Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 dr Justyna Góral

 
JG_SGH.jpg

* doktor nauk ekonomicznych

* magister zarządzania

* studium pedagogiczne

* studia licencjackie – metody ilościowe

* studia podyplomowe – metody statystyczne w biznesie
z wykorzystaniem programu SAS

Zainteresowania:

ekonomia (rynki czynników produkcji, efektywność ekonomiczna przedsię-biorstw, analizy ekonomiczne przedsiębiorstw), statystyka, matematyka, polityki Unii Europejskiej (analizy rezultatów polityk unijnych)


Projekty:

2018-2019 – koordynacja i współudział w realizacji projektu badawczego pt. „Struktury rynku i ceny w łańcuchu żywnościowym w świetle poziomu marż, stopnia jego transparentności i konkurencyjności oraz regulacji”;

2015-2016 – koordynacja i współudział w realizacji projektu badawczego pt. „Subsydia a ekonomika, finanse i dochody gospodarstw rolniczych”;

2012-2014 – współudział w realizacji projektu badawczego pt. „Dopłaty bezpo- średnie i dotacje budżetowe a finanse oraz funkcjonowanie gospodarstw i przedsiębiorstw rolniczych”


Wybrane publikacje:

J. Góral, Pomiar marż marketingowych i wartości dodanych na rynkach żywno-ściowych, Monografia IERiGŻ-PIB, Warszawa, 2019.

J. Góral, Impact of Common Agricultural Policy on Technical Efficiency of Farms, Monograph, LAMBERT Academic Publishing, ISBN: 978-3-330-08700-2, 2018.

J. Góral, Oddziaływanie dotacji na efektywność techniczną gospodarstw wielkoto-warowych, Studia i monografie nr 166, IERiGŻ-PIB, Warszawa, 2016.

J. Góral, Płatności ONW jako instrument realizacji celów konkurencyjnych i spo-łecznych, [w:] Konkurencyjność gospodarki w kontekście działań polityki społecznej – perspektywa krajowa, Monografia Programu Wieloletniego 2015-2019, Nr 26, IERiGŻ-PIB, str. 91-109.

J. Góral, Podejście horyzontalne czy regionalne w podziale środków Programu Rozwoju

Obszarów Wiejskich 2014-2020? Monografia nr 101, IERiGŻ-PIB, Warszawa, 2014.

J. Ziółkowska (Góral), Efektywność techniczna w gospodarstwach wielkotowarowych,

Monografia, IERiGŻ-PIB, Warszawa, 2008.

Justyna Ziółkowska (Góral), J. Kulawik, System finansowy rolnictwa a globalizacja finansowa, Monografia, IERiGŻ-PIB, Warszawa, 2006.