Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 IV Seminarium polityki publicznej : Polska polityka historyczna, edukacyjna i naukowa

 
Kolejne, czwarte Seminarium naukowe z cyklu „Zrozumieć politykę publiczną” organizowane  przez Katedrę Administracji Publicznej Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH poświęcone jest współczesnej polskiej polityce historycznej, edukacyjnej i naukowej. Wybór tematyki dotyczącej powiązanych ze sobą dziedzin spowodowany został toczącą się debatą nad polskim patriotyzmem i tożsamością w kontekście uwarunkowań zewnętrznych. Stosunek Polski i Polaków do naszych sąsiadów na Wschodzie i Zachodzie po 25 latach przemian ustrojowych, poddany został nowym analizom naukowym, sądom publicystów i opiniom polityków. Ocenie poddano skuteczność i efekty polityki realizowanej przez kolejne ekipy rządowe w odniesieniu do polityki historycznej (lub jej braku) oraz powiązanych z nią polityki edukacyjnej, która obejmuje w całości młode pokolenie Polaków, jak i polityki naukowej związanej z działaniem szkół wyższych i instytutów badawczych. Polityka naukowa zarówno ta związana z rozwojem nauk technicznych, medycznych czy ścisłych, jak i ta sprzyjająca lub hamująca rozwój nauk społecznych i humanistycznych, ma bezpośredni, choć często niedoceniany, wpływ na poczucie tożsamości, dumy z osiągnięć i spójności narodowej. Te z kolei mogą być „wypłukiwane” przez działania decydentów usprawiedliwiane warunkami integracji europejskiej lub globalizacji, jak również przez bezkrytyczne przenoszenie wzorców i metod zarządzania korporacyjnego do edukacji i nauki. Te i inne dylematy, zagrożenia i szanse staną się głównymi, choć nie jedynymi tematami zbliżającego się Seminarium.
 
 
 
Seminarium odbędzie sie 29 maja 2015 w godzinach 9.45 -14.45 w Aulii VII w budynku G

 
 
 
Wstępny program seminarium może ulec drobnym modyfikacjom.