Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
O Zakładzie : O Zakładzie – Zakład Międzynarodowej Polityki Ekonomicznej | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
KES - Instytut Statystyki i Demografii - Zakład Mediów Elektronicznych i Komunikowania - O Zakładzie
 

 o zakładzie międzynarodowej polityki ekonomicznej

 
Działalność naukowa i dydaktyczna ZMPE obejmować będzie kilka dziedzin odnoszących się do przemian w sferze gospodarki, instytucji oraz polityki ekonomicznej.
Pierwszą z nich jest polityka kraju i grup krajów, realizowana na zasadach umownych, na poziomie ponadkrajowym, która – przez koordynację celów, środków i narzędzi – może prowadzić do realizacji pożądanych zmian w otoczeniu międzynarodowym. Może to wywierać wpływ na procesy globalizacji, regionalizacji, rozwój gospodarki opartej na wiedzy oraz gospodarki cyfrowejPodejmowane są badania nad dostępem oraz przepływem wiedzy i dóbr kultury, jak też sposobami komunikowania się w erze cyfrowejDoskonalenie istniejących i tworzenie nowych instytucji na poziomie ponadkrajowym – a nawet globalnym – ma służyć dostosowaniu gospodarek i społeczeństw do rozwiązywania aktualnych problemów oraz podejmowania nowych wyzwań technologicznych, ekonomicznych, społecznych i politycznych na świecie. Jednym z ważnych problemów w gospodarce światowej jest przeciwdziałanie skutkom szoków zewnętrznych, w warunkach znacznej wrażliwości gospodarek krajowych na impulsy kryzysowe. 

Druga dziedzina dotyczy polityki publicznej – oraz jej różnych rodzajów - w danym kraju, która uwzględnia międzynarodowe uwarunkowania, czynniki, podmioty zewnętrzne oraz ich oddziaływania na procesy ekonomiczne i społeczne w danym kraju. W dużej mierze dotyczy to zaangażowania zagranicznych firm oraz lokowania przez nie zagranicznych inwestycji bezpośrednich. Z działania impulsów zewnętrznych może wynikać potrzeba podjęcia polityki w zakresie wspierania korzystnego lub niwelowania niekorzystnego wpływu czynników i podmiotów (zewnętrznych), z punktu widzenia procesów zachodzących w kraju

Kolejną dziedziną jest badanie polityki państwa wspierającej międzynarodową konkurencyjność przedsiębiorstw i gospodarek – na poziomie krajowym i ponadkrajowym – poprzez doskonalenie polityki innowacyjnej (technologicznej), informacyjnej, inwestycyjnej, handlowej, w tym zwłaszcza doskonalenie różnego rodzaju instytucji otwartych na relacje i powiązania międzynarodowe.
 
 
 
 

 menu