Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 EMPATHY

 

Let's Empower, Participate and Teach Each Other to Hype Empathy.Challenging discourse about Islam and Muslims in Poland (EMPATHY)
 
Projekt zakłada kompleksowe i intersekcjonalne podejście do przeciwdziałania islamofobii w Polsce. Celem projektu jest:
 • identyfikacja, analiza i przeciwdziałanie negatywnym stereotypom wobec muzułmanów w różnych sferach życia społecznego,
 • podniesienie świadomości i dostarczenie materiałów edukacyjnych dla różnych grup interesariuszy,
 • monitorowanie przejawów islamofobii.
Projekt koncentruje się na czterech obszarach tematycznych:
 • Szkoła: dwa raporty na temat obrazu isalmu w podstawie programowej i podręcznikach szkolnych oraz na temat postrzegania islamu i muzułmanów przez nauczycieli; działania edukacyjne (materiały dydaktyczne i warsztaty) dla nauczycieli (20), language lounges (20) oraz międzynarodowe szkoły letnie (2).
 • Miasto: raport na temat postrzegania islamu wśród przedstawicieli służb mundurowych, muzułmańska mapa Polski, warsztaty dla urzędników miejskich (12), pracowników pomocy społecznej (7), służb mundorowych (4) + warsztaty dla muzułmanów na temat aktywnego obywatelstwa (12) i bezpieczeństwa w mieście (4).
 • Media i prawno: raport na temat spraw sądowych dotyczących przestępstw wobec muzułmanów; dokumentowanie przejawów isalmofobii w polskim dyskursie medialnym.
 • Społeczeństwo: kampania społeczna online, podcasty oparte na formule dziennikarstwa obywatelskiego + gotowanie bez granic (6). Zasięg mediów spolecznościowyc: 150 tys. użytkowników.
Konsorcjum tworzą dwie uczelnie - SGH i APS oraz trzy organizacje pozarządowe - INDID, IBiRM i Kobiety Wędrowne. Partnerami stowarzyszonymi są UMP i SalamLab. Wsparcie merytoryczne w projekcie zapewna Rada Ekspertów.
Zespół w SGH odpowiada za koordynację projektu, prace naukowo-badawcze (analiza podręczników szkolnych, analiza postaw nauczycieli - z APS, analiza postaw służb mundurowych - z IBiRM) oraz przygotowanie materiałów edukacyjnych dla nauczycieli.

Zespół SGH:
 • dr hab. Katarzyna Górak-Sosnowska, prof. SGH - kierownik projektu
 • mgr Justyna Gać
 • dr hab. Joanna Modrzejewska-Leśniewska, prof. SGH
 • mgr Irena Senator
 • mgr Aleksandra Tołczyk
 
 

 

 Informacje

 
Tytuł projektu: EMPATHY: Let's Empower, Participate and Teach Each Other to Hype Empathy. Challenging Discourse about Islam and Muslims in Poland

Partnerzy: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (lider), Akademia Pedagogiki Specjalnej, Instytut Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego, Instytut Dyskursu i Dialogu, Kobiety Wędrowne

Partnerzy stowarzyszeni: Unia Metropolii Polskich, SalamLab

Kierownik projektu: prof. SGH dr hab. Katarzyna Górak-Sosnowska

Finansowanie: Komisja Europejska - Dyrekcja Generalna ds. Sprawiedliwości i Konsumentów
 PL V Finansowane przez UE.jpg