Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Badania naukowe realizowane przez Katedrę

 

2017

Kluczowe problemy historii gospodarczej i społecznej dwudziestego i dwudziestego pierwszego wieku – badania statutowe katedry Historii Gospodarczej i Społecznej, kierownik: prof. dr hab. Wojciech Morawski​

Czy sojusze polityczne miały znaczenie dla gospodarki Drugiej Rzeczypospolitej? – kierownik: Jerzy Łazor (badania młodych naukowców) 

2016

Problemy gospodarcze Trzeciej Rzeczypospolitej – badania statutowe katedry Historii Gospodarczej i Społecznej, kierownik: prof. dr hab. Wojciech Morawski​

2015

Problemy energetyczne Polski. Część I: Surowce – badania statutowe katedry Historii Gospodarczej i Społecznej, kierownik: prof. dr hab. Wojciech Morawski

​​2014

Sektor publiczny a rynek. Perspektywa historyczna – kierownik: Wojciech Morawski (badania statutowe)

Polityka migracyjna II Rzeczypospolitej – kierownik: Jerzy Łazor (badania młodych naukowców) 

2013

Światowe systemy naukowe – perspektywa historyczna – kierownik: Wojciech Morawski (badania statutowe)

2012

Europejskie systemy walutowe perspektywa historyczna – kierownik: Wojciech Morawski (badania statutowe)

Imigracja i rozwój instytucji. Czynniki determinujące stosunki polsko-palestyńskie w czasie wielkiego kryzysu – kierownik: Jerzy Łazor (badania młodych naukowców) 

2011

Finanse i pieniądz w gospodarce centralnie kierowanej. Zjawiska finansowe a równowana gospodarcza – kierownik: Wojciech Morawski (badania statutowe)
Wpływ ograniczeń dewizowych i towarowych na stosunki polsko-palestyńskie w latach 1935–1939 – kierownik: Jerzy Łazor (badania młodych naukowców) 

2010

Problem równowagi i nierównowagi w gospodarce PRL – kierownik: Wojciech Morawski

2009

Mechanizmy podejmowania decyzji w gospodarce centralnie sterowanej – kierownik: Wojciech Morawski (badania statutowe)

2008

Gospodarcze skutki rozbiorów Polski – kierownik: Wojciech Morawski (badania statutowe)
Historia Wydziału i Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki/ Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (1968-2008) – kierownik: Jacek Luszniewicz (badania własne)
System świadczeń wojennych w Polsce 1921–1939. Przegląd ustawodawstwa – keirownik: Aldona Podolska-Meducka (badania własne)

2007

Próby zreformowania gospodarki centralnie kierowanej w Polsce wlatach 1981–1989 – kierownik: Janusz Kaliński (badania statutowe)
System świadczeń wojennych w Polsce 1918–1921. Przegląd ustawodawstwa – Aldona Podolska-Meducka (badania własne)
Stare okręgi przemysłowe. Problemy industrializacji i dezindustrializacji – kierownik: Wojciech Morawski (grant)

2006

Próby zreformowania gospodarki centralnie kierowanej w Polsce w latach 1981–1989 – kierownik: Janusz Kaliński (badania statutowe)
Polityka jako sztuka przemawiania. Techniki erystyczne i retoryczne na przykładzie Hilarego Minca – Grzegorz Jamroziak (badania własne)

2005

Bibliografia historii gospodarczej Polski 1939–1945 – Aldona Podolska-Meducka, Marek Deszczyński (badania statutowe)
Historia Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie – kierownik: Wojciech Morawski (grant)
Polska polityka gospodarcza w I półroczu 1972 r. – Łukasz Dwilewicz  (badania własne)
Problemy gospodarcze Polski Ludowej i warunki życia ludności w krzywym zwierciadle polskiego kawału (dowcipu) politycznego z okresu Peereelu – Andrzej Zawistowski  (badania własne)

2004

Powstanie Zambrowskich Zakładów Przemysłu Bawełnianego na tle uprzemysłowienia Białostocczyzny w planie sześcioletnim – Andrzej Zawistowski (badania własne)

2000–2002

Gospodarka Polski w procesie transformacji ustrojowej – Janusz Kaliński (badania własne)

2001

Bibliografia historii gospodarczej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej – kierownik: Janusz Kaliński (badania statutowe)

 
 
 

 Wydarzenia