Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 dr hab. Jacek Luszniewicz, prof. SGH

 

Zainteresowania zawodowe: 

historia gospodarcza Polski i świata w XX wieku.

Specjalizacja badawcza: 

historia gospodarcza korporacjonizmu, historia gospodarcza ZSRR, polityka gospodarcza w Polsce 1944-1956.

Publikacje:

 • Pokusa proroctwa absolutnego. Wokół teorii solidaryzmu Leopolda Caro, Przegląd Powszechny, 1988, Nr. 10;
 • Czy rzeczywiście koniec zimnej wojny?, Przegląd Powszechny, 1991, Nr. 5;
 • Etnokonteksty przewrotów., Przegląd Powszechny, 1991, Nr. 9;
 • Recenzja (J. Gorzkowski, W. Morawski: Jesień narodów), Warszawa 1991, Oficyna Wydawnicza „Volumen", Przegląd Powszechny, 1991, Nr. 11;
 • Gospodarka centralnie kierowana [z Januszem Kalińskim], w: Historia gospodarcza Polski (1944-1989), (red. J. Kaliński), Warszawa 1993, Szkoła Główna Handlowa;
 • Gospodarka ZSRR 1917-1941, w: Powszechna historia gospodarcza 1918-1991, (red. W. Morawski), Warszawa 1995, Wydawnictwo „Floks";
 • W kręgu gospodarki centralnie kierowanej, w: Powszechna historia gospodarcza 1918-1991, (red. W. Morawski), Warszawa 1995, Wydawnictwo „Floks".
 • Korporacjonizm jako koncepcja reformy ustroju społeczno-gospodarczego w ujęciu katolicyzmu społecznego II Rzeczypospolitej, Warszawa 1995, (m-pis pracy doktorskiej, promotor prof. dr hab. Z. Landau).
 • Nacjonalizacja, w: Nowa encyklopedia powszechna, t. 4, Warszawa 1996, PWN.
 • Planowanie gospodarcze, w: Nowa encyklopedia powszechna, t. 4, Warszawa 1996.
 • Zagadnienia ogólne, w: Bibliografia historii gospodarczej Drugiej Rzeczypospolitej, (red. W. Morawski), Warszawa 1996, Szkoła Główna Handlowa;
 • Doktryny ekonomiczne, polityka gospodarcza, [z Wojciechem Morawskim], w: Bibliografia historii gospodarczej Drugiej Rzeczypospolitej, (red. W. Morawski), Warszawa 1996, Szkoła Główna Handlowa;
 • Wszystko albo nic. Interwencjonizm państwowy, Magazyn Edukacji Gospodarczej, 1996, Nr. 0;
 • Recenzja (Alfred Konieczny: Akcja "Noc i mgła" w okupowanych przez III Rzeszę krajach zachodniej Europy. Geneza - założenia - realizacja, Wrocław 1995, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego), Sztandar Młodych, 1996, Nr. [...];
 • Różdżka wcale nie czarodziejska. Plan Marshalla a rozwój Europy Zachodniej, Gazeta Bankowa, 1997, Nr. 14;
 • Caro Leopold / Chrzanowski Wiesław / Heydel Adam / Jedwabnictwo / Kon Oskar / Skórzany przemysł / Spirytusowy przemysł / Spożywczy przemysł / Spółka Akcyjna Wyrobów Bawełnianych J.K. Poznańskiego / Tartacznictwo / Taylor Edward / Tomaszowska Fabryka Sztucznego Jedwabiu S. A. / Towarzystwo Akcyjne Pabianickich Fabryk Wyrobów Bawełnianych Krusche i Ender / Towarzystwo Eksploatacji Soli Potasowych / Wedel Emil S.A. /, w: Encyklopedia historii Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1999.
 • Stosunek katolicyzmu społecznego Drugiej Rzeczypospolitej do ustroju kapitalistycznego, w: Między gospodarką a polityką. Księga jubileuszowa Pana Profesora Zbigniewa Landau, red. W. Morawski, Warszawa: SGH, 2001, s. 179–199.
 • Kilka uwag o polityce kolektywizacji rolnictwa w Polsce w latach 1949–1956, „Studia i Prace Kolegium Ekonomiczno-Społecznego”, SGH, Warszawa 2002, z. 2, s. 61–88.
 • Nacjonalizacja, w: Nowa Encyklopedia Powszechna PWN, t. 5, (wyd. 2 poszerzone i zmienione), Warszawa: WN PWN, 2004, s. 656–657.
 • Nakazowa gospodarka, w: Nowa Encyklopedia Powszechna PWN, t. 5, (wyd. 2 poszerzone i zmienione), Warszawa: WN PWN, 2004 s. 640–641.
 • Planowanie gospodarcze, w: Nowa Encyklopedia Powszechna PWN, t. 6, (wyd. 2 poszerzone i zmienione), Warszawa: WN PWN, 2004, s. 469–470.
 • Jan Drewnowski (1908–2006) – ekonomista w służbie publicznej, „Gospodarka Narodowa” 2006, nr 3, s. 71–109.
 • Solidarność – samorząd pracowniczy – transformacja systemu. O programie gospodarczym Sieci Organizacji Zakładowych NSZZ „Solidarność” wiodących zakładów pracy (rok 1981), Warszawa: SGH, 2007, 338 s.
 • Jak powstał Wydział Ekonomiczno-Społeczny?, „Gazeta SGH” 2008, nr 2, s. 17-19. (z Andrzejem Zawistowskim)
  Kiedy Wydział Ekonomiczno-Społeczny stał się Kolegium Ekonomiczno-Społecznym, „Gazeta SGH” 2008, nr 2, s. 19-20. (z Andrzejem Zawistowskim)
 • Postulaty gospodarcze Sieci Organizacji Zakładowych NSZZ „Solidarność” wiodących zakładów pracy z 1981 r. Reformy czy transformacja systemu?, w: Gospodarka i społeczeństwo w czasach PRL-u (1944-1989), red. Elżbieta Kościk, Tomasz Głowiński, Wrocław: GAJT,  2007, s. 298-325.
 • Sprawy gospodarcze w dokumentach pierwszej Solidarności, tom I: 16 sierpnia 1980–30 czerwca 1981, wybór, wstęp i opracowanie, Warszawa: IPN, 2008, 488 s. (z Andrzejem Zawistowskim)  
 • Historia Wydziału Ekonomiczno-Społecznego i Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki / Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (1968-2008), Warszawa: SGH,  2008, s. 450. (z Andrzejem Zawistowskim)
 • Historia Wydziału Ekonomiczno-Społecznego i Kolegium Ekonomiczno-Społecznego, w: Historia Wydziału Ekonomiczno-Społecznego i Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki / Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (1968-2008), red. Jacek Luszniewicz, Andrzej Zawistowski, Warszawa: SGH 2008, s. 7-296. (z Andrzejem Zawistowskim)
 • Wzorzec radziecki a system gospodarczy Polski w latach 1944-1956. Odwzorowanie, modyfikacja czy rewizja?, [w:] W objęciach Wielkiego Brata. Sowieci w Polsce 1944-1993, red. K. Rokicki, S. Stępień, Warszawa 2009
 • Interwencjonizm państwowy w latach trzydziestych XX wieku: przypadki Wielkiej Brytanii i Francji, [w:] Od wielkiego kryzysu gospodarczego do wielkiego kryzysu finansowego. Perturbacje w gospodarce światowej w latach 1929-2009, red. Marian Zalesko, Janusz Kaliński, Białystok 2009
 • Wizje reformy gospodarczej w koncepcjach pierwszej Solidarności 1980-1981, [w:] Między zacofaniem a modernizacją. Społeczno-gospodarcze problemy ziem polskich na przestrzeni wieków, red. Elżbieta Kościk, Tomasz Głowiński, Wrocław 2009
 • Druga Rzeczpospolita. Wzrost podporządkowany integracji i modernizacji gospodarczej, [w:] Polskie osiągnięcia gospodarcze. Perspektywa historyczna, red. J. Kaliński, Warszawa 2010, s. 139-181
 • Gospodarcze aspekty strajków w okresie pierwszej Solidarności (1980-1981), [w:] Strajki w Polsce w XX wieku, red. R. Gryz, Warszawa 2011, s. 251-276
 • Prognozy ludnościowe dla Polski a rzeczywistość, [w:] Współczesne problemy demograficzne. Rzeczywistość i mity. Ujęcie krajowe, regionalne i globalne, Warszawa 2011, s. 35-72 [z J. Łazor i J. Kaliński]
 • Wahania koniunktury a geneza i rozwój keynesizmu. Refleksje historyczno-gospodarcze, [w:] Koniunktura gospodarcza a narodziny, wzrost i upadek wielkich doktryn ekonomicznych. W 50 rocznicę śmierci Andrzeja Grodka, red. J. Łazor, W. Morawski, Warszawa 2011, s. 73-98
 • Teoria ekonomii a problem równowagi w gospodarce socjalistycznej. O wczesnych antycypacjach kornaiowskiej teorii niedoboru (przed 1945 r.), “Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i prace”, nr 3 (7), 2011, s. 9-41
 • Dzienniki polityczne jako klucz do Rakowskiego, [w:] Ekonomia-społeczeństwo-polityka. Studia ofiarowane prof. dr hab. Januszowi Kalińskiemu w 70 rocznicę urodzin, red. A. Zawistowski, Warszawa 2012, s. 249-276 [z: Ł. Dwilewicz]
 • State Intervention in the 30s of the twentieth Century: Cases of Great Britain and France, [w:] From the Great Depression to the Global Financial Crisis, red. J. Kaliński i M. Zalesko, Białystok 2012, s. 110-122
 • Kapitalizm a koniunktura. Herbert Clark Hoover w poszukiwaniu nowego inwterwencjonizmu (1929-1933), [w:] Kapitalizm czy kapitalizmy. Anatomia i ewolucja formacji, red. J. Osiński, Warszawa 2012, s. 521-548
 
 
 

 Kontakt

 

   jacekluszniewicz.jpg

e-mail: jluszn@sgh.waw.pl