Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Zakład Bliskiego Wschodu i Azji Środkowej : projekt4
Zakład Bliskiego Wschodu i Azji Środkowej
 

 Navigating Social Worlds: Toolbox for Social Inquiry

 
Celem projektu jest wyposażenie nauczycieli szkół ponadpodstawowych i wykładowców w wiedzę i umiejętności z zakresu prowadzenia zajęć z zakresu badań społecznych, zwłaszcza takich, które można prowadzić za pomocną narzędzi cyfrowych. Najważniejszym efektem tego projektu będzie dostępna online baza takich modułów i narzędzi przetłumaczona na pięć języków (estoński, łotweski, polski, rumuński, węgierski), aby zwiększyć jej dostępność dla nauczycieli, jak i wykładowców.

Opracowując koncepcję projektu przyjęliśmy założenie, że dzięki umiejętności prowadzenia badań społecznych uczniowie będą mogli świadomie i krytycznie poznawać otaczający ich świat społeczny. Biorąc pod uwagę specyficzny kontekst państw Europy Środkowej i Wschodniej – zarówno jeżeli chodzi o sposób nauczania, jak i o kompetencje cyfrowe społeczeństwa – jest to także sposób na zmniejszenie luki cyfrowej w edukacji. Ze względu na szerokie zastosowanie badań społecznych z bazy korzystać mogą zarówno nauczyciele, jak i wykładowcy, co świadczy o intersekcjonalności naszego projektu.

Planowane rezultaty:
 • interaktywna baza dydaktyczna dla wykładowców i nauczycieli poświęcona badaniom społecznym, zwłaszcza przy wykorzystaniu narzędzi cyfrowych,
 • raport na temat nauczania online przez szkoły wyższe w związku z pandemią Covid-19 w państwach Europy Środkowej i Wschodniej,
 • analiza oczekiwań studentów uczelni partnerskich dotycząca nauczania online przedmiotów społecznych,
 • zestaw rekomendacji, studiów przypadków i dobrych praktyk z zakresu nauczania przedmiotów społecznych przy wykorzystaniu narzędzi cyfrowych,
 • 3 artykuły naukowe,
 • 1 konferencja międzynarodowa,
 • 1 warsztat dla nauczycieli. 
Projekt realizowany jest w konsorcjum pięciu partnerów z Europy Środkowej i Wschodniej:
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (lider)
 • Latvijas Universitāte (Uniwersytet Łotwy)
 • Tartu Ulikool (Uniwersytet Dorpacki; Estonia), 
 • Universitatea Babeș-Bolyai (Uniwersytet Babeșa i Bolyaia; Rumunia)
 • Viešosios politikos ir vadybos institutas (Instytut Polityki Publicznej i Zarządzania; Litwa)
Partnerami stowarzyszonymi są:
 • Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego
 • I LO im. C. Norwida w Bydgoszczy
 • II LO im. S. Żeromskiego w Tomaszowie Mazowieckim
 • LO im. S. Banacha w Żaganiu
Zespół realizujący projekt w SGH:
 • prof. SGH dr hab. Katarzyna Górak-Sosnowska (koordynator)
 • dr Urszula Markowska-Manista (Uniwersytet Warszawski)
 • mgr Aleksandra Tołczyk 
 • mgr Lidia Tomaszewska
Wsparcie w Dziale Obsługi Projektów zapewnia mgr Olga Pankiv

 
 


 

 Informacje

 
Tytuł projektu: Navigating Social Worlds: Toolbox for Social Inquiry

Partnerzy: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (lider), Instytut Polityki Publicznej i Zarządzania (Litwa), Uniwersytet Babeșa i Bolyaia (Rumunia), Uniwersytet Dorpacki (Estonia), Uniwersytet Łotwy (Łotwa).

Kierownik: prof. SGH dr hab. Katarzyna Górak-Sosnowska

Finansowanie: Erasmus+ Strategic Partnerships in Response of the Covid-19 Situation – Partnerships for Digital Education Readiness