Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 prof. dr hab. Jerzy Oniszczuk

 
 
Prowadzi badania naukowe skupiające się głównie na zagadnieniach filozoficznych i teoretycznych dotyczących państwa i prawa, a także w mniejszym stopniu na problematyce prawa konstytucyjnego, pracy i praw człowieka. Dorobek naukowy to ponad 130 publikacji artykułowych, kilkadziesiąt recenzji, opinii i sprawozdań oraz ponad 30 pozycji o charakterze książkowym w tym 5 monografii i 5 prac o charakterze studiów.
 
 
 
Odbył staże zagraniczne – miesięczny w 1993 r. w Yorku m.in. z zakresu instytucji prawnych Wielkiej Brytanii; miesięczny w 1995 r. we Francji w Centrum Studiów Europejskich w Strasburgu i Narodowej Szkole Administracji w Paryżu – ENA; w okresie 1.09.2011- 15.02.2012 r. w USA dotyczące prawa pracy  (Northeastern Illinois University /NEIU/, Chicago); w okresie 15.07. do 31.12. 2012 r. jako Visiting Scholar, w: The East Central European Center, Columbia University in the City of New York; w okresie 1.04. do 30.06. 2013 r. jako Visiting Scholar, The East Central European Center, CU.
 
 
 
 
 
 
Jest autorem m.in.:
 
 1. Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych w orzecznictwie polskiego Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa 1993 r., s. 75,
 2.  
 3. Zasada równouprawnienia kobiet w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa 1993 r., s. 75,
 4.  
 5. Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego w latach 1986 - 1993 r., Warszawa 1993 r., cz. I, s.  242,
 6.  
 7. Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego w latach 1986 - 1993 r., Warszawa 1994 r., cz. II, s. 82,
 8.  
 9. Powszechnie obowiązująca wykładnia ustaw ustalana przez Trybunał Konstytucyjny, Warszawa 1995 r., s. 298,
 10.  
 11. Państwo prawne w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego (zasady państwa prawnego), Wydawca: Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Warszawa 1996, s. 90,
 12.  
 13. Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego w latach 1994 - 1995, Warszawa 1996, s. 265,
 14.  
 15. Skorowidz rzeczowy do orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w latach 1986 - 1995 (Indeks, aneksy, wykazy), Warszawa 1996, s. 120,
 16.  
 17. Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego w roku 1996 (wybrane zagadnienia), Warszawa 1997, s. 214,
 18.  
 19. Skorowidz rzeczowy do orzecznictwa i powszechnie obowiązującej wykładni ustaw Trybunału Konstytucyjnego w latach 1986 - 1997 (Indeks, Aneksy, Wykazy), Warszawa 1997, s.523,
 20.  
 21. Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego w latach 1986-1996, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1998, s. 340,
 22.  
 23. Źródła prawa w orzecznictwie i powszechnie obowiązującej wykładni ustaw Trybunału Konstytucyjnego, Wydawca: Helsińska Fundację Praw Człowieka, Warszawa 1999, s. 112,
 24.  
 25. A selection of the Polish Constitutional Tribunal’s Jurisprudence from 1986 to 1999, Warszawa 1999, Wydawca: Trybunał Konstytucyjny, s. 368,
 26.  
 27. Skorowidz rzeczowy do orzecznictwa i powszechnie obowiązującej wykładni ustaw Trybunału Konstytucyjnego (od stycznia 1986 do 31 marca 2000 r.), Wydawca: TK, Warszawa 2000, s. 299,
 28.  
 29. Konstytucja w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, Wydawnictwo Zakamycze, Kraków 2000, s. 1000,
 30.  
 31. Zestawienia i wykazy do orzecznictwa i powszechnie obowiązującej wykładni ustaw Trybunału Konstytucyjnego (od stycznia 1986 r. do 31 grudnia 2000 r.), Warszawa 2001, Wydawca: TK, s. 297,
 32.  
 33. Źródła prawa w nowym orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, Wydawca: Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Warszawa 2001, s. 190,
 34.  
 35. Podatki i inne daniny w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, Wydawnictwo: KiK, Warszawa 2001, s. 226,
 36.  
 37. Zestawienia i wykazy do orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego od stycznia 1986 r. do 31 grudnia 2000 r., Wydawca: TK, Warszawa 2001, s. 296,
 38.  
 39. Samorząd Terytorialny w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2002, s. 429,
 40.  
 41. Koncepcje prawa, Wydawnictwo WSPiZ Koźmińskiego, Warszawa 2004, s. 258,
 42.  
 43. Równość – najpierwsza z zasad i orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Wydawnictwo WSPiZ, Warszawa 2004, s. 430,
 44.  
 45. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego na początku XXI w., Zakamycze 2004, s.1034,
 46.  
 47. Wolności i prawa socjalne oraz orzecznictwo konstytucyjne, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2005, s. 376,
 48.  
 49. Filozofia i teoria prawa, Wyd. C.H.Beck, Warszawa 2008, s. 1100.
 50.  
 51. Filozofia i teoria prawa, Wyd. C.H.Beck, Warszawa 2012, s. 917; wyd. 2, (wydanie zmienione i rozszerzone; druk zmniejszony; w tradycyjnym ujęciu ok. 1400 str.),
 52. Budowanie nowoczesnej polis, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014, s. 554.
 
Prace pod redakcją naukową:
 
 1. Konstytucja. Trybunał Konstytucyjny (zbiór studiów pod red. C. Banasińskiego i J. Oniszczuka), Wyd. TK, Warszawa 1998, s. 222,
 2. Współczesne państwo w teorii i praktyce. Wybrane elementy, red. nauk. J. Oniszczuk, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008, s. 435,
 3.  
 4. Normalność i kryzys. Jedność czy różnorodność, red. nauk. J. Oniszczuk, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010, s. 595,
 5.  
 6. Współczesne państwo w teorii i praktyce, red. nauk. J. Oniszczuk, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011, s. 716.