Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Skład osobowy : dr Joanna Stryjek
KES - Instytut Statystyki i Demografii - Zakład Globalizacji i Regionalizacji - Skład osobowy
 

 dr Joanna Stryjek

 
Informacje o konsultacjach na stronie Instytutu Studiów Międzynarodowych: 
http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KES/struktura/ISM/konsultacje/Strony/default.aspx​​​


Adiunkt w Zakładzie Bezpieczeństwa Międzynarodowego

Wykształcenie:
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie:
Stacjonarne Studia Doktoranckie w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym; rozprawa doktorska: „Innowacyjność gospodarki a pogłębianie integracji Polski z Unią Europejską”;
Program Studiów Europejskich zorganizowany przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie i Sciences Po w Paryżu
Studia magisterskie – ukończony kierunek: Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne; specjalizacja: Unia Europejska
Uppsala Universitet w Szwecji:
Studia licencjackie – ukończony kierunek: Nauki Polityczne (Statsvetenskap)


Zainteresowania naukowe i badawcze:
Unia Gospodarcza i Walutowa w Europie; przygotowanie Polski do członkostwa w UGiW; kryzys w strefie euro
Innowacyjność gospodarki; kierunki i czynniki rozwoju narodowych systemów innowacji
Skuteczność pomocy rozwojowej
 

 udział w projektach badawczych

 
 • „European Neighbourhood Policy: (multi-level) governance, the reform process and prospect of enhanced cooperation in the region” (project NCN);
 • „Kryzys 2008+ Test dla stosowanej polityki. Metody przeciwdziałania i ich skuteczność” (projekt MNiSW);
 • „Innowacyjność gospodarki a pogłębianie integracji Polski z Unią Europejską” (grant promotorski MNiSW);
 • „Transformacja systemowa w Polsce” (projekt MNiSW);
 • „GO EuroMed: The Political Economy of Governance in the Euro-Mediterranean Partnership”, projekt VI Programu Ramowego KE, http://www.go-euromed.org/
 • „EzonePlus: Eastward enlargement of the Eurozone”, projekt V Programu Ramowego KE, http://www.ezoneplus.org.
 
 

 działalność organizacyjna

 
 • Członek Rady Naukowej Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH;
 • Członek Komisji Oceny Kadr w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym SGH;
 • Członek Uczelnianego Kolegium Elektorów w SGH;
 • Przewodnicząca Komisji obron prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich);
 • Sekretarz VIII i IX edycji Niestacjonarnych Polsko-Francuskich Europejskich Studiów Doktoranckich.
 
 

 menu

 
 

 kontakt

 
​​joanna.stryjek(małpa)sgh.waw.pl
 

 wybrane publikacje

 

 • Inter-regional cooperation and FDI flow: one step too far? – preconditions and prospects, “Yearbook of the Institute of East-Central Europe”, Vol. 13 (2015), Issue 4.
 • Polityka innowacyjna i narodowy system innowacji w Polsce, „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace”, nr 1 (21)/2015.
 • Problem konkurencyjności systemu gospodarczego Unii Europejskiej i USA, „Krakowskie Studia Międzynarodowe”, nr 2 (XI), 2014​
 • Economic security aspects of the potential EMU membership of Poland, "Yearbook of the Institute of East-Central Europe”, vol. 11, 2013.
 • Przeciwdzialanie kryzysowi zadłużenia finansów publicznych w strefie euro, w: Kryzys gospodarczy 2008+ - test dla stosowanej polityki, red. K. Żukrowska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013.
 • Współpraca gospodarcza Mercosur z Unią Europejską, w: Ameryka Łacińska - w poszukiwaniu konsensusu, red. K. A. Kłosiński, M. Czarnacki, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013.
 • Unia Europejska jako podmiot w procesie instytucjonalizacji stosunków międzynarodowych, „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace”, nr 2(14)/2013.
 • Reforma Paktu Stabilności i Wzrostu jako odpowiedź państw członkowskich UGiW na problemy związane z utrzymaniem dyscypliny budżetowej, w: System finansowy wobec wyzwań rozwojowych, red. J.L. Bednarczyk, M.Sobol, Instytut Naukowo-Wydawniczy „SPATIUM”, Radom 2013.
 • Skuteczność europejskiej pomocy świadczonej na rzecz państw afrykańskich, w: Afryka – o godność życia, red. K. A. Kłosiński, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012.
 • Wpływ kryzysu gospodarczego na potencjalne członkostwo Polski w Unii Gospodarczej i Walutowej, „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace”, nr 2(6)/2011.
 • Zewnętrzne wsparcie transformacji – program Phare, w: Transformacja systemowa w Polsce, red. K. Żukrowska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010.
 • Fundusze strukturalne, w: Transformacja systemowa w Polsce, red. K. Żukrowska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010.