Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Dr Jakub Sawulski

 
 
Jakub Sawulski - zdjęcie.jpg

​​
Dr Jakub Sawulski jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Tytuł doktora nauk ekonomicznych uzyskał w 2017 roku. W Katedrze Skarbowości SGH pracuje od 2018 roku. W pracy badawczej zajmuje się obszarem finansów publicznych, w szczególności kierunkami wydatkowania środków publicznych oraz analizą systemów podatkowych i systemów emerytalnych. Interesuje się także polityką energetyczną i polityką innowacyjną państwa. Jest kierownikiem zespołu makroekonomii w Polskim Instytucie Ekonomicznym. W swoim CV ma także pracę m.in. w Instytucie Badań Strukturalnych oraz Deloitte Polska. Jest w trakcie zdobywania uprawnień biegłego rewidenta. Interesuje się piłką nożną, polityką i ekonomią. Lubi podróże i jazdę na nartach.


Najważniejsze publikacje: 

  • Sawulski, J., Gałczyński, M., Zajdler, R., 2019, Technological innovation system analysis in a follower country – The case of offshore wind in Poland. Environmental Innovation and Societal Transitions, 33, 249-267;

  • Sawulski, J., Szpringer, Z., 2019, Ocena skutków regulacji projektu ustawy o zmianie ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, Zeszyty Prawnicze BAS, 4(64), 159–167;

  •  Sawulski, J., 2019, Potencjalne ryzyka związane z przystąpieniem do strefy euro – doświadczenia państw Europy Środkowo-Wschodniej, Studia BAS, 3(59), 115–129;

  • Sawulski, J., 2019, Pokolenie '89. Młodzi o polskiej transformacji. Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa;

  • Sawulski, J., 2018, Efektywność wydatków na badania i rozwój w Polsce na tle innych państw Unii Europejskiej, Wydawnictwo Difin, Warszawa;

  • Sawulski, J., 2017, Rola funduszy unijnych w podnoszeniu innowacyjności łotewskiej gospodarki, Europa Regionum, nr 4;

  • Lewandowski, P., Sawulski, J., Stroński, K., 2016, Labour market segmentation and the financial situation of the pension system in Poland, IBS Working Paper, nr 10.;

  • Sawulski, J., 2016, Potencjalne konsekwencje zastąpienia podatku dochodowego od osób prawnych podatkiem od przychodów, Studia Oeconomica Posnaniensia, nr 4.


Oferta dydaktyczna:

120210-5332  Finanse publiczne
132500-5332  System podatkowy w Polsce


Problematyka proponowanych prac dyplomowych:

Kierunki reformy polskich finansów publicznych; 

System podatkowy w Polsce i na świecie; 

System finansowy Polsce; 

System emerytalny w Polsce i na świecie; 

Polityka innowacyjna państwa.