Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Navigating Social Worlds: Toolbox for Social Inquiry

 
Wirtualne Targi Informatyczne(4).jpg 

Więcej informacji o warsztatach, w tym program, znajduje się warsztat-nauczyciele-zaproszenie.pdfw osobnym pliku.
Zapisy przyjmujemy do 15 listpopada za pośrednictwem formularza online.
 

INFORMACJA O PROJEKCIE

Celem projektu jest wyposażenie nauczycieli szkół ponadpodstawowych i wykładowców w wiedzę i umiejętności z zakresu prowadzenia zajęć z zakresu badań społecznych, zwłaszcza takich, które można prowadzić za pomocną narzędzi cyfrowych. Najważniejszym efektem tego projektu będzie dostępna online baza takich modułów i narzędzi przetłumaczona na pięć języków (estoński, łotweski, polski, rumuński, węgierski), aby zwiększyć jej dostępność dla nauczycieli, jak i wykładowców.

Opracowując koncepcję projektu przyjęliśmy założenie, że dzięki umiejętności prowadzenia badań społecznych uczniowie będą mogli świadomie i krytycznie poznawać otaczający ich świat społeczny. Biorąc pod uwagę specyficzny kontekst państw Europy Środkowej i Wschodniej – zarówno jeżeli chodzi o sposób nauczania, jak i o kompetencje cyfrowe społeczeństwa – jest to także sposób na zmniejszenie luki cyfrowej w edukacji. Ze względu na szerokie zastosowanie badań społecznych z bazy korzystać mogą zarówno nauczyciele, jak i wykładowcy, co świadczy o intersekcjonalności naszego projektu.
 

 Rezultaty

 
Dotychczasowe rezultaty projektu

1. Raporty na temat nauczania online przez szkoły wyższe w związku z pandemią Covid-19 w państwach Europy Środkowej i Wschodniej

Streszczenia:
Pełne raporty:

2. Analiza oczekiwań studentów uczelni partnerskich dotycząca nauczania online przedmiotów społecznych:
3. Interaktywna baza dydaktyczna dla wykładowców i nauczycieli poświęcona badaniom społecznym, zwłaszcza przy wykorzystaniu narzędzi cyfrowych dostępna w wersji angielskiej, polskiej, estońskiej, łotewskiej, rumuńskiej i węgierskiej.


4. Zestaw rekomendacji, studiów przypadków i dobrych praktyk z zakresu nauczania przedmiotów społecznych przy wykorzystaniu narzędzi cyfrowych

5. Upowszechnianie rezultatów projektu:

Planowane rezultaty
  • 2 artykuły naukowe,
  • 1 konferencja międzynarodowa,
  • 1 warsztat dla nauczycieli. 
 
 


 

 Informacje

 
Tytuł projektu: Navigating Social Worlds: Toolbox for Social Inquiry

Partnerzy: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (lider), Instytut Polityki Publicznej i Zarządzania (Litwa), Uniwersytet Babeșa i Bolyaia (Rumunia), Uniwersytet Dorpacki (Estonia), Uniwersytet Łotwy (Łotwa).

Partnerzy stowarzyszeni: Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego; LO im. C. Norwida w Bydgoszczy; I LO im. S. Żeromskiego w Tomaszowie Mazowieckim;O im. S. Banacha w Żaganiu

Kierownik: prof. SGH dr hab. Katarzyna Górak-Sosnowska

Zespół: mgr Marta Koscińska, dr Urszula Markowska-Manista (Uniwersytet Warszawski), dr Agnieszka Syliwoniuk-Wapowska, mgr Joanna Oleszczuk, mgr Aleksandra Tołczyk, mgr Lidia Tomaszewska

Finansowanie: Erasmus+ Strategic Partnerships in Response of the Covid-19 Situation – Partnerships for Digital Education Readiness

Ersamus+ projekt wspolfinansowany 3 wiersze crv.png