Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 dr Adam Jarosz

 
 
Praca zawodowa

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne

· od 2020- Katedra Administracji Publicznej, adiunkt

Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Humanistyczny, Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

· 2014-2020 Instytut Nauk o Polityce i Administracji, adiunkt

· 2019-2020 członek Rady Dyscypliny Nauk o Polityce i Administracji

· 2019-2020 członek Rady Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych

· 2019 członek Zespołu do spraw Szkół Doktorskich

· 2016-2019 członek Rady Wydziału Humanistycznego

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych

· 2009-2018 sekretarz projektu Copernicus Graduate School (społecznie)

· 2008-2013 doktorant i wykładowca


Wykształcenie

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych

· 2013 doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce

Uniwersytet w Rostocku, Niemcy, Instytut Nauk o Polityce i Administracji

· 2008-2015 regularny udział w kolokwiach doktoranckich, liczne stypendia i pobyty badawcze

Uniwersytet Ernsta Moritza Arndta w Greifswaldzie, Niemcy

· 2006-07 stypendium Erasmus

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych

· 2010 politologia, licencjat (specjalizacja samorząd terytorialny)

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Historycznych

· 2010 stosunki Międzynarodowe, magister (specjalizacja niemiecka)


Staże i stypendia naukowe

· 02.2020 Parlament Europejski

· 07-09.2014 stypendium DAAD na Uniwersytecie w Rostocku, Niemcy

· 2011-2016 granty Ministerstwa ds. Edukacji, Nauki i Kultury Meklemburgii Pomorza-Przedniego (Niemcy) na Uniwersytecie w Rostocku, Niemcy

· stypendium konferencyjne Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, w ramach programu Stypendia Konferencyjne, realizowanego wspólnie z Towarzystwem Naukowym Warszawskim


Projekty naukowe

· 2019- „Seminaria Toruńsko-Getyńskie / Göttinger-Thorner Seminare”, koordynator projektu

II seminarium: „Polacy w filmie niemieckim – Niemcy w kinie polskim“

I seminarium: „1939-1989-2019: Wojna, Przełom, Partnerstwo – narracje polskie i niemieckie“

Instytucja prowadząca: Towarzystwo Polsko-Niemieckie w Toruniu, Towarzystwo Niemiecko-Polskie w Getyndze

Dofinansowanie: Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej

· 2019 „Wielopoziomowa weryfikacja teorii adaptacji partii politycznych – przypadek Polski”, członek zespołu badawczego, analizującego kampanie wyborcze, odpowiedzialny za okręgi zachodniopomorskie-lubuskie i lubuskie

Instytucja prowadząca: Uniwersytet Warszawski

Grant badawczy: Narodowe Centrum Nauki (Harmonia)

· 2019 „European Archive of Voices”, członek zespołu odpowiedzialny za przeprowadzenie wywiadu (z Henrykiem Wujcem)

Instytucja prowadząca: Arbeit an Europa e.V.

Dofinansowanie: Gerda Henkel Stiftung, Hapag-Lloyd, Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung, Schwarzkopf Stiftung Junges Europa

· 2009-2018 Copernicus Graudate School CGS (www.cgs.umk.pl) – interdyscyplinarna międzynarodowa szkoła doktorska, sekretarz naukowy

Instytucja prowadząca: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Instytucje partnerskie: Uniwersytet w Rostocku, Niemcy, Uniwersytet Techniczny w Chemnitz, Niemcy, Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu, Czechy, Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie, Instytut Etnologii Słowackiej Akademii Nauk

Dofinansowanie: Visegrad Fund, Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki, Miasto Toruń, Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, Czesko-Niemiecki Fundusz Przyszłości, Herbert Quandt-Stiftung, Federalne Ministerstwo Edukacji i Badań Naukowych (Niemcy), Niemieckie Towarzystwo Nauki (DFG)


Nagrody

· 2016 Nagroda Indywidualna Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego II stopnia za osiągnięcia naukowe

· 2015 Nagroda Indywidualna Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego II stopnia za osiągnięcia organizacyjne


Zainteresowania naukowe

· samorząd terytorialny i polityka lokalna

· koncepcja governance w miastach na prawach powiatu

· wielopoziomowe procesy decyzyjne w krajach Unii Europejskiej

· społeczeństwo obywatelskie i partycypacja społeczna w przestrzeni miejskiej

· pogranicza

· transformacja ustrojowa w Europie Środkowo-Wschodniej po 1989 roku

· tematyka związana z Niemcami i stosunkami polsko-niemieckimi

· pozycja Prezydenta RP w systemie politycznym Polski


Działalność społeczna

Towarzystwo Polsko-Niemieckie w Toruniu

· 2017- Wiceprezes Zarządu

Lokalna Grupa Działania „Dla Miasta Torunia”

· 2017- Rada programowa, Przewodniczący

Rada społeczna ds. rozwoju społeczno-gospodarczego Zespołu Staromiejskiego w Toruniu

· 2016-2018 Przewodniczący


PUBLIKACJE

Serie wydawnicze:

· Samorząd terytorialny w Polsce. Stan obecny i szanse modernizacji, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra, redaktor naukowy.

· Copernicus Graudate School Studies (CGS Studies),Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, Wielka Brytania, redaktor zarządzający.

Monografie:

· Ratke-Majewska A., Ilciów A., Jarosz A.J., Springer B., Wojnicki J., Democratic Changes in Retrospect: Poland, Central and Eastern Europe, Zielona Góra 2018, ss. 197.

· Jarosz A., Samorząd miejski jako sfera podmiotów politycznych w procesie transformacji ustrojowej. Rostock i Toruń w ujęciu porównawczym (1990–2014), Toruń 2015, ss. 337.

· Jarosz A., Polscy kandydaci w wyborach komunalnych w niemieckim powiecie Uecker-Randow w 2009 roku/Polnische Kandidaten zur Kommunalwahl 2009 im Landkreis Uecker-Randow, Toruń 2010, ss. 160.

Prace zbiorowe:

· Models of European Civil Society: Transnational Perspectives on Forming Modern Societies, Jarosz A., Kącka K. (red.), “CGS Studies”, vol. 7, Newcastle upon Tyne 2018, ss. 431.

· Samorząd miasta na prawach powiatu. Struktury, aktorzy, działanie, Jarosz A., Springer B. (red.), “Samorząd terytorialny w Polsce. Stan obecny i szanse modernizacji”, tom 4, Zielona Góra, 2018, ss. 384.

· Powiat w Polsce. Problemy i wyzwania szczebla ponadgminnego, Jarosz A., Springer B. (red.), “Samorząd terytorialny w Polsce. Stan obecny i szanse modernizacji”, tom 3, Zielona Góra 2017, ss. 206.

· The Process of Politicization: How Much Politics Does a Society Need?, Wacławczyk W., Jarosz A. (red.), „CGS Studies”, vol. 5, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne 2017, ss. 314.

· Samorząd terytorialny w Polsce i w Niemczech. Struktury, aktorzy, działanie, Kiec O., Jarosz A. (red.), “Samorząd terytorialny w Polsce. Stan obecny i szanse modernizacji”, tom 2, Zielona Góra 2015, ss. 345.

· Jednostki pomocnicze w polskich gminach. Pozycja, funkcje i wyzwania, Jarosz A., Springer B. (red.), “Samorząd terytorialny w Polsce. Stan obecny i szanse modernizacji”, tom 1, Zielona Góra 2014, ss. 275.

· Good Governance and Civil Society. Selected Issues on the Relations between State, Economy and Society, Jarosz A. (red.), “CGS Studies”, vol. 3, Newcastle upon Tyne 2014, ss. 364.

· Questions of Civil Society. Category-Position-Functionality, Schattkowsky R., Jarosz A. (red.), “CGS Studies”, vol. 2, Newcastle upon Tyne 2013, ss. 320,

· Polityka zagraniczna III RP. 20 lat po przełomie. Tom 1: Koncepcje, bezpieczeństwo, kwestie prawne i polonijne, Jarosz A., Olszewski K. (red.), Toruń 2011, ss. 505.

Artykuły w czasopismach naukowych:

· Gawłowski R., Jarosz A.J., Infrastruktura partycypacji społecznej. Pojęcie i wykorzystanie w polskich miastach, „Studia Regionalne i Lokalne”, nr 4, 2019, ss. 75-94.

· Jarosz A.J., Die Selbstverwaltungswahlen 2018 – alle haben gewonnen und alle verloren, „Polen Analysen“, nr 226, 12.11.2018, ss. 2-16.

· Jarosz A., The Formation of Local Self-government During the System Transformation Period in Poland and the Former GDR: A Comparative Study, “Polish Political Science Yearbook”, tom 47, nr 4, 2018 s. 679-693.

· Jarosz A., Teilnahme der deutschen Minderheit an den polnischen Kommunalwahlen 1990 bis 2014, „Zeitschrift für Parlamentsfragen“, nr 47 (4), 2016, s. 831-850.

· Jarosz A., Polska lokalna – aktorzy i działanie samorządu terytorialnego, „Wiadomości Historyczne z Wiedzą o Społeczeństwie”, nr 4, 2016, ss. 33-36.

· Jarosz A., Polska lokalna – struktury samorządu terytorialnego, „Wiadomości Historyczne z Wiedzą o Społeczeństwie”, nr 3, 2016, ss. 34-39.

· Jarosz A., Aktywność mniejszości niemieckiej w polskich wyborach samorządowych, “Przegląd Narodowościowy – Review of Nationalities, Mniejszość niemiecka”, nr 4, 2015, ss. 69-89.

· Jarosz A., Wolne wybory parlamentarne w Polsce, „Wiadomości Historyczne z Wiedzą o Społeczeństwie“, nr 3, 2015, ss. 18-25.

· Jarosz A., Die Wahlen zur kommunalen Selbstverwaltung 2014 im Schatten eines Skandals, “Polen Analysen“, nr 155, 9.12.2014, ss. 2-10.

· Jarosz A., Kształtowanie się miejskich scen politycznych w Polsce i byłej NRD w ujęciu porównawczym, „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne”, vol. 35, 2012, ss. 236-257.

· Jarosz A., Alltag im Grenzraum. Polen im Landkreis Uecker-Randow, „Inter Finitimos. Jahrbuch zur deutsch-polnischen Beziehungsgeschichte“, nr 9, 2011, ss. 159-167.

· Jarosz A., Rola Unii Europejskiej w sporze o gazociąg północny. Komentarze w prasie polskiej i niemieckiej, „Rocznik Polsko-Niemiecki”, nr 19, 2011, ss. 146-167.

· Jarosz A., Gazociąg północny – inwestycja ekonomiczna czy polityczna? Komentarze w prasie polskiej i niemieckiej, „Historia i Polityka”, nr 2-3 (9-10), 2009-10, ss. 274-295.

Rozdziały w monografiach:

· Jarosz A., Powiat w Polsce – dysfunkcjonalne rozwiązania i propozycje zmian, [w:] 20 lat reformy samorządu terytorialnego. Próba ewaluacji, Fordoński A., Lewandowski A., Radomski G., Płock 2019, ss. 95-122.

· Jarosz A., Granice modernizacji. Jak długo polskie miasta mogą inwestować?, [w:] Samorząd miasta na prawach powiatu. Struktury, aktorzy, działanie, Jarosz A., Springer B. (red.), „Samorząd terytorialny w Polsce. Stan obecny i szanse modernizacji”, tom 4, Zielona Góra 2018, s. 353-366.

· Jarosz A., Miasto na prawach powiatu – analiza porównawcza w perspektywie europejskiej, [w:] Lokalny samorząd terytorialny w aspekcie międzynarodowym, Faliński S. (red.), Siedlce 2018, ss. 71-102.

· Jarosz A., The Formation of Urban Political Scenes in Poland and the Former GDR in a Comparative Perspective, [w:] Models of European Civil Society: Transnational Perspectives on Forming Modern Societies, Jarosz A., Kącka K. (red.), “CGS Studies”, vol. 7, Newcastle upon Tyne 2018, ss. 251-275.

· Jarosz A., Powiat w Polsce na tle rozwiązań europejskich, [w:] Powiat w Polsce. Problemy i wyzwania szczebla ponadgminnego, Jarosz A., Springer B., „Samorząd terytorialny w Polsce. Stan obecny i szanse modernizacji”, tom 3, Zielona Góra 2017, ss. 183-206 .

· Jarosz A., The Local Dimension of Politics: How Much Politics and How Much Management?, [w:] The Process of Politicization: How Much Politics Does a Society Need?, Wacławczyk W., Jarosz A. (red.), „CGS Studies”, vol. 5, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne 2017, ss. 101-130.

· Jarosz A., Samorząd terytorialny w transformacji ustrojowej w Polsce i byłej NRD w ujęciu porównawczym, [w:] Samorząd terytorialny w Polsce i w Niemczech. Struktury, aktorzy, działanie, Kiec O., Jarosz A. (red.), “Samorząd terytorialny w Polsce. Stan obecny i szanse modernizacji”, tom 2, Zielona Góra 2015, ss. 63-88.

· Jarosz A., Regionale politische Kultur in Polen, [w:] Regionale politische Kultur in Deutschland, Werz N., Koschkar M. (red.), Wiesbaden 2016, ss. 269-297.

· Jarosz A., Jednostki pomocnicze w miastach województwa kujawsko-pomorskiego, [w:] Jednostki pomocnicze w polskich gminach. Pozycja, funkcje i wyzwania, Jarosz A., Springer B. (red.), “Samorząd terytorialny w Polsce. Stan obecny i szanse modernizacji”, tom 1, Zielona Góra 2014, ss. 127-151.

· Jarosz A., The Governance Model in the Post-Socialist City: Necessity or Natural Development?, [w:] Good Governance and Civil Society: Selected Issues on the Relations between State, Economy and Society, Jarosz A. (red.), “CGS Studies”, vol. 3, Newcastle upon Tyne 2014, ss. 171-191.

· Jarosz A., Die Ansiedlung der Polen im Landkreis Uecker-Randow ale eine neue Form der Migration, [w:] Deutsche und polnische Migrationserfahrungen. Vergangenheit und Gegenwart, Praszałowicz D., A. Sosna-Schubert A. (red.), "Migration-Ethnicity-Nation: Cracow Studies in Culture, Society and Politics", vol. 2, Peter Lang Edition, Frankfurt am Main 2014, ss. 333-353.

· Jarosz A., Auxiliary Units of the Municipal Governments in Poland – Unexploited Chance for Social Participation, [w:] Questions of Civil Society. Category-Position-Functionality, Schattkowsky R., Jarosz A. (red.), “CGS Studies”, vol. 2, Newcastle upon Tyne 2013, ss. 303-320.

· Jarosz A., Od państwa unitarnego do krajów związkowych w ramach federacji. Rozwój samorządu terytorialnego i procesy decentralizacji w byłej NRD, [w:] Ustrój terytorialny państwa a decentralizacja systemu władzy publicznej, Lutrzykowski A. (red.), Toruń 2012, ss. 261-280.

· Jarosz A., Polskie obawy dotyczące gazociągu północnego. Komentarze w prasie polskiej i niemieckiej, [w:] Niemcy, Austria, Szwajcaria. Wyzwania z przełomu XX/XXI wieku, Kuczyński E., Tomczak M. (red.), Łódź 2012, ss. 154-174.

· Jarosz A., Życie codzienne w obszarze przygranicznym – Polacy w powiecie Uecker-Randow, [w:] Granice i ich pokonywanie na obszarze niemiecko-polsko-rosyjskim, Kostjasov J., Kurilo O., Zariczny P. (red.), Toruń 2012, ss. 103-112.

· Jarosz A., Polska w procesie ratyfikacyjnym Traktatu lizbońskiego, [w:] Polityka zagraniczna III RP. 20 lat po przełomie. Tom 1: Koncepcje, bezpieczeństwo, kwestie prawne i polonijne, Jarosz A., Olszewski K. (red.), Toruń 2011, ss. 351-371.

· Jarosz A., Wojciech Jaruzelski – pierwszy prezydent III RP. Rola w okresie przejściowym, [w:] Okrągły Stół, Dwadzieścia lat później, Polak W. et. al. (red.) Toruń 2010, ss. 174-194.

Hasła w encyklopediach i leksykonach:

· Leksykon wiedzy politologicznej, Marszałek-Kawa J., Plecka D. (red.), Toruń 2018 (5 haseł).

· Encyklopedia administracji publicznej, Itrich-Drabarek J. (red.), Warszawa 2018 (7 haseł).

Sprawozdania:

· Jarosz A., Konferencje Uniwersytetu Zielonogórskiego dotyczące samorządu terytorialnego w latach 2014-2016, „Samorząd Terytorialny”, nr 11, 2016, s. 89-93.

Ekspertyzy:

· Jarosz A., Rola współpracy międzynarodowej jednostek samorządu terytorialnego w promowaniu Polski za granicą, 27.06.2016, „Ekspertyzy i opracowania”, Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego, nr 22, 2016, ss. 11.

· Overhaus M., Hensarling B., Jarosz A., Kroenig M., Stoyanova Z., Walsh T. A., The Future of Transatlantic Security Cooperation after 2014. Perspectives for the North Atlantic Alliance beyond Afghanistan, “SWP Working Papers”, FG 4, 2013/No. 1, October 2013, ss. 8.

· Cichocki P., Götz M., Jarosz A., Nowosielski M., Kubiak P., Skrzypczak J., Tujdowski M., Polacy w Niemczech. Raport z badań, „Ekspertyzy Instytutu Zachodniego”, Styczeń 2011, ss. 71.