Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Katedra Skarbowości

 
Katedra Skarbowości powstała w 1992 r. w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, jako jednostka naukowo-dydaktyczna specjalizująca się w dziedzinie skarbowości, nawiązująca do tradycji przedwojennej, jednocześnie zajmująca się badaniem problemów dotyczących współczesnych systemów finansowych, w szczególności publicznych systemów finansowych i ich relacji z rynkowymi systemami finansowymi.
Twórcą pierwszej w Polsce Katedry Skarbowości i jej kierownikiem do 2013 r. był prof. dr hab. Bogusław Pietrzak. Obecnie Kierownikiem Katedry Skarbowości jest prof. dr hab.  Agnieszka Alińska.  
Prace naukowo-badawcze Katedry Skarbowości koncentrują się wokół zagadnień związanych z systemem finansowym i polityką finansową. W szczególności w centrum zainteresowania pracowników Katedry są elementy publicznego systemu finansowego (finanse oraz budżet państwa i jednostek samorządowych, fundusze pozabudżetowe, dług publiczny, pomoc publiczna) oraz rynkowego systemu finansowego (instytucje i instrumenty rynków finansowych oraz reguły ich funkcjonowania).  

Oferta dydaktyczna jest istotnym filarem działalności Katedry Skarbowości. W stałej ofercie wykładów znajdują się następujące wykłady:

- Mikroekonomia I dr Małgorzata Dworakowska- Raj

- Mikroekonomia I dr Marcin Wajda

- Makroekonomia I dr Małgorzata Dworakowska-Raj

- Makroekonimia I dr Marcin Wajda

- Makroekonimia II dr Marcin Wajda

- Finanse prof. dr hab. Agnieszka Alińska

- Kryzysy finansowe i stabilność finansowa prof. dr hab. Agnieszka Alińska

- Instytucje systemu finansowego prof. dr hab. Agnieszka Alińska

- Usługi finansowe prof. dr hab. Agnieszka Alińska

-Finanse publiczne dr Joanna Marczakowska-Proczka

- Polityka budżetowa dr Joanna Marczakowska-Proczka

- Budżet samorządowy dr Joanna Marczakowska-Proczka

- System podatkowy w Polsce dr Joanna Marczakowska-Proczka 

Działalność badawcza Katedry znajduje odzwierciedlenie w publikacjach pracowników, realizacji badań statutowych, aktywnym udziale w konferencjach naukowych oraz ich organizacji.


Uzupełnieniem oferty dydaktycznej jest działalność w obszarze współpracy międzynarodowej oraz prowadzone przez pracowników seminaria licencjacie, magisterskie i doktorskie

 

 

 Informacje

 

Konkurs o nagrodę Prezesa Zarządu GPW w Warszawie SA.

Fundacja GPW zaprasza absolwentów i studentów do udziału w kolejnej edycji konkursu na najlepszą pracę dyplomową o nagrodę Prezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA. W tym roku zostaną nagrodzone najlepsze prace magisterskie i licencjackie na temat rynku kapitałowego. Na zwycięzców czekają nagody pieniężne.

więcej

Artykuł dr M. Dworakowskiej-Raj w czasopiśmie Energies

Artykuł pt. „Role of Local Investments in Creating Rural Development in Poland” napisany przez dr Małgorzatę Dworakowską-Raj we współautorstwie z dr Agnieszką Kozerą i dr Aldoną Standar (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), złożony do czasopisma Energies, został opublikowany. Link do artykułu: https://doi.org/10.3390/en14061748

więcej

"Finanse publiczne w dobie pandemii (...)" - nagranie


JW Player goes here

więcej

 

 Oferta dydaktyczna

 
 
 
 

 Wydarzenia

 
 

 Kierownik jednostki