Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Katedra Administracji Publicznej

 
Katedra Administracji Publicznej jest jedną z najmłodszych jednostek naukowo-dydaktycznych w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym, powstałą w 1999 r. Na szczególną uwagę zasługuje jej interdyscyplinarny charakter, skupia bowiem ekonomistów, prawników i politologów. Ma to istotny wpływ zarówno na działalność naukowo-badawczą, jak i dydaktyczną Katedry.
 
Zainteresowania naukowe pracowników koncentrują się wokół studiów i analiz dotyczących problemów pozycji, struktury, funkcji oraz modernizacji instytucji administracji publicznej i ich otoczenia ekonomicznego, społecznego, politycznego oraz międzynarodowego. Podejmowane są także badania porównawcze w zakresie formułowania i prowadzenia polityki rozwoju regionalnego i lokalnego przez instytucje administracji samorządowej. Jednocześnie poszczególni pracownicy podejmują tematykę badawczą jednorodną z punktu widzenia swojej dyscypliny naukowej – ekonomii, międzynarodowych stosunków gospodarczych, prawa (konstytucyjnego, administracyjnego i cywilnego), współczesnego ustrojoznawstwa i politologii.
 
Pracownicy naukowi Katedry są doświadczonymi i wysoko ocenianymi przez studentów dydaktykami i promotorami prac licencjackich, magisterskich i doktorskich. Mimo krótkiego okresu istnienia Katedry jej pracownicy wypromowali ponad 200 prac licencjackich, prawie 400 prac magisterskich na wszystkich rodzajach studiów, a także 9 rozpraw doktorskich.
 
Ważną częścią działalności naukowo-badawczej jest aktywność międzynarodowa pracowników Katedry, wyrażająca się we współpracy z licznymi ośrodkami naukowymi zagranicą, jak również coroczne zagraniczne seminaria i spotkania pracowników Katedry z przedstawicielami jednostek współpracujących (Barcelona, Bratysława, Tatrzańska Łomnica, Wiedeń, Ramsau, Oslo).
 
Pracownicy Katedry są otwarci na projekty i propozycje współpracy ze strony studentów, ich organizacji oraz pracowników innych jednostek naukowo-dydaktycznych Kolegium i Szkoły Głównej Handlowej.
 
 

 Informacje

 

Terminy egzaminów u prof. SGH dr hab. Izabeli Zawiślińskiej

Dodatkowy termin egzaminu dla osób posiadających zgodę Dziekana z przedmiotów: - Nauka o Państwie - Mikroekonomia I u dr hab. prof. SGH I. Zawiślińskiej odbędzie się 5 marca 2020 roku o godzinie 15:30 Wiśniowa 41 sala 78. Termin egzaminu z Ekonomii międzynarodowej zostanie ustalony i podany przez Koordynatora przedmiotu i zostanie zorganizowany wspólnie dla wszystkich.

więcej

ADMINISTRACJA PUBLICZNA I PRAWA CZŁOWIEKA. UJĘCIE SYSTEMOWE

Konferencja Naukowa pt. ADMINISTRACJA PUBLICZNA I PRAWA CZŁOWIEKA. UJĘCIE SYSTEMOWE I MIĘDZYNARODOWE

więcej

powołanie prof. J. Osińskiego na Prezesa Zarządu spółki

powołanie prof. J. Osińskiego na Prezesa Zarządu spółki Skarbu Państwa - Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Aparatury Badawczej i Dydaktycznej sp. z o.o.

więcej

 
 
 

 Kierownik katedry

 
Prof. zw. dr hab. Jerzy Oniszczuk
 

 Wydarzenia