Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Zagadnienia badawcze Pracowników Katedry

 

Katedra Skarbowości od wielu lat w ramach badań naukowych i dydaktyki specjalizuje się w problematyce funkcjonowania publicznego i rynkowego systemu finansowego z uwzględnieniem ich poszczególnych elementów oraz relacji między nimi.

W szczególności przedmiotem naukowego zainteresowania Pracowników są:

  1. Elementy publicznego systemu finansowego takie jak: finanse państwa i samorządu terytorialnego, budżet państwa (zarządzanie długiem publicznym), fundusze pozabudżetowe, pomoc publiczna;
  2. Rynkowy system finansowy z jego strukturą (instytucje finansowe, rynki finansowe, instrumenty finansowe i reguły ich funkcjonowania) i funkcjami ( monetarną, alokacyjną i kontrolną);
  3. Elementy polityki finansowej państwa – polityka pieniężna i polityka fiskalna ze szczególnym uwzględnieniem systemu podatkowego.

Obszary badawcze powyżej wskazane w coraz większym stopniu analizowane będą w relacji do europejskiego rynku finansowego, w szczególności strefy euro oraz globalnego (międzynarodowego) rynku finansowego.

Aktywność badawcza Katedry znajduje wyraz zarówno w publikacjach poszczególnych pracowników będących rezultatem badań własnych oraz statutowych, jak też w wielu projektach zespołowych.

Wymienione tematy prac badawczych stanowią podstawę wykładanych przez pracowników Katedry przedmiotów, w ramach poszczególnych poziomów nauczania, zgodnie z przyjętymi na uczelni zasadami programowo-dydaktycznymi.

Rokrocznie pracownicy Katedry biorą czynny udział w Ogólnopolskiej Konferencji Katedr Finansowych oraz konferencji Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH, a także w innych konferencjach organizowanych w kraju i za granicą. 

 
 
 

 Wydarzenia