Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Publikacje : Publikacje – Zakład Zarządzania w Sektorze Publicznym | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
KES - Katedra Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej - Zakład Zarządzania w Sektorze Publicznym - Publikacje
 

 publikacje

 
 1. K. Jarosiński, B. Opałka, Financing of investment projects in the public sector in Poland, w: Proceedings of IAC-MEBM in Vienna 2016, Vienna 2016, s. 69-77.
 2. K. Jarosiński, B. Opałka, Management of the public sector enterprises in a market economy, w: Proceedings of IAC-MEBM in Vienna 2016, Vienna 2016, s. 78-89.
 3. K. Jarosiński, B. Opałka, Sektor publiczny w warunkach społecznej gospodarki rynkowej w Polsce, w: Kapitalizm a sprawiedliwość społeczna, pr. zb. pod red. J. Osińskiego, Warszawa 2016, s. 345-369.
 4. K Jarosiński, B. Opałka, Z. Grzymała, G. Maśloch, Financing and management of public sector investments on local and regional levels, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2015, s. 1-159.
 5. K Jarosiński, B. Opałka, Zarządzanie i finanse jednostek samorządu terytorialnego w procesie planowania rozwoju lokalnego w Polsce, w: Zarządzanie i finanse podmiotów sektora publicznego, Monografie i Opracowania nr 595, SGH, Warszawa 2014, s. 13-28.
 6. B. Opałka, Financing social assistance tasks under situation of local government budgets in Poland, in: Social Calculator - a tool of the project "Calculator of costs of inaction", Polish Monthly Journal "Social Policy" Thematic Issue No 4 ENG, Warsaw 2014.
 7. K Jarosiński, B. Opałka, Finansowanie projektów inwestycyjnych na poziomie lokalnym w Polsce w latach 2010-2013, w: Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace, nr 4/2014; Warszawa 2014, s. 177-217.
 8. K. Jarosiński, B. Opałka, Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego na poziomie lokalnym w regionie mazowieckim w latach 2006-2011, w: Dylematy rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce, pr. zb. pod red. K. Jarosińskiego, Monografie i Opracowania nr 594, SGH, Warszawa 2013.
 9. K. Jarosiński, B. Opałka, Uwarunkowania gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach 2008-2011 w układzie regionalnym, w: Dylematy rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce, pr. zb. pod red. K. Jarosińskiego, Monografie i Opracowania nr 594, SGH, Warszawa 2013.
 10. B. Opałka, Dochody budżetowe gmin w Polsce w latach 2004-2011 w układzie przestrzennym,
  w: Studia KPZK PAN, t. CLII, Gospodarka regionalna i lokalna a rozwój zrównoważony, pr. zb. pod red. Z. Strzeleckiego i P. Legutko-Kobus, KPZK PAN, Warszawa 2013.
 11. B. Opałka, Wybrane dochody budżetów gmin przekazywane z budżetu państwa w układzie przestrzennym w Polsce w latach 2004-2011, w: Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego "Studia i Prace", nr 3 (15)/2013, SGH, Warszawa 2013.
 12. B. Opałka, Źródła finansowania rozwoju regionalnego i lokalnego wobec niepewności gospodarowania, w: Kryzys, niepewność i niestabilność we współczesnej Europie, pr. zb. pod red. J. Osińskiego, SGH, Warszawa 2013.

   
 
 
 

 Masz pytanie?

 
 
Zadaj pytanie:
Telefon:
E-mail:
Imię i nazwisko:
Nazwa instytucji:
Wpisz kod z obrazka powyżej
Dane osobowe będą przetwarzane przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie w celu udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana pytanie. Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych jest dostępnych tutaj

Masz Pytanie?

Wypełnij formularz dostępny on-line. Kliknij NAPISZ.