Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 dr Jerzy Łazor

 

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (2007), Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego (2011) oraz studiów doktoranckich Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH (2012). W 2012 r. uzyskał tytuł doktora nad podstawie pracy "Polsko-palestyńskie stosunki gospodarcze w latach 1920-1939" pod kierunkiem prof. dr. hab. W. Morawskiego. W 2015 roku stypendysta Imré Kertesz Kolleg w Jenie. Zajmuje się się historią gospodarczą i społeczną XX wieku, zwłaszcza zaś historią polskich kontaktów z zagranicą, dziejami finansów i migracji. Obecnie pracuje nad rozprawą habilitacyjną poświęconą ekonomii politycznej kapitałów francuskich w II Rzeczypospolitej.

Laureat XI konkursu „Książka Historyczna Roku" o nagrodę im. Oskara Haleckiego (2018) oraz I konkursu Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej o nagrodę im. Franciszka Bujaka dla najlepszej książki z zakresu historii gospodarczej i społecznej (2018). Trzykrotnie nominowany do nagrody studentów SGH „Inspiracja roku” dla najbardziej inspirującego wykładowcy Szkoły.

Członek założyciel Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej oraz Instytutu Studiów Ekonomiczno-Społecznych. Członek Association for Slavic, East European, & Eurasian Studies​.


Profile w serwisach akademickich:


Dydaktyka

Oferowane wykłady – Studium Licencjackie

110440-1263 – Historia gospodarcza
110441-1263 – Economic History
130820-1263​ – Najważniejsze firmy świata. Historie gigantów biznesu

Oferowane wykłady – Studium Magisterskie

239411-1263 – History of the Middle-East (z dr. Adamem Rogodą)
239230-0382 – Historia rynków finansowych (z prof. Wojciechem Morawskim, przedmiot jest zarejestrowany pod jego nazwiskiem)

​Seminaria licencjackie i magisterskie (w jęz. polskim i angielskim)

Serdecznie zapraszam do zapisów na obydwa seminaria. Prowadzę prace z szeroko rozumianej historii w ramach różnych kierunków studiów. Dotychczas były to między innymi:

 • Finanse i rachunkowość,
 • Globalny biznes, finanse i zarządzanie,​
 • Management,
 • Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne,
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze.
Pomogę dobrać interesujący Państwa temat i zasugeruję podstawową literaturę. Miałem przyjemność prowadzić prace studentów, którzy zajmowali się finansami, stosunkami międzynarodowymi, ekonomią, metodologią badań ekonomicznych, metodami ilościowymi w badaniu przeszłości, czy marketingiem. 

Sygnatury seminariów: 190681 (studia licencjackie), 290681 (studia magisterskie).


Publikacje

Monografie:


Jerzy Łazor, Brama na Bliski Wschód. Polsko-palestyńskie stosunki gospodarcze w okresie międzywojennym, Wydawnictwo IPN, Warszawa 2016.

Książka wyróżniona przez Polskie Towarzystwo Historii Gospodarczej Nagrodą im. Franciszka Bujaka dla najlepszej książki z zakresu historii gospodarczej i społecznej opublikowaną w latach 2016-2017​.

academia.edu pobierz spis treści i streszczenie

Wydawnictwa źródłowe:


S. Wojciechowski, Moje wspomnienia, wstęp i oprac. J. Łazor, Muzeum Historii Polski, Warszawa 2017, t. I-II, 387 i 257 s.

Książka wyróżniona w XI konkursie „Książka Historyczna Roku" o nagrodę im. Oskara Haleckiego w kategorii „Najlepsze wspomnienia dotyczące historii Polski i Polaków w XX wieku”.

academia.edu pobierz wstęp
1389958751,5927.jpg
Siedem wzgórz Rzymu. M. Terentius Varro. De Lingua Latina 5.41-56, Wydawnictwo Sub Lupa, Warszawa 2013, 186 s. (współredakcja w ramach zespołu pod kierownictwem Adama Ziółkowskiego).

academia.edu pobierz książkę

Redagowane prace zbiorowe:

Systemy walutowe współczesnego światared. J. Łazor i W. MorawskiPolskie Towarzystwo Historii Gospodarczej, Warszawa 2018.

pobierz ksiązkę

Polityka migracyjna: historia i współczesne wyzwania, red. K. Górak-Sosnowska i J. Łazor, Wydawnictwo SGH, Warszawa 2016. 

zobacz wstęp i spis treści​​

Między stabilizacją a ekspansją. System finansowy w służbie modernizacji (z warsztatów badawczych historyków gospodarczych), red. J. Łazor, W. Morawski, Wydawnictwo Gajt, Wrocław 2014. 

zobacz spis treści
​​ Koniunktura gospodarcza a narodziny, wzrost i upadek wielkich doktryn ekonomicznych. W 50 rocznicę śmierci Andrzeja Grodka, red. J. Łazor, W. Morawski, Wydawnictwo SGH, Warszawa 2011. 

zobacz spis treści​

Artykuły i recenzje w czasopismach:

 • “Explaining Economic Backwardness: Post-1945 Polish Historians on Eastern Europe. By Anna Sosnowska. Trans. Jasper Tilbury and Anna Sosnowska. Budapest: Central European University Press, 2019. vi, 366 Pp. Notes. Bibliography. Index. Tables. $95.00, Hard Bound., "Slavic Review" 2022, t. 81, nr 2 (Summer), s.  508–9, 10.1017/slr.2022.182 [link]
 • “A colony of alien capital.” French investments, Polish identity, and a story of murder in 1930s Warsaw, „Slavic Review” 2022, t. 81, nr 1 (Spring), s. 122-141, 10.1017/slr.2022.79 [link]
 • Pierwsza francusko-polska koncesja kolejowa z 1924 r. Przyczynek do relacji finansowo-gospodarczych Polski i Francji po pierwszej wojnie światowej​, „Kwartalnik Historyczny” 2021, t. 128, nr 3, s. 785–812, DOI: 10.12775/KH.2021.128.3.03​​​[pdf]​​
 • „Broń dyplomatyczna pierwszej rangi”? Powstanie polsko-francuskiego Banku Śląskiego SA po I wojnie światowej, „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych” 2020, t. 81, s. 289–320, DOI: 10.12775/RDSG.2020.10​​[pdf]
 • Kapitał francuski w Polsce międzywojennej. Stan badań i postulaty badawcze, „UR Journal of Humanities and Social Sciences” 2019, t. 4, nr 1(10), s. 29–52, DOI: 10.15584/johass.2019.1.3[pdf]
 • Colonial expansion or vital assistance? French capital and interwar Poland, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” 2019, t. 17, nr 1(57), s. 278–297, DOI: 10.15584/nsawg.2019.1.19 [pdf]
 • Od nacjonalizmu gospodarczego do otwartego rynku. Polska polityka handlowa w XX i XXI wieku, "Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace" 2018, t. 9, z. 3, s. 81–99.[pdf]
 • Polenrisiko. Instytucjonalne ograniczenia handlu zagranicznego II Rzeczypospolitej, “Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace” 2016, nr 3, s. 91–108, DOI: 10.33119/KKESSiP.2016.3.3[pdf]  
 • The Memory of Communist Poland  in the Third Polish Republic. A Tentative Systematisation, „Studia z Polityki Publicznej. Public Policy Studies” 2016, t. 3, nr 4, s. 37-53 (z W. Morawskim), DOI: 10.33119/KSzPP.2016.4.2[pdf]​
 • ​​Import and Export of Polish Coal in the Interwar Period, „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace” 2017, t. 8, nr 2, s. 33–48, DOI: 10.33119/KKESSiP.2017.2.2. (tłumaczenie artykułu z języka polskiego).[pdf] ​​​​
 • Polityka rządu Edwarda Babiucha jako próba przywrócenia równowagi gospodarczej,„Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace" 2011, 3, s. 151-168. ​​academia.edu [pdf] 
 • Polityka gospodarcza rządu Edwarda Babiucha w świetle dokumentów Biura Politycznego KC PZPR, „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace" 2010, 2, s. 213-235.
Wybrane rozdziały w pracach zbiorowych:
 • Profesor Janusz Kaliński. Bibliografia dorobku naukowego [w:] Ekonomista. Historyk. Nauczyciel akademicki, red. Andrzej Zawistowski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2022.
 • Economic Development [w:] The Routledge History Handbook of Central and Eastern Europe in the Twentieth Century: Challenges of Modernity, red. W. Borodziej, S. Holubec, J. von Puttkamer (red.), Routledge, London–New York 2020, s. 313–384. ISBN: 978-1-138-30164-1 (z B. Murgescu). informacja o publikacji​​​
 • Królewna z syjonistycznej bajki. Problemy polskiej ekspansji gospodarczej w międzywojennej Palestynie [w:] Od zgonu Ojca Narodów do śmierci Orła Karpat. Księga na sześćdziesiąte urodziny Jerzego Kochanowskiego, red. W. Borodziej, M. Buko, R. Utz, Z. Zakrzewska, Scholar, Warszawa 2020, s. 50–58. ISBN: 978-83-66470-14-9 
 • Wpływ kapitału francuskiego na modernizację Polski międzywojennej [w:] Przemiany modernizacyjne w Drugiej Rzeczypospolitej, P. Grata (red.), Rzeszów 2020, s. 195–209​.[pdf]
 • „Monitor Polski” Rady Regencyjnej jako czasopismo publicystyczne. Zarys problemu [w:] Przystanek w drodze do Niepodległości. Działalność Rady Regencyjnej w latach 1917–1918, Archiwum Główne Akt Dawnych, Warszawa 2018, s. 91–106.​​[pdf]
 • Pod znakiem reglamentacji dewizowej. Europejski system walutowy w latach trzydziestych [w:] Systemy walutowe współczesnego świata, red. J. Łazor, W. Morawski, Polskie Towarzystwo Historii Gospodarczej, Warszawa 2018.​ [pdf]
 • Perła Korony Brytyjskiej. Kolonialny system pieniężny Indii [w:] Systemy walutowe współczesnego świata, red. J. Łazor, W. Morawski, Polskie Towarzystwo Historii Gospodarczej, Warszawa 2018. ​​[pdf]​
 • Polska transformacja na tle doświadczeń Europy Środkowej i Wschodniej [w:] Problemy gospodarcze Trzeciej Rzeczypospolitej, red. A. Jarosz-Nojszewska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2017, s. 283–294.​[pdf]
 • Rewolucja telekomunikacyjna [w:] Problemy gospodarcze Trzeciej Rzeczypospolitej, red. A. Jarosz-Nojszewska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2017, s. 271–282.[pdf]​
 • Das Finanzsystem der Zweiten Republik und das Erbe der Teilungszeit [w:] Fragmentierte Republik? Das politische Erbe der Teilungszeit in Polen 1918 –1939red. M. G. Müller, K. Struve, Wallstein Verlag, Wallstein Verlag 2017, s. 68–81 (z W. Morawskim).
 • Polska polityka imigracyjna wobec cudzoziemców, 1918–2012, [w:] Polityka migracyjna: historia i współczesne wyzwania, red. Katarzyna Górak-Sosnowska, Łazor Jerzy, Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH, 2016, s. 121–142. ​​​​[pdf]
 • Import i eksport polskiego węgla w okresie międzywojennym, [w:] Problemy energetyczne Polski. Część I: Surowce, red. A. Jarosz-Nojszewska, W. Morawski, Wydawnictwo SGH, Warszaw 2016, s. 51–69.[pdf]​​​​ 
 • Polityka migracyjna Drugiej Rzeczypospolitej - próba syntezy, [w:] Od kwestii robotniczej do nowoczesnej kwestii socjalnej. Studia z polskiej polityki społecznej XX i XXI wieku. Tom III, red. Paweł Grata, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego: Rzeszów 2015, s. 44-66.[pdf]
 • System walutowy Indii Brytyjskich, [w:] Między stabilizacją a eksp​ansją. System finansowy w służbie modernizacji (z warsztatów historyków gospodarczych), red. J. Jerzy Łazor, W. Morawski, Wrocław 2014, s. 75-86.
 • Żydowska emigracja a polskie stosunki gospodarcze z Palestyną w okresie międzywojennym, [w:] Rola Żydów w rozwoju gospodarczym ziem polskich, red. A. Pieczewski, J. Skodlarski, Łódź 2014, s. 189-202.
 • Autarkic tendencies in the Council for Mutual Economic Assistance, [w:] Disintegration and Integration in East-Central Europe 1919 – post-1989, red. W. Loth, N. Păun, Cluj-Napoca 2014, s. 134-146 (z W. Morawskim).[pdf]
 • Gospodarcze konsekwencje Szklarskiej Poręby [w:] Zwrot polityczny '48. Między polską drogą a projektem uniwersalnym, red. M. Jabłonowski, W. Jakubowski, T. Krawczak, Warszawa 2013, s. 551-560 (z W. Morawskim).
 • Control and Regulation of Capital Flows Between Poland and Palestine in the Interwar Period, [w:] Foreign Financial Institutions & National Financial Systems. Studies in Banking and Financial History, Frankfurt 2013, s. 223-250.[pdf]
 • Dzieje linii lewantyńskiej Polskich Linii Lotniczych "Lot" w latach 30., [w:] Ekonomia. Społeczeństwo. Polityka. Studia ofiarowane prof. dr. hab. Januszowi Kalińskiemu w 70. rocznicę urodzin, red. A. Zawistowski, Warszawa 2012, s. 277-292.[pdf]
 • Wymiana turystyczna między II Rzeczpospolitą a Palestyną, [w:] Gospodarczy wymiar turystyki, red. E. Kościk, Wrocław 2011, s. 87-100.

Publikacje popularnonaukowe:

 • Archipelagi pieniądza. Czy w latach 30. istniał międzynarodowy system walutowy?, „Mówią Wieki” 2021, nr 12.
 • Jak walczyć z wielkim kryzysem. Od złotych okowów do nowego długu publicznego, „Mówią Wieki” 2021, nr 12.
 • Lekarze pieniądza w okresie międzywojennym, „Mówią Wieki" 2021, nr 4. [pdf]
 • Ile kosztuje zwycięstwo? Finanse pierwszej wojny światowej, „Mówią Wieki" 2021, nr 2. [pdf]
 • Nowoczesny dług publiczny – Od Banku Anglii do imperium osmańskiego, „Mówią Wieki" 2021, nr 1. [pdf]
 • Wojciechowski – zapomniany prezydent. Rozmowa z dr. Jerzym Łazorem​, „Mówią Wieki” 2018, nr 6.
 • Mikołaj Kopernik jako ekonomista, „Mówią Wieki" 2017, nr 1. [pdf]​
 • Francuska denominacja 1960 roku, „Mówią Wieki" 2015, nr 5.
 • Reformy pieniężne w Austrii i na Węgrzech w latach dwudziestych, „Mówią Wieki" 2015, nr 3.
 • Reforma pieniężna w Niemczech w latach 1923–1924„Mówią Wieki" 2015, nr 2.
 • Od Grabskiego do Kwiatkowskiego. Kredyt w Drugiej Rzeczypospolitej, „Mówią Wieki" 2014, nr 3.
 • Pod okupacją. Bankowość w czasie drugiej wojny światowej, „Mówią Wieki" 2014, nr 3.
 • Czas wojny i wielkiej inflacji. Bankowość polska w latach 1914–1923„Mówią Wieki" 2014, nr 2.
 • FED. Stulecie amerykańskiego banku centralnego, „Mówią Wieki" 2014, nr 1 (z W. Morawskim).
 • Wystawa Władysław Grabski, Bank Polski SA i stabilizacja ekonomiczna kraju, „Bankoteka" 2014, numer specjalny (z C. Leszczyńską​ i W. Morawskim).
 • Z Fedem - w XXI wiek, „Bankoteka”, 2013, nr 4.
 • Andrzej Grodek – w pięćdziesiątą rocznicę śmierci, „Gazeta SGH" 2009, nr 10.

Organizowane konferencje:
 • Stanisław Wojciechowski. Prezydent z SGH, zorganizowaną przez Katedrę Historii Gospodarczej i Społecznej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i Muzeum Historii Polski, Warszawa, 14 maja 2018
 • I Seminarium Emigracyjne Emigro, „Migracje, uchodźstwo i azyl w Europie – wczoraj, dziś, jutro”​, zorganizowane przez Katedrę Studiów Politycznych Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej i współorganizatorów, Warszawa, 5 kwietnia 2017 roku. 
 • Polityka migracyjna, zorganizowana przez Katedrę Historii Gospodarczej i Społecznej oraz Kolegium Ekonomiczno Społeczne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 10 grudnia 2015 roku, 
 • Economic Iron Curtain. Part 2: Money and Financial Systems/Gospodarcza Żelazna Kurtyna. Część II: Pieniądz i systemy finansowe, zorganizowana przez Instytut Pamięci Narodowej i Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa, 17–18 listopada 2015 r., 
 • Economic Iron Curtain. Part 1: Land Reforms and Agrarian Policies, zorganizowana przez Instytut Pamięci Narodowej i Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa, 25–26 listopada 2014 r. 
 • Między stabilizacją a ekspansją. System finansowy w służbie modernizacji, zorganizowane przez Polskie Towarzystwo Historii Gospodarczej podczas XIX Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich, Szczecin, 19 września 2014 r. (z prekonferencją w Ciechanowcu 25–27 kwietnia 2014 r.), 
 • Koniunktura gospodarcza a narodziny, wzrost i upadek wielkich doktryn ekonomicznych. W 50 rocznicę śmierci Andrzeja Grodka, zorganizowana przez Katedrę Historii Gospodarczej i Społecznej oraz Kolegium Ekonomiczno Społeczne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 15 grudnia 2009 r.

Promotor pomocniczy w przewodach doktorskich:

Konrad Banaś – Odrodzona Rzeczpospolita na rynkach zamorskich: handel polsko-arabski w latach 1918-1939 (2020)​


Udział w badaniach:
2019–2023 - projekt badawczy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki nr 2018/31/D/HS3/00405​ „Ekonomia polityczna francuskiego kapitału w międzywojennej Polsce"

2017–2018 - Kluczowe problemy historii gospodarczej i społecznej dwudziestego i dwudziestego pierwszego wieku - badania statutowe katedry Historii Gospodarczej i Społecznej, kierownik: prof. dr hab. Wojciech Morawski​ 

2017 - Czy sojusze polityczne miały znaczenie dla gospodarki Drugiej Rzeczypospolitej? – kierownik: Jerzy Łazor (badania młodych naukowców) 

2016 - Problemy gospodarcze Trzeciej Rzeczypospolitej badania statutowe katedry Historii Gospodarczej i Społecznej, kierownik: prof. dr hab. Wojciech Morawski

2015 - Problemy energetyczne Polski. Część I: Surowce -  badania statutowe katedry Historii Gospodarczej i Społecznej, kierownik: prof. dr hab. Wojciech Morawski

2014 - Polityka migracyjna Drugiej Rzeczypospolitej; kierownik: Jerzy Łazor (badania młodych naukowców) 

2014 - Sektor publiczny a rynek. Perspektywa historyczna -  badania statutowe katedry Historii Gospodarczej i Społecznej, kierownik: prof. dr hab. Wojciech Morawski

2013 - Systemy walutowe w świecie - perspektywa historyczna - badania statutowe katedry Historii Gospodarczej i Społecznej, kierownik: prof. dr hab. Wojciech Morawski

2012 - Europejskie system monetarne. Perspektywa historyczna  - badania statutowe katedry Historii Gospodarczej i Społecznej, kierownik: prof. dr hab. Wojciech Morawski

2011/2012 - Instytucje i imigracja. Czynniki kształtujące stosunki polsko-palestyńskie w czasie wielkiego kryzysu; kierownik: Jerzy Łazor (badania młodych naukowców) 

2011 - Wpływ ograniczeń dewizowych i towarowych na stosunki polsko-palestyńskie w latach 1935-1939; kierownik: Jerzy Łazor (badania młodych naukowców) ​

2010 - Problem równowagi i nierównowagi w gospodarce PRL - badania statutowe katedry Historii Gospodarczej i Społecznej, kierownik: prof. dr hab. Wojciech Morawski

2010 - ... altae primordia Romae… - projekt badawczy pod kierownictwem prof. dr. hab. Adama Ziółkowskiego

2009 - Mechanizmy podejmowania decyzji w gospodarce centralnie sterowanej - badania statutowe katedry Historii Gospodarczej i Społecznej, kierownik: prof. dr hab. Wojciech Morawski

2008 - Urbs i Suburbium – demograficzna i topograficzna ekspansja Miasta - projekt badawczy pod kierownictwem prof. dr. hab. Adama Ziółkowskiego

2006 - Roma Christiana - ślady chrześcijaństwa w starożytnym Rzymie - projekt badawczy pod kierownictwem prof. dr. hab. Adama Ziółkowskiego
 
 
 

 Kontakt

 

 ​


email: jlazor@sgh.waw.pl