Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Skład osobowy : Roman Wosiek
KES - Instytut Statystyki i Demografii - Zakład Mediów Elektronicznych i Komunikowania - Skład osobowy
 

 DR ROMAN WOSIEK

 
 • wykształcenie:
            magister matematyki (2003), Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

            magister fizyki (2004), Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

            doktor nauk ekonomicznych (2013), Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

 
        doktorat z wyróżnieniem nt "Konkurencyjność technologiczna polskiej gospodarki w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej"

 
 • nauczyciel dyplomowany, I LO im. Stanisława Staszica w Ostrowcu Świętokrzyskim (2004-2014)
 • nauczyciel akademicki, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (2005-2007)
 • ekspert ds. rozwoju edukacji, ZSO Ostrowiec Św. (2013-2014)
 • prodziekan Wydziału Studiów Strategicznych i Technicznych, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu (2013-2014)
 • nauczyciel akademicki, Collegium Civitas (2016-)
 • członek komitetu redakcyjnego Kwartalnika KES "Studia i Prace", SGH (2017-)
 • sekretarz studiów podyplomowych "Nowoczesne usługi biznesowe", SGH (2017-2019)
 • ekspert w zakresie technologicznym i społeczno-biznesowym, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (2017-)
 • ekspert, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (2018-) 
 • ekspert w zakresie matematyki, Centralna Komisja Egzaminacyjna (2018-2020)
 • koordynator Zespołu Centralnego Egzaminu Maturalnego z Matematyki CKE (2018-2020)
 

 OFERTA DYDAKTYCZNA

 

 
 
 • ekonomia międzynarodowa
 • ekonomia międzynarodowa zaawansowana
 • innowacje i polityka innowacyjna
 • konkurencyjność technologiczna
 • makroekonomia 
 • mikroekonomia 
 

 
 
problematyka prac dyplomowych 
 
 
 
  proces globalizacji, polityka innowacyjna, 
 
  innowacje i inowacyjność gospodarki, 
 
  narodowe sytetmy innowacji, 
 
  usługi w gospodrce światowej, 
 
  handel międzynarodowy, 

  konkurencyjność miedzynarodowa,
 
  finanse międzynarodowe
 

 
 

 ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

 

 

 
 • konkurencyjność międzynarodowa
 • innowacje i polityka innowacyjna
 • współczesna gospodarka światowa
 • międzynarodowe stosunki gospodarcze i polityczne
 • innowacje w usługach - czynniki, procesy, efekty ekonomiczne

 

 

 
 
 

 PUBLIKACJE

 

 
najważniejsze publikacje


   redakakcja monografii

 
 • Legal conditions of international cooperation for the safety and efficiency of civil aviation (z E. Jasiuk), Łazarski University, Warszawa 2019
 • Globalizacja współcześnie. Komponenty i cechy charakterystyczne.     
  (z R. Malik, A. A. Janowska), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2018
 • Innowacyjność i konkurencyjność międzynarodowa. Nowe wyzwania dla przedsiębiorstw i państwa. (z A. Janowską i R. Malik), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2018;
 • Nauki społeczno-ekonomiczne: nieprzetarte ścieżki czy utarte szlaki?   (z J. Misiuna, M. Dworakowska) Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2018
 • Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego "Studia i Prace" NR 2(30)/2017Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2017
 • Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego "Studia i Prace" NR 3(31)/2017Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2017; 
 • Finanse publiczne w Polsce. Teoria i praktyka, (z A. Kunert-Diallo) Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu, Radom 2014
 • Terroryzm i zagrożenia współczesnego świata (z. A. Kunert-Diallo) , Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu, Radom 2014 


 
   artykuły

 • Konkurencyjność technologiczna polskiej gospodarki. Stan obecny i perspektywy zmian, Nierówności Społeczene a Wzrost Gospodarczy 57 (1/2019) Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2019
 • Innowacje w usługach: nowy paradygmat w dobie obecnej rewolucji technologicznej, Studia Ekonomiczne 352/2018, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2018
 • Innowacyjność i konkurencyjność międzyanrodowa. Nowe wyzwania dla przedsiębiorstw i państwa. Ekonomista 5/2017, Warszawa 2017
 • Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki - aspekty teoretyczne, Studia Ekonomiczne 269/2016, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2016
 • Kreatywność i innowacyjność w erze cyfrowej. Twórcza destrukcja 2 red. A. Zorska, M. Molęda-Zdziech, B. Jung, recenzja książki - R. Wosiek, Gospodarka Narodowa 6/2015, Warszawa 2015

 
   rozdziały w monografiach
 • Nowoczesne usługi finansowe - social lending w sektorze przedsiębiorstw
  [w: Crowdfunding w Polsce, red. A. Pluszyńska, A. Szopa], Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Kraków 2018
 • Global security and safety management in civil aviation in light of Annex 19 to the Chicago Convention 
  [w: Legal conditions of international cooperation for the safety and efficiency of civil aviation, red. R. Wosiek, E. Jasiuk], Łazarski University, Warszawa 2019
 • Handel międzynarodowy usługami: przewagi komparatywne Polski w latach 2005-2015
  [w: Handel zagraniczny i międzyanrodowa polityka gospodarcza, red. M. Maciejewski, Ł. Prysiński], Przedsiębiorczość i Zarządzanie XIX/2/II, Warszawa-Łódź 2018
 • Analiza pozycji Polski w rankingach konkurencyjności. Skokowy i niespodziewany awans oraz jego przyczyny.
  [w: Otwarcie. Konkurencyjność. Wzrost, red. K. Żukrowska], Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016
 • Handel międzynarodowy towarami wysokiej techniki i zaawansowanej technologii - przykład polskiego rynku w latach 2004-2013
  [w: Rozwój we współczesnym świecie : uwarunkowania, wyzwania, perspektywy, red. J.Osiński], Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016
 • Sektor badawczo-rozwojowy w Polsce w procesie integracji z Unią Europejską,
  [w: Zmieniający się świat. Perspektywa demograficzna, społeczna i gospodarcza, red. J. Osiński, M. Pachocka], Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013
 • Technologie informacyjno-komunikacyjne i ich rola w generowaniu technologicznej pozycji i zdolności konkurencyjnej polskiej gospodarki
  [w: Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych], Wyższa Szkoła Handlowa w Kielcach, Kielce 2013
 • Innowacyjność systemu edukacji i jednostek badawczo-rozwojowych województwa świętokrzyskiego,
  [w: Przekształcenia społeczno-gospodarczew Polsce w okresie transformacji. Stan i perspektywy, red. K. Jarosiński], Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010
 • Poziom ubóstwa w Polsce na tle wybraych państw Unii Europejskiej - analiza wielowymiarowa, 
  [w: Ubóstwo i wykluczenie. Wymiar ekonomiczny, społeczny i polityczny], Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010

 

 
 

 KONFERENCJE

 
 
 

 KONTAKT

 
​​roman.wosiek@sgh.waw.pl
 

 Projekty/badania naukowe

 

 
 • kierownik projektu edukacyjnego pt. "Kierunki matematyczno-przyrodnicze kluczem do zrozumienia świata", zrealizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społeczengo PO Kapitał Ludzki w ZSO w Ostrowcu Świętokrzyskim (2009-2011)
 • koordynator miedzynarodowego projektu naukowego pt. "Innovativeness and International Economic Competitiveness. New Challenges Facing Enterprises and States" , zrealizowanego w Instytucie Studiów Międzynarodowych Kolegium Ekonomiczno-Społeczne SGH we współpracy z partnerem zagranicznym - niemieckim Instytutem Gospodarki Światowej w Kilonii - Kiel Institute for World Economy (2015-2017)