Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Prof. dr hab. Janusz Kaliński

 

Zainteresowania zawodowe 

Najnowsza historia gospodarcza Polski.

Specjalizacja badawcza

Problemy polityki gospodarczej, przemian strukturalnych, planowania, handlu i transportu. 


Promotor prac doktorskich

Jana Basty (1990)
Grzegorza Zamojskiego (1990) 
Danuty Drabińskiej (1993) 
Mirosława Cienkowskiego (2009) 
Jolanty Janek (2012)
Anny Wójtowicz-Kotlewskiej (2021)


Profile w serwisach akademickich

academia.edu academia.edu


Publikacje:

Szkoła Główna Handlowa w WarszawiePełna bibliografia prac Profesora.​

Książki wydane po 2000 roku

​​ Janusz Kaliński, Czesław Noniewicz, Historia gospodarcza Polski XX i XXI wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2015.
ksiazki_48.jpg Janusz Kaliński, Economy in Communist Poland. The Road Astray, Warsaw: Institute of National Remembrance, 2014, 126 s.​

więcej informacji​
pobierz spis treści
kalinski_przygodzka_zalesko.png Janusz Kaliński, Renata Przygodzka, Marian Zalesko, Historia gospodarcza świata XIX i XX wieku, Białystok: UwB, 2014, 319 s​.
ksiazki_48.jpg Janusz Kaliński, Zarys stosunków międzynarodowych po II wojnie światowej, Białystok 2014, UwB, 151 s.
From the Great Depression to the Global Financial Crisis (1929-2009), red. Janusz Kaliński, Marian Zalesko, Białystok 2012, UwB, 302 s.
kalinski_2012_wybrane_zagadnienia.jpg Wybrane zagadnienia ekonomiczne Polski, Unii Europejskiej i świata, red. Janusz Kaliński, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012, 291 s.
kalinski_2012_gospodarka_w_prl.jpg Janusz Kaliński, Gospodarka w PRL, Warszawa: IPN,  2012, 124 s​
kalinski_2011_stosunki_polski.jpg Stosunki gospodarcze Polski z państwami Europy Środkowej i Wschodniej po rozszerzeniu Unii Europejskiej, red. Janusz Kaliński, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011, 214 s.
J​anusz Kaliński, Autostrady W Polsce, Czyli Drogi Przez Mękę, Dom Wydawniczy Księży Młyn, Łódź 2011, 90 s.
Polskie osiągnięcia gospodarcze. Perspektywa historyczna, red. Janusz Kaliński, Warszawa 2010, WAiP, 247 s.​
kalinski_2009_historia_gospodarcza.jpg Janusz Kaliński, Historia gospodarcza Polski 1989-2004, Białystok 2009, UwB, 68 s.
Janusz Kaliński, Transformacja gospodarki polskiej w latach 1989-2004, SGH, Warszawa 2009, 145 s. 

pobierz z serwisu "Otwórz ksiązkę"
Od Wielkiego Kryzysu Gospodarczego do Wielkiego Kryzysu Finansowego. Perturbacje w gospodarce światowej w latach 1929-2009, red. Janusz Kaliński, Marian Zalesko, Białystok 2009, UwB, 461 s. ​
kalinski_bibliografia_2008.jpg
Bibliografia publikacji pracowników Kolegium Ekonomiczno-Społecznego za lata 1998–2007, oprac. D. Drabińska, Janusz Kaliński, Warszawa 2008, 277 s.
Janusz Kaliński, Historia Gospodarcza XIX i XX wieku, PWE, Warszawa 2008, 432 s. ​ 

pobierz z serwisu "Otwórz ksiązkę"
Poczet rektorów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, red. J. Kaliński, OW SGH, Warszawa 2006, 151 s. ​
J​anusz Kaliński (red.), Poczet doktorów honoris causa Szkoły Głównej Handlowej, red. J. Kaliński, OW SGH, Warszawa 2006, 231 s. ​
J​anusz Kaliński, Historia gospodarcza Polski Ludowej, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2005, 123 s.​
J​anusz Kaliński, Historia gospodarcza XIX i XX w., PWE, Warszawa 2004, 426 s. ​
A​nna Jarosz, Janusz Kaliński, Andrzej Zawistowski, Bibliografia historii gospodarczej Polski w latach 1944-1989, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2003, 510 s. 

pobierz z serwisu "Otwórz książkę"
J​anusz Kaliński, Zbigniew Landau, Gospodarka Polski w XX wieku, wyd. 2 zmienione, PEW, Warszawa 2003, 410 s.​
basta_balinski_zamoyski.jpg Jan Basta, Janusz Kaliński, Grzegorz Zamoyski, Wstęp do historii gospodarczej XX wieku, Rzeszów: WSZ, 2002, s. 274
Janusz Kaliński, Zarys historii gospodarczej XIX i XX wieku, Efekt, Warszawa 2002, 336 s. ​​​
  
Inne publikacje wydane po 2018 roku:
  • Kryzys gospodarczy w latach 1979-1982 zwiastunem upadku PRL, „Optimum. Economic Studies” 2021, nr 1, s. 3-23​
  • Reformy i zmiany instytucjonalne w rolnictwie Polski Ludowej, w: Ciągłość i zmiana. Sto lat rozwoju polskiej wsi, Warszawa: 2021, IRWIR PAN, s. 193-216.​
  • Lotniska komunikacyjne w Polsce po 1918 roku, „Przegląd Historyczny” 2020, z. 3, s.  569–596. 
  • Ownership transformations, w: Selected economic issues of the Third Republic of Poland, ed. A. Jarosz-Nojszewska, Warszawa: SGH PH, 2020, s. 87-100. 
  • Structural Changes in Land Transport after 1989, w: Selected economic issues of the Third Republic of Poland, ed. A. Jarosz-Nojszewska, Warszawa: SGH PH, 2020, s. 201-216. 
  • What was the direction of the reform of the PRL (Polish People’s Republic) economy in the eighties?, „Studia Historiae Oeconomicae” 2020, vol. 38, p. 83-99.
  • Państwo i gospodarka, w: Historia gospodarcza. Problemy i metody. Studia w stulecie powstania poznańskiej szkoły historii gospodarczej, red. T. Janicki, Poznań: UAM, 2020, s.171-194.​
  • Elektryczne Koleje Dojazdowe jako czynnik modernizacji pasma zachodniego województwa warszawskiego (1927-1939), w: Przemiany modernizacyjne w Drugiej Rzeczypospolitej, Rzeszów: WUR, 2020, s. 398-420.
  • Polityka władz Polski Ludowej wobec rolnictwa, „Komunizm. System/Ludzie/Dokumentacja” 2020, nr 9, s. 15-34.
  • Umowa Sierpniowa z 1945 roku jako przykład asymetrii w polsko-radzieckich stosunkach gospodarczych, w: Na gruzach starego świata. Rok 1945 z perspektywy gospodarczej i społecznej, red. T. Głowiński, Wrocław: Gajt, 2020, s. 41-50.
  • Dwie polskie próby wprowadzenia chinizmu, w: Ekonomia i polityka. Wokół teorii Grzegorza W. Kołodki, Warszawa: WN PWN, 2019, s. 418-430. 
  • „Transformacja” do gospodarki centralnie planowanej w Polsce (1944-1950), „Optimum: Economic Studies” 2019, nr 1, s. 32-45.
  • Edward Lipiński – zaangażowany ekonomista i niepokorny intelektualista, w: Z dziejów Wydziału Handlu Zagranicznego i Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie: siedemdziesięciolecie 1949-2019, red. M. Szostak, Warszawa: OW SGH,  2019, s. 255-261. 
  • Nierolniczy sektor prywatny gospodarki w polityce ekonomicznej władz komunistycznych po 1980 r ., „Komunizm. System/Ludzie/Dokumentacja” 2019, nr 8, s. 33-50. 
  • Zewnętrzne uwarunkowania sytuacji gospodarczej Polski w latach 1971-1975, w: Aby Polska rosłą w siłę, a ludzie żyli dostatniej. PRL w latach 1970-1975, red. M. Bukała, D. Iwaneczko, Warszawa-Rzeszów: IPN, 2019, s. 166-182.​
  • Polska droga do gospodarki rynkowej, w: Trzydziestolecie restytucji kapitalizmu w Polsce, red. T. Michalski, Warszawa: Vistula, 2019, s. 9-22. 
  • Udział kapitału rodzimego w rozwoju kolejnictwa na ziemiach polskich do 1918 roku, w: W drodze ku niepodległości, red. P. Grata, Rzeszów: WUR, 2019, s. 141-163.​
  • Jen – od ery Meiji do ery Heisei, w: Systemy walutowe współczesnego świata, red. J. Łazor, W. Morawski, Warszawa: PTHG, 2018, s. 349-374. 
  • Polska autostrada A1 – 38 lat budowy, w: Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogusławowi Liberadzkiemu oraz Katedrze Transportu SGH z okazji 50-lecia jej istnienia, Warszawa: OW SGH, 2018, s. 149-164.
  • Rubel transferowy, w: Systemy walutowe współczesnego świata, red. J. Łazor, W. Morawski, Warszawa: PTHG, 2018, s. 195-216. 
  • Transformations of spatial structure of peasant farms in Poland after 1918, „The Quarterly of the Collegium of Socio-Economics: Studies and Works” 2018, no 3a, p. 121-144​.
  • Przemiany struktury obszarowej gospodarstw chłopskich w Polsce po 1918 r., „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego: Studia i Prace” 2018, nr 3, s. 121-144.

 
 
 

 Kontakt