Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Konferencja w Kolinie 2014

 
​​W dniach 15 i 16 maja br. odbyła się w Wyższej Szkole Nauk Politycznych i Społecznych w Kolinie (Republika Czeska) międzynarodowa konferencja na temat „Dziesięć lat w Unii Europejskiej”. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele ośrodków akademickich, a także politycy z Republiki Czeskiej, Słowacji, Węgier i Polski. Obrady toczyły się w języku czeskim, słowackim, polskim i angielskim. Kolegium Ekonomiczno-Społeczne SGH reprezentowali Dziekan Kolegium prof. Joachim Osiński oraz prof. Izabela Zawiślińska i dr hab. Bogusław Pytlik – z Katedry Administracji Publicznej. 

Celem Konferencji była wymiana poglądów na temat bilansu 10 lat członkostwa państw Europy Środkowej w Unii Europejskiej. Przedmiotem wystąpień były także próby określenia kierunków rozwoju UE w przyszłości zarówno w odniesieniu do państw strefy euro, jak i pozostających poza nią. W części otwierającej Konferencję przedstawione zostały cztery główne referaty, które stały się podstawą do ożywionej dyskusji. Głos zabierali kolejno: Jiri Paraubek – premier Republiki Czeskiej w latach 2005–2006, Prof. Miloslav Bednar – członek Akademii Nauk Republiki Czeskiej, Prof. Joachim Osiński – Dziekan KES SGH oraz Prof. Judita Tancosova – Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania z Bratysławy. Profesor J. Osiński swoje wystąpienie – „Bude nas Evropska Unie chranit pred hospodarskou krizi?” – poświęcił działaniom i decyzjom UE zmierzającym do uporządkowania i ustabilizowania systemu finansowo-bankowego, który w sensie funkcjonalnym w znacznej mierze był odpowiedzialny za kryzys 2007+ w Europie i jego skutki dla sektora realnej gospodarki. Dużą część swojego wystąpienia mówca poświęcił zagadnieniom tworzącej się Unii Bankowej, wskazując na jej blaski i cienie z punktu widzenia obywateli państw-członków UE. Wszystkie wystąpienia spotkały się z dużym zainteresowaniem, o czym świadczyła ożywiona dyskusja uczestników Konferencji, w której uczestniczyli również pozostali przedstawiciele KES. Efekty merytoryczne Konferencji, na której w trakcie dwóch dni obrad (także w odrębnych sekcjach) przedstawionych zostało ok. 40 referatów, zebrane zostaną w publikacji pokonferencyjnej w formie książkowej i zapisu elektronicznego.Dziekan Kolegium prof. J. Osiński zaprosił Rektora Wyższej Szkoły Nauk Politycznych i Społecznych w Kolinie Prof. Jana Lidaka, na doroczną konferencję naukową Kolegium Ekonomiczno-Społecznego na temat „Polityki publiczne we współczesnym państwie”, która odbędzie się w październiku br.