Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Współpraca : strategia pomiechowek
KES - Katedra Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej - Współpraca
 

 Strategia gminy Pomiechówek

 
 
 
 
Przystępując do opracowywania Strategii Rozwoju Gminy Pomiechówek na lata 2015-2020 założono możliwie jak​ najszerszą partycypację. Z tego też powodu w procesie budowania Strategii zastosowano metodę ekspercko-społeczną, zakładającą udział lokalnych liderów (formalnych i nieformalnych) oraz społeczności lokalnej. 

W celu zapewnienia stałego uczestnictwa przedstawicieli różnych grup interesariuszy gminy Pomiechówek (aktorów polityki rozwoju) w pracach nad Strategią, powołany został Zespół ds. Strategii, w skład którego weszli: radni, sołtysi, przedsiębiorcy, instytucje, stowarzyszenia, organizacje, lokalni aktywiści, gimnazjaliści oraz reprezentanci Urzędu Gminy. Przyjęta metoda zdeterminowała harmonogram oraz formy prac nad Strategią (tj. warsztaty, badania ankietowe i fokusowe, spotkania i ankiety konsultacyjne).
6 października 2015 r., podczas pierwszego z kilku warsztatów, Zespół ds. Strategii, pod opieką ekspertów z KRRiP, ​rozpoczął prace nad budową Strategii. Po warsztacie odbył się objazd studyjny Gminy.

pole_golfowe.jpg