Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Władze : Władze – Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
KES - Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej - Władze
 

 Prof. dr hab. Wojciech Morawski, kierownik Katedry

 

Wykształcenie:

  • magisterium (1978) na Wydziale Historycznym UW (praca magisterska na temat zerwania stosunków polsko-radzieckich w 1943 roku pod kierunkiem prof. Jerzego Holzera),
  • doktorat (1985) w SGPiS (praca doktorska pt. Polityka gospodarcza rządu Aleksandra Skrzyńskiego pod kierunkiem profesor Ireny Kostrowickiej),
  • habilitacja (1996) (praca pt. Bankowość prywatna w II Rzeczpospolitej),
  • stypendysta Uniwersytetu w Uppsali (1999).

Sprawowane funkcje akademickie i inne:

  • od 2002 kierownik Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej SGH,
  • w latach 2012–2016 Dziekan Studium Licencjackiego SGH,
  • od 2016 roku Dziekan Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH,
  • założyciel i wieloletni prezes Towarzystwa Miłośników Geografii Historycznej im. Zygmunta Glogera,
  • założyciel i wieloletni prezes Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej.

Zainteresowania zawodowe i specjalizacja badawcza: 

Najnowsza historia gospodarcza i historia finansów, najnowsza historia polityczna i geografia historyczna.


Promotor prac doktorskich:

Andrzeja Gójskiego (2004)

Lukasza Dwilewicza (2008)

Jerzego Łazora (2012) – "Polsko-palestyńskie stosunki gospodarcze w latach 1920-1939"

Jakuba Skiby (2016) – "Reglamentacja dewizowa w Polsce w latach 1936–1939"


​Publikacje:

Zapraszamy do zapoznania się z pełną bibliografią prac Profesora​

Wybrane publikacje książkowe z lat 2008–2018:

Kryzysy gospodarcze: perspektywa historyczna. Oficyna wydawnicza "Mówią Wieki", Warszawa 2021
​Systemy walutowe współczesnego świata, Polskie Towarzystwo Historii Gospodarczej, Warszawa 2018, współredaktor (z Jerzym Łazorem)

Problemy energetyczne Polski. Cześć 1: Surowce, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016, współredaktor (z Anną Jarosz-Nojszewską)


Historia polskich okręgów i regionów przemysłowych, Polskie Towarzystwo Historii Gospodarczej, Warszawa 2015, współredaktor (z Łukaszem Dwilewiczem)​​
​Historia zabytkowego kampusu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2015, redaktor


​Między stabilizacją a ekspansją. System finansowy w służbie modernizacji (z warsztatów badawczych historyków gospodarczych), Wyd. Gajt, Wrocław 2014, współredaktor (z Jerzym Łazorem)

​Dzieje gospodarcze Polski, wyd. Difin, Warszawa 2010 (wyd. 2: Warszawa 2011)

Kronika szczytów G-7/G-8, Warszawa 2009, Książka i Wiedza, 375 s. (współautorstwo z Piotrem Jachowiczem)

​Od marki do złotego. Historia finansów Drugiej Rzeczypospolitej, PWN, Warszawa 2008

Historia finansów współczesnego świata od 1900 roku, wyd. Difin, Warszawa 2008

​Stare okręgi przemysłowe. Dylematy industrializacji i dezindustrializacji, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008. Współredaktor (z Andrzejem Zawistowskim)


 
 
 

 Kontakt