Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Konferencje i seminaria

 
WYDRARZENIA ZORGANIZOWANE PRZEZ ZAKŁAD
 
 
UDZIAŁ PRACOWNIKÓW ZAKŁADU W KONFERENCJACH

2022
 • 23-24 marca: prof. SGH dr hab. Katarzyna Górak-Sosnowska, Konferencja międzynarodowa Race and Islam: Global Histories, Contemporary Legacies, Organizator: George Mason University (USA). Referat: Problematising anti-Muslim Racims in the East-West Nexus. The Case of Poland (z dr E. Górską).
 • 11 maja: dr Monika Krukowska udział z wygłoszeniem referatu pt. France In Africa: Financial Cooperation for Development, w międzynarodowej konferencji naukowej Jean Monnet International Conference EU4AFRI “The European Union Multidimensional Strategy for Tackling Africa’s Challenges” organizowanej przez Kated
 • 19-20 maja: dr Monika Krukowska udział z wygłoszeniem referatu pt. China and Australia: Friends or Foes?) w IX Międzynarodowym Kongresie Azjatyckim pt. Policy Horizons in Asia: Paths and Strategies, organizowanym m.in. przez Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK w Toruniu; rę Unii Europejskiej im. Jeana Monneta w KES SGH.
 • 26-27 maja: dr Monika Krukowska z wygłoszeniem referatu pt. The Middle East in China’s Energy Security Strategy: Implications for the U.S. w konferencji naukowej pt. Procesy integracyjne i dezintegracyjne we współczesnej gospodarce światowej. Wyzwania przed Unią Europejską, która miała miejsce w Białymstoku. Konferencja organizowana była przez Wydział Ekonomii i Finansów Uniwersytetu w Białymstoku. 
 • 8-10 czerwca: prof. SGH dr hab. Katarzyna Górak-Sosnowska, XI Konferencja Nowe Technologie IT w uczelniach (Krynica-Zdrój), Organizator: OPTeam, refeat: „Dziekanaty dwóch prędkości” (z mgr E. Wiśniewską).
 • 23-24 czerwca: dr Monika Krukowska z wygłoszeniem referatu pt. The Role of Africa in China's Race for Global Leadership) w międzynarodowej konferencji naukowej pt. w międzynarodowej konferencji pt. China in Contemporary International Relations: Beyond the boundaries of Western and Non-Western intellectual traditions organizowanej przez Faculty of Political Science and International Studies, Warsaw University oraz Uniwersytet SWPS. 
 • 15-16 listopada: prof. SGH dr hab. Katarzyna Górak-Sosnowska, Konferencja międzynarodowa: Microsoft Tech Summit: Migrating Universities to Cloud Services, referat: Multi-Speed Digitalisation of Student Affairs at Polish HEIs - A Bottom-Up Approach, Organizator: Microsoft & Akademia Leona Koźmińskiego.

2021
 • 11 stycznia: prof. SGH dr hab. Katarzyna Górak-Sosnowska, moderacja seminarium Zarządzanie administracją uczelni w dobie kryzysu. Czeg uczy nas pandemia Covid-19? współorganizowane przez Stowarzyszenie Forum Dziekanatów.
 • 18 czerwca: prof. SGH dr hab. Katarzyna Górak-Sosnowska, Maria Cywińska, dr Urszula Markowska-Manista, Lidia Tomaszewska, Invisible, indispensable, yet in place. Administrative staff in the time of Covid-19 at Polish HEIs, na:  (Remote) work and Covid: mobility, safety, and health at the time of the pandemic, organizatorzy: Tallinn University's Anthropology programme and EASA Anthropology of Labour network
 • 10 września: prof. SGH dr hab. Katarzyna Górak-Sosnowska, seminarium międzynardowe: “New Perspectives on Global Education”. Organizator: Słowacka Akademia Nauk; referat: “Living up to Global Education in a monocultural school. The case of Poland” (z dr U. Markowską-Manista).
 • 2-3 grudnia: prof. SGH dr hab. Katarzyna Górak-Sosnowska, prowadzenie panelu Career trajectories of women in HEI i przygotowanie referatu z K. Piwowar-Sulej pt. "The well-being of female administrative staff in managerial positions at Polish Higher Education Institutions" na konferencji Women in management. Experiences from Central and Eastern European countries, Akademia Leona Koźmińskiego
2020
 • 21 kwietnia: prof. SGH dr hab. Katarzyna Górak-Sosnowska, udziałw  panelu Radicalisation in Europe: How to Explain it? How to Counter it?", College of Europe Natolin.
 • 4 listopada: prof. SGH dr hab. Katarzyna Górak-Sosnowska i mgr Joanna Sozańska: Radicalism, Extremism, Islamophobia: from Online to Offline, KU Leuven, referat: Building Blocks of Polish Islamophobia. The Case of Polish Youth 
 • 16 listopada, prof. SGH dr hab. Katarzyna Górak-Sosnowska, prowadzenie seminarium: Nauczyciele akademiccy i pracownicy administracyjni uczelni - od konfliktu strukturalnego do profesjonalnej współpracy. Organizacja: Prawnicze Interdsycyplinarne Centrum Badawcze ALK, Instytut Studiów Międzynarodowych SGH i Stowarzyszenie Forum Dziekanatów
 • 7-8 grudnia,  prof. SGH dr hab. Katarzyna Górak-Sosnowska, IV ogólnopolskie Frum Dziekanatów zorganizowane przez SGH oraz Stowarzyszenie Forum Dziekanatów. Współautor referatów:
  • Zarządzanie administracją uczelni w warunkach Covid-19 (z mgr Lidią Tomaszewską)
  • Cyfryzacja obsługi procesu dydaktycznego - konieczność, czy skutek uboczny pandemii (z mgr Ewą Wiśniewską)
  • Udział w sesji W kierunku e-teczki, czyli cyfryzacja jako ewolucja, a nie rewolucja

2019
 • 1 lutego: prof. SGH dr hab. Katarzyna Górak-Sosnowska, Forum Dziekanatów UAM, Wydział Filologii Polskiej i Klastycznej UAM, referat: O potrzebie współpracy dziekanatów szkół wyższych.
 • 15-17 maja: VI Międzynarodowy Kongres Azjatycki w Toruniu
  • dr Monika Krukowska, referat: Chiny i Republika Południowej Afryki: aspekty współpracy
  • prof. SGH dr hab. Joanna Modrzejewska-Leśniewska, moderacja panelu Chiny jako mocarstwo globalne
  • prof. SGH dr hab. Joanna Modrzejewska-Leśniewska, referat: Gwadar - nowe chińskie okno na świat
 • 16-18 maja: prof. SGH dr hab. Katarzyna Górak-Sosnowska, Rethinking Islam, Instytut Psychologii UJ, referat: Islam and the West - the clash of misconceptions.
 • 23-25 maja: prof. SGH dr hab. Katarzyna Górak-Sosnowska, Regionalism and Borders. Antisemitism and Islamophobia, Bruno Kreisky Forum für Internationalen Dialog (Wiedeń, Austria), referat: Islamophobia without Muslims. The case of Poland.
 • 7 czerwca: Dziekanat w Ustawie 2.0. Nowe regulacje i ich wpływ na ścieżki współpracy, UMK:
  • prof. SGH dr hab. Katarzyna Górak-Sosnowska, referat: O potrzebie współpracy dziekanatów szkół wyższych
  • prof. SGH dr hab. Katarzyna Górak-Sosnowska i mgr Ewa Wiśniewska, referat: Ustawa 2.0 a KPA w postepowaniach administracyjnych w sprawach studentów
 • 11 czerwca: Migracje do Unii Europejskiej. Wyzwania polityczne, prawne i społeczno-kulturowe, UKSW:
  • prof. SGH dr hab. Joanna Modrzejewska-Leśniewska, Afgańscy emigranci w Europie: tożsamość i odrębność
  • prof. SGH dr hab. Katarzyna Górak-Sosnowska, udział w panelu: Wielokulturowość. Postawy wobec imigrantów i uchodźców z krajów muzułmańskich w Europie.
 • 25-29 czerwca: 17th Annual Conference of the European Association for the Study of Religions (EASR), Tartu (Estonia), prof. SGH dr hab. Katarzyna Górak-Sosnowska: 
  • referat: Coping with a duble stigma. The case of Polish female converts to Islam (z B. Abdallah-Krzepkowską, J. Krotofil, A. Pielą)
  • prowadzenie panelu S057C: Muslims in Post-Communist Lands: Between Traditional and Global: Russia.
 • 5 lipca: Post-liberal Populisms at Europe’s Eastern Margins: Beyond Ideological Divides, Polski Instytut Studiów Zaawansowanych PIASt, prof. SGH dr hab. Katarzyna Górak-Sosnowska, referat: Reinventing the Muslim Other and the quest for EUropean identity in Poland.
 • 11-13 września: prof. SGH dr hab. Katarzyna Górak-Sosnowska i mgr Ewa Wiśniewska, Przyszłość a zabezpieczenie przeszłości. Skąd przyszliśmy, gdzie jesteśmy, dokąd idziemy?, Sekcja Archiwów Instytucji Naukowych i Kulturalnych Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, Archiwum Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Archiwum Państwowe w Białymstoku, Muzeum Historii Medycyny i Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, referat: Funkcjonowanie dziekanatów w kontekście Ustawy 2.0 i przepisów wykonawczych 
 • 18-20 września: prof. SGH dr hab. Joanna Modrzejewska-Leśniewska, XX Powszechny Zjazd Historyków Polskich, Lublin, udział w dyskusji: Polska Ludowa (1944-1989) w świecie - typowa czy wyjątkowa?
 • 23 września: prof. SGH dr hab. Joanna Modrzejewska-Leśniewska, Festiwal Nauki 2019, Panelista w Polski Wrzesień 1939 r. Opinie, oceny, reprezentacje.
 • 20-21 października, prof. SGH dr hab. Katarzyna Górak-Sosnowska, 1st European Policy Dialogue Forum on Refugees and Migrants, KAICIID, Ateny; udział w panelu: Current developments around Europe: Policy directions, referat: The (not so great) divide: The refugee question in the ‘old’ and ‘new’ EU member states.  
 • 9-10 grudnia, prof. SGH dr hab. Katarzyna Górak-Sosnowska, III ogólnopolskie Forum Dziekanatów - International, SGH i Stowarzyszenie Forum Dziekanatów, referat: Włączenie pracowników dziekanatów w proces tworzenia i konsultowania aktów normatywnych (z Ewą Wiśniewską)
2018
 • 15 marca: III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Wyzwania dla bezpieczeństwa ekonomicznego i społeczno-kulturowego w XXI wieku”, organizowana przez Akademię Sztuki Wojennej, referaty:
  • dr Monika Krukowska: Wzrost potęgi Chin a globalne bezpieczeństwo ekonomiczne
  • prof. SGH dr hab. Joanna Modrzejewska-Leśniewska, Rosja w Afganistanie po 2014 roku
 • 20 marca: prof. SGH dr hab. Joanna Modrzejewska-Leśniewska, Konferencja założycielska Women in International Security, Warszawa
 • 19-20 kwietnia: prof. SGH dr hab. Joanna Modrzejewska-Leśniewska, Ogólnopolska Konferencja Naukowa Kobiety w wyborach. Wybory kobiet Organizator: Instytut Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydział Humanistyczny. Temat wystąpienia: Kobiety w wyborach i polityce Afganistanu.
 • 23-25 kwietnia: prof. SGH dr hab. Joanna Modrzejewska-Leśniewska, V Kongres Afrykanistów Polskich Organizator: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego. Temat wystąpienia: Indie w Afryce 
 • 9-11 maja: V Międzynarodowy Kongres Azjatycki, organizowany przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, referaty pt.: 
  • dr Monika Krukowska, China and Australia – an Uneasy Friendship 
  • prof. SGH dr hab. Joanna Modrzejewska-Leśniewska, Tradycja i perspektywy stosunków afgańsko-irańskich.
 • 24-25 maja: dr Monika Krukowska: X Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Wyzwania gospodarki globalnej”, organizowana przez Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego, referat pt.: China’s Economic Expansion in Africa.
 • 8 czerwca: prof. SGH dr hab. Katarzyna Górak-Sosnowska: seminarium Organizacja pracy w dziekanacie. W poszukiwaniu dobrych praktyk, organizatorzy: dziekanaty Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego, Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej oraz Wydziału Finansów i Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Referat: Blog dziekanatu.
 • 25 października: prof. SGH dr hab. Katarzyna Górak-Sosnowska: konferencja Przestrzenie kapitalizmu zorganizowana przez Instytut Filozofii, Socjologii i Socjologii Ekonomicznej SGH, udział w panelu: Módl się i/lub pracuj? Przyczynek do rozważań o związkach religii i kapitalizmu.
 • 4-5 grudnia: prof. SGH dr hab. Katarzyna Górak-Sosnowska w ramach Forum Dziekanatów, referaty: 
  • Pracownicy dziekanatów o swojej pracy. (Bardzo) wstępne wyniki ogólnopolskiego badania ankietowego (z dr Anną Decewicz)
  • W poszukiwaniu szczęśliwego dziekanatu (z Ewą Wiśniewską, ALK).
 
 
Zakład Bliskiego Wschodu i Azji Środkowej