Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Skład osobowy : Roman Wosiek
KES - Instytut Statystyki i Demografii - Zakład Mediów Elektronicznych i Komunikowania - Skład osobowy
 

 DR ROMAN WOSIEK

 
 • wykształcenie:
       magister matematyki (2003), Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
       magister fizyki (2004), Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
       doktor nauk ekonomicznych (2013), Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

 
       doktorat z wyróżnieniem nt "Konkurencyjność technologiczna polskiej gospodarki w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej"

 
 • nauczyciel dyplomowany, I LO im. Stanisława Staszica w Ostrowcu Świętokrzyskim (2004-2014)
 • nauczyciel akademicki, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (2005-2007)
 • ekspert ds. rozwoju edukacji, ZSO Ostrowiec Św. (2013-2014)
 • prodziekan Wydziału Studiów Strategicznych i Technicznych, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu (2013-2014)
 • nauczyciel akademicki, Collegium Civitas (2016-)
 • członek komitetu redakcyjnego Kwartalnika KES "Studia i Prace", SGH (2017-)
 • sekretarz studiów podyplomowych "Nowoczesne usługi biznesowe", SGH (2017-)
 • ekspert w zakresie technologicznym i społeczno-biznesowym, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (2017-)
 • ekspert, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (2018-) 
 • ekspert w zakresie matematyki, Centralna Komisja Egzaminacyjna (2018-)
 

 OFERTA DYDAKTYCZNA

 

 
 • ekonomia międzynarodowa
 • ekonomia międzynarodowa zaawansowana
 • innowacje i polityka innowacyjna
 • konkurencyjność technologiczna
 • makroekonomia 
 • mikroekonomia 

 
problematyka prac dyplomowych 
 
proces globalizacji, polityka innowacyjna, 
innowacje i inowacyjność gospodarki, 
narodowe sytetmy innowacji, 
usługi w gospodrce światowej, 
handel międzynarodowy, konkurencyjność miedzynarodowa i technologiczna gospodarki i przedsiębiorstw, finanse międzynarodowe

 
 

 ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

 

 

 
 • konkurencyjność międzynarodowa
 • innowacje i polityka innowacyjna
 • współczesna gospodarka światowa
 • międzynarodowe stosunki gospodarcze i polityczne
 • innowacje w usługach - czynniki, procesy, efekty ekonomiczne

 

 

 
 
 

 PUBLIKACJE

 

 
redaktor naukowy

 
 • Innowacyjność i konkurencyjność międzynarodowa. Nowe wyzwania dla przedsiębiorstw i państwa. (z A. Janowską i R. Malik), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2018;
 • Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego "Studia i Prace" NR 2(30)/2017Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2017; 
 • Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego "Studia i Prace" NR 3(31)/2017Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2017; 
 • Finanse publiczne w Polsce. Teoria i praktyka, (z A. Kunert-Diallo) Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu, Radom 2014;
 • Terroryzm i zagrożenia współczesnego świata (z. A. Kunert-Diallo) , Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu, Radom 2014. 

 
najważniejsze publikacje

 
artykuły

 
rozdziały w monografiach

 

                               

 

 

 
 

 KONFERENCJE

 
 
 

 KONTAKT

 
​​roman.wosiek@sgh.waw.pl
 

 Projekty/badania naukowe

 

 
 • kierownik projektu edukacyjnego pt. "Kierunki matematyczno-przyrodnicze kluczem do zrozumienia świata", zrealizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społeczengo PO Kapitał Ludzki w ZSO w Ostrowcu Świętokrzyskim (2009-2011)
 • koordynator miedzynarodowego projektu naukowego pt. "Innovativeness and International Economic Competitiveness. New Challenges Facing Enterprises and States" , zrealizowanego w Instytucie Studiów Międzynarodowych Kolegium Ekonomiczno-Społeczne SGH we współpracy z partnerem zagranicznym - niemieckim Instytutem Gospodarki Światowej w Kilonii - Kiel Institute for World Economy (2016-2017)