Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Konferencja Jubileuszowa

 

 wstep.jpeg                                          partnerzy1.jpg

 

 

Katedra Skarbowości
 
Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 

 

zorganizowała w dniach 13-14 listopada 2012 r.
w MCC Mazurkas Conference Centre & Hotel
 Ożarów Mazowiecki, ul. Poznańska 177
 
 
Jubileuszową konferencję naukową
 
nt: Stabilność finansowa – instytucje, instrumenty,  uwarunkowania
 
  
W dniach 13-14 listopada 2012 r. w Ożarowie Mazowieckim odbyła się jubileuszowa konferencja naukowa pt. „Stabilność finansowa – instytucje, instrumenty, uwarunkowania”. Organizatorem spotkania była Katedra Skarbowości z Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
 
Obrady w trakcie konferencji połączone były z obchodami 20-lecia Katedry Skarbowości oraz 45-lecia pracy naukowej kierownika Katedry Prof. zw. dr hab. Bogusława Pietrzaka.
 
 
Obrady uroczyście otworzył Gospodarz konferencji Pan Profesor Joachim Osiński – Dziekan Kolegium Ekonomiczno-Społecznego oraz Pan Profesor Tomasz Szapiro – Jego Magnificencja Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Wykład inauguracyjny na temat: „Polityka makrostabilnościowa jako konieczny element polityki stabilizowania koniunktury” wygłosił natomiast Pan Profesor Marek Belka – Prezes Narodowego Banku Polskiego. Ponadto w spotkaniu udział wzięły osoby reprezentujące instytucje sieci bezpieczeństwa finansowego: Wojciech Kowalczyk - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Wojciech Kwaśniak – Vice Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego oraz Marek Szefler – Członek Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Jarosław Bałdowski – Vice Prezes Banku Gospodarstwa Krajowego, Krzysztof Pietraszkiewicz – Prezes Związku Banków Polskich, dr Krzysztof Markowski – Prezes Biura Informacji Kredytowej. W konferencji uczestniczyli także przedstawiciele banków spółdzielczych i komercyjnych oraz funduszy pożyczkowych i doręczeniowych, a także liczni przedstawiciele kadry naukowej z ośrodków akademickich z całej Polski, ekonomiści, doktoranci i studenci.
 
Tematyka obrad prowadzonych podczas konferencji koncentrowała się głównie na problematyce związanej z makro- i mikroekonomicznymi uwarunkowaniami stabilności finansowej, wyzwaniami wobec sektora bankowego w okresie zawirowań na rynkach finansowych, roli i znaczeniu instytucji mikrofinansowych w utrzymaniu stabilności sektora finansowego oraz kierunkach i perspektywach zmian w sektorze finansów publicznych. W trakcie dyskusji panelowej prowadzonej w czterech sesjach poruszono wiele istotnych, złożonych i wieloaspektowych zagadnień związanych z utrzymaniem stabilności systemu finansowego i poszczególnych jego elementów składowych w dobie zawirowań na światowych rynkach finansowych oraz po kryzysie.  
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                     Pracownicy Katedry Skarbowości
Wszyscy uczestnicy konferencji otrzymali trzy publikacje naukowe:

okladka1.jpg      okladka2.jpg     okladka3.jpg

 

(1) Eseje o stabilności finansowej – publikacja wydana z okazji 45-lecia pracy naukowej Prof. zw. dra hab. Bogusława Pietrzaka, Kierownika Katedry Skarbowości;


(2) Stabilność systemu finansowego – instytucje, instrumenty, uwarunkowania – publikacja zawierająca zestaw artykułów przygotowanych i przekazanych przez uczestników konferencji;

(3) Polityka monetarna i fiskalna a stabilność sektora finansowego – zbiór opracowań pracowników Katedry Skarbowości przygotowanych w ramach realizacji badań statutowych.

 

Poniżej zdjęcia upamiętniające to ważne dla Pracowników Katedry Skarbowości wydarzenie.

Kolaz_www.jpeg