa czy analogowa? Funkcjonowanie administracji publicznej w stanie kryzysu, A. Bochentyn, J. Szlachetko (red.), Pelpin: Bernardinum 2021, s. 225-241.
 

 teksty online

 
2020
2019

2018
2017
 
2015
 
2014
 • Kalifat 2.0., Instytut Obywatelski, 9.10.2014.  
 • Islamoda, Dialog – Pheniben, nr 16, 2014, s. 14-19.
2013
 

2012

 • Co możemuzułmanka?, „Dialog=pheniben”, nr 7, 2012, s. 36-39.
 • Problemy wyznaniowe w Syrii, współautor: J. Danecki, Warszawa 2014, s. 70; opracowanie na zlecenie Urzędu ds. Cudzoziemców w związku z realizacją projektu nr 6/12/EFU „Optymalizacja dostępu pracowników DPU UDSC do informacji o krajach pochodzenia” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców – Program Rodziny 2012.
 
2011 
2009 2008
 
 
 
 
kgs.png

biogram.png