Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 dr Michał Radecki

 

Radecki.jpg
Stopień doktora nauk o polityce uzyskał w 2017 r. na podstawie pracy „Proces wyłaniania przywódców w polskich partiach politycznych”.

Od 2020 r. adiunkt w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym SGH. Uczestnik wielu konferencji naukowych, polskich, i międzynarodowych. Zajmuje się współczesnymi systemami politycznymi oraz partiami politycznymi.

 

Kontakt:

michal.radecki@sgh.waw.pl

https://sgh-pl.academia.edu/mradecki

 

Wybrane publikacje:

Życie po życiu. Aktywność polityczna byłych przywódców polskich partii politycznych,  „Studia Polityczne”, 2018, t. 46, nr 1, s. 91–111.

 

Wewnętrzna (nie)demokracja w polskich partiach politycznych, [w:] Pomiędzy demokracją a autorytaryzmem. Doświadczenia polityczno-ustrojowe państw współczesnych, red. J. Wojnicki, J. Zaleśny, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR – Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2018, s. 165–186.

 

Doświadczenie polityczne i popularność społeczna jako kryteria wyboru przywódców w PSL i SdRP /SLD, [w:] Uczestnictwo polityczne w ujęciu teoretycznym i praktycznym, red. K. Kamińska-Korolczuk, M. Mielewczyk, R. Ożarowski, Wydawnictwo Athenae Gedanenses, Gdańsk 2017, s. 207–229.

 

Przywództwo Benjamina Netanjahu, [w:] Żydzi, Izrael i Palestyńczycy. Dzieje, stan obecny, perspektywy, red. S. Czapnik, G. Omelan, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2016, s. 31–48.

 

Między koronacją a rywalizacją. Proces wyłaniania przewodniczącego w polskich partiach politycznych, [w:] Europa Środkowa a Bałkany. Determinanty i ograniczenia przemian, red. J. Wojnicki, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2016, s. 291–310.

 

Przywództwo w Sojuszu Lewicy Demokratycznej, [w:] Władza a społeczeństwo, red. A. Bryłka, T. Kałuski, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2016, s. 38–54.

 

O indywidualizacji polityki. Uwagi o polskich partiach politycznych na marginesie „Zindywidualizowanego społeczeństwa” Zygmunta Baumana, [w:] Płynna nowoczesność. Analiza krytyczna, red. S. Czapnik, A. Kusztal, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2016, s. 147–158.

 

Objective and Subjective Party Leadership Selection: Regulations, Activists, and Voters in Poland, „European Politics and Society”, 2015, t. 16, nr 4, s. 598–612 (razem z Sergiu Gherghiną).

 

Party leadership in Poland in comparative perspective, „Annales Universitates Mariae Curie-Skłodowska. Sectio K: Politologia”, 2015, t. 22, nr 1, s. 135–149.

 

Przyczyny zmian przywódców w partiach politycznych. Przypadek Polski, „Przegląd Politologiczny”, 2015, r. XX, nr 2, s. 101–116.

 

Integracja europejska jako czynnik wzmacniający autonomię premiera. Przykład Polski, [w:] Integracja europejska a zmiany kulturowe i społeczno-polityczne w Polsce, red. P. Żuk, P. Żuk, Instytut Wydawniczy „Książka i Prasa”, Warszawa 2015, s. 250–271.

 

Organizacja państwa, [w:] Kluczowe kwestie polskiej polityki. Analiza programów partii politycznych w latach 1991–2011, red. E. Skrabacz, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2013, s. 13–44.

 

Czy w Polsce istnieje kartel partii politycznych?, „Świat Idei i Polityki”, 2012, t. 11, s. 87–105.