Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Zakład Bliskiego Wschodu i Azji Środkowej : Monika Krukowska – publikacje
Zakład Bliskiego Wschodu i Azji Środkowej
 

 Monografie

 
​Krukowska M., Kłaczyński R., Kostecka-Tomaszewska L., The Belt and Road Initiative: China’s Geoeconomic Expansion Instrument, Texter, Warszawa 2018.
 

 artykuły/rozdziały

 
 1. Krukowska M., The Korean Peninsula in Sino-American Relations under the Trump Administration [w:] The Multidimensional Aspects of Asian Politics: From History through the Present to the Future (red.) Joanna Marszałek-Kawa, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2018, ss. 61-84.
 2. Krukowska M., Wzrost potęgi gospodarczej Chin: implikacje dla bezpieczeństwa ekonomicznego państw partnerskich. Wybrane aspekty [w:] Wyzwania bezpieczeństwa międzynarodowego w XXI wieku. Bezpieczeństwo ekonomiczno-polityczne (red.) Marta Gębska, tom I, Akademia Sztuki Wojennej, Warszawa 2018, ss. 75-95.
 3. Krukowska M., Górak-Sosnowska K., Organizacje muzułmańskie w Europie wobec kryzysu uchodźczego 2015+, "Polityka Społeczna", nr 11-12/2018, ss. 34-39.
 4. Krukowska M., China’s economic expansion in Africa – selected aspects [w:] "International Business and Global Economy 2018", no. 37, DOI: 10.4467/23539496IB.18.006.9379, pp. 84-97
 5. Krukowska M., Tunezja po Arabskiej Wiośnie: deradykalizacja (?), [w:] Zderadykalizować radykała (red.) Katarzyna Górak-Sosnowska, Difin, Warszawa 2018, ss. 59-73.
 6. Krukowska M., Chiny i Rosja: nowa odsłona, [w:] Rozważania o kierunkach współczesnej polityki Chin (red.) Joanna Marszałek-Kawa, Tadeusz Dmochowski, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2018, ss. 116-156. 
 7. Krukowska M., China Versus Two Koreas: Aspects of Bilateral Relations, [w:] The Korean Peninsula. Unification Trajectories: Insights from Poland and Germany, (red.) Krzysztof Kozłowski, Klaus Stüwe, SGH Publishing House, Warsaw 2017, pp. 111-133
 8. Krukowska M., China’s „one belt, one road” strategy and its implications for the global world order [w:] International Business and Global Economy 2016, no. 35/1, DOI: 10.4467/23539496IB.16.012.5593, pp. 157-168.
 9. Krukowska M., Afrykański Bank Rozwoju w realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju i generowania globalnych dóbr publicznych na kontynencie afrykańskim [w:] Zrównoważony rozwój a globalne dobra publiczne w teorii i praktyce organizacji międzynarodowych, (red.) Ewa Latoszek, Magdalena Proczek, Monika Krukowska, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2016, ss.235-256
 10. Krukowska M., China and Africa. Cooperation Outlook after the 6th FOCAC Summit in Johannesburg, South Africa [w:] Journal of Modern Science, Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie, 3/30/2016, 2016, DOI 10.13166/JoMS.issn.1734-2031, ss.157-180.
 11. Krukowska M., Chiny i Angola: analiza współpracy [w:] Perspektywy i bariery rozwoju chińskiej gospodarki, (red.) Joanna Marszałek-Kawa, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2016, ss. 232-267
 12. Krukowska M., Partnerstwo strategiczne UE – Chiny: doświadczenia, nowe otwarcie [w:] Osiński J. (red.) Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i prace, nr 4 (24)/2015, SGH, Warszawa 2015, ss.29-52
 13. Krukowska M., Współczesna Nigeria. Zarys problemów [w:] Kwiatkiewicz P, Maj J., Szczerbowski R. (red.) Między ewolucją a rewolucją – w poszukiwaniu strategii energetycznej, tom I, Fundacja na rzecz Czystej Energii, Poznań 2015, ss. 287-305
 14. Krukowska M., The European Union and Emerging Markets. China’s New Silk Road Strategy – Challenges and Opportunities for the EU [w:] Facing the Challenges in the European Union. Re-thinking EU Education and Research for Smart and Inclusive Growth (EuInteg), (red.) Ewa Latoszek, Magdalena Proczek, Agnieszka Kłos, Marta Pachocka, Ewa Osuch-Rak, PECSA, Warszawa 2015, ss. 181-191
 15. Krukowska M., Chinese Soft Power – Implications and Limits [w:] Journal of Modern Science, Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie, 3/26/2015, 2015, DOI 10.13166/JoMS.issn.1734-2031, ss.193-210
 16. Krukowska M., China: A Global Rising Power?, [w:] Opportunities for cooperation between Europe and Asia, (red.) Magdalena Sitek, Michał Łęski, Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej, Józefów 2015, ss. 27-48
 17. Krukowska M., Kapitał azjatycki w Afryce, [w:] Wyzwania gospodarki a polityka państw azjatyckich, (red.) Joanna Marszałek-Kawa, Patryk Wawrzyński, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2015, s. 320-342
 18. Krukowska M., China’s Soft Power in Bilateral Relations with the European Union [w:] Socio-economic relations between Europe and Asia in the 21st century, (red.) Magdalena Sitek, Michał Łęski, Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej, Józefów 2014, ss.29-46
 19. Krukowska M., Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w Afryce [w:] Kwiatkiewicz P, Szczerbowski R. (red.) Europejski wymiar bezpieczeństwa energetycznego a ochrona środowiska, Fundacja na rzecz Czystej Energii, Poznań 2014, ss. 735-750
 20. Krukowska M., China and African Energy Resources [w:] Journal of Modern Science, Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie, 1/20/2014, styczeń 2014, DOI 10.13166/JoMS.issn.1734-2031, ss.287-312
 21. Krukowska M., Tunezja i Maroko. Oblicza Arabskiej Wiosny [w:] Osiński J. (red.) Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i prace, nr 2 (18)/2014, SGH, Warszawa 2014, ss.25-50
 22. Krukowska M., China in Africa: the Power of Soft Power [w:] Marszałek-Kawa J. (red.) Economy and growth from the Asian states’ perspective. Biblioteka Azji i Pacyfiku, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2014, s.180-205
 23. Krukowska M., European investors and land acquisitions in Sub-Saharan Africa [w:] Problems of World Agriculture, Scientific Journal, Warsaw University of Life Sciences - SGGW, 2013, vol. 13 (XXVIII), nb 4, pp. 94-104
 24. Krukowska M., Chińska Republika Ludowa a kryzys finansowy w Europie, [w:] Osiński J. (red.) Kryzys, niepewność i niestabilność we współczesnej Europie, Szkoła Główna Handlowa, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Warszawa 2013, s.465-486​
 25. Krukowska M., South Africa: Economic and Social Aspects of Sustainable Development, Warsaw Forum of Economic Sociology 10:1(19) Spring 2019, ss.105-131.
 26. Krukowska M., Following the EU footsteps: environmental sustainability in South Africa [w:] Connecting the European Union of shared aims, freedoms, values and responsibilities. European Union and its law, policy, and economy: internal and external dimensions, (red.) Aleksandra Borowicz, Małgorzata Dziembała, Anna Masłoń-Oracz, Ewa Latoszek, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2020, ss.143-151
 27. Krukowska M., Kostecka-Tomaszewska L., Europe between China and the United States: Geoeconomic Implications of the Belt and Road Initiative, European Research Studies Journal, XXIII (1), DOI: 10.35808/ersj/1549, p.271-291.
 28. Krukowska M., Jaką rolę odgrywa Unia Europejska w krajach rozwijających się? Rywalizacja UE i Chin w Afryce [w:] Jaka przyszłość Unii Europejskiej? Wyzwania, problemy, szanse (red.) Urszula Kurczewska, Wydawnictwo SGH, Warszawa 2020, ss.279-290
 
 
mkr.png
 
biogram.png