Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
O Katedrze : O Katedrze – Katedra Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
KES - Katedra Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej - O Instytucie
 

 O Katedrze

 
Tradycje Katedry Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego sięgają istniejącej od 1915 r. w Wyższej Szkole Handlowej i powstałej na jej bazie w 1933 r. Szkole Głównej Handlowej specjalizacji studiów w zakresie samorządu terytorialnego. Tradycje te dotyczą jej szerokiego przedwojennego zakresu tematycznego, obejmującego poza przedmiotami ściśle związanymi z teorią i praktyką samorządową, także m.in. politykę komunalną i społeczną wykładaną przez zapisanych w historii rozwoju tych dziedzin profesorów Konstantego Krzeczkowskiego i Stanisława Rychlińskiego.
 
Po wojnie, w wyniku nasilenia procesów osadniczych, w tym urbanizacji i napływu ludności wiejskiej do miast. Podstawowe zainteresowania badawcze przesuwają się w kierunku zagadnień gospodarki miejskiej. Wiązało się to z rozwojem zróżnicowanych potrzeb o charakterze komunalnym, tym potrzeb mieszkaniowych w zakresie infrastruktury osadniczej i gospodarczej.
 
Wyrazem rosnącej wagi podejmowanej wówczas problematyki, staje się powołana w 1953 r. Katedra Gospodarki Miejskiej, łączona z nazwiskami powojennych postaci naukowego rozwoju tej sfery - profesorów Adama Andrzejewskiego, Zygmunta Dziembowskiego i Adama Ginsberta-Geberta. Waga bieżących problemów rozwoju kraju spowodowała dalsze przekształcenia ciążeń badawczych oraz nazwy Katedry.
 
W 1972 r. dotychczasowa nazwa Katedry zostaje zmieniona w katedrę pod nazwą Katedra Gospodarki Miejskiej i Polityki Mieszkaniowej, która nadal pozostaje pod wpływem naukowym wymienionych profesorów. W 1977 roku Katedra zostaje przekształcona w Instytut Gospodarki Miejskiej i Polityki Mieszkaniowej.
 
Zmiany w sytuacji społeczno-politycznej Polski w 1989 r. spowodowały powrót w 1991 r. Szkoły Głównej Planowania i Statystyki do przedwojennej nazwy Szkoła Główna Handlowa. Zwrócenie się w tym czasie w stronę problematyki samorządowych i lokalnych uwarunkowań rozwoju wywołało potrzebę przekształcenia zespołu badawczego w 1992 r. w Katedrę Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej. Po istotnych zmianach kadrowych w 2001 r. Katedra rozszerzyła znacznie pod kierownictwem profesora Zbigniewa Strzeleckiego problematykę naukowo-badawczą.
 
W kwietniu 2013 r. miała miejsce zmiana nazwy na Katedrę Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego. 
 
 
 

 Masz pytanie?

 
 
Zadaj pytanie:
Telefon:
E-mail:
Imię i nazwisko:
Nazwa instytucji:
Wpisz kod z obrazka powyżej
Dane osobowe będą przetwarzane przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie w celu udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana pytanie. Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych jest dostępnych tutaj

Masz Pytanie?

Wypełnij formularz dostępny on-line. Kliknij NAPISZ.
 

 Struktura