Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 dr Tomasz Grzybowski

 
20200731_062352.jpg
 

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2004), a także podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego (WPiA UW, 2006), doktor nauk prawnych (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, 2011). Pracę naukową łączy z praktyką prawniczą. Doświadczenie zawodowe zdobywał przede wszystkim w ramach struktur Naczelnego Sądu Administracyjnego, obecnie asesor sądowy orzekający w wydziale gospodarczym Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia z zakresu teorii prawa, ze szczególnym uwzględnieniem wykładni prawa, teorii orzekania, ekonomicznej analizy prawa, jak też problematykę publicznego prawa gospodarczego oraz prawno-podatkową, w szczególności z zakresu podatku od towarów i usług oraz procedur podatkowych, a także ustroju i postępowania przed sądami administracyjnymi.
 

 

https://sgh-pl.academia.edu/TomaszGrzybowski

 

Wybrane publikacje:

 

Monografie:

1. Wpływ zmian prawa na jego wykładnię, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2013

 

Artykuły:

2. Participation of supreme courts in legitimisation of the Polish legal order, ZNSA. Special Issue 2019 (razem z M. Zirk-Sadowskim)

3. Ważenie zasad prawa w orzecznictwie sądów administracyjnych, ZNSA 2018/6 (razem z M. Sarnowiec-Cisłak)

4. Granice wykładni systemowej prawa podatkowego, Przegląd Prawa Publicznego 2018/1

5. Konkluzywność argumentacji konstytucyjnej jako kryterium oceny prawotwórstwa interpretacyjnego, Przegląd Konstytucyjny 2017/3

6. Argumentum a contrario, Państwo i Prawo 2017/11 (razem z M. Zirk-Sadowskim)

7. Jednolitość orzecznictwa a paradygmat interpretacyjny (ze szczególnym uwzględnieniem reguły clara non sunt interpretanda), Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej 2013/2

8. Spory wokół reguły clara non sunt interpretanda, Państwo i Prawo 2012/9

9. Zmiana tekstu prawnego a zmiana normatywna (w świetle sądowej wykładni prawa), Państwo i Prawo 2010/4

10. Zagadnienie prawotwórstwa sędziowskiego a instytucja uchwał Naczelnego Sądu Administracyjnego, Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 2009/6

 

Rozdziały:

11. Wpływ wybranych technologii informatycznych na uszczelnianie systemu VAT, w: P. Błędowski, U. Kurczewska, M. Zaleska (red.), Ekonomiczne i społeczne skutki  nowych technologii , OW SGH, Warszawa 2020

12. Wpływ nowych narzędzi uszczelniania systemu VAT na orzeczniczą doktrynę dobrej wiary, w: D. Gajewski (red.), Uszczelnienie systemu podatkowego. Wybrane zagadnienia, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2020 (w druku)

13. Effectiveness of interpretation in the context of Polish theories of legal interpretation, w: T. Bekrycht, S. Glibko, B. Wojciechowski (red.), Mind the Gaps. Economical Aspects in the Legal Thinking, Jurysprudencja 2018/11, Łódź 2018

14. Argumentacja konstytucyjna jako metoda (de)legitymizacji władzy sędziowskiej, w: A. Kotowski, E. Maniewska (red.), Argumentacja konstytucyjna w orzecznictwie sądowym. Studia i Analizy Sądu Najwyższego. Materiały naukowe. Tom IV, Warszawa 2017

15. O charakterze prawnym uchwał Naczelnego Sądu Administracyjnego i formach stosowania Konstytucji przez składy powiększone, w: J. Królikowski, J. Podkowik, J. Sułkowski (red.), Kontrola konstytucyjności prawa a stosowanie prawa w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2017

 

Redakcja:

16.  Stosowanie prawa europejskiego w orzecznictwie sądowym, Naczelny Sąd Administracyjny, Warszawa 2019 (razem z M. Sarnowiec-Cisłak)