Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Władze : Władze – Zakład Bezpieczeństwa Międzynarodowego | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
KES - Instytut Statystyki i Demografii - Zakład Globalizacji i Regionalizacji - Władze
 

 prof. dr hab. Katarzyna Żukrowska

 

Informacje o konsultacjach na stronie Instytutu Studiów Międzynarodowych: 


 

2015-2019 Dyrektor Instytutu Studiów Międzynarodowych
2001-2019 Kierownik Katedry Bezpieczeństwa Międzynarodowego SGH, która została przekształcona w Zakład Bezpieczeństwa Międzynarodowego i włączona do Instytutu Studiów Międzynarodowych
2005-2008 Dziekan Kolegium Ekonomiczno-Społecznego
1999-2005 Prodziekan Kolegium Ekonomiczno-Społecznego
1997-2001 Dyrektor Programu Studiów Europejskich (Science - Po)
1997-2000 Kierownik Polsko-Francuskich Europejskich Studiów Doktoranckich (SGH, UW, Marne-la-Vallee)
1997-1999 Wicedyrektor Instytutu Studiów Międzynarodowych SGH

Wykształcenie:
profesor zwyczajny (2005)
profesor nauk ekonomicznych (1998)
habilitacja (1989)
doktorat (1984)

Zainteresowania naukowe:
gospodarka światowa, międzynarodowe stosunki gospodarcze i polityczne, transformacja systemowa w państwach postkomunistycznych, ekonomika bezpieczeństwa międzynarodowego.

Publikacje:
ponad 529 publikacji obejmujących: publikacje zwarte (50), rozdziały w książkach (250), artykuły (178), recenzje (51), z czego 43 w periodykach listy filadelfisjskiej;
ponad 60 ekspertyz dla Ministerstwa Gospodarki i Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

 

 publikacje

 
 
 

 projekty badawcze

 

 

PROJEKTY BADAWCZE KRAJOWE ZREALIZOWANE:

 


 •        „Europejska polityka sąsiedztwa: koncepcja wielopoziomowego zrządzania, procesy reform oraz perspektywa pogłębionej współpracy w regionie”, projekt badawczy NCN w ramach OPUS 5, nr 2013/09/B/HS5/04534, kierownik projektu: prof. Katarzyna Żukrowska, zrealizowany: 15.05.2014 – 16.05.2017.

publikacje z grantu:


​...................................................................................................................................................
 • ​       „Transformacja systemowa w Polsce, projekt MNiSW realizowany w okresie 10.05.2007-09.05.2009, nr projektu: N112 041 32/2865,                                ​kierownik projektu: prof. dr hab. Katarzyna Żukrowska.

publikacja z grantu:
 • K. Żukrowska  (red. naukowa), "Transformacja systemowa w Polsce"; Wydawnictwo SGH, Warszawa 2010 

 ...................................................................................................................................

 • „Innowacyjność gospodarki a pogłębianie integracji Polski z Unią Europejską, projekt finansowany przez MNiSW, grant promotorski (doktorant – Joanna Stryjek); nr N N112 044535, termin rozpoczęcia: 09-10-2008; termin zakończenia: 20-01-2011;

 ..................................................................................................................................................

 • „Kryzys 2008+ Test dla stosowanej polityki. Metody przeciwdziałania i ich skuteczność” projekt MNiSW – NCN. Projekt badawczy własny; nr NN 112 324 538; Realizacja: 16.02.2010 – 16.11.2012; kierownik projektu: prof. dr hab. K. Żukrowska.
publikacja z grantu: 
 • ​K. Żukrowska, red., „Kryzys gospodarczy 2008+. Test dla stosowanej polityki. Metody przeciwdziałania i ich skuteczność”, SGH, Warszawa 2013

.................................................................................................................................................. 
 •  Transformacja systemowa w Polsce i w państwach Bliskiego Wschodu – wymiana doświadczeń”;  realizowany od 15.07.2010 do 30.12.2010; w ramach konkursu Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP pt: „Promocja wiedzy o Polsce 2010”, nr umowy: 83/2010; kierownik projektu: prof. dr hab. Katarzyna Żukrowska.


​publikacja z grantu: 
 • K. Żukrowska red., Transformation in Poland and in the Southern Mediterranean. Sharing Experiences, Wydawnictwo Poltext, Warszwa 2011

 • publikacja​

..............................................................................................................

PROJEKTY BADAWCZE MIĘDZYNARODOWE ZREALIZOWANE:

  •  „Ekonomia polityczna zarządzania w Partnerstwie Euro Śródziemnomorskim GO-EuroMed”. („The Political Economy of Governance in the Euro-Mediterranean Partnership”. Projekt badawczy realizowany w ramach VI Programu Ramowego UE. Okres realizacji 2006-2008;

 

Strona programu i publikacje: http://www.go-euromed.org/


...................................................................................................................................................

 • „Polityka międzynarodowa a Europejska Współpraca na rzecz Rozwoju w świetle rozszerzenia  UE”, „EUROMODEL”. (“International Politics and European Development Cooperation, in the EU enlargement framework”). Międzynarodowy projekt realizowany w ramach programu UE „Leonardo da Vinci” pt. Okres realizacji 2005-2006.​​

Raport: “Development Cooperation in Poland: National Case-Study”

 

.................................................................................................................................................. 

 •  ​„Rozszerzenie strefy euro na wschód” (“The Eastward Enlargement of the Eurozone” ‘EZONEPLUS’). Projekt badawczy realizowany w ramach V Programu Ramowego UE. Okres realizacji: 2002-2004.

 

Strona programu i publikacje: http://ezoneplus.org/index.php​


 
 

 kontakt

 
mail: kzukro (małpa)sgh.waw.pl 
 

 Masz pytanie?

 
 
Zadaj pytanie:
Telefon:
E-mail:
Imię i nazwisko:
Nazwa instytucji:
Wpisz kod z obrazka powyżej
Dane osobowe będą przetwarzane przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie w celu udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana pytanie. Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych jest dostępnych tutaj

Masz Pytanie?

Wypełnij formularz dostępny on-line. Kliknij NAPISZ.