Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 DIGITISLAM

 
Realizacja projektu rozpoczyna się w październiku 2022 r.
 
Digital Islam across Europe: Understanding Muslims’ Participation in Online Islamic Environments
 
Współczesne hierarchie społeczne, religijne, i polityczne w społecznościach muzułmańskich zmieniają się dzięki demokratyzacji wiedzy. Rewolucja cyfrowa wzmocniła międzynarodowe więzy w europejskiej diasporze muzułmańskiej i pogłębiła w niej różnice międzypokoleniowe. Wiedza na temat tworzenia, użytkowania, i wpływu internetowych przestrzeni muzułmańskich (IPM, ang. OIE – Online Islamic Environments) jest bardzo ograniczona. 

Projekt bada charakterystykę współczesnych IPM oraz ich konsekwencji odnośnie praktyk religijnych w społecznościach muzułmanów w Europie. Pogłębione badania na temat produkcji i użytkowania IPM odbędą się w pięciu państwach europejskich: w Hiszpanii, na Litwie, w Polsce, Szwecji, i Wielkiej Brytanii. W szczególności, projekt bada kontakty pomiędzy twórcami i użytkownikami IPM: to, jak, kiedy, i dlaczego pojedyncze osoby i grupy zasięgają porad w Internecie na temat kwestii religijnych i społecznych, a także to jak ich doświadczenia i praktyki online i offline kształtują się nawzajem. Badacze odpowiedzą także na pytanie, jak użytkowanie Internetu w celu poszerzenia wiedzy religijnej kształtuje zachowania i wierzenia muzułmanów w Europie. Zastosowane zostaną jakościowe i ilościowe metody badawcze, w tym wywiady pogłębione z twórcami i użytkownikami IPM, internetowa etnografia na temat zachowań internetowych oraz międzynarodową ankieta wypełniona przez twórców porad internetowych w dziedzinie islamu, oraz ich odbiorców. Badania te wyjaśnią dynamikę i społeczne konsekwencje istnienia IPM, przybliżając tę tematykę organizacjom muzułmańskim, politykom, oraz organizacjom pozarządowym.

Zespół SGH odpowiada za:
  • badania dotyczące polskich IPM
  • koordynację WP4 - Gender i władza
  • badania dotyczące relacji między autochtonicznymi i napływowymi społecznościami muzułmańskimi w ramach WP5 - Relacje online - offline
  • Upowszechnianie rezultatów projektu w ramach WP6


 
 
 

 informacje

 
Tytuł projektu: Digital Islam across Europe: Understanding Muslims’ Participation in Online Islamic Environments

Partnerzy: Uniwersytet Edynburski (lider);  Uniwersytet w Göteborgu, Uniwersytet Autonomiczny w Barcelonie, Uniwersytet Witolda Wielkiego i Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Kierownik części polskiej: prof. SGH dr hab. Katarzyna Górak-Sosnowska

Finansowanie: CHANSE (Collaboration of Humanities and Social Sciences in Europe)  (2022-2024)

logo-weave-rgb-main-color.png