Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej :
KES - Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej

I Ukraińsko-Polskie Forum Historii Gospodarczej i Społecznej

2018-01-17 kategoria: konferencja 

​Uniwersytet im. Iwana Franko we Lwowie oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie zapraszają Pierwsze Ukraińsko-Polskie Forum Historii Gospodarczej i Społecznej – międzynarodową konferencję poświęconą historii stosunków polsko-ukraińskich.

Konferencja odbędzie się w 26 stycznia 2018 r. w sali 49 w budynku Kolegium Ekonomiczno-Społecznego (ul. Wiśniowa 41).

 

Program konferencji​:

10.30 Otwarcie obradWystąpienie Jego Magnificencji Rektora SGH  prof. dr. hab. Marka Rockiego


Część I. Dyskusja panelowa: Rola Ukrainy w rozwoju gospodarczym i społecznym Rzeczypospolitej. Weryfikacja stereotypów

prof. dr hab. Wojciech Morawski, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne SGH

prof. dr hab. Michał Kopczyński, Instytut Historyczny UW

prof. dr hab. Włodzimierz Mędrzecki, Instytut Historii PAN

prof. dr hab. Cecylia Leszczyńska, Wydział Ekonomiczny UW

10.50–11.20 I tura: Czasy przedrozbiorowe

11.20–11.50 II tura: Czas zaborów

11.50–12.20 III tura: Druga Rzeczpospolita

12.20–13.00 IV tura: Czy można uznać dawną Rzeczpospolitą za imperium kolonialne?

13.00–14.00 przerwa obiadowa

Część II: Referaty monograficzne

14.00–15.15 Sekcja I

prof dr. hab. Leontij Wojtowicz (UIFwL)

Potencjał gospodarczy ukraińskich województw Rzeczypospolitej XVI – pierwszej połowy XVII stulecia.

dr Jurij Owsinśkij (UIFwL)

Produkcja podolskich folwarków na rynku galicyjskim w latach 40.–70. XVIII stulecia (za materiałami majątków Michała Rzewuskiego).

prof dr. hab. Jarosław Harasym (UIFwL)

Socjoekonomiczna opozycja "biedny/bogaty" i moralno-etyczne imperatywy etnosa (na materiale ukraińskiego i polskiego pieśniarskiego folkloru ХІХ stulecia)

dr Roman Masyk (UIFwL)

Miejsce Galicji Wschodniej w systemach gospodarczych Austro-Węgier i Drugiej Rzeczypospolitej (szkic porównawczy)

prof dr. hab. Bohdan Hud’ (UIFwL)

Polityka agrarna II Rzeczypospolitej wobec mniejszości słowiańskich.

15.15–15.45 przerwa kawowa

15.45–17.30 Sekcja II

prof dr hab. Aldona Podolska-Meducka (SGH)

Gospodarcze problemy walk na wschodzie 1918–1921

prof dr. hab. Wiktor Hołubko (UIFwL)

Dostawnictwo i finansowanie wojsk ukraińskich w czasie walk o niepodległość 1917–1921

dr Jerzy Łazor (SGH)

Rada Regencyjna wobec niepodległości Ukrainy

dr Ihor Mraka (UIFwL)

Rola Ukrainy Zachodniej w planach aprowizacyjnych II Rzeczypospolitej na wypadek wojny

17.30 Podsumowanie​

Archiwum

 
 
 

 Wydarzenia