Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Dr hab. Andrzej Zawistowski

 

Zainteresowania badawcze:

Absolwent Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego (1998), doktor ekonomii (2007) i doktor habilitowany historii (2018). Od 1998 r. pracownik Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej SGH, w latach 2004-2007 nauczyciel historii w Niepublicznym Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH. W latach 2012-2016 kierował Biurem Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej - największą instytucją badawczo-edukacyjną zajmującą się najnowszą historią Polski. W latach 2017–2020 kierownik Działu Historycznego Muzeum Powstania Warszawskiego. Od 2020 r. pracownik Ośrodka Badań nad Totalitaryzmami Instytutu Pileckiego.​

Zajmuje się badaniami nad politycznymi, gospodarczymi i społecznymi aspektami historii Polski w XX wieku ze szczególnym uwzględnieniem dziejów PRL. Autor kilkudziesięciu prac naukowych i kilkuset prac popularnonaukowych, m.in. pierwszej monografii handlu reglamentowanego w Polsce ("Bilety do sklepu. Handel reglamentowany w PRL", PWN 2017) oraz serii prac dotyczących historii Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Autor wydawnictw o charakterze edukacyjnym, m.in. podręcznika „Historia 8” (WSiP 2018) oraz opracowania merytorycznego opublikowanej w kilkunastu językach historycznej gry planszowej „Kolejka”. W latach 2012-2016 przewodniczący Rady Programowej popularnonaukowego czasopisma historycznego "pamięć.pl". Członek-założyciel Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej.


Dydaktyka:

Oferowane wykłady – Studium Licencjackie 

 • 110440-0664 Historia gospodarcza 
 • 136990-0664 Historia PRL 

Seminaria licencjackie i magisterskie 

 • Społeczne i gospodarcze dzieje Polski w XX w. 
 • Historia miast polskich po 1944 r. 
 • Historia PRL 

Sygnatury: 199991 (seminarium licencjackie) i 299991 (seminarium magisterskie)


Profile w serwisach akademickich:

academia.edu

ResearchGate


Publikacje:

Monografie, bibliografie i książki popularnonaukowe:


Chcieliśmy być wolni. Powstanie Warszawskie 1944, WAB, MPW, Warszawa 2022, 500 s. (z Rafałem Brodackim. Pawłem Brudkiem, Pawłem Ukielskim, Katarzyną Utracką, Michałem T. Wójciukem)

A. Zawistowski, Stacja plac Dzierżyńskiego, czyli metro, którego Warszawa nie zobaczyła Budowa warszawskiej kolei podziemnej w latach 50. XX w., Trzecia Strona, Warszawa 2019, 272 s.

Monografia zdobyła w 2019 roku Nagrodę Klio II stopnia w kategorii Varsaviana.

Książka była równiez nominowana w 2019 w konkursie „Książka Historyczna Roku" o nagrodę im. Oskara Haleckiego.


zobacz więcej na stronie wydawnictwa

A. Zawistowski, Bilety do sklepu. Handel reglamentowany w PRL, PWN, Warszawa 2017, 584 s.

Monografia zdobyła nagrodę czytelników dla najlepszej książki historycznej 2018 roku w kategorii "Okiem badacza" w ramach plebiscytu „Historia Zebrana" organizowanego przez 
redakcje Histmag.org i Granice.pl.

Książka została również wyróżniona w konkursie „Książka Historyczna Roku" o nagrodę im. Oskara Haleckiego.


zobacz więcej na stronie wydawnictwaA. Zawistowski, Kombinat. Dzieje Zambrowskich Zakładów Przemysłu Bawełnianego – wielkiej inwestycji planu sześcioletniego, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa-Białystok 2009, 414 s.​ 

pobierz książkę

M. Lizut, A. Zawistowski, Dekady, Tom IV: 1975-1984, Wydawnictwo Imbir / Biblioteka „Gazety Wyborczej”, Warszawa 2006 286 s. 

A. Jarosz, J. Kaliński, A. Zawistowski, Bibliografia historii gospodarczej Polski w latach 1944-1989, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2003, s. 510.

academia.edu pobierz książkę

Wydawnictwa źródłowe:


Sprawy gospodarcze w dokumentach pierwszej Solidarności, tom I: 16 sierpnia 1980–30 czerwca 1981, wybór, wstęp i opracowanie J. Luszniewicz, A. Zawistowski, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2008, 488 s. 

pobierz książkę

Podręczniki:

​​podręcznik.jpg Historia. Podręcznik. Liceum i technikum. Poziom podstawowy, WSiP, Warszawa 2022, 336 s. (z Piotrem Szlantą)
​​podręcznik.jpg Historia. Podręcznik. Liceum i technikum. Poziom rozszerzony, WSiP, Warszawa 2022, 559 s. (z Joanna Choińską-Miką i Piotrem Szlantą)

podręcznik.jpg

Historia 8, WSiP, Warszawa 2018, 240 s. (z Wojciechem Kalwatem i Piotrem Szlantą)

Książki pod redakcją:


Dylematy. Intelektualna historia reform Leszka Balcerowicza, Więź, Warszawa 2021, (red. naukowa z Jackiem Luszniewiczem i Wojciechem Morawskim). Wydanie II uzupełnione – 2022, ebook – 2022.

Ekonomia, społeczeństwo, polityka. Studia ofiarowane prof. dr. hab. Januszowi Kalińskiemu w 70. Rocznicę urodzin, red. A. Zawistowski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011, 551 s.​

Historia Wydziału i Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki / Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (1968-2008), red. J. Luszniewicz, A. Zawistowski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008, 450 s.

Stare okręgi przemysłowe. Dylematy industrializacji i dezindustrializacji, red. W. Morawski i A. Zawistowski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008, 395 s.

Inne publikacje:


 • Echa budowy Zambrowskich Zakładów Przemysłu Bawełnianego w prasie lokalnej i ogólnopolskiej w połowie lat pięćdziesiątych. Przyczynek do dziejów wielkich inwestycji planu 6-letniego, /w/ Między gospodarką a polityką. Księga jubileuszowa Pana Profesora Zbigniewa Landaua, red. W. Morawski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2001, s. 267-278.
  XXVI Objazd Historyczny SGH. Wołyń, 17-21 października 2001, Gazeta SGH nr 147 (1.12.2001), s. 4.
 • Wokół samorozwiązania Komitetu Samoobrony Społecznej KOR. Wystąpienie Edwarda Lipińskiego na forum I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ "Solidarność" i jego echa, Studia i prace. Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, nr 2, 2002. Z prac Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej Szkoły Głównej Handlowej, s. 89-100, sum.
 • Bibliografia prac prof. dr. hab. Bogdana Grzelońskiego, Studia i prace. Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, nr 2, 2002. Z prac Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej Szkoły Głównej Handlowej, s. 150-168.
 • Zeszyty Regionalne. Pismo poświęcone dziejom i kulturze północno-wschodniego Mazowsza nr 1/2003. Redakcja naukowa i wstęp.
 • Cena bawełnianej przędzy. Obraz Zambrowskich Zakładów Przemysłu Bawełnianego i jego pracowników w doniesieniach prasy lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych, Zeszyty Regionalne. Pismo poświęcone dziejom i kulturze północno-wschodniego Mazowsza nr 1/2003, s. 167-181.
 • Emil Jerzy Czerniawski, Trzy lata w marszu I Brygady. Korespondencja Emila Jerzego Czemiawskiego z ziemi łomżyńskiej (1916-1917), Zeszyty Regionalne. Pismo poświęcone dziejom i kulturze północno-wschodniego Mazowsza nr 1/2003, s. 193-212.
 • "Zeszyty Regionalne. Pismo poświęcone dziejom i kulturze północno-wschodniego Mazowsza" nr 2, 2004. Redakcja naukowa i wstęp.
 • Konflikty w Zambrowskich Zakładach Przemysłu Bawełnianego w latach 1963-1980 w świetle akt Służby Bezpieczeństwa, "Zeszyty Regionalne", nr 2, 2004, s. 71-82.
 • Dzieje Zambrowa i okolic na łamach czasopism lokalnych w latach 1989-2002. Bibliografia, "Zeszyty Regionalne", nr 2, 2004, s. 101-111.
 • Gospodarka Polski Ludowej w kawale politycznym, w: Janusz Kaliński, Historia Gospodarcza Polski Ludowej, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2005, s. 109-123.
 • Żart z prochami generała, rozmawiał Tomasz Urzykowski, "Gazeta Stołeczna" (dodatek do Gazety Wyborczej nr 2084911), 7 września 20005, s. 6.
 • Szkoła Główna Planowania i Statystki w latach 1980-1981, "Gazeta SGH" nr 211 (wydanie specjalne), 28 września 2005, s. 3, 4-11.
 • Sąsiad w krzywym zwierciadle. Obraz ZSRR w kawale politycznym okresu Polski Ludowej, w: Polska i jej sąsiedzi. Uwarunkowania gospodarcze, polityczne i kulturowe, red. Joachim Osiński, SGH, Warszawa 2005, s. 377-399.
 • Czerwona twierdza zmienia kolor. Szkoła Główna Planowania i Statystyki w latach 1980-1981, „Mówią Wieki” 2006, nr 4 (556), s. 40-43. 
 • Czesław Nowiński – rektor SGPiS w latach 1949-1952, w: Poczet rektorów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, red. Janusz Kaliński, SGH, Warszawa 2006, s. 95-97. 
 • Kazimierz Romaniuk – rektor SGPiS w latach 1959-1965, w: Poczet rektorów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, red. Janusz Kaliński, SGH, Warszawa 2006, s. 111-114 
 • Wiesław Sadowski – rektor SGPiS w latach 1965-1978, w: Poczet rektorów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, red. Janusz Kaliński, SGH, Warszawa 2006, s. 117-121 
 • Stanisław Nowacki – rektor SGPiS w latach1978-1983, w: Poczet rektorów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, red. Janusz Kaliński, SGH, Warszawa 2006, s. 123-125 
 • Zygmunt Bosiakowski – rektor SGPiS w latach1983-1990, w: Poczet rektorów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, red. Janusz Kaliński, SGH, Warszawa 2006, s. 127-129 
 • Aleksander Müller – rektor SGPiS i SGH w latach 1990-1993 , w: Poczet rektorów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, red. Janusz Kaliński, SGH, Warszawa 2006, s. 131-134 
 • Janina Jóźwiak – rektor SGH w latach 1993-1999, w: Poczet rektorów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, red. Janusz Kaliński, SGH, Warszawa 2006, s. 137-140.
 • Marek Dariusz Rocki – rektor SGH w latach 1999-2005, w: Poczet rektorów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, red. Janusz Kaliński, SGH, Warszawa 2006, s. 143-147. 
 • Adam Bartłomiej Budnikowski – rektor SGH od 2005 r., w: Poczet rektorów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, red. Janusz Kaliński, SGH, Warszawa 2006, s. 149-151. 
 • Trudne lata 80. Szkoła Główna Planowania i Statystyki 1980-1990, w: Historia Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 1906-2006, red. Wojciech Morawski, SGH, Warszawa 2006, s. 265-315.
 • „Folklor” stanu wojennego, rozmawiał Tomasz Urzykowski, „Gazeta Stołeczna” (dodatek do Gazety Wyborczej nr 5297), 13 grudnia 2006, s. 5. (wkładka: Warszawa 13 grudnia 1981)
 • Struktura organizacyjna SGH/SGPiS po 1945 roku, w: Tradycje szkolnictwa ekonomicznego w Polsce po 1945 roku, red. Wojciech Morawski, SGH, Warszawa 2007, s. 143 – 157.
 • Próby zreformowania gospodarki centralnie kierowanej w Polsce w latach 1980-1981, Studia i prace. Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, 2007, z. 13, s. 421-445. (z Łukaszem Dwilewiczem, Januszem Kalińskim, Łukaszem Paprotnym)
 • Jak powstał Wydział Ekonomiczno-Społeczny?, „Gazeta SGH” 2008, nr 2, s. 17-19. (z Jackiem Luszniewiczem)
  Kiedy Wydział Ekonomiczno-Społeczny stał się Kolegium Ekonomiczno-Społecznym, „Gazeta SGH” 2008, nr 2, s. 19-20. (z Jackiem Luszniewiczem)
 • Czy mamy już socjalizm czy będzie gorzej? Kawały polityczne na temat gospodarki PRL i warunków bytowych obywateli Polski Ludowej – próba antologii, w: Gospodarka i społeczeństwo w czasach PRL-u (1944-1989), red. Elżbieta Kościk, Tomasz Głowiński, GAJT, Wrocław 2007, s. 531-548.
 • Zambrów – losy miasta i kombinatu. Przyczynek do dziejów nieudanej rozbudowy Białostockiego Okręgu Przemysłowego, w: Stare okręgi przemysłowe. Dylematy industrializacji i dezindustrializacji, red. Wojciech Morawski i Andrzej Zawistowski, SGH, Warszawa 2008, s. 39-58.
 • Historia Wydziału Ekonomiczno-Społecznego i Kolegium Ekonomiczno-Społecznego, w: Historia Wydziału Ekonomiczno-Społecznego i Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki / Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (1968-2008), red. Jacek Luszniewicz, Andrzej Zawistowski, SGH, Warszawa 2008, s. 7-296. (z Jackiem Luszniewiczem)
 • Uprzemysłowienie województwa białostockiego w planie sześcioletnim. Zamierzenia i efekty, „Pamięć i Sprawiedliwość” 2008, nr 2 (13), 105-119.
 • Próby zreformowania gospodarki centralnie kierowanej w Polsce w latach 1981-1989, Studia i prace. Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, 2008, z. 15, s. 386-421. (z Łukaszem Dwilewiczem, Januszem Kalińskim, Łukaszem Paprotnym)
  Punkty konsultacyjne SGPiS, „Gazeta SGH”, 2009, nr 2, s. 35.
 • Wczoraj Moskwa, dziś Bruksela, „Rzeczpospolita” (dodatek specjalny: „Czas wolności, czas przedsiębiorczości”) 2009, nr 129 (3 czerwca), s. 8.
 • II wojna światowa – polski bilans, „Kurier galicyjski” 2009, nr 16, s. 6-7.
 • Absurdy PRL – kalendarz historyczny 2010, IPN, Warszawa 2009
 • „Drogi” towarzysz Gierek. O latach 1970–1980 z Małgorzatą Choma-Jusińską, Jerzym Eislerem i Andrzejem Zawistowskim rozmawia Barbara Polak, „Biuletyn IPN” 2010, nr 3, s. 2-16.
 • Jak rzeźbiono Człowieka z marmuru?, „Biuletyn IPN” 2010, nr 3, s. 63-68.
 • Polska Ludowa. Wzrost podporządkowany doktrynie politycznej, w: Polskie osiągnięcia gospodarcze. Perspektywa historyczna, red. Janusz Kaliński, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010, s. 182-212.
 • My nie błagamy o wolność. My o nią walczymy, w: 303. Historyczna gra planszowa, IPN, Warszawa 2010, s. 1-2.
 • We do not beg for freedom. We fight for freedom, w: 303. Historical educational board game, IPN, Warszawa 2010, s. 1-2.
 • My o svobodu neprosíme. Bojujeme o ni, w: 303. Desková edukačna hra, IPN, Warszawa 2010, s. 1-2.
 • O socjalistycznym podejściu do sklepu, czyli o kolejkach (i nie tylko) w PRL, w: Kolejka. Historyczna gra planszowa, IPN, Warszawa 2010, s. 26-39.
 • Od kryzysu do kryzysu, "Kryzys nasz codzienny" (dodatek do "Gościa Niedzielnego" 2010, nr 49), s. 4-5.
 • Kartki i bony, "Kryzys nasz codzienny" (dodatek do "Gościa Niedzielnego" 2010, nr 49), s. 15.
 • Czas na rehabilitację Wikipedii?, "Rzeczpospolita" 2011, nr 9 (13 stycznia) s. A15.
 • O komunistycznym Janosiku, czyli jak PRL zabierał jednym i nie dawał drugim, „Tygodnik Powszechny” 2011, nr 24
 • Dziewiętnastowieczny socjalista w dwudziestowiecznej rzeczywistości. Edward Lipiński (1888-1986), "Biuletyn IPN", 2011, nr 7, s. 65-73.
 • O socjalistycznym podejściu do sklepu, czyli o kolejkach (i nie tylko) w PRL, [w:] Kolejka. Historyczna gra planszowa, IPN, Warszawa 2011, s. 26-39. (także wydanie 2 i 3.
 • “The socialist approach to the store”: A story of queuing in the People's Republic of Poland, w: Queue. Historical educational board game, IPN, Warszawa 2011, s. 28-41.
 • Bój o gospodarkę, "Newsweek Polska Extra: Stan wojenny – odtajnione archiwa IPN", 2011, s. 85-87.
 • Kartki z kalendarza. Kalendarz historyczny, IPN, Warszawa 2011.
 • Od święta 22 lipca do Inspekcji Robotniczo-Chłopskiej. Meandry kolejkowego życia, [w:]Ogonek – dodatek do historycznej gry planszowej Kolejka, IPN, Warszawa 2011, 13- 17.
 • Z „Solidarnością” do wolności. Teka edukacyjna IPN, IPN, Warszawa 2011 (współautor)
 • Trzy próby walki z nierównowagą w handlu detalicznym – trzy okresy reglamentacji artykułów pierwszej potrzeby w Polsce Ludowej, „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace", 2011, nr 3, s. 105-132.
 • 35 lat temu władze PRL wprowadziły kartki na cukier, dzieje.pl (http://dzieje.pl/content/35-lat-temu-w%C5%82adze-prl-wprowadzi%C5%82y-kartki-na-cukier).
 • Zagubione autostrady, „Pamięć.pl” 2012, nr 2, s. 41-44.
 • Pan tu nie stał, czyli przepychanki kolejkowe na Wielkim Murze Chińskim. Okiem historyka, „Pamięć.pl” 2012, nr 2, s. 67.
  Ekonomia, społeczeństwo, polityka. Studia ofiarowane prof. dr. hab. Januszowi Kalińskiemu w 70. Rocznicę urodzin, SGH, Warszawa 2011, 551 s. (redakcja naukowa)
 • Reglamentacja artykułów żywnościowych w Polsce w latach 1976-1989, w: Ekonomia, społeczeństwo, polityka. Studia ofiarowane prof. dr. hab. Januszowi Kalińskiemu w 70. rocznicę urodzin, SGH, Warszawa 2011, s. 501-511.
 • The socialist approach to the store: A story of queuing in the People's Republic of Poland, in: Queue. Historical educational board game, IPN, Warszawa 2012, s. 28-41.
 • Социалистический подход к магазинам, или об очередях (и не только) в ПНР, в: О́чередь. историческая  настольная игра, IPN, Warszawa 2012, s. 28-41.
 • Das sozialistische Ladenkonzept oder Über Warteschlangen in der Volksrepublik Polen, in: Warteschlange. Historische Brettspiel, IPN, Warszawa 2012, s. 28-41.
 • Un acercamiento socialista a las tiendas, o las colas (y no sólo) en la República Popular de Polonia, en: La cola. Juego histórico de mesa, IPN, Warszawa 2012, s. 28-41.
 • Polska(?) Rzeczpospolita Ludowa, „Pamięć.pl” 2012, nr 4-5, s. 24-28.
 • Personalne rozgrywki w FSC. Okiem historyka, Pamięć.pl” 2012, nr 6, s. 69.
 • „Komunizm – La Belle Époque. Dekada lat siedemdziesiątych XX wieku w europejskich państwach bloku sowieckiego”.  Wystawa i katalog, IPN, Warszawa 2012, 64 s.
 • Czy PRL była Polską?, „Głos nauczyciela” (Chicago), 2012, nr 3, s. 14-15.
 • Polska(?) Rzeczpospolita Ludowa, „Myśl. Biuletyn Związku Nauczycielstwa Polskiego w Kanadzie”, 2012, nr 181/182, s. 17-21.
 • Polska(?) Rzeczpospolita Ludowa, „Kurier Polski of Minnesota” 2012, nr 17, s. 1, 6-7.
 • Męka i zmartwychwstanie Karola Szostaka czyli „Solidarność” w oczach partyjnego reżysera, „Mówią Wieki”, 2012, nr 12, s. 36-41.
 • 11 listopada III Rzeczpospolitej, „Pamięć.pl” 2012, nr 8, s. 41-44.
 • IPN: Jesteśmy pogotowiem historycznym, rozmawiał Adam Leszczyński, „Gazeta Wyborcza” 2012, nr 265 (13 listopada 2012 r.), s. 10.
 • Trzy „pięciolatki”. Industrializacja województwa białostockiego w latach 1956–1970, w: Mała stabilizacja w województwie białostockim 1956-1970, red. Marcin Markiewicz, IPN, Białystok 2012, s. 77-96.
 • Uprzemysłowienie województwa białostockiego w latach 1950 – 1970, „Optimum. Studia ekonomiczne”, 2012, nr 3, s. 59-77. 
 • O socjalistycznym podejściu do sklepu, czyli o kolejkach (i nie tylko) w PRL, w: Kolejka. Historyczna gra planszowa, IPN, Warszawa 2013, s. 26-39. 
 • “The socialist approach to the store”: A story of queuing in the People's Republic of Poland, in: Queue. Historical educational board game, IPN, Warszawa 2013, s. 28-41. 
 • Социалистический подход к магазинам, или об очередях (и не только) в ПНР, в: О́чередь. историческая настольная игра, IPN, Warszawa 2013, s. 28-41. 
 • Das sozialistische Ladenkonzept oder Über Warteschlangen in der Volksrepublik Polen, in: Warteschlange. Historische Brettspiel, IPN, Warszawa 2013, s. 28-41. 
 • 店への共産主義的 アプローチ ポーランド人民共和国(PRL)時代の行列, IPN, Warszawa 2013, s. 28-41. 
 • Sur l’approche socialiste du magasin, donc des queues (et pas seulement) pendant la PRL (République populaire de Pologne), «La queue». Le jeu de société historique, IPN, Warszawa 2013, s. 15-41. 
 • Magazinul din perspectiva socialistă: O poveste despre statul la coadă în Republica Populară Polonă, Jocul „Stai la coadă!”, IPN, Warszawa 2013, s. 26-39. 
 • Od święta 22 lipca do Inspekcji Robotniczo-Chłopskiej. Meandry kolejkowego życia, w „Ogonek – dodatek do historycznej gry planszowej Kolejka”, IPN, Warszawa 2013, 13-17. 
 • Uroki reglamentacji, „Pamięć.pl” 2013, nr 8, s. 32-36. 
 • Książki na właściwej półce, „Pamięć.pl” 2013, nr 5, s. 67-68. 
 • Wykus 1988 z perspektywy ćwierćwiecza, „Kuryer Kielecki” 2013, nr 18 [dodatek do „Echa Dnia” 13.06.2013 r., nr 135 (11190)], s. 7. 
 • Prof. Edward Lipiński pisze do SLD, „Rzeczpospolita”, 2013, nr 132 (8-9 czerwca) [dodatek „Plus Minus”, 2013, nr 23], s. 6-7. 
 • Historia i racja stanu, „Rzeczpospolita”, 2013, nr 148 (27 czerwca), s. 13. 
 • Historia, w wyobrażenia o przeszłości (ankieta), „Pamięć i Sprawiedliwość. Pismo naukowe poświęcone historii najnowszej, 2013, nr 2(22), s. 36-37. 
 • Alternatywy 4 – historie prawdziwe, w: Alternatywy 4. Gra planszowa, TVP, Inter-Gra, Warszawa 2013, s. 15-16. 
 • Odwrót kontrolowany, „Rzeczpospolita” 2014, nr 5 (8 stycznia), s. 11. 
 • Ładunek powrotny, „Pamięć.pl” 2014, nr 2, s. 62. 
 • Dzieje bratniej pomocy, „Rzeczpospolita” 2014, nr 64 (18 marca), s. 12. 
 • ZnajZnakHistorii – czyli historia Polski opowiedziana symbolami, w: ZnajZnak – czyli historia Polski opowiedziana symbolami, IPN, Warszawa 2014, s. 7- 24. 
 • Niezbędnik historyczny polonijnego ucznia: tuzin dat z dwudziestowiecznej historii Polski, które trzeba znać, „Myśl. Biuletyn Związku Nauczycielstwa Polskiego w Kanadzie”, 2014, nr 187, s. 17-24. 
 • Kombinat. Dzieje Zambrowskich Zakładów Przemysłu Bawełnianego – wielkiej inwestycji planu sześcioletniego, IPN, Warszawa-Białystok 2009, 414 s. (wydanie 2014: epub i mobi). 
 • Twelve Dates from the 20th Century History of Poland One Needs to Know, in: Poland. In the Heart of European History, IPN, Warszawa 2014, s. 11-16. 
 • Пригадаймо світу про боротьбу за свободу, „Волинський Монітор” 2014, nr 14, s. 2. 
 • Reglamentacja w Polsce Ludowej, IPN, Warszawa 2014, ss. 136. (dodatek do: Reglamentacja. Gra na kartki. Planszowe edukacyjna gra historyczna). 
 • O socjalistycznym podejściu do sklepu, czyli o kolejkach (i nie tylko) w PRL, w: Kolejka. Historyczna gra planszowa, IPN, Warszawa 2014, s. 26-39. 
 • “The socialist approach to the store”: A story of queuing in the People's Republic of Poland, in: Queue. Historical educational board game, IPN, Warszawa 2014, s. 28-41. 
 • Социалистический подход к магазинам, или об очередях (и не только) в ПНР, в: О́чередь. историческая настольная игра, IPN, Warszawa 2014, s. 28-41. 
 • Das sozialistische Ladenkonzept oder Über Warteschlangen in der Volksrepublik Polen, in: Warteschlange. Historische Brettspiel, IPN, Warszawa 2014, s. 28-41. 
 • 店への共産主義的 アプローチ ポーランド人民共和国(PRL)時代の行列, IPN, Warszawa 2014, s. 28-41. 
 • Sur l’approche socialiste du magasin, donc des queues (et pas seulement) pendant la PRL (République populaire de Pologne), «La queue». Le jeu de société historique, IPN, Warszawa 2014, s. 15-41. 
 • Od święta 22 lipca do Inspekcji Robotniczo-Chłopskiej. Meandry kolejkowego życia, w „Ogonek – dodatek do historycznej gry planszowej Kolejka”, IPN, Warszawa 2014, 13- 17.
 • Rok 1946: pierwszy spór o „czterech śpiących”, „W sieci Historii” 2015, nr 1, s. 52-54. 
 • Defilada, której nie było, „Tygodnik Powszechny” 2015, nr 17, s. 51-53. 
 • Парадный марш, которого не было, http://inosmi.ru/world/20150425/227711576.html (26 kwietnia 2015) 
 • Русия носи позора на съюзник на Хитлер, http://www.faktor.bg/politika/44374-rusiya-nosi-pozora-na-sayuznik-na-hitler.html (2 maja 2015) 
 • Reglamentacja w Polsce Ludowej, IPN, Warszawa 2015, ss. 136. (dodatek do: Reglamentacja. Gra na kartki. Planszowe edukacyjna gra historyczna). 
 • Das sozialistische Ladenkonzept oder Über Warteschlangen in der Volksrepublik Polen, in: Kolejka. Historische Brettspiel, Huch!&Friends, Günzburg 2015, s. 25-37. 
 • “The socialist approach to the store”: A story of queuing in the People's Republic of Poland, in: Queue. Historical educational board game, IPN, Warszawa 2015, s. 26-39. 
 • Sur l’approche socialiste du magasin, donc des queues (et pas seulement) pendant la PRL (République populaire de Pologne), «La queue». Le jeu de société historique, IPN, Warszawa 2015, s. 26-39. 
 • Das sozialistische Ladenkonzept oder Über Warteschlangen in der Volksrepublik Polen, in: Warteschlange. Historische Brettspiel, IPN, Warszawa 2015, s. 26-39. 
 • Un acercamiento socialista a las tiendas, o las colas (y no sólo) en la República Popular de Polonia, en: La cola. Juego histórico de mesa, IPN, Warszawa 2015, s. 26-39. 
 • O socjalistycznym podejściu do sklepu, czyli o kolejkach (i nie tylko) w PRL, w: Kolejka. Historyczna gra planszowa, IPN, Warszawa 2015, s. 26-39. 
 • Magazinul din perspectiva socialistă: O poveste despre statul la coadă în Republica Populară Polonă, Jocul „Stai la coadă!”, IPN, Warszawa 2015, s. 26-39. 
 • Okręt flagowy Instytutu Pamięci Narodowej, „W sieci Historii” 2015, nr 6, s. 10-13. 
 • Twelve Dates from the 20th Century History of Poland One Needs to Know, in: Poland. In the Heart of European History, IPN, Warszawa 2015, s. 23-28. 
 • Разказът на картата, „Сега", 14 września 2015, s. 15. 
 • Świadectwo mapy, http://www.sofia.msz.gov.pl/ (17 września 2015) 
 • 1945: wyzwolenie?, „Myśl. Biuletyn Związku Nauczycielstwa Polskiego w Kanadzie”, 2015, nr 191/192, s. 37-40. 
 • Odbudowa, w: Historia zabytkowego kampusu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, red. W. Morawski, SGH, Warszawa 2015, s. 105-114. 
 • Dom Profesorski – nieformalna siedziba KOR, w: Historia zabytkowego kampusu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, red. W. Morawski, SGH, Warszawa 2015, s. 135-146. 
 • Социалистический подход к магазинам, или об очередях (и не только) в ПНР, в: О́чередь. историческая настольная игра, Trefl, Gdynia 2015, s. 26-33. 
 • A boltokhoz való szocialista hozzáállásról, avagy a sorokról (és egyébről) a lengyel népköztársaságban „Sorban állás” társasjáték, Trefl, Gdynia 2015, s. 26-36. 
 • “The socialist approach to the store”: A story of queuing in the People's Republic of Poland, in: Queue. Historical educational board game, Trefl, Gdynia 2015, s. 26-39. 
 • Kapitalizm albo śmierć? Ekonomiczne kulisy upadku władzy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w 1989 roku, w: Krok ku wolności. Wybory czerwcowe 1989 i ich konsekwencje, red. K. Białecki, S. Jankowiak, R. Reczek, IPN, UAM, Poznań 2015, s. 20-46. 
 • Armia Czerwona do Czerwonego Boru, „Rzeczpospolita” 2016, nr 14 (19 stycznia), s. 11. 
 • Красную Армию — в Червоный бор, http://inosmi.ru/social/20160119/235105120.html (19 tycznia 2016)
 • Kartki na wojnę, której nie było. Planowany mechanizm reglamentacji artykułów pierwszego zapotrzebowania w PRL w wypadku sytuacji nadzwyczajnej, „Dzieje Najnowsze” 2016, nr 1, s. 67-82. 
 • „Władza tak chciała kupić sobie spokój”. 35 lat temu zdecydowano o kartkach na mięso, z dr. Andrzejem Zawistowskim rozmawia Joanna Skrzypiec, money.pl, 28.02.2016. 
 • Moskwa, 9 maja, święto. Ale czego?, „Gość Niedzielny”, 2016, nr 19, s. 44-45. 
 • «Москва, 9 мая, праздник. Но какой?», http://news.ivest.kz/106129150-moskva-9-maya-prazdnik-no-kakoy (15 maja 2016) 
 • Помнить, чтобы не повторить, „Жуковские вести”, 2016, nr 18, s. 16. 
 • Partia obraduje, rząd rządzi a naród głoduje, „W Sieci Historii” 2016, nr 8, s. 60-62. 
 • Słodkie bilety, „Tygodnik Powszechny” 2016, nr 32, s. 70-72. 
 • Odważne zaufanie, „Pamięć.pl”, 2016, nr 9, s. 68-69. 
 • Socialistický prístup k obchodom. Príbeh čakania v rade v Poľskej ľudovej republike, Rad. Podpultová stolová hra, Trefl, Sopot 2016, s. 26-37. 
 • Socialistický přístup k obchodu. Příběh o čekání ve frontě v Polské lidové republice, Fronta. Desková edukačna hra, Trefl, Sopot 2016, s. 26-37. 
 • Красную Армию в Червоный бор, „Новая Польша” 2016, nr 10, s. 40-42. 
 • Prąd z torfu – niezrealizowana koncepcja polskiej elektrowni torfowej w Wiźnie. Fakty i konteksty, w: Problemy energetyczne Polski. Część 1: Surowce, red. Anna Jarosz-Nojszewska, Wojciech Morawski, SGH, Warszawa 2016, s. 209-224. 
 • Sankcje gospodarcze USA były dla władz PRL wielkim ciosem, rozm. Michał Szukała, PAP (23 grudnia 2016). 
 • „To nie wstyd – bony, wstyd to kolejki”. Reglamentacja cukru w PRL w latach 1976-1981, "Kwartalnik Historyczny" 2016, nr 4, s. 733-761.
 • Na wschód od Ormowa, „W sieci historii” 2017, nr 2, s. 67-69. Książka – towar deficytowy, „Rzeczpospolita Plus-Minus”, 2017, nr 47, s. 26-27. 
 • Dowodziki proszę!, „Tygodnik Powszechny” 2017, nr 14, s. 49-51. 
 • Zbrodnia Katyńska. Odporni na kłamstwo, Dzieje.pl (11 kwietnia 2017) 
 • Dziś Czarnobyl jutro Żarnowiec, „Dziennik – Gazeta Prawna” 2017, nr 78, s. 14-15. 
 • Zwykły poseł na salonach, „Rzeczpospolita Plus-Minus”, 2017, nr 100, s. 26-27. 
 • Wołanie o kartki. Reglamentacja jako pożądane przez społeczeństwo rozwiązanie problemów z równowagą w handlu wewnętrznym w latach 1976–1980, w: PRL na pochylni 1975–1980, red. Marcin Bukała, Dariusz Iwaneczko, IPN, Rzeszów 2017, s. 446-461. 
 • „Powstańcie, których dręczy głód!” Wokół protestów przeciwko ograniczeniom norm reglamentacyjnych latem 1981 r., w: Yesterday. Studia z historii najnowszej dedykowane prof. Jerzemu Eislerowi w 65. rocznicę urodzin, IPN, ISP PAN, Warszawa 2017, s. 262-282. 
 • Electricity from Peat – Abandoned Plans for a Polish Peat-Fuelled Plant in Wizna. Facts and Contexts, „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace", 2017, nr 2, s. 91-106. 
 • „In order to adapt the consumption...”. The creation of rationing system for petrol in the Polish People’s Republic in the 1980s, „Studia Historiae Oeconomicae” 2017, t. 35. 
 • Wczoraj Moskwa, dziś Bruksela? Polska droga do Unii Europejskiej, w: Problemy gospodarcze III Rzeczypospolitej, red. Anna Jarosz-Nojszewska, SGH, Warszawa 2017, s. 191-208. 
 • Polska Ludowa reglamentowana. Z dr. Andrzejem Zawistowskim rozmawia Adam Leszczyński, „Gazeta Wyborcza Ale Historia”, 2018, nr 13, s. 6-7. 
 • Historia w Wikipedii, w: Historia w przestrzeni publicznej, red. Joanna Wojdon, PWN, Warszawa 2018, s. 351-358. 
 • Razem pamiętamy, w: ZnajZnak – Felismered?, IPN, Warszawa 2018, s. 1 (z Zsolt Horváth i János Tischler). 
 • Együtt emlékezünk, w: ZnajZnak – Felismered?, IPN, Warszawa 2018, s. 1 (z Zsolt Horváth i János Tischler). 
 • ZnajZnak – Felismered? Historyczna gra edukacyjna, IPN, Warszawa 2018, red. naukowa (z Barbarą Bank, Réka Földváryné Kiss, János Tischler) 
 • „Czy jesteś za…” czyli referendalna pułapka, „Dziennik – Gazeta Prawna” 2018, nr 115, s. A8-A9. 
 • Cele bezpieki, „W Sieci Historii” 2018, nr 6, s. 94. Kopiec Powstania Warszawskiego, „W Sieci Historii” 2018, nr 10, s. 94. 
 • Dwa ćwierćwiecza, „Gazeta SGH” 2018, nr 4, s. 40-41. 
 • Zgodnie ze wzorem. Budowa gospodarki centralnie sterowanej w Polsce Ludowej, Polskie Tradycje Gospodarcze. Ośrodek Myśli Politycznej, http://tradycjegospodarcze.pl/tekst/121 
 • Sto lat z rocznicą, „Tygodnik Powszechny” 2018, nr 48, s. 53-55 
 • Rationing in Poland, "Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace" 2018, nr 3, s. 145-161. 
 • Historyjki zamiast historii, „Dziennik – Gazeta Prawna” 2018, nr 233, s. A26-A27. 
 • Żołnierz, ale nie dowódca, „Nowe Książki” 2018, nr 12, s. 55-56. 
 • Wikipedia: wróg i zagrożenie czy sprzymierzeniec i wsparcie? O miejscu internetowej encyklopedii w kształceniu historycznym, "Wiadomości Historyczne" 2018, nr 6, s. 10-13.
 • Recenzja: Hubert Wilk, Między pragmatyzmem a oczekiwaniami. Społeczeństwo, władza i samochody, w Polsce 1945–1970, Instytut Historii PAN, Warszawa 2017, ss. 395,w: "Polska 1944-45/1989. Studia i Materiały", t. 16, Warszawa 2018, s. 314-316. 
 • Profesor Zbigniew Landau (1931-2018), Gazeta SGH 2019, nr 1, s. 16-17. Więzienie, chleb i szachy, „W Sieci Historii” 2019, nr 3, s. 94. 
 • Rabuje, gwałci, kradnie : Polak w obiektywie, „Rzeczpospolita Plus-Minus”, 2019, nr 215, s. 30-31. 
 • Doigrali się, „Tygodnik Powszechny” 2019, nr 48, s. 56-58. 
 • Ogarek i świeczka, "W sieci historii" 2019, nr 11-12, s. 114. 
 • Huta w cieniu Nowej Huty, w: Mój drugi dom? Huta im. Lenina, red. Jacek Salwiński, Muzeum Krakowa, Kraków 2019, s. 19-37.
 • Gra w kolory, czyli Polak, gospodarka i PRL, w: Barbara Hoff : polskie projekty, polscy projektanci, red. Jacek Friedrich, Weronika Szerle, Muzeum Miasta Gdyni, Gdynia 2019, s. 12-19.
 • A Game of Colors: Poles, Economy and the Polish People’s Republic, w: Barbara Hoff : polskie projekty, polscy projektanci, red. Jacek Friedrich, Weronika Szerle, Muzeum Miasta Gdyni, Gdynia 2019, s. 22-28. 
 • Dwutygodnik „Przedpole” i jego krąg, w: Nie tylko „Po prostu”. Prasa w dobie odwilży 1955-1958, red. Michał Przeperski, Paweł Sasanka, IPN, Warszawa 2019, s. 153-187.
 • „Wyzwolenie Warszawy” – stalinowskie słowo wytrych, rozm. Iwona L. Konieczna https://kultura.gazetaprawna.pl/artykuly/1449155,andrzej-zawistowskiwyzwolenie-warszawy.html 
 • «Освобождение» Варшавы — это сталинская манипуляция, https://inosmi.ru/politic/20200117/246644796.html 
 • Pałac klasy robotniczej, który nie powstał. Dlaczego w latach 50. wstrzymano budowę metra w Warszawie?, rozm. Łukasz Lubański, https://tygodnik.tvp.pl/46224590/palac-klasy-robotniczej-ktory-nie-powstal-dlaczego-w-latach-50-wstrzymano-budowe-metra-w-warszawie
 • Koszykowa czyli areszt wewnętrzny Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, „Rakowiecka 37”, 2020, nr 9, s. 175-185. 
 • „Był to mój jedyny syn – los jego mnie niepokoi”, „Dziennik – Gazeta Prawna”. Dodatek specjalny: Katyń – trudna droga do prawdy 2020, nr 71, s. 8. 
 • Brudne kłamstwo w szatach prawdy, „Dziennik – Gazeta Prawna”. Dodatek specjalny: Katyń – trudna droga do prawdy 2020, nr 71, s. 12-13. 
 • Od powietrza, głodu, ognia i wojny czyli (prawie) wszystko już było https://gazeta.sgh.waw.pl/?q=historia/od-powietrza-glodu-ognia-i-wojny-czyli-prawie-wszystko-juz-bylo 
 • The Mark, the Lech and the Zloty, or how Poland’s currency was born, https://polishhistory.pl/the-mark-the-lech-and-the-zloty-or-how-polands-currency-was-born/ 
 • A. Zawistowski: 9 maja Rosja świętuje tryumf Stalina, rozm. Iwona. L. Konieczna, https://dzieje.pl/wiadomosci/dr-hab-zawistowski-9-maja-rosja-swietuje-tryumf-stalina 
 • A ration card for survival - rationing in communist Poland, https://polishhistory.pl/a-ration-card-for-survival-rationing-in-communist-poland/ 
 • Celem planu sześcioletniego było stworzenie w Polsce gospodarki typu sowieckiego, rozm. Michał Szukała, https://dzieje.pl/wiadomosci/dr-hab-zawistowski-celem-planu-szescioletniego-bylo-stworzenie-w-polsce-gospodarki-typu 
 • A. Zawistowski, Reforma walutowa z 1950 r. miała Polaków pozbawić oszczędności, 30 października 2020, rozm. Michał Szukała https://dzieje.pl/wiadomosci/dr-hab-zawistowski-reforma-walutowa-z-1950-r-miala-polakow-pozbawic-oszczednosci 
 • The Central Industrial District – the industrial heart of the Second Polish Republic, https://polishhistory.pl/the-central-industrial-district-the-industrial-heart-of-the-second-polish-republic/ 
 • Powrót do przyszłości. Gospodarka polska pomiędzy PRL a III Rzecząpospolitą, w: Między PRL a III RP (1989–1990). Legalizm czy kontynuacja?, red. Patryk Pleskot, IPN, Warszawa 2020, s. 251-277. 
 • Moscow Yesterday, Brussels Today? Polish Road to the European Union, in: Selected economic issues of the Third Republic of Poland, ed. Anna Jarosz-Nojszewska, SGH, Warsaw 2020, p. 183-199. 
 • Złodziej przychodzi nocą, „W sieci Historii” 2021, nr 1-2, s. 22-23.​
 • Gdynia. Poland’s window to the sea, https://polishhistory.pl/gdynia-polands-window-to-the-sea/ 
 • „Skończyło się. Doigrali się”. Wrzesień 1939 roku w optyce sowieckiej propagandy filmowej, w: Wrzesień 1939. Filmowe teksty i konteksty, red. Barbara Giza, Tadeusz Lubelski, WN Scholar, Warszawa 2021, s. 217-238. 
 • Przy ul. Koszykowej w Warszawie w zasadzie znajdowały się trzy areszty, rozm. Michał Szukała, https://dzieje.pl/wiadomosci/dr-hab-zawistowski-przy-ul-koszykowej-w-warszawie-w-zasadzie-znajdowaly-sie-trzy-areszty  
 • 40 lat temu do portfeli Polaków trafiły kartki na mięso, https://muzhp.pl/pl/c/2464/40-lat-temu-do-portfeli-polakow-trafily-kartki-na-mieso?fbclid=iwar2j7ivklgx_sv23hhmw8ypn-vaydwgeldmy5nsh47bsc6zolnde22bknd8 
 • Choć władze PRL zwalczały pomysł kartek na mięso, on powracał, rozm. Michał Szukała, https://dzieje.pl/wiadomosci/dr-hab-zawistowski-choc-wladze-prl-zwalczaly-pomysl-kartek-na-mieso-powracal 
 • Gra znaczonym kartami, czyli dokumenty jako narzędzie historycznej manipulacji. Casus internetowych rosyjskich „stron archiwalnych” https://hi-storylessons.eu/pl/disinformation/analiza-wybranych-rosyjskich-portali-dokumentacyjnych-2/
 • Wybitne dzieło w propagandowych ramach. Przypadek Marzenia Michaiła Romma https://hi-storylessons.eu/pl/disinformation/obraz-polski-i-polakow-w-sowieckich-filmach-na-przykladzie-filmu-marzenie/ 
 • Outstanding Work in the Service of Propaganda: the Case of Mikhail Romm’s ‘The Dream’ https://hi-storylessons.eu/disinformation/the-image-of-poland-and-poles-in-soviet-films-on-the-example-of-the-film-dream/ 
 • The Case of Russian ‘Archive Websites’ https://hi-storylessons.eu/disinformation/analysis-of-selected-russian-documentary-portals-2/ 
 • Factories for the people? The nationalization of industry in Poland, https://polishhistory.pl/factories-for-the-people-the-nationalization-of-industry-in-poland/ 
 • Wciąż tam są sprawiedliwi, rozm. Estera Flieger, „Dziennik – Gazeta Prawna” 2021, nr 146, s. 22-23. 
 • Rozkazy dowództwa Powstania Warszawskiego. Część 1: 10 czerwca – 2 września 1944 r., red. Katarzyna Utracka, Rafał Brodacki, Andrzej Chielarz, Grzegorz Jasiński, MPW. Warszawa 2021. (współpraca). 
 • Between economy and politics. Polands agricultural reforms, https://polishhistory.pl/between-economy-and-politics-polands-agricultural-reforms/ 
 • “A na co mi pieniądze? Co innego kartki!” Reglamentacja kartkowa w Polsce Ludowej – system, etapy, patologie, w: Od wymiany do wymiany. Banknoty polskie 1945-1995, red. Robert Klementowski, Maciej Szymczyk, Muzuem Papiernictwa, Dusznik Zdrój – Wrocław - Warszawa 2021, s. 89-103. 
 • Modernizując miasto – zmodernizujmy społeczeństwo. Próby zbudowania warszawskiego metra w okresie Polski Ludowej, w: Modernizacja bez suwerenności. Przemiany gospodarcze i społeczne w Polsce Ludowej, red. Paweł Grata, WUR, Rzeszów 2021, s. 428-446. 
 • Stan wojenny z perspektywy gospodarczej, rozm. Małgorzata Machałek, „Wiadomości Historyczne” 2021, nr 6, s. 20-23. 
 • 100 lat historii złotego, https://dlapolonii.pl/100-lat-historii-zlotego/ 
 • Nazwisko Gierek stało się hasłem marketingowym, rozm. Anna Kruszyńska, https://dzieje.pl/wiadomosci/prof-zawistowski-nazwisko-gierek-stalo-sie-haslem-marketingowym 
 • 100 lat historii złotego https://www.polonorama.com/100-lat-historii-zlotego/ • Stracona dekada, „Gazeta SGH” 2022, nr 1, s. 76-78. 
 • Janusz Kaliński. Ekonomista. Historyk. Nauczyciel akademicki, SGH, Warszawa 2022 (red. naukowa) 
 • Dziś dla Rosjan 9 maja jest świętem ich przodków, rozm. Michał Szukała https://dzieje.pl/wiadomosci/dr-hab-zawistowski-dzis-dla-rosjan-9-maja-jest-swietem-ich-przodkow 
 • Czym dla Rosjan jest 9 maja. "Defilada? Znacznie ważniejsze wydarzenia będą później...", rozm. Michał Szukała, https://wiadomosci.dziennik.pl/historia/aktualnosci/artykuly/8414477,9-maja-rosja-wladimir-putin-defilada-parada-ii-wojna-swiatowa-rosjanie.html 
 • Hasła o walce z „nazistami” trafiają do Rosjan z wielką łatwością, rozm. Michał Szukała, https://www.polskieradio24.pl/5/1223/Artykul/2954234,Dr-hab-Zawistowski-narracja-o-walce-z-nowymi-nazistami-trafia-do-Rosjan-z-wielka-latwoscia 
 • Ekonomista, historyk, nauczyciel akademicki. Uroczyste odnowienie doktoratu prof. dr hab. Janusza Kalińskiego, „Gazeta SGH” 2022, nr 2, s. 24. 
 • Stanisław Wojciechowski – prezydent z SGH, https://gazeta.sgh.waw.pl/historia/stanislaw-wojciechowski-prezydent-z-sgh (z Jerzym Łazorem) 
 • Powstanie sierpniowe czy powstanie warszawskie?, https://www.1944.pl/artykul/powstanie-sierpniowe-czy-powstanie-warszawskie 
 • Stanisław Wojciechowski – the President from SGH, https://gazeta.sgh.waw.pl/en/historia/stanislaw-wojciechowski-prezydent-z-sgh (z Jerzym Łazorem) 
 • Bitwa Warszawska – bój, którego nie było? Wojna polsko-bolszewicka i jej echa w sowieckich filmach fabularnych lat dwudziestych i trzydziestych, w: Warszawiacy przeciw bolszewikom 1920, Studia historyczne., red. Michał Zarychta, IPN, Warszawa 2022, s. 259-274. 
 • W 1944 r. przywódcy polskiej konspiracji byli zakładnikami „zegara historii”, rozm. Anna Kruszyńska, https://dzieje.pl/wiadomosci/dr-hab-zawistowski-w-1944-r-przywodcy-polskiej-konspiracji-byli-zakladnikami-zegara 
 • Zapomniany kontekst, https://www.1944.pl/artykul/zapomniany-kontekst,5304.html?fbclid=IwAR0xXR0ulNb6kkhESN7QHPEF1YqdTSmu8dtkRvK_glSonZ6ET1oOldS1Vw4 
 • „Polska nie na sprzedaż”. Przeciwnicy integracji Polski z Unią Europejską i ich argumenty 1991–2004, w: Modernizacja gospodarcza czasów transformacji ustrojowej, red. Paweł Grata, UR, Rzeszów 2022, s. 109-128.
 
 
 

 Kontakt

 

​ andrzejzawistowski.jpg

e-mail: azawist@sgh.waw.pl