Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
O Zakładzie : O Zakładzie – Zakład Bezpieczeństwa Międzynarodowego | Szkoła Gówna Handlowa w Warszawie
KES - Instytut Statystyki i Demografii - Zakład Globalizacji i Regionalizacji - O Zakładzie
 

 Obszary zainteresowań badawczych

 
Pracownicy Katedry zajmują się następującymi obszarami naukowymi:
 • badania nad poszczególnymi aspektami bezpieczeństwa, a w szczególności bezpieczeństwem ekonomicznym, politycznym, ekologicznym, militarnym i społeczno-kulturowym;
 • pogłębiona analiza sytuacji międzynarodowej pod kątem bezpieczeństwa ekonomicznego, zachowania tożsamości narodowej, stabilności i pokoju, szczególnie na obszarze Europy Środkowo-Wschodniej, w państwach byłego Związku Radzieckiego, w basenie Morza Śródziemnego, na Bliskim i Środkowym Wschodzie;
 • monitorowanie działania i ewolucji organizacji międzynarodowych odpowiedzialnych za zapewnianie pokoju i bezpieczeństwa w stosunkach międzynarodowych, m.in. Organizacji Narodów Zjednoczonych, NATO, UE, OBWE,  Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony Unii Europejskiej, a także OECD i ASEAN;
 • analiza sposobów rozwiązywania konfliktów międzynarodowych, a w szczególności konfliktów etnicznych;
 • integracja europejska - proces poszerzania i pogłębiania, Europejska Polityka Sąsiedztwa, Proces Barceloński, Unia Gospodarcza i Walutowa, zewnętrzny wymiar polityk unijnych, UE jako aktor globalny,
 • stosunki transatlantyckie;
 • rozwój gospodarczy oraz rodzenie się nowych ośrodków gospodarki światowej - Chin, Indii, Brazylii;
 • dyplomacja watykańska, nauczanie Jana Pawła II, miejsce Kościoła w stosunkach międzynarodowych;
 • współpraca w zakresie wymiany i dostaw surowców energetycznych;
 • prawo;
 • grupy interesu i lobbing na forum krajowym, europejskim (aktorzy, metody,techniki i strategie działania); 
 • komunikowanie i media, mediatyzacja życiapublicznego, celebryci i proces celebrytyzacji;
 
 
 

 menu