Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Skład osobowy : Marta_Dobrzycka1
KES - Katedra Administracji Publicznej - Skład osobowy
 

 MGR MARTA DOBRZYCKA

 
 kontakt: marta.dobrzycka@doktorant.sgh.waw.pl, dobrzycka.marta@gmail.com
 
Doktorantka Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Absolwentka Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Stosunki Międzynarodowe i Podyplomowych Studiów Administrowania Funduszami Unijnymi Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej  w Warszawie, studentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. W Kolegium Ekonomiczno- Społecznym Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie przygotowuje rozprawę doktorską na temat dyplomacji samorządowej w Polsce.
 
Współpracowała z redakcjami czasopism naukowych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie: “International Journal of Management and Economics” i „E-mentor”. Redaguje czasopismo naukowe „Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Warszawskiego”. Pełni funkcję szefowej działu „Unia Europejska” magazynu „Stosunki Międzynarodowe” i portalu stosunki.pl. Redaktor naczelna czasopism „UE Fundusze Strukturalne” i „Perspektywy Europejskie”. Współpracuje z Instytutem Badań nad Stosunkami Międzynarodowymi. Współpracowała z redakcją czasopism „Wspólnota” i „Prawo europejskie w praktyce”. Była wiceprezes i Dyrektor ds. rozwoju e-learningu w European Edu Center. Trener i autor skryptów i szkoleń w Studium Prawa Europejskiego i European Edu Center.
 
Członek Polskiego Stowarzyszenia Badań Wspólnoty Europejskiej PECSA oraz Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich (Członek Sądu Koleżeńskiego Oddziału warszawskiego PTSE). W ramach PECSA realizuje międzynarodowy projekt pt. “Facing the Challenges in European Union. Re-thinking of EU Education and Research for Smart and Inclusive Growth – EuInteg”, współfinansowany w ramach działania Jean Monnet Information Project „Policy Debate with Academic World” Programu Erasmus+ Unii Europejskiej oraz konkursu "Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2015" Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.
 
Stypendystka projektu „Stypendia – dla nauki, dla rozwoju, dla Mazowsza”. Uczestniczka OPEN DAYS Master Class 2015. Wizyty studyjne w Parlamencie Europejskim oraz w Regionalnym Biurze Województwa Łódzkiego w Brukseli. Staż/wolontariat w Departamencie Współpracy Terytorialnej, Wydziału Programowego Południe w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju.
 
Przewodnicząca Samorządu Doktorantów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w roku akademickim 2014/2015 oraz Wiceprzewodnicząca Porozumienia Doktorantów Nauk Humanistycznych i Społecznych. Członek Senatu SGH z głosem doradczym w roku akademickim 2014/2015. Pełniła funkcję sekretarza i członka Senackiej Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów, członka Sądu Koleżeńskiego Samorządu Doktorantów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, przewodniczącej Kolegialnej Komisji Stypendialnej w Kolegium Gospodarki Światowej SGH. Reprezentuje doktorantów w Komitecie ds. Obchodów 110 Jubileuszu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
 
Współorganizowała wiele krajowych i międzynarodowych seminariów i konferencji, zarówno w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, jak i na Uniwersytecie Warszawskim, w tym m.in.: konferencję „Wyzwania dla Europy” (11 VI 2015, WDiNP UW), konferencję „Młodzi KES 2015” (23 X 2015, SGH), seminarium „Państwa Grupy Wyszehradzkiej 10 lat po akcesji do UE” (13 VI 2014, SGH), międzynarodową konferencję “Facing the Challenges in European Union. Re-thinking of EU Education and Research for Smart and Inclusive Growth – EuInteg” (14-15 V 2015, SGH).
 
Współprowadzone zajęcia: Integracja Europejska, Polska w Unii Europejskiej, Poland in the European Union, Unia Europejska jako podmiot w stosunkach międzynarodowych, Jednolity Rynek Europejski, Ekonomia Międzynarodowa, Mikroekonomia I (ćwiczenia), Makroekonomia II (ćwiczenia), Nauka o Państwie, European Union Internal Market, Rynek wewnętrzny Unii Europejskiej, Zewnętrzne stosunki ekonomiczne Unii Europejskiej.
 
Zainteresowania naukowe:
 • dyplomacja samorządowa w Polsce
 • dyplomacja publiczna
 • polityka publiczna, zwłaszcza polityka zagraniczna
 • wykorzystanie funduszy europejskich w Polsce
 • koncepcja specjalizacji regionów w świetle teorii rozwoju regionalnego
 • uwarunkowania rozwoju regionalnego
 • wpływ nowej polityki spójności UE na rozwój regionalny
 • proces decyzyjny w Unii Europejskiej
 • zarządzanie wielopoziomowe w UE
 • polityka naukowa w Polsce i UE
 • ochrona własności intelektualnej w UE
 • prawa autorskie w działalności naukowej
 • metodologia badań naukowych
Publikacje:
 • „The role of regions in smart specialisation strategies in Poland”, in: “Facing The Challenges In European Union. Re-Thinking Of EU Education And Research For Smart And Inclusive Growth (Euinteg)”, Latoszek E., Pachocka M., Osuch-Rak E., Proczek M., Kłos A., Elipsa, Warszawa 2015.
 • „Dyplomacja samorządowa jako instrument rozwoju regionów w Polsce”, w: „Rozwój we współczesnym świecie. Uwarunkowania, wyzwania, perspektywy”, Osiński J., Pachocka M., Nawrot M., Ostrowska M. (red.), Oficyna SGH, Warszawa 2015 (w toku).
 • „Koncepcja inteligentnej specjalizacji regionów a kształtowanie regionalnych specjalizacji”, w: "Innowacje i przedsiębiorczość. Innowacyjność w procesie podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstw",  Dacko-Pikiewicz Z., Niestrój R., Marakova V. (red.), Dąbrowa Górnicza 2015.
 • „Wpływ koncepcji specjalizacji regionów (smart specialisation) na inwestycje w energetykę w ramach polityki spójności na lata 2014-2020”, w: „Finansowanie inwestycji w obszarze energetyki”,  Alińska A. (red.), Ministerstwo Gospodarki, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2014.
 •  „Etyczne i prawne aspekty naukowego badania gospodarki i gospodarowania" w: "Naukowe badanie zjawisk gospodarczych, Perspektywa metodologiczna”, Kuciński K. (red.), Wolters Kluwers, Warszawa 2014.
 • „Strategie badawcze stosowane w naukach ekonomicznych", w: "Naukowe badanie zjawisk gospodarczych, Perspektywa metodologiczna”, Kuciński K. (red.), Wolters Kluwer, Warszawa 2014.
 • „Stabilność prawa a funkcjonowanie przedsiębiorstw w turbulentnym otoczeniu rynkowym” (współautor Grudecka A.), w: „Stabilność organizacji we współczesnej gospodarce”, Cisek M.,  Nowogrodzka T. (red.), Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa 2014.