Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Skład osobowy : Andrzej Zawistowski
KES - Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej - Skład osobowy
 

 Dr hab. Andrzej Zawistowski

 

Zainteresowania badawcze:

Absolwent Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego (1998), doktor ekonomii (2007) i doktor habilitowany historii (2018). Od 1998 r. pracownik Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej SGH, w latach 2004-2007 nauczyciel historii w Niepublicznym Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH. W latach 2012-2016 kierował Biurem Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej - największą instytucją badawczo-edukacyjną zajmującą się najnowszą historią Polski. W latach 2017–2020 kierownik Działu Historycznego Muzeum Powstania Warszawskiego. Od 2020 r. pracownik Ośrodka Badań nad Totalitaryzmami Instytutu Pileckiego.​

Zajmuje się badaniami nad politycznymi, gospodarczymi i społecznymi aspektami historii Polski w XX wieku ze szczególnym uwzględnieniem dziejów PRL. Autor kilkudziesięciu prac naukowych i kilkuset prac popularnonaukowych, m.in. pierwszej monografii handlu reglamentowanego w Polsce ("Bilety do sklepu. Handel reglamentowany w PRL", PWN 2017) oraz serii prac dotyczących historii Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Autor wydawnictw o charakterze edukacyjnym, m.in. podręcznika „Historia 8” (WSiP 2018) oraz opracowania merytorycznego opublikowanej w kilkunastu językach historycznej gry planszowej „Kolejka”. W latach 2012-2016 przewodniczący Rady Programowej popularnonaukowego czasopisma historycznego "pamięć.pl". Członek-założyciel Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej.


Dydaktyka:

Oferowane wykłady – Studium Licencjackie 

 • 110440-0664 Historia gospodarcza 
 • 136990-0664 Historia PRL 

Seminaria licencjackie i magisterskie 

 • Społeczne i gospodarcze dzieje Polski w XX w. 
 • Historia miast polskich po 1944 r. 
 • Historia PRL 

Sygnatury: 199991 (seminarium licencjackie) i 299991 (seminarium magisterskie)


Profile w serwisach akademickich:

academia.edu

ResearchGate


Publikacje:

Monografie, bibliografie i książki popularnonaukowe:


A. Zawistowski, Stacja plac Dzierżyńskiego, czyli metro, którego Warszawa nie zobaczyła Budowa warszawskiej kolei podziemnej w latach 50. XX w., Trzecia Strona, Warszawa 2019, 272 s.

Monografia zdobyła w 2019 roku Nagrodę Klio II stopnia w kategorii Varsaviana.

Książka była równiez nominowana w 2019 w konkursie „Książka Historyczna Roku" o nagrodę im. Oskara Haleckiego.


zobacz więcej na stronie wydawnictwa

A. Zawistowski, Bilety do sklepu. Handel reglamentowany w PRL, PWN, Warszawa 2017, 584 s.

Monografia zdobyła nagrodę czytelników dla najlepszej książki historycznej 2018 roku w kategorii "Okiem badacza" w ramach plebiscytu „Historia Zebrana" organizowanego przez 
redakcje Histmag.org i Granice.pl.

Książka została również wyróżniona w konkursie „Książka Historyczna Roku" o nagrodę im. Oskara Haleckiego.


zobacz więcej na stronie wydawnictwaA. Zawistowski, Kombinat. Dzieje Zambrowskich Zakładów Przemysłu Bawełnianego – wielkiej inwestycji planu sześcioletniego, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa-Białystok 2009, 414 s.​ 

pobierz książkę

M. Lizut, A. Zawistowski, Dekady, Tom IV: 1975-1984, Wydawnictwo Imbir / Biblioteka „Gazety Wyborczej”, Warszawa 2006 286 s. 

A. Jarosz, J. Kaliński, A. Zawistowski, Bibliografia historii gospodarczej Polski w latach 1944-1989, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2003, s. 510.

academia.edu pobierz książkę

Wydawnictwa źródłowe:


Sprawy gospodarcze w dokumentach pierwszej Solidarności, tom I: 16 sierpnia 1980–30 czerwca 1981, wybór, wstęp i opracowanie J. Luszniewicz, A. Zawistowski, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2008, 488 s. 

pobierz książkę

Podręczniki:

podręcznik.jpg

Historia 8, WSiP, Warszawa 2018, 240 s. (z Wojciechem Kalwatem i Piotrem Szlantą)

Książki pod redakcją:


Ekonomia, społeczeństwo, polityka. Studia ofiarowane prof. dr. hab. Januszowi Kalińskiemu w 70. Rocznicę urodzin, red. A. Zawistowski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011, 551 s.​

Historia Wydziału i Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki / Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (1968-2008), red. J. Luszniewicz, A. Zawistowski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008, 450 s.

Stare okręgi przemysłowe. Dylematy industrializacji i dezindustrializacji, red. W. Morawski i A. Zawistowski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008, 395 s.

Inne publikacje:


 • Echa budowy Zambrowskich Zakładów Przemysłu Bawełnianego w prasie lokalnej i ogólnopolskiej w połowie lat pięćdziesiątych. Przyczynek do dziejów wielkich inwestycji planu 6-letniego, /w/ Między gospodarką a polityką. Księga jubileuszowa Pana Profesora Zbigniewa Landaua, red. W. Morawski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2001, s. 267-278.
  XXVI Objazd Historyczny SGH. Wołyń, 17-21 października 2001, Gazeta SGH nr 147 (1.12.2001), s. 4.
 • Wokół samorozwiązania Komitetu Samoobrony Społecznej KOR. Wystąpienie Edwarda Lipińskiego na forum I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ "Solidarność" i jego echa, Studia i prace. Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, nr 2, 2002. Z prac Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej Szkoły Głównej Handlowej, s. 89-100, sum.
 • Bibliografia prac prof. dr. hab. Bogdana Grzelońskiego, Studia i prace. Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, nr 2, 2002. Z prac Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej Szkoły Głównej Handlowej, s. 150-168.
 • Zeszyty Regionalne. Pismo poświęcone dziejom i kulturze północno-wschodniego Mazowsza nr 1/2003. Redakcja naukowa i wstęp.
 • Cena bawełnianej przędzy. Obraz Zambrowskich Zakładów Przemysłu Bawełnianego i jego pracowników w doniesieniach prasy lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych, Zeszyty Regionalne. Pismo poświęcone dziejom i kulturze północno-wschodniego Mazowsza nr 1/2003, s. 167-181.
 • Emil Jerzy Czerniawski, Trzy lata w marszu I Brygady. Korespondencja Emila Jerzego Czemiawskiego z ziemi łomżyńskiej (1916-1917), Zeszyty Regionalne. Pismo poświęcone dziejom i kulturze północno-wschodniego Mazowsza nr 1/2003, s. 193-212.
 • "Zeszyty Regionalne. Pismo poświęcone dziejom i kulturze północno-wschodniego Mazowsza" nr 2, 2004. Redakcja naukowa i wstęp.
 • Konflikty w Zambrowskich Zakładach Przemysłu Bawełnianego w latach 1963-1980 w świetle akt Służby Bezpieczeństwa, "Zeszyty Regionalne", nr 2, 2004, s. 71-82.
 • Dzieje Zambrowa i okolic na łamach czasopism lokalnych w latach 1989-2002. Bibliografia, "Zeszyty Regionalne", nr 2, 2004, s. 101-111.
 • Gospodarka Polski Ludowej w kawale politycznym, w: Janusz Kaliński, Historia Gospodarcza Polski Ludowej, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2005, s. 109-123.
 • Żart z prochami generała, rozmawiał Tomasz Urzykowski, "Gazeta Stołeczna" (dodatek do Gazety Wyborczej nr 2084911), 7 września 20005, s. 6.
 • Szkoła Główna Planowania i Statystki w latach 1980-1981, "Gazeta SGH" nr 211 (wydanie specjalne), 28 września 2005, s. 3, 4-11.
 • Sąsiad w krzywym zwierciadle. Obraz ZSRR w kawale politycznym okresu Polski Ludowej, w: Polska i jej sąsiedzi. Uwarunkowania gospodarcze, polityczne i kulturowe, red. Joachim Osiński, SGH, Warszawa 2005, s. 377-399.
 • Czerwona twierdza zmienia kolor. Szkoła Główna Planowania i Statystyki w latach 1980-1981, „Mówią Wieki” 2006, nr 4 (556), s. 40-43. 
 • Czesław Nowiński – rektor SGPiS w latach 1949-1952, w: Poczet rektorów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, red. Janusz Kaliński, SGH, Warszawa 2006, s. 95-97. 
 • Kazimierz Romaniuk – rektor SGPiS w latach 1959-1965, w: Poczet rektorów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, red. Janusz Kaliński, SGH, Warszawa 2006, s. 111-114 
 • Wiesław Sadowski – rektor SGPiS w latach 1965-1978, w: Poczet rektorów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, red. Janusz Kaliński, SGH, Warszawa 2006, s. 117-121 
 • Stanisław Nowacki – rektor SGPiS w latach1978-1983, w: Poczet rektorów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, red. Janusz Kaliński, SGH, Warszawa 2006, s. 123-125 
 • Zygmunt Bosiakowski – rektor SGPiS w latach1983-1990, w: Poczet rektorów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, red. Janusz Kaliński, SGH, Warszawa 2006, s. 127-129 
 • Aleksander Müller – rektor SGPiS i SGH w latach 1990-1993 , w: Poczet rektorów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, red. Janusz Kaliński, SGH, Warszawa 2006, s. 131-134 
 • Janina Jóźwiak – rektor SGH w latach 1993-1999, w: Poczet rektorów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, red. Janusz Kaliński, SGH, Warszawa 2006, s. 137-140.
 • Marek Dariusz Rocki – rektor SGH w latach 1999-2005, w: Poczet rektorów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, red. Janusz Kaliński, SGH, Warszawa 2006, s. 143-147. 
 • Adam Bartłomiej Budnikowski – rektor SGH od 2005 r., w: Poczet rektorów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, red. Janusz Kaliński, SGH, Warszawa 2006, s. 149-151. 
 • Trudne lata 80. Szkoła Główna Planowania i Statystyki 1980-1990, w: Historia Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 1906-2006, red. Wojciech Morawski, SGH, Warszawa 2006, s. 265-315.
 • „Folklor” stanu wojennego, rozmawiał Tomasz Urzykowski, „Gazeta Stołeczna” (dodatek do Gazety Wyborczej nr 5297), 13 grudnia 2006, s. 5. (wkładka: Warszawa 13 grudnia 1981)
 • Struktura organizacyjna SGH/SGPiS po 1945 roku, w: Tradycje szkolnictwa ekonomicznego w Polsce po 1945 roku, red. Wojciech Morawski, SGH, Warszawa 2007, s. 143 – 157.
 • Próby zreformowania gospodarki centralnie kierowanej w Polsce w latach 1980-1981, Studia i prace. Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, 2007, z. 13, s. 421-445. (z Łukaszem Dwilewiczem, Januszem Kalińskim, Łukaszem Paprotnym)
 • Jak powstał Wydział Ekonomiczno-Społeczny?, „Gazeta SGH” 2008, nr 2, s. 17-19. (z Jackiem Luszniewiczem)
  Kiedy Wydział Ekonomiczno-Społeczny stał się Kolegium Ekonomiczno-Społecznym, „Gazeta SGH” 2008, nr 2, s. 19-20. (z Jackiem Luszniewiczem)
 • Czy mamy już socjalizm czy będzie gorzej? Kawały polityczne na temat gospodarki PRL i warunków bytowych obywateli Polski Ludowej – próba antologii, w: Gospodarka i społeczeństwo w czasach PRL-u (1944-1989), red. Elżbieta Kościk, Tomasz Głowiński, GAJT, Wrocław 2007, s. 531-548.
 • Zambrów – losy miasta i kombinatu. Przyczynek do dziejów nieudanej rozbudowy Białostockiego Okręgu Przemysłowego, w: Stare okręgi przemysłowe. Dylematy industrializacji i dezindustrializacji, red. Wojciech Morawski i Andrzej Zawistowski, SGH, Warszawa 2008, s. 39-58.
 • Historia Wydziału Ekonomiczno-Społecznego i Kolegium Ekonomiczno-Społecznego, w: Historia Wydziału Ekonomiczno-Społecznego i Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki / Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (1968-2008), red. Jacek Luszniewicz, Andrzej Zawistowski, SGH, Warszawa 2008, s. 7-296. (z Jackiem Luszniewiczem)
 • Uprzemysłowienie województwa białostockiego w planie sześcioletnim. Zamierzenia i efekty, „Pamięć i Sprawiedliwość” 2008, nr 2 (13), 105-119.
 • Próby zreformowania gospodarki centralnie kierowanej w Polsce w latach 1981-1989, Studia i prace. Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, 2008, z. 15, s. 386-421. (z Łukaszem Dwilewiczem, Januszem Kalińskim, Łukaszem Paprotnym)
  Punkty konsultacyjne SGPiS, „Gazeta SGH”, 2009, nr 2, s. 35.
 • Wczoraj Moskwa, dziś Bruksela, „Rzeczpospolita” (dodatek specjalny: „Czas wolności, czas przedsiębiorczości”) 2009, nr 129 (3 czerwca), s. 8.
 • II wojna światowa – polski bilans, „Kurier galicyjski” 2009, nr 16, s. 6-7.
 • Absurdy PRL – kalendarz historyczny 2010, IPN, Warszawa 2009
 • „Drogi” towarzysz Gierek. O latach 1970–1980 z Małgorzatą Choma-Jusińską, Jerzym Eislerem i Andrzejem Zawistowskim rozmawia Barbara Polak, „Biuletyn IPN” 2010, nr 3, s. 2-16.
 • Jak rzeźbiono Człowieka z marmuru?, „Biuletyn IPN” 2010, nr 3, s. 63-68.
 • Polska Ludowa. Wzrost podporządkowany doktrynie politycznej, w: Polskie osiągnięcia gospodarcze. Perspektywa historyczna, red. Janusz Kaliński, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010, s. 182-212.
 • My nie błagamy o wolność. My o nią walczymy, w: 303. Historyczna gra planszowa, IPN, Warszawa 2010, s. 1-2.
 • We do not beg for freedom. We fight for freedom, w: 303. Historical educational board game, IPN, Warszawa 2010, s. 1-2.
 • My o svobodu neprosíme. Bojujeme o ni, w: 303. Desková edukačna hra, IPN, Warszawa 2010, s. 1-2.
 • O socjalistycznym podejściu do sklepu, czyli o kolejkach (i nie tylko) w PRL, w: Kolejka. Historyczna gra planszowa, IPN, Warszawa 2010, s. 26-39.
 • Od kryzysu do kryzysu, "Kryzys nasz codzienny" (dodatek do "Gościa Niedzielnego" 2010, nr 49), s. 4-5.
 • Kartki i bony, "Kryzys nasz codzienny" (dodatek do "Gościa Niedzielnego" 2010, nr 49), s. 15.
 • Czas na rehabilitację Wikipedii?, "Rzeczpospolita" 2011, nr 9 (13 stycznia) s. A15.
 • O komunistycznym Janosiku, czyli jak PRL zabierał jednym i nie dawał drugim, „Tygodnik Powszechny” 2011, nr 24
 • Dziewiętnastowieczny socjalista w dwudziestowiecznej rzeczywistości. Edward Lipiński (1888-1986), "Biuletyn IPN", 2011, nr 7, s. 65-73.
 • O socjalistycznym podejściu do sklepu, czyli o kolejkach (i nie tylko) w PRL, [w:] Kolejka. Historyczna gra planszowa, IPN, Warszawa 2011, s. 26-39. (także wydanie 2 i 3.
 • “The socialist approach to the store”: A story of queuing in the People's Republic of Poland, w: Queue. Historical educational board game, IPN, Warszawa 2011, s. 28-41.
 • Bój o gospodarkę, "Newsweek Polska Extra: Stan wojenny – odtajnione archiwa IPN", 2011, s. 85-87.
 • Kartki z kalendarza. Kalendarz historyczny, IPN, Warszawa 2011.
 • Od święta 22 lipca do Inspekcji Robotniczo-Chłopskiej. Meandry kolejkowego życia, [w:]Ogonek – dodatek do historycznej gry planszowej Kolejka, IPN, Warszawa 2011, 13- 17.
 • Z „Solidarnością” do wolności. Teka edukacyjna IPN, IPN, Warszawa 2011 (współautor)
 • Trzy próby walki z nierównowagą w handlu detalicznym – trzy okresy reglamentacji artykułów pierwszej potrzeby w Polsce Ludowej, „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace", 2011, nr 3, s. 105-132.
 • 35 lat temu władze PRL wprowadziły kartki na cukier, dzieje.pl (http://dzieje.pl/content/35-lat-temu-w%C5%82adze-prl-wprowadzi%C5%82y-kartki-na-cukier).
 • Zagubione autostrady, „Pamięć.pl” 2012, nr 2, s. 41-44.
 • Pan tu nie stał, czyli przepychanki kolejkowe na Wielkim Murze Chińskim. Okiem historyka, „Pamięć.pl” 2012, nr 2, s. 67.
  Ekonomia, społeczeństwo, polityka. Studia ofiarowane prof. dr. hab. Januszowi Kalińskiemu w 70. Rocznicę urodzin, SGH, Warszawa 2011, 551 s. (redakcja naukowa)
 • Reglamentacja artykułów żywnościowych w Polsce w latach 1976-1989, w: Ekonomia, społeczeństwo, polityka. Studia ofiarowane prof. dr. hab. Januszowi Kalińskiemu w 70. rocznicę urodzin, SGH, Warszawa 2011, s. 501-511.
 • The socialist approach to the store: A story of queuing in the People's Republic of Poland, in: Queue. Historical educational board game, IPN, Warszawa 2012, s. 28-41.
 • Социалистический подход к магазинам, или об очередях (и не только) в ПНР, в: О́чередь. историческая  настольная игра, IPN, Warszawa 2012, s. 28-41.
 • Das sozialistische Ladenkonzept oder Über Warteschlangen in der Volksrepublik Polen, in: Warteschlange. Historische Brettspiel, IPN, Warszawa 2012, s. 28-41.
 • Un acercamiento socialista a las tiendas, o las colas (y no sólo) en la República Popular de Polonia, en: La cola. Juego histórico de mesa, IPN, Warszawa 2012, s. 28-41.
 • Polska(?) Rzeczpospolita Ludowa, „Pamięć.pl” 2012, nr 4-5, s. 24-28.
 • Personalne rozgrywki w FSC. Okiem historyka, Pamięć.pl” 2012, nr 6, s. 69.
 • „Komunizm – La Belle Époque. Dekada lat siedemdziesiątych XX wieku w europejskich państwach bloku sowieckiego”.  Wystawa i katalog, IPN, Warszawa 2012, 64 s.
 • Czy PRL była Polską?, „Głos nauczyciela” (Chicago), 2012, nr 3, s. 14-15.
 • Polska(?) Rzeczpospolita Ludowa, „Myśl. Biuletyn Związku Nauczycielstwa Polskiego w Kanadzie”, 2012, nr 181/182, s. 17-21.
 • Polska(?) Rzeczpospolita Ludowa, „Kurier Polski of Minnesota” 2012, nr 17, s. 1, 6-7.
 • Męka i zmartwychwstanie Karola Szostaka czyli „Solidarność” w oczach partyjnego reżysera, „Mówią Wieki”, 2012, nr 12, s. 36-41.
 • 11 listopada III Rzeczpospolitej, „Pamięć.pl” 2012, nr 8, s. 41-44.
 • IPN: Jesteśmy pogotowiem historycznym, rozmawiał Adam Leszczyński, „Gazeta Wyborcza” 2012, nr 265 (13 listopada 2012 r.), s. 10.
 • Trzy „pięciolatki”. Industrializacja województwa białostockiego w latach 1956–1970, w: Mała stabilizacja w województwie białostockim 1956-1970, red. Marcin Markiewicz, IPN, Białystok 2012, s. 77-96.
 • Uprzemysłowienie województwa białostockiego w latach 1950 – 1970, „Optimum. Studia ekonomiczne”, 2012, nr 3, s. 59-77. 
 • O socjalistycznym podejściu do sklepu, czyli o kolejkach (i nie tylko) w PRL, w: Kolejka. Historyczna gra planszowa, IPN, Warszawa 2013, s. 26-39. 
 • “The socialist approach to the store”: A story of queuing in the People's Republic of Poland, in: Queue. Historical educational board game, IPN, Warszawa 2013, s. 28-41. 
 • Социалистический подход к магазинам, или об очередях (и не только) в ПНР, в: О́чередь. историческая настольная игра, IPN, Warszawa 2013, s. 28-41. 
 • Das sozialistische Ladenkonzept oder Über Warteschlangen in der Volksrepublik Polen, in: Warteschlange. Historische Brettspiel, IPN, Warszawa 2013, s. 28-41. 
 • 店への共産主義的 アプローチ ポーランド人民共和国(PRL)時代の行列, IPN, Warszawa 2013, s. 28-41. 
 • Sur l’approche socialiste du magasin, donc des queues (et pas seulement) pendant la PRL (République populaire de Pologne), «La queue». Le jeu de société historique, IPN, Warszawa 2013, s. 15-41. 
 • Magazinul din perspectiva socialistă: O poveste despre statul la coadă în Republica Populară Polonă, Jocul „Stai la coadă!”, IPN, Warszawa 2013, s. 26-39. 
 • Od święta 22 lipca do Inspekcji Robotniczo-Chłopskiej. Meandry kolejkowego życia, w „Ogonek – dodatek do historycznej gry planszowej Kolejka”, IPN, Warszawa 2013, 13-17. 
 • Uroki reglamentacji, „Pamięć.pl” 2013, nr 8, s. 32-36. 
 • Książki na właściwej półce, „Pamięć.pl” 2013, nr 5, s. 67-68. 
 • Wykus 1988 z perspektywy ćwierćwiecza, „Kuryer Kielecki” 2013, nr 18 [dodatek do „Echa Dnia” 13.06.2013 r., nr 135 (11190)], s. 7. 
 • Prof. Edward Lipiński pisze do SLD, „Rzeczpospolita”, 2013, nr 132 (8-9 czerwca) [dodatek „Plus Minus”, 2013, nr 23], s. 6-7. 
 • Historia i racja stanu, „Rzeczpospolita”, 2013, nr 148 (27 czerwca), s. 13. 
 • Historia, w wyobrażenia o przeszłości (ankieta), „Pamięć i Sprawiedliwość. Pismo naukowe poświęcone historii najnowszej, 2013, nr 2(22), s. 36-37. 
 • Alternatywy 4 – historie prawdziwe, w: Alternatywy 4. Gra planszowa, TVP, Inter-Gra, Warszawa 2013, s. 15-16. 
 • Odwrót kontrolowany, „Rzeczpospolita” 2014, nr 5 (8 stycznia), s. 11. 
 • Ładunek powrotny, „Pamięć.pl” 2014, nr 2, s. 62. 
 • Dzieje bratniej pomocy, „Rzeczpospolita” 2014, nr 64 (18 marca), s. 12. 
 • ZnajZnakHistorii – czyli historia Polski opowiedziana symbolami, w: ZnajZnak – czyli historia Polski opowiedziana symbolami, IPN, Warszawa 2014, s. 7- 24. 
 • Niezbędnik historyczny polonijnego ucznia: tuzin dat z dwudziestowiecznej historii Polski, które trzeba znać, „Myśl. Biuletyn Związku Nauczycielstwa Polskiego w Kanadzie”, 2014, nr 187, s. 17-24. 
 • Kombinat. Dzieje Zambrowskich Zakładów Przemysłu Bawełnianego – wielkiej inwestycji planu sześcioletniego, IPN, Warszawa-Białystok 2009, 414 s. (wydanie 2014: epub i mobi). 
 • Twelve Dates from the 20th Century History of Poland One Needs to Know, in: Poland. In the Heart of European History, IPN, Warszawa 2014, s. 11-16. 
 • Пригадаймо світу про боротьбу за свободу, „Волинський Монітор” 2014, nr 14, s. 2. 
 • Reglamentacja w Polsce Ludowej, IPN, Warszawa 2014, ss. 136. (dodatek do: Reglamentacja. Gra na kartki. Planszowe edukacyjna gra historyczna). 
 • O socjalistycznym podejściu do sklepu, czyli o kolejkach (i nie tylko) w PRL, w: Kolejka. Historyczna gra planszowa, IPN, Warszawa 2014, s. 26-39. 
 • “The socialist approach to the store”: A story of queuing in the People's Republic of Poland, in: Queue. Historical educational board game, IPN, Warszawa 2014, s. 28-41. 
 • Социалистический подход к магазинам, или об очередях (и не только) в ПНР, в: О́чередь. историческая настольная игра, IPN, Warszawa 2014, s. 28-41. 
 • Das sozialistische Ladenkonzept oder Über Warteschlangen in der Volksrepublik Polen, in: Warteschlange. Historische Brettspiel, IPN, Warszawa 2014, s. 28-41. 
 • 店への共産主義的 アプローチ ポーランド人民共和国(PRL)時代の行列, IPN, Warszawa 2014, s. 28-41. 
 • Sur l’approche socialiste du magasin, donc des queues (et pas seulement) pendant la PRL (République populaire de Pologne), «La queue». Le jeu de société historique, IPN, Warszawa 2014, s. 15-41. 
 • Od święta 22 lipca do Inspekcji Robotniczo-Chłopskiej. Meandry kolejkowego życia, w „Ogonek – dodatek do historycznej gry planszowej Kolejka”, IPN, Warszawa 2014, 13- 17.
 • Rok 1946: pierwszy spór o „czterech śpiących”, „W sieci Historii” 2015, nr 1, s. 52-54. 
 • Defilada, której nie było, „Tygodnik Powszechny” 2015, nr 17, s. 51-53. 
 • Парадный марш, которого не было, http://inosmi.ru/world/20150425/227711576.html (26 kwietnia 2015) 
 • Русия носи позора на съюзник на Хитлер, http://www.faktor.bg/politika/44374-rusiya-nosi-pozora-na-sayuznik-na-hitler.html (2 maja 2015) 
 • Reglamentacja w Polsce Ludowej, IPN, Warszawa 2015, ss. 136. (dodatek do: Reglamentacja. Gra na kartki. Planszowe edukacyjna gra historyczna). 
 • Das sozialistische Ladenkonzept oder Über Warteschlangen in der Volksrepublik Polen, in: Kolejka. Historische Brettspiel, Huch!&Friends, Günzburg 2015, s. 25-37. 
 • “The socialist approach to the store”: A story of queuing in the People's Republic of Poland, in: Queue. Historical educational board game, IPN, Warszawa 2015, s. 26-39. 
 • Sur l’approche socialiste du magasin, donc des queues (et pas seulement) pendant la PRL (République populaire de Pologne), «La queue». Le jeu de société historique, IPN, Warszawa 2015, s. 26-39. 
 • Das sozialistische Ladenkonzept oder Über Warteschlangen in der Volksrepublik Polen, in: Warteschlange. Historische Brettspiel, IPN, Warszawa 2015, s. 26-39. 
 • Un acercamiento socialista a las tiendas, o las colas (y no sólo) en la República Popular de Polonia, en: La cola. Juego histórico de mesa, IPN, Warszawa 2015, s. 26-39. 
 • O socjalistycznym podejściu do sklepu, czyli o kolejkach (i nie tylko) w PRL, w: Kolejka. Historyczna gra planszowa, IPN, Warszawa 2015, s. 26-39. 
 • Magazinul din perspectiva socialistă: O poveste despre statul la coadă în Republica Populară Polonă, Jocul „Stai la coadă!”, IPN, Warszawa 2015, s. 26-39. 
 • Okręt flagowy Instytutu Pamięci Narodowej, „W sieci Historii” 2015, nr 6, s. 10-13. 
 • Twelve Dates from the 20th Century History of Poland One Needs to Know, in: Poland. In the Heart of European History, IPN, Warszawa 2015, s. 23-28. 
 • Разказът на картата, „Сега", 14 września 2015, s. 15. 
 • Świadectwo mapy, http://www.sofia.msz.gov.pl/ (17 września 2015) 
 • 1945: wyzwolenie?, „Myśl. Biuletyn Związku Nauczycielstwa Polskiego w Kanadzie”, 2015, nr 191/192, s. 37-40. 
 • Odbudowa, w: Historia zabytkowego kampusu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, red. W. Morawski, SGH, Warszawa 2015, s. 105-114. 
 • Dom Profesorski – nieformalna siedziba KOR, w: Historia zabytkowego kampusu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, red. W. Morawski, SGH, Warszawa 2015, s. 135-146. 
 • Социалистический подход к магазинам, или об очередях (и не только) в ПНР, в: О́чередь. историческая настольная игра, Trefl, Gdynia 2015, s. 26-33. 
 • A boltokhoz való szocialista hozzáállásról, avagy a sorokról (és egyébről) a lengyel népköztársaságban „Sorban állás” társasjáték, Trefl, Gdynia 2015, s. 26-36. 
 • “The socialist approach to the store”: A story of queuing in the People's Republic of Poland, in: Queue. Historical educational board game, Trefl, Gdynia 2015, s. 26-39. 
 • Kapitalizm albo śmierć? Ekonomiczne kulisy upadku władzy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w 1989 roku, w: Krok ku wolności. Wybory czerwcowe 1989 i ich konsekwencje, red. K. Białecki, S. Jankowiak, R. Reczek, IPN, UAM, Poznań 2015, s. 20-46. 
 • Armia Czerwona do Czerwonego Boru, „Rzeczpospolita” 2016, nr 14 (19 stycznia), s. 11. 
 • Красную Армию — в Червоный бор, http://inosmi.ru/social/20160119/235105120.html (19 tycznia 2016)
 • Kartki na wojnę, której nie było. Planowany mechanizm reglamentacji artykułów pierwszego zapotrzebowania w PRL w wypadku sytuacji nadzwyczajnej, „Dzieje Najnowsze” 2016, nr 1, s. 67-82. 
 • „Władza tak chciała kupić sobie spokój”. 35 lat temu zdecydowano o kartkach na mięso, z dr. Andrzejem Zawistowskim rozmawia Joanna Skrzypiec, money.pl, 28.02.2016. 
 • Moskwa, 9 maja, święto. Ale czego?, „Gość Niedzielny”, 2016, nr 19, s. 44-45. 
 • «Москва, 9 мая, праздник. Но какой?», http://news.ivest.kz/106129150-moskva-9-maya-prazdnik-no-kakoy (15 maja 2016) 
 • Помнить, чтобы не повторить, „Жуковские вести”, 2016, nr 18, s. 16. 
 • Partia obraduje, rząd rządzi a naród głoduje, „W Sieci Historii” 2016, nr 8, s. 60-62. 
 • Słodkie bilety, „Tygodnik Powszechny” 2016, nr 32, s. 70-72. 
 • Odważne zaufanie, „Pamięć.pl”, 2016, nr 9, s. 68-69. 
 • Socialistický prístup k obchodom. Príbeh čakania v rade v Poľskej ľudovej republike, Rad. Podpultová stolová hra, Trefl, Sopot 2016, s. 26-37. 
 • Socialistický přístup k obchodu. Příběh o čekání ve frontě v Polské lidové republice, Fronta. Desková edukačna hra, Trefl, Sopot 2016, s. 26-37. 
 • Красную Армию в Червоный бор, „Новая Польша” 2016, nr 10, s. 40-42. 
 • Prąd z torfu – niezrealizowana koncepcja polskiej elektrowni torfowej w Wiźnie. Fakty i konteksty, w: Problemy energetyczne Polski. Część 1: Surowce, red. Anna Jarosz-Nojszewska, Wojciech Morawski, SGH, Warszawa 2016, s. 209-224. 
 • Sankcje gospodarcze USA były dla władz PRL wielkim ciosem, rozm. Michał Szukała, PAP (23 grudnia 2016). 
 • „To nie wstyd – bony, wstyd to kolejki”. Reglamentacja cukru w PRL w latach 1976-1981, "Kwartalnik Historyczny" 2016, nr 4, s. 733-761.
 • Na wschód od Ormowa, „W sieci historii” 2017, nr 2, s. 67-69. Książka – towar deficytowy, „Rzeczpospolita Plus-Minus”, 2017, nr 47, s. 26-27. 
 • Dowodziki proszę!, „Tygodnik Powszechny” 2017, nr 14, s. 49-51. 
 • Zbrodnia Katyńska. Odporni na kłamstwo, Dzieje.pl (11 kwietnia 2017) 
 • Dziś Czarnobyl jutro Żarnowiec, „Dziennik – Gazeta Prawna” 2017, nr 78, s. 14-15. 
 • Zwykły poseł na salonach, „Rzeczpospolita Plus-Minus”, 2017, nr 100, s. 26-27. 
 • Wołanie o kartki. Reglamentacja jako pożądane przez społeczeństwo rozwiązanie problemów z równowagą w handlu wewnętrznym w latach 1976–1980, w: PRL na pochylni 1975–1980, red. Marcin Bukała, Dariusz Iwaneczko, IPN, Rzeszów 2017, s. 446-461. 
 • „Powstańcie, których dręczy głód!” Wokół protestów przeciwko ograniczeniom norm reglamentacyjnych latem 1981 r., w: Yesterday. Studia z historii najnowszej dedykowane prof. Jerzemu Eislerowi w 65. rocznicę urodzin, IPN, ISP PAN, Warszawa 2017, s. 262-282. 
 • Electricity from Peat – Abandoned Plans for a Polish Peat-Fuelled Plant in Wizna. Facts and Contexts, „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace", 2017, nr 2, s. 91-106. 
 • „In order to adapt the consumption...”. The creation of rationing system for petrol in the Polish People’s Republic in the 1980s, „Studia Historiae Oeconomicae” 2017, t. 35. 
 • Wczoraj Moskwa, dziś Bruksela? Polska droga do Unii Europejskiej, w: Problemy gospodarcze III Rzeczypospolitej, red. Anna Jarosz-Nojszewska, SGH, Warszawa 2017, s. 191-208. 
 • Polska Ludowa reglamentowana. Z dr. Andrzejem Zawistowskim rozmawia Adam Leszczyński, „Gazeta Wyborcza Ale Historia”, 2018, nr 13, s. 6-7. 
 • Historia w Wikipedii, w: Historia w przestrzeni publicznej, red. Joanna Wojdon, PWN, Warszawa 2018, s. 351-358. 
 • Razem pamiętamy, w: ZnajZnak – Felismered?, IPN, Warszawa 2018, s. 1 (z Zsolt Horváth i János Tischler). 
 • Együtt emlékezünk, w: ZnajZnak – Felismered?, IPN, Warszawa 2018, s. 1 (z Zsolt Horváth i János Tischler). 
 • ZnajZnak – Felismered? Historyczna gra edukacyjna, IPN, Warszawa 2018, red. naukowa (z Barbarą Bank, Réka Földváryné Kiss, János Tischler) 
 • „Czy jesteś za…” czyli referendalna pułapka, „Dziennik – Gazeta Prawna” 2018, nr 115, s. A8-A9. 
 • Cele bezpieki, „W Sieci Historii” 2018, nr 6, s. 94. Kopiec Powstania Warszawskiego, „W Sieci Historii” 2018, nr 10, s. 94. 
 • Dwa ćwierćwiecza, „Gazeta SGH” 2018, nr 4, s. 40-41. 
 • Zgodnie ze wzorem. Budowa gospodarki centralnie sterowanej w Polsce Ludowej, Polskie Tradycje Gospodarcze. Ośrodek Myśli Politycznej, http://tradycjegospodarcze.pl/tekst/121 
 • Sto lat z rocznicą, „Tygodnik Powszechny” 2018, nr 48, s. 53-55 
 • Rationing in Poland, "Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace" 2018, nr 3, s. 145-161. 
 • Historyjki zamiast historii, „Dziennik – Gazeta Prawna” 2018, nr 233, s. A26-A27. 
 • Żołnierz, ale nie dowódca, „Nowe Książki” 2018, nr 12, s. 55-56. 
 • Wikipedia: wróg i zagrożenie czy sprzymierzeniec i wsparcie? O miejscu internetowej encyklopedii w kształceniu historycznym, "Wiadomości Historyczne" 2018, nr 6, s. 10-13.
 • Recenzja: Hubert Wilk, Między pragmatyzmem a oczekiwaniami. Społeczeństwo, władza i samochody, w Polsce 1945–1970, Instytut Historii PAN, Warszawa 2017, ss. 395,w: "Polska 1944-45/1989. Studia i Materiały", t. 16, Warszawa 2018, s. 314-316. 
 • Profesor Zbigniew Landau (1931-2018), Gazeta SGH 2019, nr 1, s. 16-17. Więzienie, chleb i szachy, „W Sieci Historii” 2019, nr 3, s. 94. 
 • Rabuje, gwałci, kradnie : Polak w obiektywie, „Rzeczpospolita Plus-Minus”, 2019, nr 215, s. 30-31. 
 • Doigrali się, „Tygodnik Powszechny” 2019, nr 48, s. 56-58. 
 • Ogarek i świeczka, "W sieci historii" 2019, nr 11-12, s. 114. 
 • Huta w cieniu Nowej Huty, w: Mój drugi dom? Huta im. Lenina, red. Jacek Salwiński, Muzeum Krakowa, Kraków 2019, s. 19-37.
 • Gra w kolory, czyli Polak, gospodarka i PRL, w: Barbara Hoff : polskie projekty, polscy projektanci, red. Jacek Friedrich, Weronika Szerle, Muzeum Miasta Gdyni, Gdynia 2019, s. 12-19.
 • A Game of Colors: Poles, Economy and the Polish People’s Republic, w: Barbara Hoff : polskie projekty, polscy projektanci, red. Jacek Friedrich, Weronika Szerle, Muzeum Miasta Gdyni, Gdynia 2019, s. 22-28. 
 • Dwutygodnik „Przedpole” i jego krąg, w: Nie tylko „Po prostu”. Prasa w dobie odwilży 1955-1958, red. Michał Przeperski, Paweł Sasanka, IPN, Warszawa 2019, s. 153-187.
 • „Wyzwolenie Warszawy” – stalinowskie słowo wytrych, rozm. Iwona L. Konieczna https://kultura.gazetaprawna.pl/artykuly/1449155,andrzej-zawistowskiwyzwolenie-warszawy.html 
 • «Освобождение» Варшавы — это сталинская манипуляция, https://inosmi.ru/politic/20200117/246644796.html 
 • Pałac klasy robotniczej, który nie powstał. Dlaczego w latach 50. wstrzymano budowę metra w Warszawie?, rozm. Łukasz Lubański, https://tygodnik.tvp.pl/46224590/palac-klasy-robotniczej-ktory-nie-powstal-dlaczego-w-latach-50-wstrzymano-budowe-metra-w-warszawie
 • Koszykowa czyli areszt wewnętrzny Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, „Rakowiecka 37”, 2020, nr 9, s. 175-185. 
 • „Był to mój jedyny syn – los jego mnie niepokoi”, „Dziennik – Gazeta Prawna”. Dodatek specjalny: Katyń – trudna droga do prawdy 2020, nr 71, s. 8. 
 • Brudne kłamstwo w szatach prawdy, „Dziennik – Gazeta Prawna”. Dodatek specjalny: Katyń – trudna droga do prawdy 2020, nr 71, s. 12-13. 
 • Od powietrza, głodu, ognia i wojny czyli (prawie) wszystko już było https://gazeta.sgh.waw.pl/?q=historia/od-powietrza-glodu-ognia-i-wojny-czyli-prawie-wszystko-juz-bylo 
 • The Mark, the Lech and the Zloty, or how Poland’s currency was born, https://polishhistory.pl/the-mark-the-lech-and-the-zloty-or-how-polands-currency-was-born/ 
 • A. Zawistowski: 9 maja Rosja świętuje tryumf Stalina, rozm. Iwona. L. Konieczna, https://dzieje.pl/wiadomosci/dr-hab-zawistowski-9-maja-rosja-swietuje-tryumf-stalina 
 • A ration card for survival - rationing in communist Poland, https://polishhistory.pl/a-ration-card-for-survival-rationing-in-communist-poland/ 
 • Celem planu sześcioletniego było stworzenie w Polsce gospodarki typu sowieckiego, rozm. Michał Szukała, https://dzieje.pl/wiadomosci/dr-hab-zawistowski-celem-planu-szescioletniego-bylo-stworzenie-w-polsce-gospodarki-typu 
 • A. Zawistowski, Reforma walutowa z 1950 r. miała Polaków pozbawić oszczędności, 30 października 2020, rozm. Michał Szukała https://dzieje.pl/wiadomosci/dr-hab-zawistowski-reforma-walutowa-z-1950-r-miala-polakow-pozbawic-oszczednosci 
 • The Central Industrial District – the industrial heart of the Second Polish Republic, https://polishhistory.pl/the-central-industrial-district-the-industrial-heart-of-the-second-polish-republic/ 
 • Powrót do przyszłości. Gospodarka polska pomiędzy PRL a III Rzecząpospolitą, w: Między PRL a III RP (1989–1990). Legalizm czy kontynuacja?, red. Patryk Pleskot, IPN, Warszawa 2020, s. 251-277. 
 • Moscow Yesterday, Brussels Today? Polish Road to the European Union, in: Selected economic issues of the Third Republic of Poland, ed. Anna Jarosz-Nojszewska, SGH, Warsaw 2020, p. 183-199. 
 • Złodziej przychodzi nocą, „W sieci Historii” 2021, nr 1-2, s. 22-23.​
 
 
 

 Kontakt

 

​ andrzejzawistowski.jpg

e-mail: azawist@sgh.waw.pl